Hlavní navigace

Je výhodnější kabelová televize, nebo ADSL?

24. 7. 2007
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: 29
Na začátku července zrušilo UPC objemové limity u téměř všech tarifů vysokorychlostního připojení k Internetu a vylepšilo tak poměr mezi výší měsíčního paušálu a výkonem nabízených služeb. Jak si nyní stojí tarify kabelové TV ve srovnání s obdobnými produkty na bázi ADSL připojení? Která technologie přináší uživatelům levnější připojení? Je výhodnější pořídit si ADSL nebo přístup k Internetu prostřednictvím kabelové TV?

Největší český poskytovatel připojení k Internetu po rozvodech kabelové televize společnost UPC stejně jako její konkurenti z řad telekomunikačních operátorů nabízejících ADSL připojení, navýšila na začátku letošního dubna přenosové rychlosti u všech svých internetových tarifů. Na rozdíl od Telefóniky O2 (TO2CR), které, téměř dva měsíce po oficiálním termínu ukončení migrací, zbývá navýšit rychlost u přibližně 8 procent zákazníků, UPC stihlo všem stávajícím zákazníkům změnit přenosovou rychlost ještě před začátkem prázdnin. Podobně úspěšný byl i Volný, který má na své platformě v současné době zmigrovány všechny zákazníky.

Že se problém navyšování rychlostí netýká pouze zákazníků TO2CR je patrné z článku, který vyšel zde na Lupě předminulý týden a věnoval se problematice Fair User Policy (FUP). Mluvčí telekomunikačních operátorů, kteří přeprodávají vysokorychlostní připojení na platformě TO2CR si stěžovaly, že migrace vázne právě na straně inkumbenta. Navíc je z jejich odpovědí patrné, že hodlají nejdříve dořešit navýšení přenosových rychlostí a až poté přijít s novými datovými limity, které jsou součástí dnes platné velkoobchodní nabídky TO2CR.

Tip: přehled datových limitů a dalších parametrů ADSL a kabelového Internetu najdete v naší databázi připojení. Jednotlivé tarify si můžete řadit a porovnávat podle hledisek, která jsou pro vás nejdůležitější.

Nespokojenost se ozývá také od zákazníků dalšího velkého alternativního operátora. Někteří zákazníci společnosti GTS Novera si stěžují, že jim dosud nebyly navýšeny přenosové rychlosti. GTS Novera si sice určila jako nejzazší termín pro ukončení migrací až konec letních prázdnin, ale již v průběhu června a července se mohli někteří zákazníci, kteří využívají připojení na platformě bývalého Telenoru, na informační lince společnosti dozvědět zprávu o tom, že na jejich přípojce nebude možné navýšení rychlosti realizovat, protože DSLAMy bývalého Telenoru nepodporují technologii ADSL 2+. Jinými slovy může na nich být provozováno připojení o maximální přenosové rychlosti kolem 4 Mbit/s. Faktem ale je, že GTS Novera v minulém roce vybudovala paralelně vedle starých DSLAMů novou síť DSLAMů, které podporují jak IP, tak TDM, ale i zmiňovanou technologii ADSL 2+, která umožňuje přenosy až rychlostí 24 Mbit/s.

Operátorky na infolince zákazníkům, kteří mají ADSL na platformě bývalého Telenoru a jejichž rychlost by po navýšení překročila hranici 4 Mbit/s, nabízely uzavření nové smlouvy s tím, že jim bude služba dodávána (s navýšenou rychlostí) na platformě TO2CR, nebo že mohou využít nabídku Novera Duo Expres. Ta ale zahrnuje kromě vysokorychlostního Internetu i hlasové služby. Jak nakonec migrace u GTS Novery skončí, si budeme muset počkat do konce srpna.

Kabel vs. ADSL

Nyní se již dostáváme k samotnému porovnání parametrů a výší měsíčních poplatků u jednotlivých tarifů ADSL a kabelového připojení. Při výběru poskytovatelů vycházíme z naší databáze připojení, ve které pro vás neustále monitorujeme nabídku několika operátorů. Zařazení do databáze je podmíněno splněním určitých kritérií, mezi něž patří například počet zákazníků, u poskytovatelů ADSL připojení pak smlouva o propojení s TO2CR nebo vlastní platforma pro provozování ADSL připojení.

