Hlavní navigace

Jaký bude chystaný evropský Kodex elektronických komunikací

6. 11. 2017
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

S ročním odstupem uspořádala v Praze Asociace provozovatelů mobilních sítí již čtvrtou telekomunikační konferenci s mezinárodní účastí s jediným tématem: Evropský Kodex elektronických komunikací (EECC – European Electronic Communication Code).

I když loňský rok proběhl seminář pod stejným názvem, zabývala se tehdy konference aktuálně připravovaným rozhodnutím Evropského parlamentu a rady o využívání kmitočtového pásma 470–790 MHz v rámci EU, zatímco letošní ročník konference se věnoval již podrobnějšímu vývoji názorů v jednotlivých komisích a pozic EP a Rady, a zejména postoji České republiky k předkládaným návrhům. 

Vyhrají nadnárodní monopoly?

Jak uvedl prezident Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiří Šuchman, mohou některé nové principy vyhovovat nadnárodním operátorům a velkým hráčům na telekomunikačním trhu, zatímco pro malé hráče mohou být nové podmínky omezující. 


Autor: Václav Udatný

Prezident APMS Jiří Šuchman zahajuje konferenci.

Ustanovení návrhu nového regulačního rámce EU zahrnují podmínky pro všeobecný přístup k připojení s velmi vysokou kapacitou, posilnění a zlepšení přístupu v rámci elektronického obchodu, režim univerzální služby, ochranu spotřebitele, číslovací plány, tísňovou komunikaci, celoevropské řízení kmitočtového spektra a s tím související posilnění úlohy Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a předpokládá se, že od roku 2020 se bude dotýkat všech elektronických služeb včetně provozovatelů v oblasti kmitočtového spektra.


Autor: Václav Udatný

Harmonogram schvalování Evropského kodexu pro elektronické komunikace.

To je podmíněno tím, že bude dodržen termínový plán, jak vyplývá z výše uvedeného obrázku, a následně bude Kodex transformován do našeho práva do dvou let. Do konce tohoto roku by měly být ukončeny a schváleny verze připojení a spektra, elektronického obchodování a medií. To je ale ambiciózní plán, o němž jsou již dnes pochyby, zda je možné jej dodržet.

Prioritou jsou 5G sítě

Na konferenci vystoupili čeští europoslanci Dita Charanzová a Evžen Tošenovský, zástupci ministerstva průmyslu a obchodu náměstek Marek Ondroušek a Vilém Veselý, předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu Jaromír Novák a ze zahraničí Deutsche Telekom (Manuel Braga Monteiro), Asociace GSM (Tomas Jakimavičius) a z Vodafon Group Lauri Mustonem. Některé názory vystupujících, jak jsme je zachytili, jsou uvedeny jako reportáž v přiložené fotogalerii.

Vystoupení všech řečníků potvrdilo, že názory a přístup, jak by se nově měly vyvíjet vztahy mezi operátory samotnými a mezi nimi a konečnými spotřebiteli, jsou napříč Evropou velmi rozdílné. Soulad panuje v tom, že zavedení vysokorychlostního připojení je prioritou, sítě 5G budou vyžadovat pro budování malých buněk vysoké investiční náklady, které budou schopni stěží unést velcí hráči na trhu.

Regulace nebo deregulace

Proto se ozývá volání po kofinancování těchto projektů, pro podporu investic, zajištění jejich návratnosti stanovením minimální délky licencí, sdílením spektra více operátory. Trh je dnes v Evropě dostatečně konkurenční, ale zato velmi roztříštěný. Některé názory směřují k regulaci a stanovení terminačních cen na úrovni Evropské komise, jiní kritizují nedávnou regulaci mezinárodních volání po Evropě a propagují směrování k deregulaci.

Potřeba zajistit účinné a efektivní využívání spektra je jednou z možných výjimek, za kterých může dojít k omezení nebo odnětí práv na užívání rádiového spektra, návrh také zavádí zásadu „nevyužité zdroje budou odebrány“ a posiluje sdílené užívání spektra, jakož i obchodování se spektrem a pronájem spektra.

Cloud23

Článek rovněž zavádí mechanismus, který umožňuje dočasné alternativní užívání harmonizovaného spektra za jasně definovaných podmínek.

Jaké budou konkrétní dopady na naše, v evropském měřítku malé, provozovatele telekomunikačních sítí a služeb, je nyní v rukách našich vyjednavačů v Evropské unii. Ale jasné je již dnes, že léta po roce 2020 budou plná změn jak pro operátory, tak i pro uživatele včetně televizních diváků, rozhlasových posluchačů i fanoušků Facebooku po internetu. Mnoho určitě napoví příští konference APMS, pokud se organizátorům podaří zajistit obdobnou účast kvalifikovaných a různorodých přednášejících.

Autor článku

Je dlouhodobě činný v oblasti elektronických medií, působil dlouhá léta na zajišťování mezinárodních přenosů a šíření televizních programů telekomunikačními sítěmi.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).