Hlavní navigace

Pokročilé nástroje webové analytiky (aneb až vám Google Analytics přestanou stačit)

23. 3. 2010
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 29
Google udělal se svým nástrojem Google Analytics opravdu hodně pro rozšíření nástrojů pro webovou analytiku. Co když už ale ve svém online marketingu narážíte na hranice tohoto nástroje? Co vám nabízí pokročilá řešení, která již používají i české firmy, a o jaká z nich se zajímat?

Google Analytics – skvělý začátek

Google Analytics vám řeknou o vašich návštěvnících a webu hodně. Ačkoliv jsou zdarma, nabízejí bohatou funkcionalitu, dobré uživatelské rozhraní a širokou nápovědu. Jedná se o ideální startovací bod: nasadíte je na svůj web a postupně poznáváte, jaké informace vám webová analytika může přinést.

Především pokud jste větší firma, máte hodně navštěvovaný nebo složitý web, přestanou vám však Google Analytics postupně stačit. Ačkoliv nabízejí mnoho z enterprise-level funkcionality, mnoho jedinečných reportů a zajímavých funkcí, nejedná se o enterprise-level řešení, a žádnými úpravami v něj Google Analytics nepřetvoříte. Architektura Google Analytics je navržena pro masové použití na všech možných webech, vy však budete potřebovat úplně jiný přístup s důrazem na možnost přizpůsobení a individualizace (dostanu se k tomu dále). Toto je velmi důležitý bod. Google Analytics nejsou špatným nástrojem, a pro některé weby a firmy zůstanou ideálním nástrojem „napořád“. Pro pokročilá řešení webové analytiky byste se měli rozhodnout ve chvíli, kdy už pracujete určitým způsobem s čísly a daty ze svého webu – nejen že je sledujete a reportujete, ale i využíváte pro optimalizaci kampaní a obchodní výkonnosti webu.

Co vám mohou nabídnout pokročilá řešení pro webovou analytiku

Přednosti a jiný přístup pokročilých řešení webové analytiky jsou patrné především v následujících pěti oblastech:

Customizace

Pokročilá řešení jsou připravena na to, že si je nastavíte kompletně podle svých potřeb. Můžete si vytvořit vlastní reporty i strukturu menu, definovat vlastní metriky (jménem a vzorcem, kterým se mají počítat). Můžete zobrazovat každému uživateli právě ty reporty a grafy, které jsou pro něj relevantní, můžete do řešení zadat plány pro jednotlivé metriky (např. prodeje) a sledovat rovnou v reportech úroveň jejich plnění. Stejnou flexibilitu máte i v oblasti implementace řešení, kde se můžete rozhodnout do velké hloubky, co vše chcete sledovat, jakým způsobem to sledovat a kam se to má posílat.

Integrace

Jakmile se dostanete přes určitou úroveň práce s webovými daty, budete je chtít integrovat s jinými systémy firmy. Webová data mohou doplnit informace v CRM, mohu se posílat do datového skladu a být analyzována s ostatními daty. A funguje to i obráceně – váš informační systém může posílat do webové analytiky informace o tom, jestli byla objednávka z webu skutečně zaplacena a zrealizována. Dozvíte se díky tomu, jakou skutečnou úspěšnost má vaše poslední kampaň, získáte lepší obrázek než jen ze sledování konverzí. Dalším rozměrem je import veškerých dat o vašich online kampaních a jejich kompletní analýza v rámci webové analytiky.

Funkcionalita

Pokročilá řešení nabízí mnoho zajímavých pohledů na vaše data, díky kterým můžete zlepšit průchod návštěvníků webem a přeměnit více z nich v zákazníky. Jedná se např. o bohatou analýzu cest návštěvníka po webu (clickstream analýza) nebo široce nastavitelné funnely. Můžete také pracovat s návštěvníky během celého nákupního cyklu, a to dokonce až na té úrovni, že vidíte kompletní zkušenost jakéhokoliv konkrétního návštěvníka s webem. Obvykle je také možné specifikovat velmi podrobně model, na základě kterého má být přiřazena konverze návštěvníka ke kampani, tzv. atribuční model (více).