Porovnávat tarify UPC s podobnými službami na bázi ADSL není jednoduché hned ze dvou důvodů. Často se odlišují v hodnotách přenosových rychlostí a navíc poskytovatelé ADSL připojení v současné době v České republice nabízí maximální rychlost směrem k uživateli blížící se hodnotě 10 Mbit/s, kdežto UPC nabízí až 16 Mbit/s. UPC také nikde na svých webových stránkách neuvádí jakou agregaci mají jeho internetové služby.

Do budoucna se nůžky mezi maximálními přenosovými rychlostmi u ADSL a kabelových televizí budou pravděpodobně ještě více rozevírat. Čeští poskytovatelé ADSL připojení mají samozřejmě ve srovnání se svými západoevropskými kolegy ještě jistou rezervu, ale hranice technologie ADSL 2+ jsou v porovnání s kabelovým připojením neúprosné. Například ve Francii jsou sice v nabídkách operátorů ADSL přípojky dosahují na downstreamu v ideálních podmínkách rychlostí 18 až 20 Mbit/s, vyšší rychlosti než 24 Mbit/s však technologie ADSL 2+ neumožňuje a navíc na rychlosti kolem 20 Mbit/s dosáhnou pouze uživatelé, kteří se nachází v relativní blízkosti telefonní ústředny. Naopak vysokorychlostní připojení prostřednictvím rozvodů kabelové televize může dosáhnout hodnot mnohem vyšších než zmiňovaných 24 Mbit/s. V případě dostatečné kapacity sítě by nebyl problém zřizovat přípojky o rychlostech až 50 Mbit/s.

Dříve než přistoupíme k samotnému porovnání jednotlivých tarifů, je nutné připomenout, že k měsíčním poplatkům za ADSL připojení je nutné připočíst pravidelný měsíční poplatek za pronájem telefonní linky, a to i v případě, že přípojku používáte pouze pro ADSL a ne pro telefonování.

Cenové srovnání

Rychlost 2048 kbit/s s d­atovým omezením
Poskytovatel Tarif Rychlost (kbit/s) Datový limit Měsíční poplatek
Volný Internet 2M 2048/128(256*) 12 GB/ neomezeno* 415 Kč
Internet CZ Ride 2048/128 2048/128 4 GB 427 Kč
Emea Telecom AhojDSL Standard + 2048/128 2048/128 5 GB 428 Kč
Avonet ADSL Limit 2048/128 2048/128 12 GB 439 Kč
SkyNet FlexiDSL Natural 1:50 2048/128 2048/128 12 GB 451 Kč
České Radiokomunikace Classic ADSL 2048/128 2048/128 12 GB 463 Kč
GTS Novera Novera DSL Fun 2048/128 2048/128 12 GB ** 470 Kč
Tiscali ADSL 2M 2048/128 4 GB 470 Kč
Dial Telecom ADSL.Way Standard 2048/128 2048/128 4 GB 475 Kč
Telefónica O2 Internet ADSL 2048 2048/128 10 GB 475 Kč
UPC Starter 2048/256 20 GB 475 Kč

* pouze v případě, je-li služba provozována na platformě Volný.

** do 30.9.2007 není datový limit uplatňován.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH a zaokrouhleny dle matematických pravidel na celá čísla. Měsíční poplatky u ADSL připojení neobsahují paušál za pronájem telefonní linky.

První tabulka obsahuje srovnání tarifů s datovým omezením o rychlosti 2048/128, rep. 2048/256 kbit/s. Služba Starter od UPC patří mezi nejdražší, avšak nabízí nejvyšší datový kredit a také dvojnásobnou rychlost na downstreamu, oproti většině ostatních služeb. Nejnižší měsíční poplatek je u služby Internet 2M od Volného. V případě, že je provozována na platformě Volný, není nijak omezen datový provoz. Menší nevýhodou je nutnost uzavřít smlouvu na minimálně 24 měsíců. Datově neomezenou službu nabízí v rámci akční nabídky platné do 30. září 2007 také GTS Novera. Poté bude u služby uplatňována FUP a měsíční datový limit 12 GB.

