Hlavní navigace

Jak může Internet pomoci postiženým

18. 3. 2002
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Zdravotně postižení mají nedostatečné schopnosti používat počítače a Internet, v důsledku toho je pro ně složitější získávat informace a kvalifikované zaměstnání. Aby se informační technologie nestala další bariérou mezi postiženými a běžnou populací, bude třeba připravit zdravotně postižené na práci s nimi.

Zdravotně postižení lidé neumějí pracovat s počítačem a Internetem, proto jsou jejich šance na trhu práce nižší, vydělávají méně peněz, jsou chudí a nemohou si dovolit počítač a přístup na Internet – tak by se dal ve stručnosti popsat hlavní problém zdravotně postižených v České republice. Hledáním cesty, jak postiženým pomoci tuto spirálu prorazit, se v sobotu zabývala konference INSPO 2002 (Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami), kterou v Kongresovém centru Praha pořádala Asociace informačních systémů pro občany se specifickými potřebami (AISO).

Jak během konference zmínil Jiří Verner (Křižovatka), postiženým lidem více než běžné populaci hrozí rozdělení na ty, kteří mají schopnost využívat informační technologie a ty ostatní, anglickým termínem digital divide. Na konci roku 2001 registrovaly úřady práce 61.518 občanů se změněnou pracovní schopností (ZPS) bez práce, to je přes 13 procent všech nezaměstnaných. Uplatnění na trhu práce lépe nacházejí lidé, kteří ke svému postižení přišli při úrazu – tito postižení totiž už z dřívější doby umějí ovládat počítač. Je-li ovšem člověk postižený již od narození, bývá už vinou školského systému vychováván k pasivitě a závislosti, a nepomohou-li mu rodiče a lidé z okolí, stává se pro něj informační technologie bariérou. Cílem organizací sdružených v AISO je učinit z této bariéry naopak pojítko mezi postiženými a běžnou populací.

Velvyslanec a vedoucí Delegace Evropské komise Ramiro Cibrian ve své zdravici zdůraznil roli informačních technologií při začleňování zdravotně postižených do života společnosti a snahu Evropské unie o řešení problémů zdravotně postižených v rámci akčního plánu eEurope. Uvedl dva praktické příklady projektů:

Ve Španělsku byl vytvořen portál pro lidi s postižení Discapnet, který každodenně přináší důležité čerstvé informace pro postižené lidi, včetně interaktivní výměny nabídek na zaměstnání a příležitostí ke vzdělání.

V Dánsku bylo vytvořeno Dánské centrum pro technickou pomoc a rehabilitaci a vzdělání. Centrum zároveň slouží jako národní zdroj informací zaměřený na prosazování rovných příležitostí pro postižené v oblasti rehabilitace, asistenčních technologií, speciálního vzdělávání, přístupu k fyzickému prostředí a k informacím.

O realizaci podobného portálu se chce pokusit i AISO. Server by měl postiženým a jejich okolí poskytovat informace a odkazy ke všem palčivým otázkám, ať už je to legislativa, sociální zabezpečení, vzdělávání, asistence a pomoc nebo rekvalifikace, zaměstnání či terapie a zdravotní informace. Narozdíl od zemí Evropské unie ovšem v České republice ve státních institucích a nadacích není pro podporu takové iniciativy vyčleněn rozpočtový titul, a to dokonce ani v rámci projektu Státní informační politiky. Proto se AISO zatím soustředí především na spolupráci a koordinaci projektů členských organizací.

BRAND

Vedle vlastního informačního portálu AISO usiluje o systematické rozvíjení informační gramotnosti zdravotně postižených (vzdělávání, rekvalifikace, osvěta) a podporu vybavování zdravotně postižených počítačovou technikou a připojením na Internet. Tato iniciativa by měla umožnit větší schopnost zdravotně postižených získat zaměstnání nebo domácí práci, ale i zlepšit možnost komunikace s úřady, obchody, bankami atd. Mj. rovněž usnadnění osobní, lidské komunikace se členy majoritní společnosti a vymanění se z izolace.

(Autor používá termín „zdravotně postižený“ ve smyslu „osoba se speciálními potřebami“ pro zvýšení srozumitelnosti textu mezi laickou veřejností.)

Zaměstnává vaše firma zdravotně postižené?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor se zabývá výkonovým marketingem na internetu. Pracoval pro Advertures, Dobrý web a Outrider. Martin byl dříve redaktorem Lupy a dalších periodik o IT.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).