Hlavní navigace

Ostrava má problém. Přijde o digitální vysílání Primy?

4. 9. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 115393
Moravskoslezská metropole má vážný problém. Už koncem příštího měsíce by totiž mohla přijít o vysílání zemského digitálního multiplexu 3, ve kterém je aktuálně šířena televize Prima, ale také hudební Óčko, zpravodajská Z1 a lifestylová Public TV. Jak je to možné? Vysílá totiž na 54. kanálu, na který se chce od 31. října přesunout veřejnoprávní Česká televize, která nyní v Ostravě vysílá ve společné digitální síti s Novou na kanále 39. Jak se bude daná situace řešit, to se ještě uvidí. Veřejnoprávní televize ale hovoří jasně - odchod z multiplexu A právě k poslednímu říjnu a zahájení digitálního vysílání ČT na kanále 54 je hotová věc.

Jaká je situace v Ostravě

Ostravě v současné době vysílají dva multiplexy – přechodná síť A (ČT + Nova) na 39. kanálu a síť 3 (Prima a spol.) na 54. kanálu. Do budoucna zůstane v síti A, která se přejmenuje na multiplex 2, pouze televize Nova, ale z kanálu 39 se přesune na kanál 37. Zde se nemusí spěchat, protože podle Technického plánu přechodu (TPP) může k celé akci dojít do roku 2011. Problémem by nebyl ani přechod multiplexu 3 na kanále 54 (Prima a spol.) do definitivní sítě na kanále 39, který mu přisuzuje TPP. Ten je stanoven také na rok 2011. Jenže problém je právě v tom, že Česká televize bude už posledního října multiplex na 39. kanále opouštět a přesouvat se na kanál 54, který v současné době využívá Prima a celý multiplex 3. ČT totiž začíná budovat vlastní veřejnoprávní síť. Česká televize se k celé situaci postavila poměrně razantně. Je jí jedno, jak si operátoři celý postup vyřeší, chce zkrátka vysílat na kanálu, který jí přisuzuje TPP.

Jak to vidí Prima

Do samotného procesu má ale pochopitelně co říct také samotná televize Prima, České Radiokomunikace jako dodavatel technického řešení pro společnost Czech Digital Group (CDG), která je operátorem multiplexu 3, a hlavně regulační orgán, který zde figuruje v podobě Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). Za českou komerční dvojku poskytla našim čtenářům vyjádření její tisková mluvčí Jana Kocová. V otázce digitálního vysílání v Ostravě jsme společně s CDG odkázáni na přidělení volného kmitočtu od ČTÚ. Vzhledem k obsazení kmitočtového spektra je příděl vázán na úspěšnost mezinárodní koordinace konkrétního kmitočtu mezi ČTÚ a sousedními zeměmi, konstatovala Kocová. Prima v současné době ještě nezná výsledek jednání, ale dle informací od společnosti CDG by mělo jít o kanál 32 z lokality Ostrava – Hladnov.

Řešení ČTÚ

DM2008 Pavel Dvořák

Na Janu Kocovou z Primy navázala Petra Zindulková z ČTÚ. Ta k situaci v ucelené oblasti Ostrava uvedla, že o zájmu provozovatelů vysílání i operátorů vysílacích sítí na dřívější realizaci přechodu na digitální vysílání je ČTÚ informován. Ačkoliv je situace v oblasti Ostrava z důvodu intenzivního využití rádiového spektra jak na území ČR, tak i v Polsku a na Slovensku velmi komplikovaná, má ČTÚ už v současné době připraveny kanály dovolující takové technické řešení, které by umožnilo v Ostravě provoz všech tří digitálních vysílacích sítí najednou. Petra Zindulková zároveň sdělila, že takovýto krok umožní, že digitální vysílání v rámci sítě 3 (Prima a spol.) nebude muset být ukončeno, pouze by došlo k přechodu na jiný kanál. Jak již zmínila mluvčí Jana Kocová z Primy, pravděpodobně půjde o kanál 32. Konkrétní technické řešení i vlastní načasování změn však závisí na dohodě operátorů vysílacích sítí 1 (Česká televize), 2 (České Radiokomunikace) a 3 (Czech Digital Group), a protože ČTÚ dosud neobdržel žádnou oficiální žádost, nemůže pro tuto chvíli uvést jakékoliv bližší podrobnosti.

Co navrhují Radiokomunikace

Marie Fianová, tisková mluvčí Českých Radiokomunikací, které budou operátory veřejnoprávního multiplexu 1, provozovateli multiplexu 2 a dodavatelem technického řešení pro šíť 3, potvrzuje, že přechod z analogového na digitální vysílání je z kmitočtového hlediska poměrně komplikovaný proces, a to zejména v příhraničních oblastech, kde je třeba dohody i na mezinárodní úrovni. Ostravsko leží blízko hranic s Polskem a Slovenskem, takže musí dojít k třístranným dohodám. Kromě hlediska kmitočtového se snažíme také o to, aby přechod byl co nejjednodušší i pro diváka, tzn., aby divák nemusel příliš často měnit přijímací kanál svého programu, řekla serveru DigiZone.cz Marie Fianová. To je také důvodem, proč Radiokomunikace usilují o řešení, které vede nejkratší možnou cestou k finálním kmitočtům. ČRa proto navrhují následující možné řešení – multiplex 1 (Česká televize) by vysílal definitivně na kanále 54, multiplex 2 (Nova + další televize) na kanále 39 a předběžně zkoordinovaný kanál 32, na kterém se Radiokomunikace shodují s ČTÚ, by byl určen multiplexu 3 (Prima + další televize). Nejde tedy o blokaci kanálů, ale o maximálně přívětivé řešení s minimem přechodů a tudíž s minimálním negativním dopadem na diváka, konstatovala nakonec Fianová.

MM socky3

Přeladění není žádnou novinkou

Česká televize logo velké

Přelaďování vysílačů z jedné frekvence na jinou není ani v českém éteru žádnou novinkou. Při spouštění veřejnoprávního multiplexu v západních Čechách z vysílače Krašov musela ČT realizovat změnu kmitočtu až na karlovarských Třech křížích. Právě tehdy se totiž zjistilo, že síť České televize z Krašova tuto lokalitu ruší. Oproti matematickým modelům vypočítávajícím dosah digitálního zemského signálu přinesly reálné zkušenosti v průběhu prvního týdne po jeho spuštění poznatky o rušení analogového pozemního vysílání ČT 1. S problémy se potýkali zejména diváci v některých okrajových částech Karlových Varů. Česká televize tehdy přišla s operativním řešením situace, vzniklé vlivem značné geografické složitosti daného regionu. Analogové zemské vysílání ČT 1 z vysílače Tři kříže, určené pro obyvatele Karlových Varů a blízkého okolí, bylo z dosavadního 34. kanálu přeladěno na 32. kanál.

Bez přeladění se ale neobešel ani plzeňský vysílač Krkavec a několik televizních stožárů lokálního charakteru. Již v červnu jsme o nich psali v tomto článku.

Jak si myslíte, že budete nakonec vyřešena situace v Ostravě?

Autor článku

Od září 2007 do ledna 2016 byl redaktorem DigiZone.cz. Kromě problematiky pirátství satelitní TV se zajímá také o dálkový příjem televize a VKV rozhlasu.