Hlavní navigace

Ostravsku hrozí „digitální kolaps“: start multiplexů 2 a 3 z Hošťálkovic ohrožen

21. 3. 2011
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: 115393
Poslední dubnový den by měl být přelomový pro digitalizaci televizního vysílání na Ostravsku. Multiplexy 2 a 3, které obsahují nejsledovanější české komerční televize, mají výrazně rozšířit své pokrytí – podle vládního harmonogramu digitalizace by měly začít vysílat ze silného ostravského vysílače Hošťálkovice, multiplex 2 navíc z blízké Lysé hory. Jenže dubnový start obou digitálních sítí z těchto vysílačů je závislý na předčasném vypínání analogového vysílání prvního programu České televize a Primy na dvou různých severomoravských vysílačích. S tím však Technický plán přechodu na digitální vysílání nepočítá.

Co by se mělo stát v noci z 30. dubna na 1. května

Televizní digitalizace na Ostravsku je velmi komplikovaná. Poměrně blízko u sebe tu vysílají tři silné vysílače, které mají tvořit jednofrekvenční sítě multiplexů 1 a 2 (v případě multiplexu 3 ji budou tvořit jen dva vysílače). To by ještě samo o sobě neznamenalo problém, ale multiplex 2, který lze aktuálně naladit pouze z městského vysílače Ostrava – Hladnov, nyní využívá dočasný kmitočet 39 a v dubnu by měl společně se startem na zbývajících dvou severomoravských vysílačích přejít na definitivní kmitočet 37. Jenže ten momentálně využívá první program České televize pro analogové vysílání z Lysé hory, a podle harmonogramu digitalizace jej vypne až koncem letošního listopadu.

Původně se počítalo s tím, že v noci z 30. dubna na 1. května nejprve skončí analogové vysílání programu ČT 1 na Lysé hoře, a ihned poté začne tento vysílací kanál na stejném vysílači, ale i ostravském Hladnově a Hošťálkovicích využívat multiplex 2. Česká televize o tom dlouhodobě informovala na svém webu www.digict.cz i na teletextu. Na předčasném vypínání analogu je závislý i dubnový start multiplexu 3 z ostravských Hošťálkovic. Také ten má v noci z 30. dubna na 1. května změnit dočasný vysílací kanál 32 na definitivní kanál 48 na vysílači Hladnov, a zároveň zahájit na stejném kanále vysílání z Hošťálkovic. Jenže na tomto vysílači na kanále 48 vysílá analogově televize Prima, a stejně jako ČT 1 má oprávnění toto vysílání provozovat do konce letošního listopadu.

Vysílač Lysá hora

Vysílač Lysá hora, z něhož by měl 30. dubna odstartovat multiplex 2. Jenže to by odtud nejdřív musela přestat vysílat analogová ČT 1, která této digitální síti blokuje vysílací kanál 37. (Foto: Jaroslav Krkoška)

Řešení podle Technického plánu přechodu

A co tedy říká Technický plán přechodu (TPP) ze zemského analogového na zemské digitální televizní vysílání, tedy závazný harmonogram digitalizace, s nímž souhlasily všechny „dotčené subjekty“ od provozovatelů vysílačů po televizní stanice? V případě multiplexu 2 počítá se startem z vysílače Hošťálkovice na definitivním kanále 37 skutečně v dubnu 2011, aniž by řešil kolizi s analogovou ČT 1 na tomtéž kanále z blízké Lysé hory. Vzájemné rušení signálu by skutečně nastalo, i když v době vzniku Technického plánu přechodu se ještě nepočítalo s tím, že multiplex 2 na Ostravsku využije ještě vysílače Ostrava – Hladnov a Frýdek-Místek – Lysá hora. Autoři vládního harmonogramu digitalizace dokonce na kolizi upozorňují přímo v TPP.

TPP - harmonogram multiplexů 2 a 3

Harmonogram rozvoje multiplexů 2 a 3 podle Technického plánu přechodu ze zemského analogového na zemské digitální televizní vysílání

V tabulce termínů vypínání analogových televizních vysílačů velkého a středního výkonu je u Lysé hory uveden termín listopad 2011, a v kolonce „Zdroj rušení signálem DVB-T“ stojí „Ostrava síť 2“. Dokument ale toto vzájemné rušení signálu nijak neřeší. Jiná situace je u multiplexu 3, který má podle TPP zahájit vysílání z ostravských Hošťálkovic rovněž letos v dubnu, dokument mu ale přisuzuje „nekonfliktní“ kanál 39. Ten však momentálně využívá multiplex 2, zatímco multiplex 3 vysílá na dalším ostravském vysílači Hladnov na náhradním kanálu 32. Teprve v listopadu 2011 má multiplex 3 přejít podle TPP na finální kanál 48 z Hošťálkovic, na který by měl přejít „střihem“ vypnutím analogového vysílání Primy na stejném kanálu ze stejného vysílače.

