Hlavní navigace

Kamil Levinský: Předčasné vypínání analogu je možné, ale jen podle smlouvy

20. 10. 2009
Doba čtení: 14 minut

Sdílet

 Autor: 115393
Jaké podmínky si kladou České Radiokomunikace pro předčasné vypínání analogového televizního vysílání, o které mají zájem všechny tři velké televize? A je toto předčasné vypínání analogu podmínkou televizí pro předčasné spouštění digitálního vysílání, konkrétně třeba na Ještědu? Právě předčasné vypínání analogu je jádrem sporu mezi Novou a Českými Radiokomunikacemi o použitý vysílací kanál multiplexu 2 na Chebsku a Jáchymovsku. Nejen o něm je dnešní rozhovor serveru DigiZone.cz s ředitelem transformace Českých Radiokomunikací Kamilem Levinským.

Televize Nova koncem září nevypnula dva středně velké analogové vysílače v západních Čechách, protože prý na nich provozujete její digitální vysílání na 66. kanále, který výslovně odmítla. Opravdu jste spustili multiplex 2 z chebské Zelené hory a jáchymovského Klínovce na tomto kanálu přes výslovný nesouhlas Novy?

Vysvětlil bych to trochu obšírněji. Jedna věc je to, co se píše v médiích. Technický plán přechodu (TPP) tak, jak byl napsán, nepředpokládal, že televize Prima bude vysílat v našem multiplexu 2. Proto tento multiplex neměl kmitočtovou alokaci na to, aby byl regionalizovatelný (aby umožnil vstupování regionálních televizí do celostátního vysílání, pozn. red.), na což byla připravená digitální síť 3. My jsme podle toho připravili smlouvy s televizemi a dokonce jsme je podle zákona o elektronických komunikacích publikovali 30 dní před podepsáním na našem webu. Jelikož jsme ale připravili velice atraktivní cenové podmínky, které byly zajímavé i pro televizi Prima, rozhodla se Prima plně v souladu se zákonem o elektronických komunikacích vstoupit do naší digitální sítě.

Kamil Levinský - 3

Neměli jsme žádnou právní možnost tuto nabídku odmítnout, a byli jsme rádi, že jsme náš multiplex zaplnili. Podpisem smlouvy s Primou se ale z multiplexu 2 automaticky stala regionalizovatelná síť (Prima sdílí analogové kmitočty s regionálními televizemi a musí je denně pouštět do svého vysílání, a tato podmínka platí i pro digitální vysílání, pozn. red.). Musíme tedy umožnit vstup regionálních vysílatelů do této sítě. To vedlo k tomu, že se musely změnit některé kmitočtové příděly pro multiplex 2 v TPP, abychom mohli zajistit regionální odpojování programu.

Proto jste nemohli na Zelené hoře a Klínovci použít pro multiplex 2 kanál 48, který je v TPP určený pro celou územní oblast Plzeň, kam tyto dva vysílače spadají?

Kanál 48 je v TPP sice určený pro region Plzeň, ale je myšlený pro jeho hlavní vysílač, tedy Krašov. Pro vysílače Zelená hora a Klínovec jsme počítali s kanálem 35 a máme to dokonce uvedené i ve smlouvách s televizemi. Tento kanál je totiž mezinárodně zkoordinován přímo pro tyto lokality. Nezávisle na tom, že do multiplexu 2 vstoupila Prima a my jsme museli naši síť regionalizovat, jsme měli pro naši síť v těchto místech určený kanál 35. Problém je, že tento kanál je používán Českou televizí pro analogové vysílání z lokality Jedlová hora u Chomutova. Toto vysílání se má vypnout až v srpnu 2010.

Požádali jsme Český telekomunikační úřad (ČTÚ) o přidělení kanálu 35 pro vysílače Zelená hora a Klínovec, ale ČTÚ nám ho odmítl přidělit právě z důvodu předpokládaného rušení s analogovou ČT 1 z Jedlové hory, a přidělil nám náhradní kanál 66. To je jak podle našeho výkladu, tak podle výkladu ČTÚ, plně v souladu s TPP. Ale protože jde o přechodný kanál, nelíbil se televizi Nova, protože diváci v těchto lokalitách budou muset v momentě vypnutí analogového signálu z Jedlové hory přecházet na definitivní vysílací kanál 35, na který přeladíme z kanálu 66.

Navíc kanál 66 je poměrně vysoký, a může způsobit divákům problémy s příjmem, a protože se potom bude přecházet na definitivní kanál 35, diváci se společnými televizními anténami budou muset tyto antény dvakrát v krátké době za sebou upravovat.

