Hlavní navigace

Je ČR opravdu čtvrtá v rychlosti růstu připojení k Internetu?

4. 7. 2005
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Nedávno se objevily dvě zprávy o vývoji českého Internetu – jedna se zabývá typem připojení k Internetu v domácnostech, druhá rychlostí růstu vysokorychlostního připojení. Jaký je nejoblíbenější typ připojení v domácnostech? A je opravdu ČR čtvrtou nejrychleji rostoucí zemí na světě v počtu nových vysokorychlostních přípojek?

Výzkum agentury Factum Invenio probíhá pravidelně jednou ročně již od roku 2001 a zaměřuje na využívání Internetu. Cílovou skupinou jsou aktivní uživatelé Internetu, přičemž pro potřeby výzkumu se za aktivního uživatele považuje ten, kdo se k Internetu připojuje pravidelně, nejméně jednou týdně.

Z letošní vlny průzkumu, která proběhla v červnu 2005 formou online dotazování na Internetu a které se účastnilo 931 uživatelů s domácím připojením, vyplynulo, že nejčastěji se domácnosti připojují prostřednictvím bezdrátového připojení. Bohužel jelikož nejsou k dispozici přesné informace o způsobu zjišťování informací, nelze jednoznačně tvrdit, že to představuje pouze WiFi sítě, může se jednat i o bezdrátové připojení přes CDMA.

1730
Zdroj: Factum Invenio

Zajímavý a určitě pozitivní je rychlý pokles uživatelů dial-upu, který však přesto má stále mnoho uživatelů (podle posledních údajů z Českého Telecomu z počátku června mělo na svém telefonním účtu zaúčtovanou službu připojení k Internetu přes dial-up 640.000 zákazníků). Z výzkumu Factum Invenio vyplývá, že dial-up má nyní v domácnostech především „vykrývací“ pozici – uživatel má přístup k Internetu ve škole nebo v práci a doma používá dial-up, protože mu rychlostně postačuje a je rovněž velmi snadné a rychlé službu zřídit. Dá se rovněž předpokládat, že výrazně vyšší podíl má dial-up mezi příležitostnými uživateli, kteří se připojují nepravidelně.


Změřte si rychlost připojení díky našemu Speed testu.

Z výzkumu sice vyplývá, že se 25 procent uživatelů doma připojuje přes bezdrátové sítě, bohužel však není zjevné, zda se jedná o čistě WiFi připojení, nebo o libovolnou bezdrátovou technologii, kromě mobilních telefonů. Každopádně je zjevné, že ADSL prostě „zaspalo“ a kvůli pozdnímu nástupu technologie si uživatelé byli nucení hledat jiné metody přístupu. Nebylo by divu, pokud by ČR byla na prvním místě v oblasti penetrace připojení přes WiFi, které se stalo často záchranou v oblastech, kde neexistovala alternativa.

Zajímavé je porovnání ADSL a kabelových televizí – přestože se ADSL pyšní od června 150.000 zákazníky a kabelové televize mají odhadem polovinu, v domácnostech kabelovky vedou – měly náskok před ADSL jak časově, tak poměrem cena/výkon. Jelikož se dá předpokládat, že velká většina realizovaných kabelových přípojek je v domácnostech, lze usuzovat, že zhruba polovinu ADSL linek si nechali instalovat podnikatelé.

Nejpomaleji roste podíl v oblasti mobilního připojení, přičemž opět bohužel není jasné, zda byli dotazovaní uživatelé instruováni, zda například CDMA považovat za bezdrátové, nebo mobilní připojení.

Pokud budeme brát výsledky výzkumu za směrodatné pro rozdělení podílu ADSL/ kabelovky/ bezdrátové sítě, zdá se, že Český Telecom na pozdním nástupu cenově zajímavého ADSL ošklivě prodělal – domácnosti si našly lepší, více vyhovující technologie, a i když ADSL dosáhlo za loňský rok největšího růstu ze všech technologií, uvidíme, zda jej dokáže udržet a začne například ukusovat jiným technologiím.

