Hlavní navigace

Německy mluvící DAB+ často naladíte s jednodušší směrovou anténou na střeše

16. 4. 2020
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: MDR
Česká republika je obklopena velkým počtem zahraničních DAB+ vysílačů. Dnes se zaměříme na to, jak zachytit ty německé.

V dobách ne tak dávno minulých byl příjem zemského rozhlasového a televizního vysílání ze sousedních států jediným způsobem, jak si rozšířit programovou nabídku o další stanice a alespoň vzdáleně ochutnat tamní atmosféru nebo získat informace „zvenčí“. 

I dnes může být v některých případech přeshraniční příjem zajímavou alternativou k ostatním distribučním cestám.

K přípravě tohoto článku mne motivovaly zkušenosti s příjmem německého DAB+ vysílání v Praze. V hlavním městě je možné na vyvýšených místech (což je třeba většina panelákových sídlišť) běžně přijímat celoněmecký multiplex DR Deutschland a saský veřejnoprávní multiplex MDR Sachsen. Oba dva nejpravděpodobněji ze saského vysílače Neustadt/Unger.

Příjem německých multiplexů pomocí SDR přijímače a SW Qt-DAB
Autor: Karel Mikuláštík

Příjem německých multiplexů pomocí SDR přijímače a SW Qt-DAB

Příjem německých multiplexů pomocí SDR přijímače a SW Qt-DAB
Autor: Karel Mikuláštík

Příjem německých multiplexů pomocí SDR přijímače a SW Qt-DAB

Pokud je na vyšších budovách splněna podmínka volného výhledu zhruba na severní obzor, postačí ke stabilnímu příjmu multiplexů z tohoto vysílače jednodušší směrové antény se ziskem přibližně 5 až 8 decibelů. I v instalacích společných televizních antén bývá často vidět anténa Emme Esse 7RB3. Zajímavou alternativou může být například anténa Emme Esse 512UFC. Obě mají délku přibližně 1,2 metru a dají se sehnat za cca 500 Kč. 

Delší a ziskovější antény zvyšují pravděpodobnost nerušeného příjmu, ale za standardních podmínek nezajistí příjem dalších zahraničních DAB+ multiplexů.


Autor: Emme Esse

Emme Esse 512UFC


Autor: Emme Esse

Emme Esse 7RB3

Na trhu je k dispozici samozřejmě řada dalších obdobných i ziskovějších antén určených pro celé III. pásmo. Rizikem je použití „kanálových“ antén navržených původně pro příjem analogového TV vysílání pouze na vybraných kanálech III. pásma. Příjem kanálu 5C celoněmeckého multiplexu bude znatelně hendikepován proti příjmu vyšších kmitočtů, pakliže by byla kompromisně vybrána „kanálová“ anténa pro vyšší kmitočty III. pásma.

Systém pro digitální rozhlasové vysílání DAB+ je na rozdíl od televizních systémů DVB-T/2 primárně navržen pro příjem v automobilech a na přenosných přijímačích s teleskopickou prutovou anténou. Software pro výpočty pokrytí sítí DAB+ tuto skutečnost zohledňují, viz např. web ČTÚ s výpočty dle ITU 1812–3. Území takto označené za pokryté je významně menší, než jakému odpovídá zkušenost při použití externích směrových antén na střechách budov.

Ve snaze výpočetně „podchytit“ stabilní každodenní příjem vzdálených DAB+ vysílačů jsem ke stávající praxi výpočtů ve volně dostupném počítačovém programu Radio Mobile přidal novou kategorii. Výpočet pokrytí pro přijímače vybavené „ideálně“ všesměrovou anténou s mizivým ziskem (typicky přijímač s prutovou anténou mimo budovu nebo autorádio se střešní anténou) jsem doplnil výpočtem pro situaci, kdy je využita směrová anténa umístěná na nižším panelovém domě (typicky cca 20 metrů nad zemí).

Sasko

Pro Prahu a multiplex MDR Sachsen na kanále 9A dopadl výpočet takto:

Predikce pokrytí DAB+ vysílače multiplexu MDR Sachsen - Neustadt/Unger, směrová anténa 20 metrů nad zemí
Autor: Karel Mikuláštík

Predikce pokrytí DAB+ vysílače multiplexu MDR Sachsen – Neustadt/Unger, směrová anténa 20 metrů nad zemí

Plná velikost

Výpočet samozřejmě nezohledňuje všechny jevy, které mají vliv na stav příjmu v konkrétním místě, takže je potřeba ho vždy brát s rezervou a jako relativní indikaci pro území o hraně např. 200×200 metrů. Predikovanou úroveň signálu v místě příjmu rozlišuji po 10 decibelech v „teploměrových“ barvách – teplejší odstín znamená také vyšší přijímanou úroveň. 

