Hlavní navigace

Jak se chodí na český Internet?

22. 10. 2004
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Z měření návštěvnosti podle systému Navrcholu.cz lze vyčíst mnoho zajímavého o českém Internetu. Především by se mohlo zdát, že stížnosti uživatelů na nedostupnost rychlého připojení pomalu ztrácí své opodstatnění. Více než polovinu ve statistice tvoří stálé přípojky, ačkoliv i prehistorický dial-up si stále drží slušný podíl.
Než se podíváme na přesná čísla, vycházející zejména z tiskové zprávy systému Navrcholu.cz, bylo by dobré si alespoň jemně přiblížit metodiku, s jejíž pomocí se tyto údaje během září tohoto roku získaly.

Dolování čísel

Základní informace o návštěvnosti dodalo samotné Navrcholu.cz, které sledováním zhruba 13 tisíc českých webů představuje dostatečnou vědomostní základnu o chování a zvycích českých uživatelů Internetu. Součástí tohoto „vzorku“ je i velká část webů ze stájí Seznamu, Atlasu či iDnesu, takže chyby způsobené odchylkami od měřené skupiny uživatelů jsou skutečně malé. Nesčítají se však jednotliví návštěvníci, ale každá návštěva. Ta je definována jako série požadavků na stránky jednoho webu od jednoho unikátního návštěvníka v rámci časového intervalu 30 minut (nový požadavek na stránku musí následovat maximálně za 30 minut od předchozího požadavku. Pokud mezi dvěma požadavky uplynulo více než 30 minut, jde již o novou návštěvu).

Z údajů, získané scriptem Navrcholu.cz, lze získat standardní informace o uživateli, který si stránku vyžádal – typicky odkud lidé na vaše stránky přicházejí, jaké používají prohlížeče, jaké mají technické možnosti (podpora flash, java, cookies) apod. Co si však počít v případě, že nás zajímá i typ jejich připojení, poskytovatel, jenž jim je zprostředkovává nebo místo, odkud se návštěvníci připojují? Pak nezbývá, než měření návštěvnosti doplnit analýzou záznamů o zdrojích (IP adresách), ze kterých ke sledovaným webům přistupují. To však již není možné provést čistě z údajů Navrcholu, ale vybudováním další databáze, ve které se bude udržovat přehled „původu“ jednotlivých adres.

Internet Info k tomuto účelu používá vlastní databázi, kterou po dlouhou dobu doplňuje, upravuje a analyzuje tak, aby byl její obsah stále aktuální a konzistentní. V podstatě jde o textový soubor, v němž řádky tvoří záznamy o adresních rozsazích. Ty se přitom zjišťují a upřesňují v několika krocích:

  • Základní údaje se získají s pomocí databáze Ripe.net.
  • Následuje upřesňování údajů, získaných z Ripe.net a zjišťování podrobností o rozsazích.
  • Pomocí nástrojů nmap, traceroute a telnet se u některých adres provádí ruční skenování.
  • Následuje práce s DNS (dopředným i reverzním).

Důležité je, že se tato analýza provádí na celém českém adresním rozsahu, takže získaných informací je opravdu obrovské množství. Údaje o typu připojení se navíc zpřesňují dalším testováním, například zkušební odezvou (pingem). Udržování databáze proto vyžaduje kontinuální úsilí analytiků, avšak hodnota dat v ní namáhavou práci dostatečně ospravedlňuje. Co se týče možné chybovosti ve stanovení typů připojení, lze ji jen velmi těžko odhadovat, protože z principu nemůžeme rozpoznat chybně stanovená data (v takovém případě by je analytikové samozřejmě zanesli do databáze správně). I tak však při mravenčí práci nebude počet chyb veliký.

Záznamy z této databáze byly následně zkombinovány s údaji ze systému Navrcholu.cz, jak jsme je popisovali výše. Ke každé návštěvě se podle zdrojové adresy vyhledaly informace o typech a místech připojení a výsledkem je kompletní statistika, jak ji stručně nastínila zmiňovaná tisková zpráva. Pojďme se tedy podívat, k jakým číslům a závěrům lze s její pomocí dojít.

