Hlavní navigace

Invex jako zvýrazňovač

11. 10. 2004
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Na letošní Invex se přijede prezentovat hned celá vláda. Sdružení SPIS představí svůj Manifest informační společnosti a nechá si ho zkritizovat od vládnoucí ČSSD i od opoziční ODS. Diskutovat se bude o broadbandové strategii i o návrhu zákona o elektronických komunikacích. Veselo může být i kolem digitalizace rozhlasového a televizního vysílání.

Pryč jsou doby, kdy si firmy šetřily své novinky až na každoroční Invex a představovaly je veřejnosti právě zde. S růstem vzájemné konkurence a díky Internetu se to všechno změnilo. Dnes se novinky představují průběžně, a na Invex se jezdí více za lidmi a kvůli doprovodnému programu než za samotnými exponáty. Je to asi zákonitý trend všech „kamenných“ veletrhů, které začínaly jako expozice nových produktů, pak si pořídily také doprovodný program odborného charakteru, a právě tento doprovodný program začal postupně hrát prim.

Vystavující firmy si také dobře spočítaly, že spíše než honosné stánky se jim vyplatí lépe cílené akce z oblasti „soft selling“. Tedy spíše osvěta a šíření základního know-how formou různých seminářů a konferencí, tak aby si potenciální zákazník asocioval příslušnou firmu s určitou oblastí či problematikou, vazbou typu „to jsou ti, co o tom něco vědí, co s tím umí něco udělat, co tomu rozumí“. Invex jako takový přitom slouží i jako „podtrhující faktor“, či  – chcete-li – jako „zvýrazňovač“, který dodává to dnes asi nejpodstatnější: zájem a pozornost širší odborné veřejnosti i médií.

Vláda na výsluní

V poslední době se ale i tento trend začíná zajímavým způsobem diversifikovat. Vedle firem, které se chtějí prezentovat skrze již zmiňovaný „soft-selling“, přijíždějí na Invex i jiné subjekty, a také se jej snaží využít pro „zvýraznění“ a „podtrhnutí“ svých aktivit, tak aby jim někdo věnoval pozornost. Zpočátku to byli jednotliví politici, kteří se snažili o vlastní zviditelnění na pozadí Invexu i tím, že aktivně vystupovali na různých besedách a konferencích. Pravda, asi museli, protože jinak by si jich mezi prostým lidem všiml jen málokdo a „zvýrazňující efekt“ by byl ten tam.

Letos, s blížícími se volbami, muselo být pokušení opravdu velké, a tak se na Invex rozhodla odebrat hned celá vláda. Bude zde zasedat, ale hlavně se projde po Výstavišti, poobědvá s některými vystavovateli, večer budou ministři hosty společenského večera atd. Přitom se vláda i její jednotliví členové určitě dostanou do záběrů kamer a fotoaparátů, do zpravodajských relací televizních a rozhlasových stanic, na přední stránky novin a časopisů – a vše v kontextu moderních informačních technologií, se kterými je Invex spojován. Schválně, jestlipak se masová média budou zajímat o to, zda naše slavná vláda přijela jen tak, s prázdnýma rukama, jen aby se před volbami vyhřála na výsluní Invexu, nebo zda přijela s něčím konkrétním (s nějakým návrhem či dokonce vizí)?

Invex koncepční

Vedle těch, kteří přijíždí na Invex s prázdnýma rukama, naštěstí přibývá i těch, kteří sem přijíždí představovat své nové koncepce. Jako kdyby chtěli nahradit dřívější tradici představování nových produktů a služeb, která ale výrazně oslabila kvůli zrychlenému životnímu cyklu tohoto druhu zboží. Naopak nejrůznější koncepce a strategie jsou „zbožím“, které se nemění zase tak často, takže posečkat s jeho představením právě na dobu Invexu je stále možné. Zde se pak dá s výhodou využít „podtrhující“ a „zvýrazňující“ faktor Invexu a pro koncepci či strategii získat potřebnou mediální i veřejnou viditelnost.