Nicméně multiplex 2 na přechodném kanálu 66 začal vysílat. Spustili jste ho tedy přes výslovný odpor televize Nova, jak tvrdí generální ředitel této televize Petr Dvořák, nebo ne?

S Novou jsme na téma přechodného kanálu 66 nějakým způsobem komunikovali. Měli jsme na toto řešení právní názor, který jsem vám vylíčil. Pozice Českých Radiokomunikací při spuštění vysílání na kanálu 66 je plně v souladu s TPP. Nemohli jsme si dovolit toto vysílání nespustit, protože bychom porušili TPP a výrazně bychom poškodili ostatní zákazníky v multiplexu 2. Problém není na straně Českých Radiokomunikací, ale v kmitočtové alokaci, která byla součástí TPP a možná předpokládala nějaký status quo, ale tento status se změnil. Na základě těchto skutečností jsme jednali s televizí Nova a snažili se tento problém vyřešit.

Jednali jsme také s ČTÚ o možnosti, zda by nešlo přidělit nějaký alternativní kanál, jiný než 35, ale finální, aby se po vypnutí analogového vysílání v územní oblasti Plzeň už nemusel multiplex 2 na Zelené hoře a Klínovci přelaďovat na jiný kanál. Ale to nám ČTÚ nedovolil. Největším argumentem televize Nova bylo, že se nějakým způsobem odchylují od TPP a že kanál 66 je dočasný. Námitka ohledně odchylky oproti TPP názorově rozděluje Novu a ČTÚ. Podle výkladu ČTÚ lze přidělit dodatečné kmitočty nad rámec těch kmitočtů, které jsou určeny přímo v TPP, a my chápeme argumentaci Novy, že v TPP jsou přiděleny pro tuto lokalitu určité kanály, ale vysílá se na jiných kanálech.

Realita je tedy taková, že jste přes výslovný nesouhlas Novy začali na těchto lokalitách vysílat multiplex 2 na kanálu 66?

Realita je taková, že jsme spustili vysílání plně v souladu se smlouvami a s TPP.

Ale proti vůli televize Nova.

To je váš výklad.

Platí televize Nova za toto vysílání, když nechtěla vysílat na 66. kanálu?

To jsou věci, které jsou pod ochranou obchodního tajemství a tudíž je nemůžeme zveřejňovat.

Nova se koncem srpna dohodla s Českou televizí, že by předčasně vypnuly analogové vysílání z chomutovské Jedlové hory, a tím pádem by se uvolnil onen 35. kanál, který je určený pro multiplex 2 na Zelené hoře a Klínovci. České Radiokomunikace také oznámily, že by nebyly proti. Proč k té dohodě a předčasnému vypnutí Chomutova nakonec nedošlo?

Jak televize Nova, tak Česká televize požádaly České Radiokomunikace o vyjádření, co je potřeba splnit, aby bylo možné předčasně vypnout analogové vysílání z Jedlové hory. Oběma televizím jsme obratem odpověděli a zmínili jim podmínky, které vyplývají ze smluv a z TPP, a co je potřeba splnit k tomuto vypnutí. Po odeslání těchto dopisů jsme už neobdrželi žádnou žádost o vypnutí.

Co je potřeba splnit, aby se mohlo předčasně vypínat analogové vysílání?

Určitě věci, které souvisí se smlouvou. Jedna věc se týká spuštění kmitočtu 35 na Klínovci a Zelené hoře. Abychom zde mohli spustit vysílání na tomto kanálu, potřebujeme k tomu mít individuální oprávnění od ČTÚ. Podle TPP musíme o tyto kmitočty žádat šest měsíců před plánovaným spuštěním vysílání, protože se jedná o vysílače velkého výkonu. Samozřejmě je potenciální možnost ze strany ČTÚ tuto lhůtu zkrátit. Pro předčasné vypnutí analogového vysílání na Jedlové hoře je třeba splnit podmínky, které jsou v současné době ve smlouvách mezi Českými Radiokomunikacemi a oběma televizemi.

Kamil Levinský

A to jsou jaké podmínky?

To je součástí obchodního tajemství.

Je pravda, že i kdybyste vyšli vstříc oběma televizím a vypnuli jejich analogové vysílání předčasně, České Radiokomunikace by si podle smluv i nadále účtovaly poplatky spojené s tímto vysíláním po celou dobu výpovědních lhůt, které jsou součástí smluv na toto analogové vysílání?

Každá smlouva je součástí obchodního tajemství a já je bohužel nemohu nijak komentovat.