TPP - harmonogram vypínání analogu

Termíny vypínání analogového vysílání na hlavních televizních vysílačích z Technického plánu přechodu. Pro Ostravsko tento dokument uvádí listopad 2011 pro všechny programy na vysílači Hošťálkovice. Prima by ale měla skončit letos v dubnu, aby uvolnila vysílací kanál multiplexu 3. O tom, že lze vypínat analog dříve, svědčí program ČT 2, který už z Hošťálkovic nevysílá, i když podle TPP by mohl.

TPP - vypínání analogu Lysá hora

Termín vypínání analogového vysílání programu ČT 1 na Lysé hoře podle Technického plánu přechodu a poznámka o předpokládaném rušení s multiplexem 2

Nadrobily si to samy České Radiokomunikace?

Hošťálkovice

Mimochodem, kanál 39 sehrál v televizní digitalizaci na Ostravsku důležitou roli už v minulosti. Vysílal na něm už přechodný multiplex A, vůbec první digitální televizní síť v této oblasti. Když se tento multiplex v říjnu 2008 rozdělil na veřejnoprávní síť 1 České televize a síť 2 s hlavními komerčními televizemi, zdědil kanál 39 „komerční“ multiplex 2. Stalo se tak za souhlasu Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) i společnosti Czech Digital Group (CDG), které kanál 39 přisuzuje TPP. Veřejnoprávní multiplex České televize přešel na nový kanál 54 a multiplex 3 získal dočasný kanál 32. Multiplexy 2 a 3 dodnes vysílají z ostravského Hladnova nejen na dočasných kmitočtech, ale také se sníženým výkonem. Důvod? Kmitočtová kolize se sousedním Polskem.

Právě vzájemné rušení s televizním vysíláním z Polska a Slovenska je také jednou z příčin kolapsu, ke kterému může dojít letos v dubnu při přechodu na definitivní vysílací kanály multiplexů 2 a 3 na Ostravsku. České Radiokomunikace na svém digitalizačním webu www.digistran­ky.cz uvádějí u obou sítí start z hošťálkovického vysílače a přechod na definitivní vysílací kanály v dubnu 2011, mají u něj poznámku pod čarou: Termín a kanál stanovené v Technickém plánu přechodu. Z důvodu koordinace kmitočtů s Polskem a Slovenskem je finální podoba vysílání z tohoto stanoviště předmětem intenzivních jednání. Důležitější než mezinárodní koordinace je ale defekt, který může nastat s analogovým vysíláním ČT 1 a Primy.

Česká televize změnila názor? Nechce vypínat Lysou horu dřív

Zajímavé je, že za současnou „digitalizační krizí“ na Ostravsku stojí i Česká televize, která původně počítala s tím, že analogové vysílání programu ČT 1 z Lysé hory vypne letos v dubnu, aby umožnila start multiplexu 2 z této lokality na stejném vysílacím kanále. Před několika týdny ale změnila termín v tabulkách na webu www.digict.cz a teletextu ČT 1 na listopad 2011. Na druhou stranu, Kavčím horám asi nic jiného nezbylo, protože přesně tento termín je uveden v TPP a tento dokument je pro ČT závazný. Ovšem termíny vypínání analogového a zapínání digitálního vysílání uvedené v tomto dokumentu jsou pouze nejzazší možné, nevylučují tedy možnost, že by se tak stalo dříve. Současné chování ČT lze tedy vysvětlit jen dvěma způsoby.

První je založený na dřívějším prohlášení vedoucího projektu digitalizace ČT Pavla Hanuše, že Kavčí hory budou koordinovat vypínání analogového vysílání programu ČT 1 na hlavních vysílačích s Novou a Primou, aby nebyla ani jedna z velkých televizí znevýhodněna. Z Lysé hory ovšem analogově vysílá právě jen ČT 1, a na ostravských Hošťálkovicích, odkud lze analogově naladit jak ČT 1, tak Novu a Primu, by měla Jednička s analogem skončit až letos v listopadu, stejně jako Nova (zatímco Prima by odtud měla přestat analogově vysílat již v dubnu, kvůli startu multiplexu 3). Druhým důvodem může být smlouva s Českými Radiokomunikacemi o zajištění analogového vysílání ČT 1 z Lysé hory a její předčasné vypovězení, když TPP dovoluje toto vysílání provozovat až do listopadu.

