Hlavní navigace

EUnet: Satelitní připojení do každé rodiny

7. 4. 1999
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Novou službu oznámil minulý týden na Prague Internet Worldu EUnet Czechia ve spolupráci se společnostmi Philips a CzechLink. Jedná se o tzv. EUnetSAT - turbointernet a díky asymetrickému modelu přenosu dat nabízí rychlosti v řádu megabitů za dobrou cenu. Jak to však bude fungovat v praxi, se teprve ukáže.

EUnetSAT je postaven na rozdělení připojení k Internetu do dvou kanálů – odchozího a příchozího. Zatímco jako odchozí kanál může posloužit v podstatě cokoliv, tedy od dnes nejběžnější komutované linky přes ISDN až po pouhé GSM, jehož 9,6 kb/s při jiných způsobech připojení příliš nestačí, v příchozím směru jdou data přes satelit. Tato koncepce využívá známé skutečnosti, že většina standardních uživatelů Internetu odesílá podstatně méně dat, než kolik jich přijímá. Je to logické – pokud surfujete po webu, pošlete jen krátký příkaz WWW serveru na druhé straně a ten vám zpátky pošle tunobajty stránek a informací. Samozřejmě to neplatí úplně o všech uživatelích, existují i tací, kteří naopak do Internetu potřebují velká kvanta dat odesílat, ale pro ty jsou určeny jiné varianty připojení.

Pro využití této služby potřebujete tedy jednak modem s telefonní linkou (případně GSM modem) a jednak parabolickou anténu pro příjem satelitního signálu a speciální kartu do počítače pro satelitní příjem TV; tu dodává firma Philips. Celý proces stahování z Internetu pak vypadá následujícím způsobem. Otevřete v browseru stránku, ten pošle požadavek po modemu do Internetu. Odpověď je pak v síti vašeho poskytovatele směrována přes několik bran až do satelitního vysílače, který je v tomto případě umístěn v Praze na Kavčích horách v sídle České televize. Ze satelitu pak data přijme vaše anténa a po dekódování přistane ve vašem počítači. Celá tato akce samozřejmě probíhá v režii speciálního softwaru, který je s kartou dodáván, takže pro uživatele se práce s Internetem nijak neliší třeba od připojení komutovanou nebo pevnou linkou.

Zajímavý je údaj o rychlosti. Při připojení tohoto typu je sice třeba počítat s delší odezvou, což je dáno satelitní technologií, kdy prosté fyzikální zákony a rychlost světla určují minimální zpoždění na zhruba půl sekundy. Na druhou stranu EUnetSAT slibuje slušnou propustnost, v tuto chvíli se pracuje s 1 Mb/s a velmi brzy by mělo dojít k dalšímu navýšení na 2 Mb/s. Pro tuto celkovou propustnost však EUnet počítá s řádově stovkou zákazníků, což se mi osobně zdá příliš. Obdobnou kapacitou totiž disponují i bezdrátové buňky BreezeNetu, který zde nabízejí VOL, InWay či CESNET, ale ti k nim připojují citelně méně zákazníků. Je proto otázkou, zda bude – samozřejmě teprve až EUnetSAT získá více zákazníků – tato kapacita dostatečná.

Pokud jde o cenové podmínky, úvodní investice do speciální karty a satelitní antény se pohybují okolo 25.000 bez DPH, což rámcově odpovídá i zřizovacím nákladům na bezdrátové připojení, které jsem zmínil. Měsíční poplatky za tuto službu činí 4990 korun a v tomto paušálu je 15 hodin provozu zdarma. Každá další minuta je účtována osmdesáti haléři. I tyto poplatky jsou tedy zhruba v relaci k dnes nabízenému bezdrátovému připojení, u něj však poskytovatelé nehlídají čas, ale objem přenesených dat, což může být pro řadu zákazníků výhodnější. Navíc je v případě EUnetSATu skryt ještě jeden velmi podstatný náklad a tím jsou poplatky za odchozí kanál – pokud využijete běžnou telefonní linku, musíte navíc každé dvě minuty připočítat 2,60. Odstranění těchto poplatků ostatně jak známo patří k hlavním výhodám bezdrátového připojení obecně.

Nová služba EUnetSAT je jistě zajímavou novinkou, která má před sebou perspektivu zvláště pokud se podaří některé věci ještě doladit. Oproti bezdrátovým technologiím má navíc výhodu, že ji lze nasazovat bez velkých omezení, zatímco u bezdrátů se zvláště v hustě osídlených lokalitách může brzy zahltit volné pásmo a nebude možné připojovat další zákazníky. Již dříve jsme na Lupě psali o technologii DirecPC, která je jakousi obdobou EUnetSATu, ovšem je určena pro samotné poskytovatele připojení (u nás ji využívá například Internext2000). Nyní se tedy posouvá o stupeň níže, ke koncovým zákazníkům.

MIF22_Early

Marek Antoš


Starší, související články:

Autor článku

Autor je někdejším šéfredaktorem serveru Lupa. V současné době už se psaní věnuje pouze v míře menší než malé, a to zásadně pro radost.