Hlavní navigace

Jak na Seznam? Pozice ve vyhledávání ovlivníte hrubou silou

15. 10. 2014
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Oproti Googlu je fulltext na Seznam.cz stále ovlivnitelný hrubou silou. Pomáhají tedy přeoptimalizované texty a masivní linkbuilding. Známý stav prokazuje i tato studie.

Oproti Google je fulltext vyhledávače Seznam.cz stále ovlivnitelný hrubou silou. Tedy pomáhají přeoptimalizované texty a masivní linkbuilding. Tento známý stav prokazuje i studie, kterou jsem zpracoval. 

Otestoval jsem vybrané on-page faktory 800 stránek (prvních 40 pozic pro 20 různých produktových dotazů) a off-page faktory u 3200 stránek (40 dotazů a stránky na prvních 80 pozicích). V tomto článku bych pro vás chtěl shrnout faktory, které dle výsledků studie na vyhledávač Seznam platí. Další grafy ze studie najdete zde.

On-page faktory stránek 

Přeoptimalizace klíčovým slovem 

Závěry studie dle všeho podporují známé teze. Na Seznam platí klíčové slovo v hlavních prvcích stránky – tedy v Title, H1, H2, H3. Ve studii jsem testoval jen dotazy v přesné shodě a jen u prvních 40 výsledků pro 20 long-tail dotazů. U tohoto vzorku dat jsem předpokládal větší rozdíly mezi 1. a 40. pozicí než u dotazů z velmi konkurenčních oborů. Graf ukazuje, že stránky na prvních pozicích mají největší počet výskytu dotazu v přesné shodě v největším počtu důležitých prvků.

Čím větší výskyt dotazu v důležitých prvních stránky a čím více obsazených důležitých prvků na stránce, tím lepší pozice.
Autor: Michal Krutiš

Čím větší výskyt dotazu v důležitých prvních prvcích stránky a čím více obsazených důležitých prvků na stránce, tím lepší pozice.

Hluboká struktura stránky 

Lépe si na Seznamu vedou stránky, které mají hlubší strukturu – tedy mají častější výskyt prvků H2 a H3 na stránce a současně tyto prvky častěji obsahují důležitou frázi. Graf ukazuje, jak často se nad všemi stránkami, bez ohledu na pozici, vyskytuje dotaz v důležitých prvcích stránek. Je tedy zřejmé, že nejčastěji je dotaz zastoupen v Title a H1, poté v prvních dvou H2 a v první H3. Méně často pak stránky obsahují dotazy v následujících H2 a H3.

Výskyt klíčových slov v jednotlivých prvcích všech testovaných stránek.
Autor: Michal Krutiš

Výskyt klíčových slov v jednotlivých prvcích všech testovaných stránek.

Odchozí odkazy ze stránek 

Stránky na vyšších pozicích častěji odkazovaly dovnitř svého webu a současně i na jiné weby (pomocí externích odkazů). Může to souviset s tím, že se lépe umisťují stránky s bohatším obsahem, hlubší strukturou stránky a tedy i s větším prostorem pro odchozí odkazy. 

Co pravděpodobně nemá významnou roli 

Získaná data naopak neprokázala závislost pozice stránky na velikosti stránky v KB vůči velikosti textu v KB. Stejně tak celkový počet slov na stránce nemá viditelný vliv na pozici. 

Co ve studii nebylo, ale co na Seznam může fungovat 

Studie neřešila všechny, byť relevantní, faktory, které ovlivňují pozice. Nemá ambicí být ucelenou SEO kuchařkou. Zaměřil jsem se na faktory, které byly nejdostupnější a nejčastěji diskutované. Nicméně z naší praxe, myšleno praxe SEO konzultantů H1.cz, je vhodné pro Seznam dodržovat následující „technické“ zásady: 

  • Pro každý důležitý dotaz (a k němu přiřazené související hledané fráze) vytvořte vlastní stránku. 
  • Klíčové slovo v přesné shodě umisťujte co nejvíce vlevo v důležitém prvku a co nejvýše v textu stránky. 
  • V samotném textu opakujte dotaz v různých variantách (skloňování, jednotné/množné číslo, sousloví doplněná o další hledaná slova).
  • Dlouhodobě na Seznam funguje klíčové slovo v názvu domény, respektive v URL. 
  • Navigaci webu byste měli udržovat co nejprůchodnější, například bez JavaScriptu. Web byste zároveň neměli stavět extrémně hluboký, protože se vyhledávačům špatně indexuje.
  • Zajistěte stále aktuální sitemap.xml, nastavte priority stránek a odkažte na sitemap z robots.txt. 

A samozřejmě dodržujte všechna ostatní známá doporučení pro SEO a nezapomeňte na to, co má a nemá rád Google.

Off-page faktory – na Seznam se stále musí silou 

Korelace mezi počtem příchozích odkazů na stránku a pozicí ve výsledcích vyhledávání je zřejmá. Čím více odkazů, tím lepší pozice.