Porovnání tarifu UPC Starter a ADSL tarifů po připočtení dodatečeného datového kreditu
Poskytovatel Tarif Rychlost (kbit/s) Přepočtený datový limit Měsíční poplatek
Volný Internet 2M (platforma Volný) 2048/256 neomezeno 415 Kč
UPC Starter 2048/256 20 GB 475 Kč
České Radiokomunikace Premium ADSL 2048/512 neomezeno 582 Kč
Avonet ADSL Limit 2048/128 20 GB 629 Kč
SkyNet FlexiDSL Natural 2048/128 20 GB 632 Kč
GTS Novera Novera DSL Fun 2048/128 20 GB * 660 Kč
České Radiokomunikace Classic ADSL 2048/128 20 GB 749 Kč
Volný Internet 2M (platforma TO2CR) 2048/128 20 GB 783 Kč
Dial Telecom ADSL.Way Standard 2048/128 20 GB 1 046 Kč
Emea Telecom AhojDSL Standard + 2048/128 20 GB 1 106 Kč
Internet CZ Ride 2048/128 20 GB 1 170 Kč
Tiscali ADSL 2M 2048/128 20 GB 1 612 Kč

* do 30.9.2007 není datový limit uplatňován.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH a zaokrouhleny dle matematických pravidel na celá čísla. Měsíční poplatky u ADSL připojení neobsahují paušál za pronájem telefonní linky.

Protože v předchozí tabulce jsou porovnávány tarify s různou výší datových limitů, rozhodli jsme se k tarifům s nižšími datovými limity připočíst poplatky za dodatečný datový kredit tak, aby teoreticky mohl uživatel stáhnout 20 GB. Výsledek je celkem zajímavý a posunuje UPC na druhé místo za neomezený tarif od Volného. Navíc ukazuje, že politika jednotlivých operátorů v otázce zpoplatňování nadlimitních dat je velmi odlišná. Například Tiscali si účtuje za každý započatý GB 71 korun, kdežto SkyNet pouhých 23 korun.

Rychlost 2048 (3072) kbit/s bez datových limitů
Poskytovatel Tarif Rychlost (kbit/s) Agregace Měsíční poplatek
Volný Volný 2048/256 1:50 415 Kč
UPC Easy 3072/256 ? 555 Kč
České Radiokomunikace Premium ADSL 2048/512 1:50 582 Kč
Emea Telecom Standard + 3072/128 1:40 893 Kč
GTS Novera Novera DSL Office 2048/128 1:50/ 1:40 1 065 Kč
Telefónica O2 O2 Internet ADSL Extreme 2048/128 1:50 1 070 Kč
SkyNet FlexiDSL Natural 2048/128 1:20 1 178 Kč
Dial Telecom ADSL.Way Business 2048/128 1:20 1 189 Kč
Avonet ADSL Super 2048/128 1:20 1 416 Kč
Tiscali ADSL Pro 2M 2048/128 1:20 1 427 Kč
Internet CZ Race 2048/128 1:20 1 605 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH a zaokrouhleny dle matematických pravidel na celá čísla. Měsíční poplatky u ADSL připojení neobsahují paušál za pronájem telefonní linky.

U datově neomezených tarifů se v první trojici drží UPC společně se dvěma alternativními operátory, kteří nabízí ADSL připojení na vlastních platformách. Volný i České radiokomunikace uplatňují u svých služeb agregaci 1:50, zatímco poskytovatelé na posledních místech pak agregaci 1:20. UPC a Emea Telecom mají navíc o 1 Mbit/s vyšší rychlost směrem k uživateli.

