Hlavní navigace

Je to tady: spam má utrum

25. 8. 2004
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Podpisem prezidenta republiky byl úspěšně završen proces přijímání zákona o některých službách informační společnosti. Zákon se sice věnuje i dalším oblastem, spam je však přece jen nejviditelnější, takže si už vysloužil přezdívku „antispamový zákon“. V praxi však pořádně zatopí nejen spammerům.

Nejprve a především je třeba zvolat sláva: nový zákon představuje rozhodně lepší úpravu, než jaká platila doposud. Nevyžádanou reklamu upravoval zákon o regulaci reklamy, který jí věnoval přesně 12 slov – bez rozdílu, zda jde o email, papírové letáky či jinou formu. Není se proto čemu divit, že jej věcně příslušné živnostenské úřady aplikovaly poněkud podivně a i po dvou letech účinnosti zákona značně nejednotně.

Nový zákon je přece jen o něco podrobnější. Kontrola jeho dodržování byla navíc centrálně přenesena na Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), u něhož lze přece jen očekávat vyšší míru kompetence. Stále však zůstává obrovské ale: text zákona je natolik striktní, že pokud bychom jej brali do důsledků, nemohl by se email v komerční sféře používat prakticky vůbec. Například ani svým vlastním zákazníkům podle něj nemůžete posílat obchodní sdělení, pokud vám k tomu předem nedali prokazatelný souhlas.

Záleží tedy na tom, jak jej úřad, potažmo soudy, hodlají vykládat a aplikovat v praxi. A v tom je právě ten kámen úrazu. Důvodová zpráva, se kterou byl zákon předložen, je na výklad poněkud skoupá. Ticho po pěšině je i na webových stránkách ÚOOÚ: žádné instrukce, žádné otázky a odpovědi, žádné příklady. Situaci by mohlo pomoci přechodné období, kdy by se nový systém zaběhával, ale zatím by se neudělovaly pokuty. Pomoci by mohla i právní fikce souhlasu se zasíláním nabídek u některých skupin příjemců, například u obchodních partnerů apod. Nic takového však zákon neobsahuje, takže se pojede rovnou naostro. A to už dost brzy: na rozdíl od běžných zvyklostí totiž zákon neposkytuje ani obvyklých 14 dní ode dne vyhlášení a bude účinný už od okamžiku, kdy vyjde ve Sbírce zákonů.

Již za pár dní se tedy v České republice objeví tisíce subjektů, které budou nový zákon – většinou z nevědomosti – porušovat. Vystaví se tak nebezpečí pokuty až do výše deseti milionů korun. Přesto však mohou zůstat klidní: na to, aby je všechny postihli, úředníci stačit nebudou. Prvním exemplárním případům, na kterých si nabrousí tužky, to ale nezávidím…

Autor článku

Autor je někdejším šéfredaktorem serveru Lupa. V současné době už se psaní věnuje pouze v míře menší než malé, a to zásadně pro radost.