Hlavní navigace

Jak funguje trh Internetu (8.): Webhosting

17. 4. 2000
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Kromě samotného připojení k Internetu většina poskytovatelů prodává také webhosting jakožto přídavnou službu. Jde svým způsobem o specifický produkt, který se od ostatních služeb poněkud liší. Zvláštností je také to, že vedle poskytovatelů připojení ho nabízí také řada specializovaných firem.

Vymezení:
Na rozdíl od serverhostingu, který popíšeme v další kapitole, webhosting zahrnuje možnost uložení stránek na serveru, který je vlastněn a spravován ISP. V principu tak ISP prodává prostor na discích svých počítačů, na kterých běží WWW server.

Náklady:
Největším přímým nákladem je bezesporu počítač, na kterém je webhosting provozován. Jde jak o hardware, tak o příslušný software (pakliže tento software není k dispozici zadarmo – například pod GPL licencí). U software, který zadarmo není, je třeba dát pozor na vymezení licencí, které ISP zakoupil. Většina výrobců serverového software, hlavně databází, má odlišnou cenovou a licenční politiku pro WWW servery.

Kromě nákladů na hardware a software je třeba připočítat náklady na programátorský čas v případě, že ISP hodlá zákazníkům nabídnout nějaké služby s přidanou hodnotou – např. e-shop. Samozřejmostí je potom čas systémových administrátorů, kteří musí systém udržovat ve stavu funkčním a v souladu s aktuálním stavem oprav chyb. Představa serveru běžícího bez jakékoliv údržby je naivní a takový ISP si koleduje o velkou ostudu – v případě prolomení systému mohou být dotčeny všechny hostované stránky.

Příjmy:
Vzhledem ke stoupajícímu počtu serverů nabízejících webhosting zdarma je velmi obtížné za tuto službu chtít nějaké ohromné peníze. ISP musí počítat s tím, že většina zákazníků nebude ochotna platit za základní službu více než několik stovek – z čehož vyplývá, že je nezbytné zákazníkovi vnutit nějaké služby s přidanou hodnotou.

Základním rozšířením je nabídka tvorby stránek – nicméně i v této oblasti je konkurence velmi silná a ceny, za které student udělá dvacet stránek, jsou úplně jinde, než Vaše náklady. Vaše kompetitivní výhoda je v tom, že student velmi často nedokáže celé řešení dát dohromady.

Další, často uplatňovanou službou, je hosting aktivních stránek. Tyto stránky mohu být jak klasické CGI, tak nějaká forma skriptování na straně serveru (například ASP pro Windows NT nebo PHP pro unixovou platformu). Při hostování CGI aplikací vnesených zákazníkem vytváříte velké bezpečnostní riziko pro všechny ostatní hostované stránky. Pokud bude zákazník trvat na provozu vlastních CGI skriptů, je vhodnější mu nabídnout hostování celého serveru. Skriptování na straně serveru je o něco méně nebezpečné, nicméně je třeba poupravit standardní instalaci, především o přístup k souborům – aby z jedněch stránek nešly číst zdrojové texty stránek jiných. Celý WWW server obvykle běží pod jedním uživatelem, který má přístup k celému stromu podadresářů.

V souvislosti s hostingem aktivních stránek často použijete vazbu na databázi. Je samozřejmě hloupost nutit každého zákazníka, aby měl databázi vlastní (například Microsoft Access) s malým výkonem a ještě menší škálovatelností na WWW platformě. Proto může být velmi užitečné investovat prostředky do SQL serveru, který pokryje základní i pokročilé požadavky zákazníků. SQL server se také lépe spravuje, je možné ho lépe škálovat a v neposlední řadě skýtá lepší bezpečnost než desktopové databáze.

Od přístupu k databázi je velmi krátká cesta k e-shopu. Ať jde o business-to-business nebo o business-to-customer řešení, základním problémem je možnost update databáze prodejce. Klasický update přes WWW formuláře není při velkém množství položek možné zvládnout, export-import je pro uživatele poměrně složitý. Jako optimální se jeví propojení IS klienta s databází na serveru, které ovšem vyžaduje spolupráci s dodavatelem IS a vlastní programátorskou práci. Příjemnější stránka je, že zákazník je ochoten přistoupit na vyšší sazbu, takovou, jakou mu účtuje dodavatel IS. Zde je asi vrchol peněz, na které můžete zákazníkovi sáhnout.

Strategie:
Kromě již výše uvedeného je třeba zdůraznit jedno pravidlo. Je třeba zálohovat, zálohovat, zálohovat A pokud si budete myslet, že frekvence záloh je dostatečná, vynásobte ji dvěma a zálohujte v těchto termínech. Kromě případů, kdy si zákazník sám smaže stránky a můžete mu naúčtovat jejich obnovení, vězte, že pevné disky mají nepříjemnou vlastnost odcházet v nejnevhodnější dobu a nejlépe po skupinkách (to hlavně v případě, že máte diskové pole). Také v případě, že Váš server bude napaden, je možné velmi rychle obnovit poslední zálohu a dopady na zákazníka tak minimalizovat.

V příštím díle se podíváme blíže na serverhosting.

ICTZ23

Pokud chcete načerpat podrobnější informace, koukněte na knížky Isp Survival Guide: Strategies for Running a Competitive Isp a ISP Marketing Survival Guide: Proven Strategies and Secrets for Outmaneuvering the Competition.

Michal Krsek

Autor článku

Autor je nezávislý konzultant v oblasti Internetu, telekomunikací, videa a komercionalizace technologických výsledků výzkumu a vývoje. Pohybuje se na rozhraní akademické vs. komerční sféry a internetové infrastruktury vs. přenosů videoobsahu.