Hlavní navigace

Který WWW validátor je ten nej, nej, nej?

3. 11. 1998
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Po článku, který před dvěma týdny na Lupě upozorňoval na oblíbené nešvary tvůrců WWW stránek přichází další z podobné oblasti. Tentokrát se jedná o srovnávací recenzi WWW validátorů, které můžete používít pro kontrolu svých stránek.

Před dvěma týdny jsem na tomto místě upozorňoval na některé „oblíbené“ chyby, kterých se dopouštějí autoři WWW stránek. Při té příležitosti jsem zmiňoval dvě služby, které stránky „projedou“ a na chyby vás upozorní. Takových služeb je však více a tak není od věci podívat se jim trošku na zoubek.
Dnes si tedy můžete přečíst recenzi osmi online nástrojů pro kontrolu validity HTML dokumentů. Testy probíhaly velice jednoduše: každému validátoru jsem „předhodil“ titulní stránku NAVRCHOLU.cz, která odpovídá specifikaci HTML a dále pak stránku, kterou jsem vytvořil speciálně pro tento účel a vyrobil v ní následující chyby:

 1. Neuvedl jsem verzi HTML (DOCTYPE), což je povinný údaj
 2. Vynechal jsem nepovinný otvírací i uzavírací tag <HTML>
 3. Nastavení barvy pozadí tabulky ve tvaru #rrggbb jsem použil bez uvozovek
 4. Neuzavřel jsem tagy <TR> a <TD>, což povinné není, ale chtěl jsem vyzkoušet, jak si s tím validátory poradí (poznámka: přestože použití těchto uzavíracích tagů povinné není, doporučuji je nevynechávat, protože například Navigator si s jejich absencí nedokáže při zobrazování poradit)
 5. V textu jsem použil znaky dvojité uvozovky (") a ampersand (&). Ampersand se musí nahrazovat tzv. entitou &amp; a uvozovky by se měly nahrazovat entitou &quot;
 6. Definici tzv. nedělitelné (tvrdé) mezery – &nbsp; – jsem neukončil středníkem
 7. Hlavičku započatou tagem <H1> jsem ukončil tagem </H2>
 8. Obrázku jsem nenastavil ALT ani rozměry (ALT je povinný, rozměry doporučené)
 9. Tagu <TABLE> jsem nastavil nesprávný parametr VALIGN
 10. Neukončil jsem tag <B> (tučné písmo)
 11. Překřížil jsem tagy <B> a <FONT> – tato chyba v souvislostí s tou předchozí sloužila mimo jiné i pro test, jak srozumitelně jsou schopné validátory podávat informace

Výsledky všech služeb jsou v následující tabulce:

Služba Rychlost Testy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
W3 Validator dobrá A N A N A A A ALT A A A
Weblint dobrá N A A N A N A ALT A A N
Doctor HTML dobrá N N N A N N A A N A N
WebTechs Validator dobrá N N A N N A A ALT A A A
Bobby výborná N N N N N N N ALT A N N
NetMechanic výborná N N N N N N N N N N N
WebSite Garage horší N N N N N N A ALT N A A
Site Inspector dostatečná N A A N N N A A A A A

A = nalezl, N = nenalezl, ALT – upozornil pouze na chybějící ALTW3 Validator
URL: http://valida­tor.w3.org/
Rychlost: dobrá
Vzhledem k tomu, že se jedná o validátor přímo od W3 konsorcia, dodržuje striktně HTML specifikaci a měl by být používán jako primární nástroj pro validaci dokumentů. Našel všechny chyby.
Je ale třeba brát v úvahu, že Validator upozorňuje opravdu pouze na chyby proti HTML – naprosto nezohledňuje vady nebo specifika jednotlivých prohlížečů. To je samozřejmě zcela v pořádku, ale bohužel, dokud nebudou výrobci prohlížečů dodržovat standardy, může se stát, že čistý HTML kód nebude někde fungovat. Jde však spíš o vyjímky jako například výše uvedený problém s uzavíráním tagů <TD> a <TR>.
Jedinou výtku bych měl k detekci chyb 10 a 11. Popis chyby je věcně správný, ale poněkud matoucí. Naopak kladně hodnotím to, že ke každé chybě existuje popis, obvykle i s návodem, jak problém vyřešit a nebo obejít – ovšem pouze pokud umíte anglicky.

