Hlavní navigace

Olympiáda nejvíc škodí Nově. Minulý týden ale klesali všichni kromě ČT Sport a ČT 2

17. 2. 2014
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

UVNITŘ TOP 10 POŘADŮ TÝDNE – Nově se i přes silnou konkurenci ČT Sport podařilo udržet pozici lídra a obsadila kompletní žebříček deseti nejsledovanějších pořadů týdne

Mezitýdenní vývoj (vs. 6. týden 2014)

Cílová skupina 15+

Hlavní kanál Novy nejvíce doplácí na olympijské vysílání České televize. Minulý týden klesal v průměrném celodenním podílu na dospělém publiku starším 15 let nejvíc ze všech televizí: oproti předminulému týdnu si pohoršil o 2,89 procentního bodu na hodnotu 20,35 procenta. Přesto si udržel pozici nejsledovanější české televize. Klesaly i všechny ostatní programy s výjimkou olympijských kanálů ČT SportČT 2. Nejvíce rostla ČT Sport, a to o 7,43 procentního bodu na podíl 18,30 procenta, mírný růst o 1,43 procentního bodu na hodnotu 5,32 procenta vykázala ČT 2.

PŘEDMINULÝ TÝDEN: Kterým televizím minulý týden nejvíc uškodil start olympiády v Soči?

Olympiáda pomohla České televizi k jasnému vítězství v souhrnném celodenním podílu všech jejich kanálů. U publika staršího 15 let dosáhla kumulovaného podílu 41,83 procenta, což bylo o 7,20 procentního bodu více než v předminulém týdnu. Skupina Nova si oproti tomu pohoršila o rekordních 4,08 procentního bodu na podíl 26,90 procenta a klesla na pozici dvojky na trhu. Mírnější pokles o 1,77 procentního bodu na hodnotu 18,14 procenta zaznamenala i skupina Prima, která zůstala na třetí pozici. Hlavní kanál Primy přitom klesal méně než ČT 1, která si pohoršila o 1,13 procentního bodu (Prima o 1,06 procentního bodu).

Top 10 všechny stanice (7. týden 2014)

Cílová skupina 15–54

V mladší cílové skupině diváků od 15 do 54 let, na kterou programově i obchodně cílí skupina Nova, minulý týden opět nejvíce klesal hlavní kanál Novy. Pohoršil si o 3,95 procentního bodu na hodnotu 21,78 procenta a těsně se mu přiblížila ČT Sport. Ta vykázala celodenní průměrný podíl 21,03 procenta a mezitýdenní růst o 9,04 procentního bodu. Ze všech televizí měřených peoplemetry rostla už jen ČT 2, rovněž s olympijským programem. Polepšila si o 2,31 procentního bodu na podíl 5,63 procenta. Ze všech poklesů ostatních programů je třeba zmínit Novu Cinema, která klesla o významných 1,27 procentního bodu na podíl 3,97 procenta.

Také v této mladší divácké kategorii si minulý týden uzmula skupinové vítězství ČT, když jejích šest volně šířených programů sledovalo denně v průměru 40,81 procenta publika. To je o 9,76 procentního bodu více než v předminulém týdnu. Skupina Nova si oproti předminulému týdnu pohoršila o 5,76 procentního bodu na kumulovaný podíl 29,37 procenta a odsunula se na pozici dvojky na trhu. Mírněji klesala skupina Prima na pozici trojky trhu: oproti předminulému týdnu si pohoršila o 2,07 procentního bodu na hodnotu 16,53 procenta.

Kanály – průměrné podíly (7. týden 2014)
Graf podílu kanálů (7. týden 2014)
Graf podílu skupin (7. týden 2014)

Meziroční vývoj (vs. 7. týden 2013)

Cílová skupina 15+

V meziročním srovnání se sedmým týdnem loňského roku si v průměrném celodenním podílu na dospělém publiku starším 15 let nejvíce polepšila ČT Sport. Vzrostla o 13,94 procentního bodu na hodnotu 18,30 procenta. Naopak největší pokles vykázal hlavní kanál Primy a ČT 1, které si pohoršily shodně o 3,67 procentního bodu na podíl 12,09 procenta (Prima), respektive 13,33 procenta (ČT 1). Významně klesal i hlavní kanál Novy, a to o 2,91 procentního bodu na hodnotu 20,35 procenta. Meziročně rostla už jen ČT 2, a to o 1,43 procentního bodu na 5,32 procenta, Smíchov (o 0,37 procentního bodu na hodnotu 1,01 procenta) a televize zastupované agenturou Atmedia (o 1,01 procentního bodu na 2,97 procenta).

Z pohledu tří největších televizních skupin v zemi a meziročního vývoje jejich souhrnných celodenních podílů na dospělém publiku starším 15 let se nejlépe vedlo České televizi. Díky olympijskému vysílání si polepšila o rekordnich 11,65 procentního bodu na hodnotu 41,83 procenta. Naopak skupina Nova meziročně klesla o 2,39 procentního bodu na kumulovaný podíl 26,90 procenta. Ještě významnější pokles zaznamenala skupina Prima, která si pohoršila o 6,84 procentního bodu na hodnotu 18,14 procenta. Kromě hlavního kanálu se na něm nejvíce podílel dokumentární kanál Prima Zoom, který loni krátce po svém startu dosahoval rekordních výkonů.

MKT nástroje 2 tip

Graf týdenních podílů kanálů (2014)

Cílová skupina 15–54

U mladší cílové skupiny diváků od 15 do 54 let si meziročně opět nejvíc polepšila ČT Sport, díky olympijskému vysílání její průměrný celodenní podíl vzrostl o rekordních 16,45 procentního bodu na hodnotu 21,03 procenta. Rostla také ČT 2, ale o poznání méně: polepšila si o 1,77 procentního bodu na podíl 5,63 procenta. Nepatrně meziročně vzrostl i podíl Smíchova: o 0,47 procentního bodu na hodnotu 1,52 procenta. Naopak největší meziroční pokles u mladšího publika zaznamenal hlavní kanál Novy, jehož podíl klesl o 4,17 procentního bodu na 21,78 procenta. Významně klesla i Prima (o 3,36 procentního bodu na 9,17 procenta), Prima Cool (o 2,30 procentního bodu na 3,93 procenta) a ČT 1 (o 2,26 procentního bodu na 10,45 procenta).

V meziročním srovnání celých televizních skupin a jejich souhrnných celodenních podílů na publiku od 15 do 54 let si nejlépe vedla Česká televize. Oproti sedmému týdnu 2013 si polepšila o 16,70 procentního bodu na hodnotu 40,81 procenta. Obě velké komerční televizní skupiny meziročně klesaly. Nejvíc Prima na pozici trojky na trhu, která si pohoršila o 8,80 procentního bodu na podíl 16,53 procenta, mírněji Nova (o 4,79 procentního bodu na 29,37 procenta).

Tabulka týdenních podílů kanálů (2014)

Autor článku

Autor je šéfredaktorem serveru o digitálním vysílání DigiZone.cz a redaktorem týdeníku Reflex.