To se v našem rozhovoru moc daleko nedostaneme. Takže mi ani nemůžete říci, jak dlouhé jsou výpovědní lhůty ve smlouvách na šíření analogového signálu z konkrétního vysílače?

V žádném případě.

Nova s Českou televizí chtěly také předčasně ukončit analogové vysílání na severočeské Bukové hoře. Místo v srpnu 2010 chtěly vypínat už začátkem příštího roku. Jak se tváříte na tento návrh? Jednáte o něm?

Zatím jsme žádný takový požadavek neobdrželi.

Takže jste pouze četli tiskovou zprávu, kterou tyto televize vydaly koncem letošního srpna?

Co se týče ukončování analogového vysílání, pokud se podíváme všeobecně na předčasné vypínání oproti termínům, které předpokládá TPP, tak ten umožňuje jak dřívější spouštění digitálních, tak dřívější vypínání analogových vysílačů. Pokud bude dřívější vypínání analogového vysílání v souladu se smlouvami, které máme s televizemi, a pokud tyto televize dodrží výpovědní lhůty pro toto vypínání v územních oblastech, které odpovídají výpovědním lhůtám ve smlouvách, České Radiokomunikace předmětné vysílače vypnou.

Co se týká dřívějšího spouštění digitálního vysílání, tam to je také možné, pokud jsme technicky schopni toto vysílání zajistit dříve. Jsme ale velmi limitováni výměnami antén. Termíny pro tyto výměny jsou nasmlouvané dlouho dopředu a hýbat s nimi v podstatě nelze. Pokud se ale jedná o lokality, kde už je nainstalovaná nová anténa, dodavatel by teoreticky potvrdil dodání související technologie dříve, a televize splní naše podmínky pro dřívější spuštění digitálního vysílání, jsme schopni se na něm domluvit.

To je třeba případ Liberce, kde chtějí televize Nova a Prima spustit digitální vysílání v síti 2 už začátkem příštího roku a ne až v srpnu, jak s tím počítá TPP. Původně se mluvilo o termínu do konce letošního roku, i České Radiokomunikace se tvářily, že to stihnou, ale nedávno jste Lidovým novinám řekl, že pokud se tak stane, pak nejdříve v únoru příštího roku. Proč?

Důvod je jednoduchý. Zatím jsme neobdrželi žádný požadavek od televizí na zahájení tohoto vysílání. Diskutovali jsme o tomto případu v srpnu, a tehdy byla možnost spuštění tohoto vysílání do konce letošního roku velmi reálná. Pokud bychom obdrželi požadavek televizí Nova, Prima a Barrandov o dřívější spuštění vysílání z lokality Ještěd, byli bychom schopni vyřídit všechny související věci, které musíme splnit tak, abychom byli schopni spustit toto vysílání na této lokalitě dříve. Diskutovali jsme to s televizemi, ale do současné doby jsme neobdrželi žádný formální požadavek na předčasné zahájení digitálního vysílání. Nicméně minulý týden jsme publikovali na našem webu dodatek smlouvy na vysílání z lokality Ještěd v dřívějším termínu. Pokud všechny televize, které vysílají v multiplexu 2, projeví písemně zájem do 15. listopadu, můžeme toto vysílání spustit dříve, konkrétně k 31. lednu 2010. Tento dodatek smlouvy jsme připravili dobrovolně, aniž bychom měli jistotu, že dojde k jeho naplnění.

Když jste v srpnu jednali s Novou a Primou o předčasném zahájení digitálního vysílání z Ještědu, bylo součástí tohoto jednání i předčasné vypínání analogového vysílání těchto televizí na Ještědu?

Ne.

U Ještědu nastal problém s kvalitou analogového vysílání Novy a Primy. Po výměně antény a spuštění digitálního vysílání České televize se změnil vyzařovací diagram tohoto vysílače a některé obce poblíž hranic mají zhoršený obraz analogové Novy i Primy. Sám jste v rozhovoru pro Lidové noviny zmínil třeba Chrastavu. Jak to řešíte?

Nejjednodušším způsobem řešení tohoto problému by bylo právě předčasné spuštění digitálního vysílání. Žádné jiné alternativní řešení neexistuje. Bohužel. Museli jsme vyměnit anténu, která má podle mezinárodní koordinace kmitočtů limity pro tyto oblasti a tak došlo k poklesu vyzářeného výkonu v těchto směrech. Řešení, které jsme navrhovali televizím, bylo předčasné spuštění digitálního vysílání z Ještědu. Říkali jsme i rámcové termíny, v jakých bychom to byli schopni splnit. Bohužel, dodnes jsme neobdrželi formální žádosti od televizí o spuštění tohoto vysílání.