Weblint
URL: http://valida­tor.w3.org/
Rychlost: dobrá
Weblint je program, který můžete provozovat i v lokální verzi, pokud na vašem počítači běží PERL. Jeho nevýhodou je pouze znalost HTML verze 3.0. To je podle mého názoru nedostačující. Myslím, že verze 3.2 je minimum pro běžné použití.
Na druhou stranu se projevil inteligentně, když jako jediný validátor v testu dokázal „lidsky“ ohodnotit chybu 7 – ostatní testované služby vždy tvrdily, že jde o neukončený tag <H1> a zároveň o ukončení neotevřeného tagu <H2>. Weblint rozumně chybu označil jako špatný uzavírací tag.
Weblint je vhodný spíš jako doplněk k jiné službě (v tomto případě je součástí W3 Validatoru).

Doctor HTML
URL: http://www2.i­magiware.com/RxHTML/
Rychlost: dobrá
Tento nástroj není tak úplně validátorem HTML, slouží pouze ke kontrole tabulek, formulářů, obrázků a linků. Obsahuje některé užitečné vlastnosti (validita linku, upozornění na příliš velké obrázky).
Při kontrole se objevily některé drobné nedostatky jako například to, že u obrázku, který má prokazatelně parametr ALT vyplněn, tvrdí, že ALT chybí. Program označil za chybu neuzavření tagů <TD> a <TR>, což chyba dle specifikace HTML není – to ale může být paradoxně užitečná funkce, vzhledem k neschopnosti některých prohlížečů se s touto skutečností vypořádat.
Nevýhodou je, že během jedné návštěvy lze provést maximálně čtyři kontroly (stačí však restartovat prohlížeč). Tuto vlastnost považuji za poněkud nesmyslnou a zvláště pak její zdůvodnění: jde prý o opatření proti zatěžování serveru. Jak by se Vám líbilo, kdyby třeba na Seznamu šlo hledat pouze čtyřikrát po sobě? Asi moc ne.
Na stejné adrese naleznete i službu pro kontrolu celých webů – ovšem za tuto službičku už si musíte zaplatit. Poněkud nemilé je, že Vás na to server upozorní až po vyplnění a odeslání formuláře s emailem.
Zadarmo jsou k dispozici ještě další dvě služby:
HTML formatter, který měl by vám zajistit zpřehlednění vašeho HTML kódu (upřímně řečeno z toho lezou úplné hrůzy) a HTML squisher, který se stará o zmenšení kódu. To může být celkem užitečné, zejména u stránek z FrontPage nebo jiných WYSIWYG editorů. Zdá se, že tento nástroj funguje celkem rozumně.

WebTechs Validator
URL: http://valsvc­.webtechs.com/
Rychlost: dobrá
Jde o nástroj s poměrně dobrou detekcí chyb. Neumí však tzv. non-ip virtual hosts – tj. virtuální servery bez vlastní IP adresy.
Užitečným údajem je tzv. váhu dokumentu (tedy velikost všech dat, které je třeba stáhnout při zobrazování stránky). Na této adrese rovněž najdete soubor užitečných odkazů na zdroje okolo tvorby WWW.

Bobby
URL: http://www.cas­t.org/bobby/
Rychlost: vynikající
Program chyby označuje přímo v kontrolované stránce, což muže být někdy i na škodu. V některých případech to snižuje přehlednost výsledků. Ty však mohou být volitelně zobrazeny pouze v textové formě. Tento validátor se zdá být značně zaměřen na accessibility – tedy dostupnost pro všechny. Ke každé stránce získáte řadu doporučení týkající se této problematiky, nicméně vlastní kontrola HTML je spíš špatná. Při testu našel Bobby pouze dvě chyby. Za zápor rovněž považuji nutnost nutnost volit verzi HTML ručně i za předpokladu, že je v dokumentu obsažen odpovídající tag. I Bobby zobrazuje váhu dokumentu.
Tento program, který je napsán v Javě, si můžete stáhnout a používat lokálně.

