Hlavní navigace

Petr Dvořák: Máme dostatek materiálu pro případné utkání se státem

19. 8. 2008
Doba čtení: 13 minut

Sdílet

 Autor: 118483
Televize Nova v pátek oznámila, že přistupuje na Technický plán přechodu ze zemského analogového na zemské digitální televizní vysílání. Zároveň ale znovu zopakovala několik výhrad k harmonogramu digitalizace, které je třeba podle generálního ředitele Novy Petra Dvořáka ještě vyřešit. V opačném případě by totiž mohla být Nova procesem digitalizace poškozena a bude se bránit. Přinášíme vám přepis pátečního setkání Petra Dvořáka s vybranými novináři.

Úvod generálního ředitele TV Nova Petra Dvořáka

Petr Dvořák, generální ředitel televize Nova: Je to malý krok pro Novu, ale velký krok pro celou českou digitalizaci. Rozhodli jsme se vyhovět mediálnímu zákonu v části o Technickém plánu přechodu (TPP). Požádáme Radu pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) o přidělení kompenzační licence.

K novele mediálního zákona i TPP máme ovšem řadu výhrad, protože nesplňují náš hlavní požadavek; aby divák TV Nova nebyl nijak dotčen a omezen na svých právech. Stále předpokládáme, že stávající diváci nebudou přechodem nijak poškozeni a že je to také v zájmu státu. V oblasti digitalizace jsme hráli aktivní roli, byli jsme ve všech různých pracovních skupinách svolaných jak Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ), tak RTTV, a poskytovali jsme podrobné a ucelené komentáře. Většina našich připomínek k novele mediálního zákona nebo k TPP sice akceptována nebyla, ale v tuto chvíli by nemělo existovat nebezpečí, jež by investici našeho akcionáře ohrozilo.

TK Nova k TPP 15.8.2008 - 4

Garance pokrytí

Petr Dvořák, generální ředitel televize Nova: Jaké jsou naše hlavní výhrady k procesu digitalizace? První a největší je neexistence záruk, že nedojde k výpadkům možnosti sledovat zemské televizní vysílání pro některé skupiny obyvatel. TPP je koncipován takovým způsobem, aby v závěru přechodu poskytl stejné pokrytí digitálním signálem ve srovnání s dnešním pokrytím analogovým signálem. Podle posledních měření ČTÚ je pokrytí Novy 96,7 procenta. Ze zákona máme dosáhnout tohoto pokrytí také prostřednictvím digitálního signálu. TPP to ovšem nezaručuje průběžně, ale až na konci přechodu. To může vést k tomu, že v některých oblastech přijdou diváci o signál i na několik měsíců. Myslíme si však, že existují vhodná technická řešení, jež tento problém odstraní, což jsme konzultovali i s operátory.

Špatná informační kampaň

Petr Dvořák, generální ředitel televize Nova: Další připomínkou je, že není závazně právně definovaná informační kampaň. Není definován její rozsah, intenzita, přesný obsah, ani to, kdo se na ní bude podílet.

Společný postup televizí

Petr Dvořák, generální ředitel televize Nova: Dále nám chybí záruka, že bude docházet k synchronizovanému postupu všech hlavních vysílatelů. Nechceme, aby ve stejné oblasti přestali analogově vysílat dva klíčoví vysílatelé, a třetí bude pokračovat dál. To se již negativně projevilo v Domažlicích, kdy Česká televize a Nova přepnuly na digitál, ale Prima zůstala analogová. Díky tomu řada diváků zvažovala, jestli přejde na digitální příjem.

Málo set-top-boxů

Petr Dvořák, generální ředitel televize Nova: Stále také upozorňujeme na penetraci set-top-boxů. Pokrytí digitálním signálem je sice podmínkou postačující, ale penetrace zařízení je podmínkou nutnou pro úspěšný průběh digitalizace. Není důležitá dostupnost set-top-boxů v prodejnách, ale přímo v domácnostech. Tomu by měla sloužit také informační kampaň.