Nepodmiňují komerční televize předčasné spuštění digitálního vysílání z Ještědu předčasným vypnutím analogového vysílání ze stejného vysílače? Například technický ředitel Primy Patrik Slavík si myslí, že souběh obou druhů vysílání na stejném vysílači by neměl trvat déle než tři měsíce a delší dobu souběhu považuje za neefektivní.

Je to skutečně na zvážení televizí. Ony s námi mají podepsané smlouvy a pokud usoudí, že chtějí kratší souběh oproti TPP, mohou ho mít.

Ale musí dodržet smlouvu s vámi, tedy výpovědní lhůtu pro šíření analogového signálu.

Ano.

Kterou mi neřeknete. Pojďme ještě k severočeské Bukové hoře. Nevyplatilo by se vám přistoupit na dřívější vypínání analogového vysílání na tomto vysílači, když Nova blokuje svým analogovým vysíláním 12. kanál, potřebný pro sestavení celoplošné sítě pro zemské rozhlasové digitální vysílání ve III. kmitočtovém pásmu? V tom přeci chtějí České Radiokomunikace šířit digitální rozhlas.

To je zajímavě položená otázka. My ale nemůžeme vypnout analogové vysílání dříve, jsme vázáni TPP.

Ten ale určuje jenom nejpozdější termíny vypnutí, takže vypínat se může v dřívějších termínech, než je určeno v TPP.

Ano, ale to umožňuje televizím, ne nám jako šiřiteli signálu. V tom je zásadní rozdíl. Operátor je skutečně vázán smlouvami. Kdybychom chtěli některé kanály uvolňovat dříve, ať už pro konstrukci našich sítí, nebo případně pro zkušební vysílání digitálního rozhlasu, nemůžeme v žádném případě vypnout jakýkoli kanál svévolně. TPP říká, že analogové televizní vysílání na Bukové hoře skončí v srpnu 2010.

Kamil Levinský - 1

Ale to je nejpozdější možný termín, ve skutečnosti může skončit dříve.

Osobně si myslím, že do tohoto termínu zbývá relativně krátká doba, aby se vyřešily všechny technické aspekty související se spuštěním zkušebního vysílání digitálního rozhlasu. Je to prakticky méně než jeden rok, a v této době budete muset získat přidělení kmitočtu, navrhnout síť, sehnat pro ni technické komponenty, domluvit se se zákazníky… Takže si myslím, že ta doba tomu odpovídá.

Pojďme krátce k digitálním dokrývačům DVB-T. V západních Čechách, kde se 30. září vypínaly hlavní analogové televizní vysílače, vznikl určitý problém s komerčními analogovými televizemi, které nechtějí platit dokrytí digitální sítě 2. Nebo alespoň to tak tvrdili zástupci Novy. Prý to je věcí Českých Radiokomunikací, aby na svoje náklady dokryly místa, kde chybí digitální signál. Dokryjete je, a kdo to bude platit?

To je zajímavá informace. Překvapuje mě. Situace je velmi jednoduchá. Multiplex 2 jsme naplánovali na 26 lokalit a 50 dokrývačů. Takže celková cena obsahuje 50 dokrývačů, a bylo to v té ceně zahrnuto ještě dříve, než do této sítě přistoupila jakákoli televize. Síť jsme navrhli jako optimální kompromis pokrytí za velmi dobrou cenu. Dokrývače jsou tedy zahrnuty v ceně celé sítě a my musíme pouze najít rozumný konsensus na spouštění jednotlivých lokalit, abychom těch 50 dokrývačů nevyplýtvali na jedné územní oblasti a potom bychom neměli čím dokrývat Moravu. Zpoždění, které vzniklo se spouštěním digitálních dokrývačů v západních Čechách, je nešťastné a týkalo se hlavně oblasti, kde vznikl problém s oním 66. kanálem pro multiplex 2. Spouštění dokrývačů na tomto 66. kanále by bylo problematické.

Proč?

Komunikovali jsme s ČTÚ možnost využití kanálu 66 pro dokrývače a ČTÚ nám sdělil, že to není možné. Pro tyto dokrývače ČTÚ alokoval kanál 35, tedy definitivní kanál pro multiplex 2 ze Zelené hory a Klínovce po vypnutí analogového vysílání z Jedlové hory. Toto rozhodnutí jsme dostali výrazně později, když už byly spuštěny digitální dokrývače České televize v této oblasti. Takže jsme navrhli řešení, které jde plně na vrub Českých Radiokomunikací. Z digitálních opakovačů se staly převáděče a s komerčními televizemi je domluveno spouštění tří těchto dokrývačů, kdy se signál na kanálu 66 převede na kanál 35.