NetMechanic
URL: http://www.net­mechanic.com/
Rychlost: vynikající
Program paradoxně označil chybné stránky za správné a k titulní stránce NAVRCHOLU.cz, která je v pořádku vypsal velké množství upozornění, zejména o nastavování šířek tabulek a buněk. Výborná je možnost nechat službu pracovat na pozadí a výsledky si nechat zaslat emailem. Bohužel, systém nenašel ani jednu(!) chybu v HTML, takže je prakticky nepoužitelný.
Další nabízené služby zdarma jsou LinkChecker, což je kontrola nefunkčních odkazů, a ServerCheck Lite version, což je periodická kontrola dostupnosti a výkonu serveru. Ani jednu z těchto služeb jsem nezkoušel.
Asi nejlepší je na tomto serveru tzv. GifBot, což je nástroj pro optimalizaci grafiky na velikost.

WebSite Garage
URL: http://www.web­sitegarage.com/
Rychlost: jak kdy (obvykle spíš horší)
WebSite Garage je zajímavý nástroj. Při kontrole HTML získáte i další užitečné údaje jako například váhu dokumentu, nefunkční odkazy, viditelnost stránky v různých vyhledávačích a podobně. Výsledkům bych vytknul poněkud dlouhé načítání a až příliš grafiky. Detekce chyb je průměrná, popis chyb může být někdy matoucí.
Další služby, ovšem už za peníze, jsou registrace ve 400 vyhledávačích a katalozích, náhled vaší stránky v 18 různých prohlížečích, nástroj pro optimalizaci grafiky na velikost a nástroj pro analýzu návštěvnosti.

Site Inspector
URL: http://www.si­teinspector.com/
Rychlost: dostatečná, u velkých dokumentů spíš horší
Site Inspektor je produkt podobných vlastností a funkcí jako WebSite Garage. Detekce chyb je na slušné úrovni. Validátor pouze neznal jeden povinný parametr tagu. Výborná je možnost periodické kontroly, která je prováděna jednou měsíčně a výsledky obdržíte mailem.
Zdarma lze využívat ještě následující služby:
Registrace do 7 vyhledávačů a katalogů.
Kontrola viditelnosti stránky – v podstatě robot zkusí Vaše URL hledat v několika vyhledávačích a vyhodnotí výsledky.
Generátor meta tagů – slouží k vygenerování tagů do hlavičky HTML dokumentů, které určují popis vaší stránky a seznam klíčových slov pro vyhledávače.

Upozornění: hodnocení rychlosti je závislé na mnoha faktorech, zejména na době, kdy je služba využívána.Jak vidíte, online nástrojů pro validaci HTML je mnoho a jejich kvalita je různá. I nabízené služby mohou být odlišné. Pokud bych si měl vybrat pouze jedinou službu, asi by to byl W3 Validator. Já jsem však spíš pro použití alespoň dvou nebo více těchto služeb. Každý si jistě vybere, co mu vyhovuje. Osobně bych asi doporučil W3 Validator jako primární nástroj a Site Inspector jako doplňkový.

Na závěr bych rád upozornil, že věnovat trochu času kontrole HTML se vyplácí a mělo by se to stát samozřejmým úkonem každého tvůrce stránek, ať už profesionála nebo amatéra (slovo amatér zde není míněno hanlivě, ale značí někoho, kdo se touto činností neživí).

Michal Krause
(autor působí ve firmě 4Web, která provozuje službu Na vrcholu a zabývá se též tvorbou WWW stránek)

* Nešvary na WWW stránkách aneb Proč nic nevidím?