Příjem DAB+ vysílání bude při splnění výše uvedených podmínek pravděpodobný v zeleně obarvených oblastech, větší jistotu příjmu pak přináší žlutá barva a další až k fialové. Modrou (pro výše uvedené podmínky podprahovou) barvu vkládám do map jako indikaci pro lepší případ, kdy je možné využít například vyššího umístění antén, ziskovější antény nebo případně lepší úrovně zabezpečení radiového přenosu pro některé programy ve vybraných multiplexech.

Lokality s DAB+ vysílači v sousedních zemích
Autor: Karel Mikuláštík

Lokality s DAB+ vysílači v sousedních zemích

Plná velikost

Česká republika je jako země v srdci Evropy obklopena velkým počtem zahraničních DAB+ vysílačů. S ohledem na morfologii terénu, umístění vysílacích lokalit, výšku anténních systémů nad zemí i povolené vyzařování směrem na naše území se pro příjem DAB+ uplatní pouze některé ze zobrazených vysílačů. Analyzoval jsem potenciál jednotlivých lokalit a vybral ty, které měly zřetelný zásah na území České republiky. 

Data o vysílačích jsem čerpal z databáze vysílačů FMlist. Dalším zdrojem dat jsou stránky německého telekomunikačního úřadu. Výpočty jsem provedl vždy pro multiplex s největším rozsahem pokrytí v dané zemi.

O situaci DAB+ v Německu jsme psali také v článku Jaký je stav DAB+ v Německu? Nejširší nabídku si užívají Bavoři a Berlíňané.

V Praze přijímatelné DAB+ multiplexy nabízejí v severních a severozápadních Čechách ještě lepší podmínky pro poslech s použitím směrové antény. Vysílače jsou nedaleko hranic, využívají plné výkony a omezení vyzařování na území ČR je zde minimální.

DAB+ multiplex MDR Sachsen, predikce pokrytí
Autor: Karel Mikuláštík

DAB+ multiplex MDR Sachsen, predikce pokrytí v ČR

Plná velikost

Všechny vybrané vysílače pracují s oběma dostupnými multiplexy.

Síť DR Deutschland (stanice)

Síť MDR Sachsen (stanice)

Löbau/Schafberg

5C / 10 kW  ERP

9A / 7 kW  ERP

Neustadt/Unger

5C / 10 kW  ERP

9A / 10 kW  ERP

Dresden-Wachwitz

5C / 10 kW  ERP

9A / 10 kW  ERP

Chemnitz/Geyer

5C / 10 kW  ERP

9A / 10 kW  ERP

Schöneck (Vogtland)

5C / 10 kW  ERP

9A / 10 kW  ERP

Predikce pokrytí DAB+ MDR Sachsen, směrová anténa ve 20 m
Autor: Karel Mikuláštík

Predikce pokrytí DAB+ MDR Sachsen, směrová anténa ve 20 m

Plná velikost

Na které vysílače směrovat anténu? Pozor, vrstva pokrytí dominantních vysílačů zahrnuje i místa, která jsou v mapě s úrovněmi signálu vedena modře jako podprahová (a jsou tedy použitelná za speciálních, „vylepšených“ podmínek příjmu).

Predikce pokrytí MDR Sachsen vně budov (příjem v autě)
Autor: Karel Mikuláštík

Predikce pokrytí MDR Sachsen vně budov (příjem v autě)

Plná velikost

Řidiči s vestavěným DAB+ tunerem v automobilu, posluchači s přenosným přijímačem i baťůžkáři mohou zahraniční vysílání zkoušet ladit podle této mapky. Teplejší odstín barvy úrovně pokrytí může znamenat, že příjem bude možný i uvnitř budov nebo na kapesních přijímačích s anténou využívající kabel sluchátek.

Bavorsko

Vysílače na bavorské straně hranice často disponují pouze omezeným vyzařováním směrem do České republiky. Výrazně členitější krajina obou sousedících regionů zkracuje jejich dosah.