Složitý veřejnoprávní multiplex

Petr Dvořák, generální ředitel televize Nova: Problémem digitalizace, bez ohledu na to, jestli jsme se k TPP přihlásili nebo ne, jsou průtahy v harmonogramu zapínání digitálu a vypínání analogu. Ty způsobilo dlouhé vyjednávání České televize s provozovatelem jejich multiplexu. To může vést k nedodržení prvních termínů a k jejich posunutí. Na toto téma jsme oslovili ČTÚ, který nás ujistil, že udělá vše pro respektování termínů TPP. Jen doufám, že to myslí vážně. Jinak se nemůže podařit naplnit harmonogram TPP tak, jak je definován. Česká televize nemá jasno, jestli se jí podaří opustit multiplex, jejž sdílí s námi. To nám nedává záruku, že budeme moci začít včas vysílat náš program na základě kompenzační licence.

Nezájem nových televizí

Petr Dvořák, generální ředitel televize Nova: Problémem TPP je i nedodržení proklamací ze strany nových vysílatelů. Ze šesti nových subjektů, které o digitální vysílání usilovaly, požádaly o kompenzační licenci pouze dva. A jen jeden skutečně začal vysílat. Někteří dokonce prohlašují, že kompenzační licenci nepotřebují a žádat o ni nebudou. To zcela neguje záměr Vlády ČR, jež návrh novely mediálního zákona předkládala, rozšířit programovou nabídku.

Pasti v novele ZEK

Petr Dvořák, generální ředitel televize Nova: Poslední věcí, která nás znervóznila, je návrh úprav novely zákona o elektronických komunikacích (ZEK). Dostávají se do něj pasti, jež jsou připravené pro případ, že nebudeme postupovat podle harmonogramu TPP. Podle tohoto návrhu nám může RRTV odejmout kmitočty, na nichž vysíláme v analogu za předpokladu, že součet obou typů pokrytí bude vyšší než naše pokrytí před digitalizací. Znamená to, že pokud máme pokrytí v analogu 96 procent a podaří se pokrýt pouze čtyři procenta digitálně, tak by měla RRTV možnost odebrat naše analogové kmitočty. Místo toho, baychom byli motivováni vypínat analog, nás to bude spíše tlačit k tomu, že vypneme digitální vysílání. Věříme ale, že stát nebude chtít měnit pravidla hry a že k těmto úpravám nedojde.

Dopis premiérovi

TK Nova k TPP 15.8.2008 - 5

Petr Dvořák, generální ředitel televize Nova: Chceme, aby byl přechod na digitál nediskriminační, transparentní, aby divák nepřišel o signál, aby byla zajištěna efektivní informační kampaň, aby nedocházelo ke změnám právních předpisů, aby nedocházelo ke zhoršení postavení některých subjektů na trhu, aby nedocházelo k zvýhodňování nových provozovatelů vůči těm stávajícím. Radě jsme odeslali dokument nutný pro žádost o kompenzační licenci a současně jsme předsedovi vlády a některým ministrům poslali vysvětlení a upozornění na nedotaženosti v tomto systému.

(Mezititulky redakce)

Otázky novinářů a odpovědi generálního ředitele televize Nova Petra Dvořáka

Ondřej Aust, Lidové noviny: Pokud kritizujete průtahy ve výběru provozovatele vysílacích služeb pro Českou televizi, míníte tím, že byste chtěli rychle překlopit nějaký svůj stávající program (Nova Cinema nebo Galaxie sport – pozn. red.) na základě kompenzační licence do digitálu?

V tuhle chvíli vyjednáváme s provozovatelem našeho multiplexu, tedy s Českými Radiokomunikacemi (ČRa), o podmínkách. Vyřešili jsme garance pokrytí, budeme jednat o ceně a ke konci září bychom chtěli smlouvu podepsat. Do čtrnácti dnů až do měsíce bychom chtěli podat žádost na RRTV o kompenzační licenci. Ta je povinna do 60 dnů rozhodnout. Licenci chceme mít na konci listopadu a program chceme nabídnout v prvním čtvrtletí příštího roku.

Ondřej Aust, Lidové noviny: Bude to Nova Cinema?

Zvažujeme několik variant.

Ondřej Aust, Lidové noviny: Jste schopni nebo ochotni zaplatit provoz sítě v okamžiku, když v ní budete mít své dva programy?