Rychlost 4096 (5120) kbit/s bez datových limitů
Poskytovatel Tarif Rychlost (kbit/s) Agregace Měsíční poplatek
Volný Internet 4M (platforma Volný) 4096/384 1:50 653 Kč
České Radiokomunikace Premium ADSL 4096/512 1:50 701 Kč
UPC Light 5120/512 ? 779 Kč
GTS Novera Novera DSL Office 4096/256 1:50/ 1:40 1 303 Kč
Telefónica O2 O2 Internet ADSL Extreme 4096/256 1:50 1 308 Kč
Emea Telecom Standard + 4096/256 1:40 1 369 Kč
Dial Telecom ADSL.Way Business 4096/256 1:20 2 022 Kč
SkyNet FlexiDSL Natural 4096/256 1:20 2 130 Kč
Internet CZ Race 4096/256 1:20 2 260 Kč
Avonet ADSL Super 4096/256 1:20 2 368 Kč
Tiscali ADSL Pro 4M 4096/256 1:20 2 498 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH a zaokrouhleny dle matematických pravidel na celá čísla. Měsíční poplatky u ADSL připojení neobsahují paušál za pronájem telefonní linky.

Nejlevnější je opět Volný, následovaný tarifem Premium od Českých radiokomunikací. Kdybychom ovšem připočetli k měsíčnímu poplatku i paušál za pronájem pevné linky, rázem by se na první příčku vyhoupl tarif Light od UPC, který jako jediný z porovnávaných služeb nabízí vyšší rychlost na downstreamu a společně s Českými radiokomunikacemi i nejvyšší hodnoty rychlosti na upstreamu.

Rychlost 8192 (10240) kbit/s bez datových limitů
Poskytovatel Tarif Rychlost (kbit/s) Agregace Měsíční poplatek
UPC Classic 8192/1024 ? 1 224 Kč
Volný Internet 8M (platforma Volný) 8192/768 1:50 1 367 Kč
České Radiokomunikace Premium ADSL 10240/512 1:50 1 415 Kč
GTS Novera Novera DSL Office 8192/512 1:50/ 1:40 2 136 Kč
Telefónica O2 O2 Internet ADSL Extreme 8192/512 1:50 2 141 Kč
Emea Telecom Standard + 10240/1024 1:40 3 511 Kč
SkyNet FlexiDSL Natural 8192/512 1:20 7 961 Kč
Avonet ADSL Super 8192/512 1:20 8 318 Kč
Dial Telecom ADSL.Way Business 8192/512 1:20 8 329 Kč
Internet CZ Race 8192/512 1:20 8 329 Kč
Tiscali ADSL Pro 8192/512 1:20 8 329 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH a zaokrouhleny dle matematických pravidel na celá čísla. Měsíční poplatky u ADSL připojení neobsahují paušál za pronájem telefonní linky.

UXD

Velké rozpětí mezi nejlevnější a nejdražší službou je způsobeno rozdílnou agregací. Tarify s agregací 1:20 jsou až o 7 tisíc měsíčně dražší než obdobné služby s agregací 1:50. Tentokrát je UPC nejlevnější, aniž připočteme u ADSL tarifů poplatek za pronájem pevné linky. Premium ADSL Českých Radiokomunikací a Standard + od Emea Telecom disponují vyšší přenosovou rychlostí na downstreamu. UPC a Emea nabízí také nejvyšší hodnoty rychlosti na upstreamu.

Závěr

Zdá se, že poté co, UPC zrušilo datové limity u věšiny svých služeb, jsou s ním schopni – co do výše měsíčních paušálů – držet krok pouze Volný a České radiokomunikace. Je však nutné připomenout, že UPC si ve všeobecných podmínkách, stejně tak jako České radiokomunikace, ponechaly možnost uplatňování FUP proti obzvláště „aktivním“ uživatelům. Dražší služby ostatních operátorů, které jsou komunikovány jako datově neomezené, s FUP ani žádným jiným omezováním uživatelů nepočítají. Pro Internet po rozvodech kabelové TV hovoří levnější měsíční poplatky a absence paušálu za pronájem telefonní linky. Limitujícím faktorem, který je společný i pro služby na bázi LLU, je relativně nízká dostupnost ve srovnání s klasickým ADSL na platformě TO2CR.

Jaký typ připojení k Internetu nejčastěji používáte?

Autor článku

Internetové novinařině se věnuje od roku 2005, kdy začal jako redaktor pracovat pro vydavatelství Internet Info.