Hlavní navigace

Podvodná přesměrování na linky začínající 972, 973 a 974

27. 9. 2005
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

O podvodných přesměrováních na linky začínající 97 už bylo napsáno mnoho. Tyto předvolby se momentálně používají pro volání na různé subjekty a pro podvodná přesměrování se nepoužívají. Linky s touto předvolbou by však neměly být určeny pro volání vůbec, měly by být pro placené datové přenosy. V číslování je zmatek. Kdo za to může?
Předčíslí 97* měla být podle číslovacího plánu vyhrazena pro datové přenosy. Konkrétně předčíslí 971 je určeno pro klasický přístup do sítě Internet přes vytáčenou linku, 975 přístup k sítím s protokolem Frame Relay, 976 jsou čísla se zvláštním tarifem pro datové přenosy, 979 přístup k dálnopisné síti.

Jenže mezi skupiny předčíslí, která jsou určena pro datové přenosy, se dostala předčíslí určená pro privátní telefonní sítě (hlasové, nikoliv datové). Konkrétně jde o předčíslí 972 – České dráhy (ČD), 973 – Armáda ČR (AČR), 974 – Policie ČR. V případě těchto čísel se nejedná o žádnou datovou komunikaci s obvodním oddělením Policie ČR, ale o čísla určená pro běžná telefonní (hlasová) spojení. Na první pohled si řeknete: drobnost. Jenže jak volající pozná, kolik jej vlastně bude stát telefonický hovor na vlakové nádraží nebo služebnu Policie ČR? Tato čísla začínají devítkou, a ta by měla podle číslovacího plánu zahrnovat čísla se zvláštním, vyšším tarifem.

Ve skutečnosti je telefonický hovor téměř stejně drahý jako místní hovor, takže by bylo logičtější, pokud by čísla telefonních ústředen ČD, AČR a Policie začínala osmičkou a spadala tedy do skupiny čísel určených pro služby se sdílenými náklady. Dnes po létech, kdy jsou předčíslí 972, 3 a 4 přidělena uživatelům, již není možné toto členění jednoduše a levně změnit. Mnoho pracovníků má na svých vizitkách již telefonní čísla začínající 97…, tato čísla jsou uváděna jako kontaktní i v obchodní nebo úřední korespondenci. Ani já toto rozdělení dnes nechci měnit. Důvod, proč tuto nekoncepčnost zmiňuji, vám popíši v dalších odstavcích toho článku.

Koncepční řešení, které by nemátlo zákazníky, mohlo být zavedeno v době velkého přečíslování. Znamenalo by to použít pro telefonní ústředny ČD, AČR a Policie například předčíslí 87 (872, 873, 874…).

Dnes by ale předčíslí 87 nepřicházelo do úvahy, protože jsou na některých číslech z této skupiny provozovány servery pro příjem dárcovských SMS zpráv. Poslat peníze na pomoc někomu v nouzi je ušlechtilá věc, ale technicky se jedná o telekomunikační službu se zvláštním tarifem a měla by tedy patřit do skupiny čísel začínajících 9 (devítkou).

Takže zde jsou podle rozhodnutí ČTÚ (úřadu zodpovědného za číslovací plán) skupiny telefonních čísel, která patří privátním telefonním sítím (ČD, AČR a Policie) a která jsou přidělena z rozsahu, který je jinak určen pro služby s vyšší cenou, se zvláštním tarifem. Vedle toho zde je rozhodnutí ČTÚ, podle kterého jsou čísla začínající 87 přidělena pro dárcovské (dražší) SMS zprávy. Což je vlastně služba, která by normálně měla patřit do skupiny čísel začínajících devítkou (900, 97.., atd.).

Na první pohled se jedná o drobnosti. Dárcovské SMS zprávy je možné posílat a peníze dojdou správnému příjemci. Stejně tak je možné se bez problémů dovolat dozorčímu vojenského útvaru nebo na služebnu dopravní policie. Proč se tedy o tuto oblast zajímat? Protože úřad, který rozhoduje o podobě číslovacího plánu, mimo jiné rozhoduje i o případných reklamacích. Konkrétně v případě reklamací spojení na linky začínající 976 jsou v postojích k reklamacím minimálně stejné zmatky jako v případech, které spadají mezi služby se sdílenými náklady (začínají osmičkou) a které spadají mezi služby se zvláštním tarifem (začínají 9).

Pokud se na rozhodování ČTÚ v oblasti číslovacího plánu a pravidel pro používání jednotlivých čísel podíváme v širších souvislostech, je mimo jiné i na základě výše uvedených příkladů jasné, že současné vedení ČTÚ nemá dostatek zájmu řešit nové výzvy koncepčně a v zájmu telekomunikačních operátorů a především poctivých zákazníků.

V případě přidělování konkrétních čísel (skupin čísel) pro konkrétní služby působí dřívější přístup ČTÚ pouze zmatky, ale zákazníkům to žádné výrazné problémy nezpůsobí.

Jenže s číslovacím plánem a pravidly pro používání jednotlivých služeb souvisí i několik let se táhnoucí problém s dialery (podvodným přesměrování). V tomto případě jde již o peníze. Jde o peníze zákazníků telekomunikačních operátorů. V případě podvodného či zlomyslného chování různých počítačových virů nikdo nepochybuje o jejich schopnostech. V případě phishingu se provádí rychlé a rázné akce proti jeho autorům. V případě dialerů je situace taková, že dnes již více jak dvěma tisícovkám poškozených nikdo z kompetentních úředníků nevěří nebo nechce věřit, že jim bez jejich vědomí škodlivý program změnil nastavení telefonního čísla pro připojení do sítě Internet.

Cloud23

Přitom by stačilo tak málo, nedívat se na prostředí číslovacího plánu pouze z pohledu staré ATÚ (voličová tel. ústředna) nebo VT100 (dálnopis s rychlostí 50 znaků za sekundu), ale očima odborníka, který rozumí obchodnímu právu a současně také problematice telekomunikačních a počítačových sítí.

Pokud by se takto skutečně postupovalo, nemohlo by se stát, že jeden pracovník ČTÚ rozhodne o pokutě v řádech milionů korun pro provozovatele linky začínající 976 (rozhodnutí o pokutě: str. 1, str. 2), protože závažně porušil pravidla pro provoz těchto linek, a současně další pracovník tohoto úřadu odmítne reklamace poškozených (rozhodnutí), kteří byli dialerem přesměrováni právě na číslo společnosti, která dostala pokutu. Perlou v tomto případě je, že vyšetřovatel Policie ČR došel k závěru, že přesměrováním byl spáchán trestný čin, ale nebylo možné ustanovit pachatele (usnesení PČR), a ještě ke všemu vedení ČTÚ vydá informaci o tom, že čísla začínající 976 nesmějí být používána pro připojení na Internet (vyjádření ČTÚ).

Byli jste někdy podvodně přesměrováni?

Autor článku

Autor vystudoval obor sdělovací a zabezpečovací systémy a vzdělání si v 90-tých letech rozšířil o studium podnikové ekonomie. Pracoval ve VVÚ 060, později na BCPP, a. s.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).