Ne, chceme platit pouze za naše pozice. Ostatní si musí obsadit provozovatel multiplexu sám.

Ondřej Aust, Lidové noviny: Takže plánujete pouze dvě pozice?

Podle zákona jich nemůže být více.

Ondřej Aust, Lidové noviny: Můžete třeba nabídnout své programy a ČRa je umístí jako převzaté.

To ovšem přináší riziko. Samotné digitální vysílače jsou drahé. A pokud provozovatele našeho multiplexu osloví subjekt s licencí, ten je povinen mu pozici s převzatým programem uvolnit. Je to dlouhodobě neudržitelné, protože nemůžeme dát garance našim klientům, tedy reklamním zadavatelům.

Ondřej Aust, Lidové noviny: Řekly vám ČRa, kdo další bude s vámi v síti?

Ne. Myslím, že nyní vyjednávají.

Jan Brychta, Strategie: Jak by podle Novy měla vypadat informační kampaň?

Tu otázku jsem dostal již několikrát. Dokonce jsme dostali od Národní koordinační skupiny (NKS) dokument ke zpracování. Ale naší povinností přece není vytváření reklamních kampaní. Pokud kampaň spustíme, bude se týkat pouze Novy a připravíme ji sami. Překvapuje mě, že návrh kampaně je dosud velmi obecný, nekonkrétní a počítá s využitím neefektivních nástrojů. Přeci, pokud chci propagovat přechod z analogového na digitální televizní vysílání, tak pro oslovení této cílové skupiny musím použít televizní obrazovku. Dosud nikdo předestřel konkrétní požadavky na provozovatele v oblasti této kampaně, nikdo se nezeptal na naši nabídku. Byli jsme informováni, že v rámci přípravy kampaně vznikne řídící výbor složený z hlavních hráčů digitalizace. Ti by měli sloužit jako poradní orgán. Zřejmě se bojí, že budeme klást nepříjemné otázky, jimž se chce NKS vyhnout.

Ondřej Aust, Lidové noviny: A jaké to jsou?

Třeba bych se ptal na výběr agentury, cenu, efektivitu, sankce, prostě bych položil otázky jako každý klient, jež připravuje reklamní kampaň.

Ondřej Aust, Lidové noviny: Mluví se o předpokladu, že polovinu prostředků zaplatí stát a druhou televizní provozovatelé.

To je předpoklad státu, nevím, jak k tomu NKS došla. Nikdy jsme takový příslib nedali. Vždyť pokud chce stát zlepšit silniční provoz, tak nežádá polovinu peněz od řidičů nákladních a osobních aut. To je stejně absurdní, jako žádat polovinu nákladů na informační kampaň od nás.

TK Nova k TPP 15.8.2008 - 6

Ondřej Aust, Lidové noviny: Zřejmě je to myšleno způsobem, že poskytnete vysílací čas, ne že byste platili polovinu kampaně.

Dokážu si představit řadu variant. I v zahraničí běží kampaně, a to jak na veřejnoprávních, tak na komerčních televizích.

Ondřej Aust, Lidové noviny: Předseda NKS Zdeněk Duspiva na svém blogu říká, že jste měli mnoho příležitostí se k tématu vyjádřit.

Nejsem ochoten připravovat nějakou koncepci za stát. Nemám ty peníze v ruce. Pokud navrhnu, aby bylo 70 procent z prostředků použito na komunikaci v televizi, tak není záruka, že tomu tak bude. Jako nikdo z NKS nemůže rozhodnout, jestli bude Nova vysílat Ordinaci v růžové zahradě v úterý nebo ve středu, tak já nemůžu rozhodnout o informační kampani.

Ondřej Aust, Lidové noviny: Takže čekáte na závazný podklad od NKS.

Ano, čekáme na poptávku, na konkrétnější údaje.

Jan Potůček, DigiZone.cz: Znamená souhlas s TPP, že budete analogové vysílání vypínat podle harmonogramu, nebo si ho zachováte?