V momentě, kdy se uvolní 35. kanál na Jedlové hoře a budeme moci přeladit multiplex 2 na Zelené hoře a Klínoci z dočasného kanálu 66 na definitivní kanál 35, se tyto převáděče nastaví do režimu opakovačů na stejném kanále 35. Tohle už bylo akceptovatelné, protože jde o finální kmitočet, ale celá tato varianta je náročnější na čas a proto došlo k prodlevě startu digitálních dokrývačů multiplexu 2 v západních Čechách. Museli jsme objednat dodatečné technologie, protože jsme původně počítali s tím, že budeme provozovat opakovače na kanále 66 a nepočítali jsme s tím, že půjde o převáděče.

Kde spustíte tyto digitální převáděče multiplexu 2?

Dohoda s komerčními televizemi počítá s lokalitami Mariánské Lázně, Aš a Kraslice. Standardní dodací lhůty technologií jsou sedm až osm týdnů, ale snažíme se je co nejvíce zkrátit. Chceme v místech, kde už fungují digitální opakovače České televize, co nejdříve spustit i digitální dokrývače sítě 2. Je to logické: pokud si divák nastaví anténu na příjem signálu z jedné lokality, měl by tam mít možnost příjmu multiplexu 1 i 2. Nebude tam ale mít multiplex 3, který nikdy neměl ambici být „plnohodnotným“ multiplexem. Tato síť velmi efektivně a velmi levně staví rozumně robustní síť, v žádném případě to není multiplex, který by se svou hustotou pokrytí rovnal multiplexu České televize nebo sítě 2.

Snažíte se tedy u dokrývačů dohodnout tak, aby z jednoho místa vždycky vysílal jak multiplex 1, tak multiplex 2?

To je absolutně nejlepší řešení pro diváka a měl by to být hlavně zájem televizí. Mám pocit, že poslední jednání, které jsme měli s Českou televizí i komerčními stanicemi, vede k takové dohodě. Česká televize s námi má dohodu na provoz 50 digitálních opakovačů a pro náš multiplex 2 počítáme taky s 50 opakovači. Tím je absolutně daná synergie. Divák by měl přijímat oba multiplexy z jednoho místa.

Ale ve smlouvách nemáte výslovně řečeno, kterých 50 opakovačů pro dokrytí použijete.

Předpokládám, že by to měly být stejné lokality pro obě sítě.

Ale komerční televize se mohou rozhodnout jinak a požadovat spuštění opakovače v jiné lokalitě než Česká televize.

Je to vázáno na stejné lokality.

Televize nemusí tyto opakovače spustit, pokud je nebudou chtít?

Nemusí, ale předpokládáme, že zájem televizí bude takový, že pokud tam bude potřeba dokrytí a bude možnost stejného dokrytí pro Českou televizi i komerční stanice, využijí toho. ČT může mít dokrytí i nad rámec těchto 50 dokrývačů. Minimálně v tom základním měřítku bude ale dokrývací síť obou multiplexů stejná.

Česká televize navíc uzavřela smlouvu s Telefónikou O2 na vytvoření sekundární sítě svého multiplexu 1. Ta se asi netýká těch vašich 50 dokrývačů?

Nemůžu komentovat to, co je myšleno „sekundární sítí“. Nemám představu, co to může být.

Poslední otázka k přechodnému 66. kanálu pro multiplex 2 na Zelené hoře a Klínovci: je to tedy tak, že se na něm bude vysílat až do srpna příštího roku, kdy se podle TPP vypne analogové vysílání na chomutovské Jedlové hoře a pak se multiplex 2 na obou zmíněných vysílačích přeladí na kanál 35?

Tak.

Žádné dřívější přeladění už nepřipadá v úvahu?

Nemáme žádnou indikaci, která by tomu v současné době nasvědčovala.

MMF tip early

Pokračování rozhovoru na téma zavádění standardu DVB-T2 a HD programů do zemských digitálních sítí, a také digitálního rozhlasového vysílání v systémech DAB, DAB+ a DRM, přinese DigiZone.cz za týden

Foto: Ivana Dvorská, DigiZone.cz

Je správné, že České Radiokomunikace trvají v případě požadavku na předčasné vypínání analogového vysílání na dodržení výpovědních lhůt ve smlouvách s televizemi?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).