S rostoucím počtem odkazů a rostoucím počtem odkazujících domén se zlepšuje i pozice.
Autor: Michal Krutiš

S rostoucím počtem odkazů a rostoucím počtem odkazujících domén se zlepšuje i pozice.

Site-wide odkazy – počet odkazů vs. počet odkazujících domén 

Dlouhodobou snahou Google je snižovat hodnotu site-wide odkazů – tedy velkého počtu odkazů z jedné domény (případně jedné IP adresy, či blízké skupiny IP adres). Jak se zdá, Seznam proti tomuto není příliš imunní. Naopak site-wide odkaz v případě Seznamu pomáhá k lepším pozicím.

Průměrný počet odkazů na doménu = site-wide odkazy.
Autor: Michal Krutiš

Průměrný počet odkazů na doménu = site-wide odkazy.

Trust Flow a Citation Flow odkazujících domén 

Vyhledávače hodnotí zpětné odkazy ze dvou základních pohledů: podle počtu odkazů a podle kvality odkazů. Kvalita může být vyjádřena autoritou webu, který odkazuje, a jeho tematickou příbuzností. Čím má doména více příchozích a kvalitnějších odkazů, tím sama nabývá na hodnotě. Tyto kvality se snaží spočítat např. specializované nástroje MajesticSEO a Ahrefs a ve studii jsem ohodnotil domény právě pomocí metrik Trust Flow a Citation Flow z nástroje MajesticSEO. 

Čím má zkoumaná doména vyšší hodnoty Trust Flow, tím má kvalitnější odkazy, a čím má vyšší Citation Flow, tím více odkazů na ni vede. Z grafu je patrné, že weby na předních pozicích vykazují v obou metrikách vyšší hodnoty a obecně převládají vyšší hodnoty u Citation Flow než Trust Flow. Z grafu tedy můžeme vyvodit, že čím větší počet odkazů vede na váš web z kvalitních domén, tím má stránka na Seznamu lepší pozici.

Průměrné Citation Flow a Trust Flow domén dle pozic.
Autor: Michal Krutiš

Průměrné Citation Flow a Trust Flow domén dle pozic.

Stránky pro long-tail dotazy vs. konkurenční dotazy 

Studie také potvrdila další známou věc. U méně konkurenčních dotazů, které jsou obvykle obsaženy na stránkách nižší úrovně (typicky produktové stránky e-shopu), nemusíte disponovat velkým počtem zpětných odkazů, ale stačí mít dobře zoptimalizovanou vstupní stránku. Jednoduše – není tu taková konkurence, abyste zpětné odkazy hluboko do struktury webu nutně potřebovali. 

S-rank a vliv na pozici 

Ač Seznam ve své nápovědě uvádí, že S-rank nemá vliv na pozici, zdá se, že ve větším měřítku toto tvrzení neplatí. Citát z nápovědy Seznamu: „S-rank je orientační hodnotou „oblíbenosti“ stránky. Z této hodnoty nelze odvozovat předpokládané pořadí ve výsledcích vyhledávání.“

Výše S-ranku u konkurenčních dotazů koreluje s pozicí.
Autor: Michal Krutiš

Výše S-ranku u konkurenčních dotazů koreluje s pozicí.

Tematičnost odkazujících domén 

Zdá se nám, že Seznam umí odhadnout tematickou příbuznost odkazující a cílové domény a dává jí za to kladné body. Kladně tedy hodnotí faktory, které již dlouhou dobu patří k doporučovaným technikám tvorby zpětných odkazů. Tematickou příbuznost ukazuje nástroj MajesticSEO, který umí doménu zařadit do několika okruhů a podobně i zařadí i příchozí odkazy.

Cloud23

Téma webu jak je zobrazuje nástroj MajesticSEO.
Autor: Michal Krutiš

Téma webu, jak je zobrazuje nástroj MajesticSEO.

Na Seznam stále platí „staré SEO“, a i když jsme za poslední 3 měsíce zaznamenali nebývalý počet ohlášených aktualizací vyhledávače Seznam, tzv. „Yuhů“, nevnímám žádný kvalitativní posun ve schopnostech vyhledávače upřednostnit kvalitní weby. Seznam z mého pohledu trápí velká závislost na snadno ovlivnitelných faktorech – hustotě klíčových slov a počtu zpětných odkazů. Zde se ale majitelé webů nacházejí ve schizofrenní situaci, protože u Google jim tyto techniky naopak škodí. Záleží pak na každém, jak se k této situaci postaví. 

Řešíte dvojí optimalizaci – pro Seznam a pro Google? Kličkujete mezi dvěma přístupy a přidělává vám to vrásky na čele tak jako nám? Anebo vaším hlavním zájem je obsah webu, celkový marketing, než nějaké technické SEO? 

Autor článku

Autor pracuje jako strategist ve společnosti H1.cz. Jeho profesní život se točí kolem online marketingu, marketingových strategií a tato témata konzultuje a školí. Je spoluzakladatelem společnosti H1.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).