Typy připojení

Typ připojení Podíl
Pevná linka 40.3249 %
Mimo ČR 22.2560 %
Dial-up (telefonické připojení) 12.7804 %
ADSL 6.9178 %
Kabelové televize 6.8652 %
Bezdrátová pevná linka 6.1854 %
Neznámý 1.7272 %
WiFi hotspot 1.0835 %
GPRS 0.7528 %
Proxy cache 0.5793 %
Síť ISP používaná ke směrování provozu (páteř) 0.3629 %
Síť subprovidera, bez dalšího rozlišení 0.1639 %
ISDN 0.0010 %

Jednoznačně povzbudivou zprávou je podíl uživatelů s pevnou přípojkou. Ačkoliv je možné usuzovat, že velká část z nich využívá přístup ve firmě, viditelně přibývá i domácích uživatelů, těžících z výhod stálého připojení. Započítáme-li k nim kromě majitelů pevných linek (to budou nejspíše hlavně ony firmy) i ADSL, kabelovou televizi a bezdrátové přípojky, dojdeme k úctyhodnému číslu 60 procent. Patrný je i již celkově malý počet dial-upistů, kteří jsou momentálně ve srovnatelně velkém zastoupení jako uživatelé ADSL a Internetu prostřednictvím kabelové televize. Vytáčený Internet je evidentně na ústupu, avšak jediného nástupce nejspíše mít nebude. Jako překvapivě nízké se může naopak jevit zastoupení GPRS. Zde je však nutné vzít do úvahy, že při kombinování statistiky z Navrcholu se použily jeho údaje, vycházející z návštěv, nikoliv návštěvníků. Mobilní připojení s nízkou intenzitou využívání tedy v celkové statistice vykázaly nízká čísla ve prospěch hojně „vytěžovaných“ pevných linek.

Velikosti ISP

Následující tabulka shrnuje podíl jednotlivých poskytovatelů podle úhrnného počtu návštěv. Stejně jako u předchozí tabulky s typem připojení, i zde platí, že pro jednotlivé weby se mohou údaje výrazně lišit. Souhrnný přehled však podává z hlediska českého Internetu zajímavější údaje – kromě počtů uživatelů, připojených tím kterým ISP, lze na něj nahlížet také jako na vyjádření míry jejich aktivity: více návštěv znamená také aktivnější uživatele (poznámka: tabulka představuje jen zkrácený výpis celkového žebříčku, který obsahuje 69 poskytovatelů).

WT100

ISP Podíl
Mimo ČR 22.2560 %
Internet OnLine 11.7278 %
GTS 7.3911 %
Contactel 5.8862 %
UPC ČR 5.6766 %
Tiscali 5.2078 %
TEN-155 5.0718 %
Czech On Line 4.1400 %
Eurotel Praha, s.r.o. 3.4383 %
Aliatel 3.2425 %

Mimotuzemští návštěvníci se tentokrát s více než pětinovým podílem dostali do čela žebříčku, druhý je bez velkého překvapení Český Telecom, resp. Internet OnLine. Ten má výhodu v tom, že tato statistika nezohledňuje typ přípojení a Český Telecom je stále silný jak u vytáčeného přístupu, tak v ADSL a pevných linkách. Nejvyšší umístění z poskytovatelů kabelového Internetu drží UPC, akademické sítě (TEN-155) generují jen kolem pěti procent návštěv. Slušná pozice Eurotelu tentokrát u řady uživatelů potvrzuje oblibu GPRS společně s CDMA. V druhé desítce žebříčku je zajímavé „přeskočení“ T-Mobilu relativně méně silným SkyNetem. Zde se ukazuje, že T-Mobile v datových službách na Eurotel ztrácí, a bude zajímavé sledovat, jak s dalším pořadím zamíchá jeho očekávané uvedení technologie EDGE ke konci tohoto roku.

Rozdělení podle regionů

Další tabulka (opět zkráceného výpisu) nám poskytuje přehled o regionech, z nichž uživatelé českých webů přichází nejčastěji. Žebříčku zcela podle očekávání dominuje Praha s více než pětinovým podílem, další pořadí je pak určeno velikostí příslušných měst. Je-li však zdrojem přístupu komutované připojení v tarifu Internet, nelze často určit jeho lokalitu z důvodu „univerzálních“ a­dres.

Lokalita Podíl
Lokalitu připojení nelze určit 23.8814 %
Praha hl.m. 22.6790 %
Mimo ČR 22.2560 %
Brno-město 4.5071 %
Ostrava-město 1.8845 %
Hradec Králové 1.6326 %
Komutované připojení v tarifu Internet, nelze určit lokalitu 1.4354 %
Plzeň-město 1.0477 %
Pardubice 0.8351 %
České Budijovice 0.7933 %
Olomouc 0.7715 %
Zlín 0.7120 %
Mladá Boleslav 0.6997 %

Jste připojeni pevnou linkou (tentokrát nikoliv ve smyslu ADSL, bezdrátu či kabelové televize)?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je ředitelem médií vydavatelství Internet Info. V letech 2005 – 2008 působil jako šéfredaktor serveru Lupa.cz. Vystudoval Fakultu informatiky MU a Fakultu sociálních věd UK. Online komunikaci se věnuje i na svém blogu www.alesmiklik.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).