Vzpomeňme si na loňský Invex, kdy ministr informatiky Vladimír Mlynář přivezl svůj návrh „Státní informační a komunikační politiky“. Tu později dotáhl až do přijetí vládou, v březnu 2004. Opoziční ODS, aby nezůstala pozadu, prezentovala na loňském Invexu svou vlastní vizi toho, jakou roli by měl hrát stát ve světě informačních technologií. Jedním z jejích hlavních bodů bylo zrušení samostatného resortního ministerstva informatiky a převedení pravomocí v oblasti ICT přímo na premiéra.

Jak to ale bude s koncepcemi letos?

Národní broadbandová strategie

Po loňské „Státní informační a komunikační politice“ přiveze ministerstvo informatiky ČR na Invex další koncepci, národní broadbandovou strategii (formálně: Národní politiku vysokorychlostního přístupu). Věnován ji bude odborný seminář, který proběhne v úterý 12. října 2004 v ranních hodinách (ve spolupráci s MI ČR jej pořádá Česká asociace kompetitivních komunikací). Měl by být vyvrcholením veřejné části diskuse o této strategii, protože pak by mělo následovat klasické meziresortní připomínkové řízení, a po jeho vypořádání by návrh již měl být předložen do vlády. Pokud má ČR stihnout termín, který novým členským státům dala EU, měla by vláda tuto koncepci odsouhlasit ještě letos.

Zákon o elektronických komunikacích

Návrh zákona o elektronických komunikacích sice není koncepcí ani strategií v pravém slova smyslu, ale je možné jej považovat za legislativní opatření skutečně strategického významu. Jeho návrh již prošel vládou a nyní je v Parlamentu. Na Invexu se o něm pochopitelně bude jednat také. Nejvíce asi na již tradičním Fóru (dříve Telekomunikačním fóru, později Fóru elektronických komunikací, a nyní jen „Fóru Invex 2004“). Za předkladatele zákona bude přítomen ministr Vladimír Mlynář (který kvůli tomu nejspíše nestihne společné zasedání vlády). Dále by se Fóra měli účastnit také předsedové ČTÚ Stádník a ÚOHS Bednár, takže kapitáni průmyslu elektronických komunikací v sále budou mít komu říci svůj názor na rodící se zákon a jeho obsah, stejně jako na další aktuální otázky. Mohlo by to být docela zajímavé.

Jsem zvědav, zda třeba mobilní operátoři otevřou kauzu pokut, kterou jim nedávno udělil ÚOHS za propojovací smlouvy s Českým Mobilem (přičemž ĆTÚ tyto samé smlouvy shledal v pořádku a přikázal jim je dodržovat).

Digitalizace

Veselo by dnes mohlo být i těsně po obědě, protože ve 13 hodin začíná panelová diskuse o digitalizaci televizního a rozhlasového vysílání. Ta se na Invexu koná již poněkolikáté, a letos už nepůjde ani tak o představování nových koncepcí, jako spíše o naplňování koncepcí již existujících. Tedy spíše o spory ohledně toho, kdo a jak je má naplňovat. Kolem digitalizace se již dostali do vzájemného křížku dva nezávislí regulátoři, když ČTÚ přidělil kmitočty (subjektům s licencí na provoz sítě vysílačů a na šíření digitálního signálu), a Rada pro rozhlasové vysílání je přesvědčena, že něco takového příslušelo jí. Teď se zřejmě budou hádat soudní cestou.

Rada, která by nyní měla vypsat výběrová řízení na „obsahové licence“ (na programy atd.), již naznačila svou představu o tom, jak by asi měly být jednotlivé multiplexy obsazeny. I to se nejspíše nebude zainteresovaným hráčům moc líbit. Stejně tak se asi rozhlasovým stanicím nebude líbit nedávný výrok ministra Vladimíra Mlynáře ohledně toho, že vláda sice nebude bránit využití digitálního vysílání i pro šíření rozhlasového signálu, ale v nejbližší době bude aktivně podporovat spíše vysílání televizní.