Predikce pokrytí DAB+ multiplexu Bayern, směrová anténa 20 m nad terénem
Autor: Karel Mikuláštík

Predikce pokrytí DAB+ multiplexu Bayern, směrová anténa 20 m nad terénem

Plná velikost

I přes značné výkonové omezení směrem na naše území dominuje svým pokrytím v západních Čechách legendární vysílač Hoher Bogen.


Autor: Karel Mikuláštík

Plná velikost

Ze sousedních zemí je v západních Čechách k dispozici nejvíce zahraničních multiplexů. Každý bavorský region má totiž svůj. Dosah sítí zastoupených jen na vybraných vysílačích bude mimo oblast dominance těchto vysílačů horší.

Síť DR Deutschland (stanice)

Síť Bayern (stanice)

Síť Oberfranken (stanice)

Síť Oberpfalz (stanice)

Síť Niederbayern (obsah)

Hof/Labyrinthberg

11D / 10 kW ERP

10B / 10 kW ERP

Ochsenkopf

5C / 10 kW ERP

11D / 10 kW ERP

10B / 12,5 kW ERP

12D / 10 kW ERP ⇒ 6C

Amberg Hirschau/Rotbühl

5C / 10 kW ERP

11D / 10 kW ERP

12D / 10 kW ERP ⇒ 6C

Hoher Bogen

5C / 4 kW ERP

11D / 4 kW ERP

12D / 4 kW ERP ⇒ 6C

Einödriegel

11D / 6,3 kW ERP

7D / 6,3 kW ERP

Brotjacklriegel

5C / 4 kW ERP

11D / 4 kW ERP

7D / 4 kW ERP

Predikce pokrytí DAB+ Bayern vně budov
Autor: Karel Mikuláštík

Predikce pokrytí DAB+ Bayern vně budov

Plná velikost

Řidiči si užijí zahraniční signál především na Chebsku.

Rakousko

Predikce pokrytí DAB+ Austria
Autor: Karel Mikuláštík

Predikce pokrytí DAB+ Austria

Plná velikost

I přes větší vzdálenost od českých hranic se použitelný DAB+ signál díky příznivějšímu terénu dostává hluboko do vnitrozemí.


Autor: Karel Mikuláštík

Plná velikost

První rakouský DAB+ multiplex vysílá ze všech velkých vysílačů přilehlých České republice.

Síť DAB+ Austria (stanice)

Linz 1/Lichtenberg

6D / 10 kW ERP

Sankt Pölten/Jauerling

5D / 5,6 kW ERP

Wien 1/Kahlenberg

5D / 11 kW ERP

Predikce pokrytí DAB+ Austria vně budov
Autor: Karel Mikuláštík

Predikce pokrytí DAB+ Austria vně budov

Plná velikost

Automobilisté mají šanci vyhrávat rakouské stanice především na Znojemsku a Břeclavsku. Za poskytnutí dat pro výpočty pokrytí rakouských vysílačů děkuji Miroslavu Ladunovi.

Multiplexy DAB+ z Německa a Rakouska, predikce pokrytí
Autor: Karel Mikuláštík

Multiplexy DAB+ z Německa a Rakouska, predikce pokrytí

Plná velikost

Pokud dohromady složíme pokrytí ze Saska, Bavorska a Rakouska, je patrné, že skoro v půlce naší republiky má smysl přemýšlet o příjmu německojazyčného DAB+ vysílání s použitím jednodušších směrových antén na střechách budov. Vrstva pokrytí v této mapce nezahrnuje oblasti s podprahovými úrovněmi.

Content First 2022_tip temata

Možnost příjmu zahraničního DAB+ vysílání může být zajímavá pro (budoucí) vlastníky moderních domácích audiosystémů s podporou DAB+. Domácí audiosystém si obdobně jako televizní přijímač už zaslouží pozornost při zajištění kvalitního rádiového signálu. Proč by tedy součástí rozvahy o zajištění kvalitního signálu nemohla být snaha o příjem až několika desítek dalších stanic, v případě Německa pak téměř vždy s velmi dobrou zvukovou kvalitou?

V pokračování tohoto článku se podíváme na podmínky příjmu DAB+ vysílání z Polska a Slovenska i na souvislosti příjmu zahraničního vysílání v podmínkách možného budoucího rozvoje domácích DAB+ sítí.

Autor článku

Autor je členem Československého DX klubu. Působí na Katedře radioelektroniky ČVUT-FEL v Praze v Laboratoři radiových vysílačů a přijímačů. Specializuje se na systémy pro digitální rozhlasové a televizní vysílání.