Mimochodem, podobné výzkumy ukazují, že reálný počet vysokorychlostních přípojek, o kterém budeme mluvit za chvíli, je vlastně nezměřitelný: kromě několika velkých operátorů s velkým podílem na trhu (ADSL, kabelový Internet, CDMA), kde se čísla dají získat snadno, existují stovky komerčních a komunitních WiFi sítí, ze kterých asi nebude nikdy možné získat přesná čísla o počtu zákazníků. Doufejme jen, že drakonické plány Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), které by mohly omezit i stávající WiFi sítě, neprojdou a že tato alternativa bude mít stále své místo.

Čtvrtí nejrychlejší, ale všichni před námi

Další zajímavá statistika dorazila od britské společnosti Point Topic, která se zaměřuje na výzkumy ohledně penetrace vysokorychlostního připojení přes ADSL a kabelové technologie ve světě, přičemž se snaží poměrně podrobně sledovat také situaci v jednotlivých státech. V poslední zprávě o vývoji za první čtvrtletí 2005 zaujal graf, který ukazuje, že Česká republika je v rychlosti růstu vysokorychlostního připojení čtvrtá na světě, za Tureckem, Thajskem a Polskem, protože v prvním čtvrtletí byla rychlost růstu podle výzkumu 22 procent. To je samozřejmě naprosto úžasné číslo (a bylo nezřídka citováno v médiích) – dokud se nezamyslíme nad tím, z jakých čísel a kam se roste.

1729
Zdroj: Point Topic

Reálný nárůst počtu linek je totiž mizivý – pokud si vezmeme (jako příklad) penetraci vysokorychlostního internetu k 1. lednu 2005 podle EU, která pro ČR činila dvě procenta, dostaneme se k hodnotě 2,44 procenta (čísla od EU byla zaokrouhlena na celá procenta, takže faktická hodnota oněch dvou procent se může pohybovat od 1,50 do 2,49 procenta – podle údajů Point Topic, které má k dispozici Internet pro všechny, to je blíže k nižší hodnotě). Pokud by tedy k 1. lednu 2005 bylo v ČR dejme tomu 175.000 vysokorychlostních přípojek, k poslednímu březnu jich bylo o necelých 40.000 více. V absolutních číslech tak ČR „trhne“ kde kdo, například Dánsko, které mělo podle Point Topicu nejpomalejší růst v rámci staré EU – 5,7 procenta, ale fakticky přibylo skoro 60.000 linek. Z toho vyplývá, že i když ČR procentuálně patří mezi světovou špičku, v absolutních nárůstech rozhodně nepatří mezi premianty. Z čísel od Point Topicu, která jsou veřejně k dispozici, je jasné, že v absolutním nárůstu může ČR soupeřit jen s ostatními „nováčky“ v rámci EU – Maďarsko rostlo o 33.000 linek, což ČR pravděpodobně překonala (jenom Český Telecom měl nárůst o 26.000 ADSL linek).

KL22 hlasovani

A to je bohužel kámen úrazu – je moc zajímavé, že například Český Telecom měl za loňský rok nárůst v řádu stovek procent a za prvních pět měsíců letošního roku to bylo opět 50 procent, ovšem absolutní čísla jsou stále poměrně nízká. I Portugalsko, ke kterému má ČR z původních zemí EU ekonomicky nejblíže, mělo k 31. březnu 2005 více než 950.000 vysokorychlostních linek – podle mého skromného odhadu se ČR dostala k 1. červenci na zhruba 250.000 linek (ADSL + kabelový Internet). Pokud započítáme i CDMA, WiFi a další technologie, můžeme se dostat někam na 350.000 – 400.000 uživatelů.

Jak je vidno, i číslo, které je pravdivé, může být i v dobré víře bez správného kontextu vykládáno poněkud nesprávně. Jen doplním, že je škoda, že v ČR neexistuje žádný hodnověrný výzkum, který by sledoval růst Internetu přímo na datech od poskytovatelů, ať již komerčních, nebo nekomerčních, a který by poskytl přesnější pohled na český internetový trh.

Jaký typ připojení používáte doma vy?

Autor článku

Autor se již dlouhá léta šťourá v Macích, mobilních technologiích a Internetu a provozuje svůj osobní technický blog www.maler.cz.