Jedna věc je náš komentář k novele ZEK. Věřím, že ustanovení, které kritizujeme, se do zákona nebudou dostávat. To totiž přináší změnu pravidel. Co se týče TPP, jsme schopni dodržet termíny za předpokladu dodržení podmínek uvedených v TPP.

Jan Potůček, DigiZone.cz: Pokud ty podmínky splněny nebudou?

Tak se zeptáme, proč. Třeba nedávno jsme se ČTÚ zeptali na další vývoj v případě, že Česká televize termíny na vypnutí nesplní.

Jan Potůček, DigiZone.cz: Takže rozhodující bude definice, jestli byl TPP ze strany státu dodržen.

Za podmínky dodržení našeho pokrytí se budeme snažit jednotlivé termíny na zapínání digitálu a vypínání analogu splnit. Nejzásadnější je, aby naši diváci měli digitální signál i zařízení na jeho příjem. Pochopitelně nechceme vysílat extrémně dlouhou dobu analogově i digitálně. Nebudeme totiž chtít platit dvojnásobné či dokonce ještě vyšší poplatky za šíření signálu.

Jan Potůček, DigiZone.cz: Jak se změnily vaše plány na pozemní vysílání ve vysokém rozlišení (HDTV)?

Oproti situaci před rokem a půl, když jsme o HD mluvili jako o budoucnosti, a naši oponenti tvrdili, že jsme spadli z višně, tak nyní je jasné, že vysoké rozlišení rozhoduje o budoucnosti televizního vysílání. Jsme připraveni HD spustit, ale penetrace HD přijímačů je zatím malá. Zajímají nás pilotní projekty, vysílání v aglomeracích – v Praze a v dalších.

Jan Potůček, Digizone.cz: Chcete celoplošné zemské HD vysílání?

K tomu asi v horizontu několika let nedojde. Takové vysílání je opravdu drahé. Určitě je to možné ve větších městech.

Jan Potůček, Digizone.cz: Jde o to, jestli nechcete zaplácnout celý multiplex jen proto, aby se do něj nevešel nikdo další.

Ze zákona musí provozovatel multiplexu vysílat alespoň čtyři programy. Pokud by některý z provozovatelů multiplexu vysílal ve formátu MPEG-4, pak by byl provoz HD programu možný i za splnění zákonné podmínky.

Jan Potůček, Digizone.cz: Souvisí žádost o kompenzační licenci s přejmenováním Galaxie sport na Nova sport?

Ne významně. Že připravujeme zkvalitnění a další změny, to není tajemstvím. Nova zlepšila povědomí u sportovních fanoušků díky přenosům z utkání české fotbalové reprezentace nebo Formule 1 a přejmenování ji nemůže škodit.

Jan Potůček, Digizone.cz: Ani na Slovensku, kde je Galaxie sport spojena spíše s Markízou?

V hlavách diváků není žádná spojitost Galaxie sport a Markízy. Alespoň podle našich výzkumů.

Filip Rožánek, Český rozhlas: Co se týče novely ZEK, byli jste v rámci červencového připomínkového řízení obesláni?

Ano, naše připomínky jsme doručili. Ustanovení o pokrytí, které nás trápí, se ovšem v prvních dokumentech neobjevilo. Je výsledkem připomínkového řízení. Nevíme kdo, ale někdo ze státní správy navrhl tuto změnu.

Ondřej Aust, Lidové noviny: O co chcete opřít garanci průběžného pokrytí?

Chceme dohodu s provozovatelem o poskytnutí takovéto garance.

Ondřej Aust, Lidové noviny: Pokud to splněno nebude?

Pak je to problém jak pro nás, tak pro diváky. Jeho závažnost se objeví v okamžiku, až bude přechod završen v prvních oblastech. Řešením může být poskytnutí kmitočtů, díky kterým budou moci diváci přijímat signál po přechodnou dobu.

Ondřej Aust, Lidové noviny: Takže jste to přehodili na operátora.

Operátor by měl být schopen takovéto řešení dodat.

TK Nova k TPP 15.8.2008 - 3

Ondřej Aust, Lidové noviny: Podle jakého měření to budete vyžadovat?

Máme tři různé typy měření, které porovnáváme: z výzkumu Digimonitor, od operátora a naše vlastní. Zatím v nich nejsou žádné významné odchylky.