SPIS bude manifestovat

Sdružení pro informační společnost (SPIS), sdružující velké firmy z oboru ICT v ČR, již dříve signalizovalo, že chce zmapovat naši současnou situaci v oboru a přijít s určitými návrhy. K tomu by mělo dojít právě na letošním Inexu, kde SPIS pořádá konferenci s názvem „Prosperita České republiky – cesta ke znalostní ekonomice“. Právě zde chce SPIS představit svůj „Manifest znalostní společnosti“, který

mapuje českou ekonomiku a věnuje se zejména problematice vzdělávání, výkonu veřejné správy, podnikatelského prostředí, zahraničních investic a podpory českého exportu. Dokument porovnává Českou republiku s okolními státy a navrhuje konkrétní kroky a řešení pro to, aby tato země obstála v konkurenčním prostředí globalizované ekonomiky".

Obsah tohoto manifestu byl připravován nezávisle na ministerstvu informatiky (tj. bez jeho účasti), takže vlastně půjde o určitou alternativu k již existující Státní informační a komunikační politice (na jejímž vzniku se zase moc nepodílel SPIS). Zajímavý je i pohled do pozvánky a tiskové zprávy o této akci: zahajovací projev přednese premiér Stanislav Gross a diskusi zahájí předseda opoziční ODS Mirek Topolánek. Ten se nejspíše zmíní i o nedávno zahájené aktivitě ODS s názvem „eStat“, která má za úkol připravit restrukturalizaci a zefektivnění státní správy s použitím nejmodernějších metod (skrze podrobnou analýzu procesů ve státní správě).

Nad manifestem SPIS-u budou dále diskutovat vicepremiér pro ekonomiku Martin Jahn, hejtman kraje Vysočina František Dohnal, prezident Hospodářské komory Jaromír Drábek a prezidentka SPISu Jitka Pavlonová.

Večer se bude dekorovat

Vyhlašování osobností a událostí roku, stejně jako vyhlašování výsledků soutěží o Křišťálový disk, se tradičně odehrávalo ve čtvrtek večer. V poslední době se ale i tyto společenské záležitosti přesunuly na pondělní večer, možná proto, aby se jich mohli účastnit i „ti, kteří mají být nejvíce vidět“.

Pokud jde o soutěž o osobnost roku, pak i zde došlo k zajímavému vývoji. Ještě před třemi lety se udělovaly čtyři ceny za osobnosti, po dvou za informatiku a telekomunikace, jedna v kategorii manažerů a druhá v kategorii novinářů. Zřejmě díky konvergenci telekomunikací a informatiky však nejprve v roce 2002 zkonvergovala novinářská cena (v roce 2002 byla udělena jen jedna a dvě manažerské). Letos, díky pokračujícímu slučování, se také sloučily manažerské ceny mezi sebou, i s cenou novinářskou, a navíc ještě za ČR i za Slovensko. Takže letos se bude udělovat jen jedna cena, za „Osobnost roku české a slovenské informatiky a telekomunikací 2004“. Její autoři možná ještě nepostřehli, že konvergence pokročila i v terminologii, a místo „informatiky a telekomunikací“ se dnes stále více prosazuje termín „elektronické komunikace“.

MM socky3

Změnil se ale i systém hodnocení, který určí držitele této ceny. Ten dřívější mi zůstal utajen, ten nynější je popsán na webu Invexu a vyústil v seznam 12 nominovaných, mezi kterými bude vybírat čtyřčlenná skupina dřívějších držitelů této ceny (nejméně dvojnásobných, protože jinak by členů bylo mnohem více). Jak jste ale již mohli zaznamenat v médiích minulý týden, seznam dvanácti „Nominovaných osobností roku“ se zúžil na jedenáct, protože šéf Českého Telecomu Gabriel Berdár „odmítl být na stejném nominačním seznamu“ jako ministr informatiky Vladimír Mlynář.

ČTK: „‚Nepovažuji za vhodné být na stejné listině jako pan Vladimír Mlynář, k jehož osobním a zejména odborným kvalitám mám velké výhrady,‘ uvedl Berdár v dopise manažerovi Invexu Tomáši Uherkovi s tím, že z účasti ve druhém kole ankety odstupuje.“

Zajímavé. Rádi se nejspíše nemají. Ale dávat to najevo takovýmto způsobem? V dospělosti?

Byli jste/budete na Invexu?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.