Hlavní navigace

Jak funguje kabelová televize III.: Zařízení a specifikace pro kabelové vysílání

27. 11. 2008
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 115393
V minulých dílech tohoto miniseriálu jsme si vysvětlili, co znamená pojem kabelová televize a jak funguje DVB-C, tedy digitální kabelová televize. Prozradili jsme si řadu dalších zajímavostí, např. pár podrobností o sítích a druzích kabelů, historii, apod. V posledním dílu se budeme zabývat různými zařízeními na straně klienta, která jsou potřebná pro provoz služeb kabelové televize. Přiblížíme si různé přístroje pro provoz internetových, telefonních a televizních služeb. Poohlédneme se také po některých specifikacích, díky kterým určité služby fungují.

Internetové služby

DVB-C modem

Pokud chcete využívat internetových služeb od svého poskytovatele kabelové televize, potřebujete určitý druh modemu. Modem je zkratka, jenž vznikla z výrazu „modulátor demodulátor“. Modemem rozumíme zařízení, které slouží k převodu mezi analogovým a digitálním signálem a naopak, tedy „moduluje a demoduluje“ signál. V našem případě se jedná o modem pro širokopásmové kabelové připojení k internetu. Jelikož většina poskytovatelů internetového připojení přes síť kabelové televize využívá standardu DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification) nebo EuroDOCSIS (evropský standard) pro datový přenos, musí se připojit na účastnickou zásuvku modem podporující tuto specifikaci. Ovšem není se čeho obávat, potřebný modem a veškeré příslušenství většinou dodá provider. Dokonce i připojení provádí vyškolený technik. Mezi nejznámější výrobce kabelových modemů patří Motorola, Arris, Broadcom, Cisco a Scientific-Atlanta.

Specifikace DOCSIS (EuroDOCSIS)

DOCSIS je mezinárodní specifikace pro kabelové modemy vytvořená CableLabs. Protože se DOCSIS stala normou, uznávají ji společnosti, které se zabývají výrobou síťových komponent pro kabelový trh. Je velmi důležitá, neboť umožňuje spolupráci mezi kabelovými modemy a CMTS. Díky této specifikaci zákazníci kabelových operátorů získávají přístup na Internet přes HFC síť. Specifikace využívá jednoho nebo několika dopředných a jednoho nebo několika zpětných kanálů. Data, která se vysílají směrem k uživateli, se vyšlou všem kabelovým modemům. Každý modem pak přijme pouze ta data, která jsou určena pro něj. Samotné kabelové modemy nemohou mezi sebou komunikovat. Teoreticky je možné využít specifikaci DOCSIS i pro digitální televizi. Však se také data, která putují od modemu, komprimují do datového formátu MPEG-2. Kabelové modemy se také montují do set-top-boxů, které mají svou specifikaci „OpenCable“.

Specifikace DOCSIS byla vyvinuta pro Ameriku, kde používají šířku pásma 6 MHz. Proto se později vyvinula i evropská specifikace EuroDOCSIS, která již využívala šířku pásma 8 MHz. V současné době existují čtyři specifikace DOCSIS, a to DOCSIS 1.0, DOCSIS 1.1, DOCSIS 2.0 a nejnovější DOCSIS 3.0. Většina specifikací DOCSIS má svého konkurenta v evropské podobě EuroDOCIS. Jen pro zajímavost uvádím zjednodušenou tabulku přenosových rychlostí (tabulka převzata z archivu Wikipedia.org):

Přenosové rychlosti specifikací DOCSIS a EuroDOCIS
Specifikace Dopředný směr (Mbps) Zpětný směr (Mbps)
DOCSIS 1.0 38 10
DOCSIS 2.0 40 30
DOCSIS 3.0 160 120
EuroDOCSIS 1.0 55 10
EuroDOCSIS 2.0 66 30

Telefonní služby

Kabeloví operátoři nabízejí ve svých sítích i telefonní služby. Ke zprovoznění služby je zapotřebí taktéž kabelového modemu, jenž vám opět dodá poskytovatel. Tentokrát ale bude vybaven dalšími konektory typu RJ-11, do kterých připojíte obyčejný analogový telefonní přístroj s tónovou volbou. Telefonní služby se provozují na bázi VoIP (Voice over Internet Protocol), tzn. že hlas je digitalizován a přenášen v těle paketů pomocí protokolů UDP/TCP/IP přes počítačové sítě. Pro spolehlivé telefonování prostřednictvím VoIP je zapotřebí zajistit kvalitu služby (QoS). Společnost UPC kvalitu zajišťuje prostřednictvím firemní platformy založené na protokolu SIP (Session Intitation Protocol). Dříve, ještě za společnosti Karneval Media, se na síti Karnevalu kvalita telefonních hovorů zajišťovala díky specifikaci PacketCable od CableLabs. U telefonních služeb kabelových operátorů putuje hovor po vlastní IP síti pouze v tom případě, že volaný se nachází na síti operátora. Jakmile hovor opustí síť operátora, je dále šířen jako klasický hovor, např. po PSTN sítích.

DVB-C modem VoIP

Analogová kabelová televize

Klasickou službou kabelových operátorů je jednoznačně analogové šíření programů. Vždyť právě pro tuto službu byly sítě původně budovány. Pro příjem analogové kabelové televize není zapotřebí vlastnit speciální přijímač. K příjmu postačí běžná televize s analogovým hyperband tunerem. Každý program je zvlášť vysílán na jiném kmitočtu. Využívá se šířky pásma 7 MHz nebo 8 MHz a zvuk je 5,5/5,74 MHz nebo 6,25/6,74 MHz od obrazové nosné.