Juraj Gerbery, Marketing&Media: Jak vlastně probíhal váš myšlenkový proces, když jste zvažovali, jestli se k TPP přihlásíte? Jaká rizika přinášely obě varianty?

Naše rozhodování má dvě roviny. Ze strany státu není proces přechodu na digitální vysílání zcela připraven tak, aby nepoškodil naše podnikání. Na druhou stranu vidíme v digitalizaci obchodní příležitost. V budoucnu si dovedeme udržet stejnou pozici jakou máme dnes. Pečlivě sledujeme, aby nedošlo k poškození investice našeho majitele. Věřím, že státu se nemůže jakékoliv naše poškození vyplatit. Multikanálovou strategii aplikujeme i na jiných trzích, kde CME podniká a tohoto obchodního potenciálu chceme využít.

Juraj Gerbery, Marketing&Media: Jak důležité je pro vás přihlášení se Primy k TPP?

Po pravdě řečeno nás Prima nezajímá.

Juraj Gerbery, Marketing&Media: Alespoň trochu snad ano.

Jestli platí prohlášení ČTÚ, tak na kmitočtech Novy digitalizace nestojí. Pokud by se Prima k TPP nepřihlásila, stát by musel najít řešení schůdné pro Novu i ČT a přepracovat harmonogram. Odmítnutím TPP ze strany Primy, by se situace zásadně změnila. Proto jsme na Primu nehleděli.

Jan Brychta, Strategie: Prima žádala garance o ochraně investice od vlády, jaký je v tomto smyslu postoj Novy?

Nedovedu se představit, jakou formu by taková garance měla mít. Vláda nevydává obecné garance nevydává. Naše právní pozice je navíc dostatečně silná, a pokud bychom byli poškozeni, máme dostatek materiálu na utkání se státem. Ale věřím, že k tomu nedojde.

Juraj Gerbery, Marketing&Media: Můžete alespoň přiblížit ten nový kanál, pro který žádáte licenci?

Zeptejte se za měsíc, když zaneseme žádost na RRTV.

Juraj Gerbery, Marketing&Media: Připravit program do jednoho měsíce není jednoduché.

Pracujeme na tom a mámě několik variant. Hodně závisí na uvolňování pozic v našem multiplexu ze strany České televize, na pokrytí, penetraci a zájmu diváků. Víme výšku nákladů na zaměstnance nebo za vysílání, teď se rozhodujeme, jaký obsah zvolíme.

Ondřej Aust, Lidové noviny: Zpravodajský kanál?

Neříkám, že o něm nepřemýšlíme. Máme nejlepší pozici a zázemí. Ale budeme se spíše zaměřovat na zábavnější typy obsahu.

Ondřej Aust, Lidové noviny: Takže rozšířená Nova Cinema.

Nezkoušejte mě.

Ondřej Aust, Lidové noviny: Chcete po ukončení analogového vysílání zaplnit celý multiplex?

Pokud to zákon umožní, tak o to máme zájem. Ale dosud tomu tak není. V horizontu několika let se to může stát. Chystáme nové programy a může jich být i více než čtyři.

Filip Rožánek, Český rozhlas: Národní koordinátor Zdeněk Duspiva na svém blogu píše, že se roztrhl pytel s dopisy na instituce a politikům. Chcete to komentovat?

UXD

Je běžná praxe, aby televize komunikovaly s úřady, jež ovlivňují jejich podnikání. Je ovšem zcela nestandardní, aby státem placený úředník zveřejňoval informace získané z působení v státní správě na svém blogu včetně svých názorů a dohadů. To je nehoráznost. Je to stejné, jak kdyby premiér na svém blogu spekuloval, jestli se vláda k radaru připojí nebo ne a co na to řekne Paroubek, nebo jestli není potřeba přesvědčovat někoho dalšího. To je úplně absurdní. Digitalizace potřebuje nestrannou osobnost schopnou celý proces stmelit, zaštítit a táhnout dopředu.

Fotografie z akce: televize Nova

Který program by měla Nova zařadit do multiplexu 2 jako bonusový?