Kamil Levinský 200

ČRa: Předčasné vypínání analogu je možné, ale jen podle smlouvy

Jaké podmínky si kladou České Radiokomunikace pro předčasné vypínání analogového televizního vysílání, o které mají zájem všechny tři velké televize? A bylo toto předčasné vypínání analogu podmínkou televizí pro předčasné spouštění digitálního vysílání, konkrétně třeba na Ještědu? Právě předčasné vypínání analogu bylo jádrem sporu mezi Novou a Českými Radiokomunikacemi o použitý vysílací kanál multiplexu 2 na Chebsku a Jáchymovsku. Nejen o něm je rozhovor serveru DigiZone.cz s ředitelem transformace Českých Radiokomunikací Kamilem Levinským.

Efekt Ještěd? Tam se taky nedalo vypínat dříve

Na Lysé hoře se tak možná zopakuje efekt z libereckého Ještědu, kde chtěly všechny velké televize zahájit předčasně digitální vysílání, podmínily ho ale předčasným vypnutím analogového signálu. České Radiokomunikace s urychlením startu digitálního vysílání souhlasily, s předčasným vypínáním analogu však ne. Argumentovaly smlouvami s ČT, Novou a Primou o zajištění šíření analogového signálu, které mají dlouhé výpovědní lhůty a v případě jejich nedodržení ukládají televizím vysoké sankce. Pro předčasné vypnutí analogového vysílání je třeba splnit podmínky, které jsou ve smlouvách mezi Českými Radiokomunikacemi a televizemi, vysvětloval už v říjnu 2009 v rozhovoru pro DigiZone.cz nynější výkonný ředitel Českých Radiokomunikací Kamil Levinský.

Jaké jsou ale ty podmínky? O tom firma nechce mluvit. Každá smlouva je součástí obchodního tajemství a já je bohužel nemohu nijak komentovat, namítal tehdy Levinský, který nechtěl prozradit ani délku výpovědních lhůt smluv na analogové televizní vysílání. Pokud bude dřívější vypínání analogového vysílání v souladu se smlouvami, které máme s televizemi, a pokud tyto televize dodrží výpovědní lhůty pro toto vypínání v územních oblastech, které odpovídají výpovědním lhůtám ve smlouvách, České Radiokomunikace předmětné vysílače vypnou, zopakoval pouze. Je Ostravsko stejným případem? Těžko říct. Proti sobě by tu totiž nelogicky stály obchodní zájmy jediné firmy: Českých Radiokomunikací coby provozovatele analogových vysílačů i multiplexů 2 a 3.

CIF - osobnosti

Aktuální pokrytí multiplexů 1, 2 a 3 na Ostravsku
Multiplex 1 – kanál 54 Multiplex 2 – kanál 39 Multiplex 3 – kanál 32
Mux 1 - pokrytí Ostravska, březen 2011
Mux 2 - pokrytí Ostravska, březen 2011
Mux 3 - pokrytí Ostravska, březen 2011

Zdroj: České Radiokomunikace (mapky kliknutím zvětšíte)

„Intenzivně jednáme, ale protahuje se to“

Že je finalizace digitálního vysílání na Ostravsku opravdovým problémem, serveru DigiZone.cz potvrdil už přede dvěma týdny Pavel Hanuš z ČT. Řešení měla najít schůzka všech dotčených televizí s Českými Radiokomunikacemi, k níž došlo 3. března. Jenže ani na té se nenašlo definitivní řešení. Jednání stále probíhají, finálního rozhodnutí zatím nebylo dosaženo. Bohužel to zatím nemohu komentovat, řekl minulý týden v rozhovoru pro DigiZone.cz Kamil Levinský. Od té doby ani jedna ze stran „sporu“ nepřišla s žádnou novou informací.

Podaří se domluvit předčasné vypnutí analogové ČT 1 z Lysé hory a Primy z Hošťálkovic?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je šéfredaktorem serveru o digitálním vysílání DigiZone.cz a redaktorem týdeníku Reflex.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).