Garance bezpečného a konzistentního nakládání s daty

Při používání Google Analytics dáváte Googlu k dispozici data o vašich zákaznících, objednávkách a často i obratech, a Google si s nimi může dělat, co uzná za vhodné. S tím, jak se Google rozšiřuje, se tento fakt stává problémem pro stále více firem (kterým může Google začít konkurovat), v České republice se to týká především velkých společností se zahraniční účastí.

U pokročilých řešení podepisujete velmi podrobnou smlouvu, ve které vám poskytovatel garantuje bezpečnost dat a také kvalitu služeb (SLA). Ve chvíli, kdy chcete spolupráci s ním ukončit, poskytovatel všechna vaše data ze svých serverů odstraní. Můžete si také být jisti, že poskytovatel nebude nástroj vyvíjet zcela svévolně, ale že vychází v dlouhodobém vývoji vstříc svým zákazníkům. Ve chvíli, kdy je již potřeba data z webu vážně zapojit do procesů a reportingu firmy, se pro vás profesionální garance stává nutnou podmínkou, kterou musí vaše analytické řešení splnit.

Podpora

V rámci smlouvy s poskytovatelem pokročilého řešení je také garantováno, že se vašimi problémy a případnými nefunkčnostmi systému bude zabývat profesionální podpora. Opět, při rozsáhlejším použití ve firmě se jedná o velmi důležitý požadavek.

Jaká řešení se používají

Pravděpodobně nejvýznamnějšími zástupci pokročilých řešení webové analytiky jsou Omniture Suite, Coremetrics, WebTrends a Unica NetInsight. Na pomezí mezi Google Analytics a pokročilými řešeními jsou Yahoo Web Ana­lytics, které jsou poskytovány zdarma (přes vybrané partnery), ale nabízí mnoho z vlastností pokročilých řešení.

Z průzkumů, které existují, vyplývá, že největší podíl na trhu mají Google Analytics, následované Omniture a Coremetrics či WebTrends. Aktuální průzkum firmy iPerceptions na 458 amerických e-commerce webech hovoří o následujících podílech (srovnání dat z ledna 2010 a 2009):

Pokročilé nástroje webové analytiky 1

Podle jiného průzkumu z roku 2010 se ukazuje, že Google Analytics dominuje především u menších webů, s návštěvností však roste podíl pokročilých řešení:

Pokročilé nástroje webové analytiky 2

Co Česká republika?

U nás je nejrozšířenějším pokročilým analytickým řešením Omniture – používá ho např. Vodafone, Direct Pojišťovna, GE Money Bank, ČSA, Grisoft (AVG), UPC, Ikea, LG, Saxo Bank, Mediatel (Zlaté stránky), Nissan nebo ČSOB Pojišťovna. Webtrends jsou u nás používány např. v T-Mobile a v Toyotě, ostatní řešení podle našich informací nemají v ČR významnější instalace (můžete nás ale opravit v diskusi).

ebf - tip do článku - debata

Na co se připravit – jak vypadá zavádění pokročilé webové analytiky

Pokročilé řešení webové analytiky by vám mělo přinést vyšší obchodní výkonnost webu, ale také pomoci lépe plánovat rozdělení vašich mediálních prostředků. Při rozhodnutí byste tedy měli vedle nákladů na analytické řešení stavět peníze, které můžete díky lepším informacím získat, případně ušetřit. Samotný projekt zavádění webové analytiky se ve stručnosti skládá z následujících čás­tí:

  • Analýza potřeb vaší firmy a webu
  • Výběr vhodného řešení
  • Návrh základní implementace na váš web
  • Implementace na web podle připraveného návrhu (obvykle dodavatelem webu)
  • Školení zainteresovaných uživatelů
  • Využívání analytiky a postupná implementace pokročilejší funkcionality

Kromě ceny analytického řešení je potřeba počítat i s nezanedba­telnými náklady na lidi, kteří budou analytické řešení průběžně přizpůsobovat k řešení všech potřeb a především budou vyvozovat z nasbíraných dat realizovatelná doporučení pro úpravy vašeho webu a marketingu. Tyto lidi můžete najmout interně, nebo využít specializovaných konzultantů.

Využíváte pokročilou webovou analytiku?

Autor článku

Autor je považován za přední autoritu v oblasti optimalizace obchodní výkonnosti a použitelnosti webů, o tomto tématu také napsal mnoho článků na svém webu.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).