Digitální kabelová televize

Modul CA TechniSat Conax

Kabelové sítě se v poslední době začaly digitalizovat. Operátoři představili novou službu, a to digitální kabelovou televizi. DVB-C přináší divákovi spoustu výhod. Jmenujme například lepší kvalitu obrazu, pokud poskytovatel nepřeplňuje jednotlivé multiplexy, elektronického programového průvodce (EPG) a televizi ve vysokém rozlišení obrazu (HDTV). DVB-C je digitální způsob přenosu televizního vysílání prostřednictvím kabelové sítě, kde se díky multiplexu může přenášet několik programů najednou. Transport programů probíhá v normě MPEG-2 nebo MPEG-4. Abychom byli schopni přijímat digitální „sestřičku analogové kabelovky“, musíme zapojit do účastnické zásuvky tzv. set-top-box, který dokáže převést digitální televizní signál na signál analogový.

Set-top-box se poté s televizorem propojí pomocí různé kabeláže (SCART, HDMI, video kabely apod.). Přijímače mohou být jednotunerové či dvoutunerové. Nejvíce se na našem trhu vyskytují set-top-boxy s jedním tunerem, které rozluští signál v normě MPEG-2 či MPEG-4. Pokud si set-top-box poradí s vysíláním v MPEG-4, tak většinou porozumí i kodeku H.264, tzn. dokáže zobrazit HDTV programy. Dále se na trhu vyskytují digitální přijímače s pevným diskem, tzv. DVR. Takové set-top-boxy mohou mít jak jeden, tak dva tunery. Ovšem tyto zásady nemusí platit vždy, popisuji hlavně takové set-top-boxy, které jsou na českém trhu nejrozšířenější. Set-top-boxy také mohou být vybaveny slotem pro dekódovací karty kvůli umožnění příjmu kódovaných programů.

České republice se nedávno konečně otevřel trh s digitálními kabelovými set-top-boxy a televizory. Někteří kabeloví operátoři proto už nepožadují pronájem svého vlastního přístroje, ale umožňují klientům zakoupit si svůj set-top-box s DVB-C tunerem a CI slotem. Zákazník si pak také musí zakoupit CA modul spolu s dekódovací kartou svého kabelového providera. Karta se zasune do CA modulu, a ten následně do CI slotu v přijímači. Od této chvíle může klient sledovat i předplacené kódované kanály.

Přehled dostupných DVB-C přijímačů

V současné době se na českém trhu nevyskytuje mnoho přijímačů digitálního kabelového televizního vysílání. Pokusil jsem se sestavit menší přehled DVB-C přijímačů, ovšem neručím za úplnost seznamu. Dále upozorňuji, že každý zde uvedený digitální přijímač nemusí vyhovovat požadavkům vašeho kabelového operátora. Proto, pokud se rozhodnete pro koupi jakéhokoliv přijímače, poraďte se nejdříve se svým poskytovatelem televizních služeb nebo přímo s prodejcem. Všechny částky zde uvedené jsou jen orientační, tzn. u každého prodejce se mohou lišit. Částky uvedené za znaménkem „+“ je nutné přičíst k částce set-top-boxu kvůli nutnosti přikoupení DVB-C tuneru.

UXD

Kabelové set-top-boxy dostupné v ČR

Kabelové set-top-boxy dostupné na českém trhu
Set-top-box Rozlišení Počet tunerů HDD CI slot Cena v Kč
AB IP 900 HD HD 1 MOŽNÉ ANO 9 980,–- + 1 990,–-
AB IP 9000 HD HD 1 MOŽNÉ ANO 15 560,–- + 1 990,–-
Dreambox 600 PVR HD 1 MOŽNÉ ANO 7 290,–- + 1 750,–-
Dreambox 7025 Plus HD 2 MOŽNÉ ANO 15 390,–- + 1 750,–-
Handan CV-5000 CiNX iL SD 1 NE ANO 2 118,–-
Handan CV-6000 DVR SD 2 160 GB ANO 6 295,–-
Handan CV-7000 HD HD 1 NE ANO 4 986,–-
Technisat Digicorder K2 80 GB HD 2 80 GB ANO 12 670,–-
Technisat Digicorder K2 160 GB HD 2 160 GB ANO 14 370,–-
Technisat DIGIT MF4-K CXV SD 1 NE ANO 2 879,–-

Dále jsou na trhu k dispozici televizory s digitálním kabelovým tunerem. Tento druh televizorů nabízejí např. značky Sony, Philips a Loewe. Tunery jednotlivých televizních přijímačů se mohou lišit v různých parametrech, např. v možnosti příjmu programů ve vysokém rozlišení obrazu. Dále se pak jednotlivé typy samozřejmě liší funkčně jako veškeré ostatní druhy televizních přijímačů. Stejně tak, jako u vlastního set-top-boxu je zde potřeba, aby si klient kabelové společnosti zakoupil také CA modul spolu s dekódovací kartou, kterou poté zasune do CI slotu. Jedině poté bude moci sledovat placené kanály.

DVB-C televizor

Fotografie: archiv společnosti UPC Česká republika, archiv Digizone.cz a Videoexpert.cz

Pokud přijímáte kabelovou televizi, využíváte i další služby kabelového operátora?