Hlavní navigace

Povodně jako příležitost ke změně

26. 8. 2002
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Přestože povodně (a obecně jakékoliv živelné katastrofy) představují osobní tragédii pro zúčastněné a nemalou finanční zátěž pro stát, existují obory, pro které představují také příležitost. Často bývá zmiňováno stavebnictví, nicméně podobně pozitivní efekt mají na obory, které se potýkají se změnou z monopolu k liberalizovanému trhu.
A právě takovým oborem jsou u nás telekomunikace. Přestože přírodní živel vybírá oběti nezávisle na jejich podílu na trhu, dopad na operátory s rozsáhlou infrastrukturou je větší. Také s několika milióny zákazníků se komunikuje mnohem hůř než s několika stovkami či tisíci.

Navíc flexibilita řízení společnosti klesá s její velikostí. Přestože se už některým alternativním operátorům podařilo vybudovat bumbrlíčky o stovkách zaměstnanců, stále je to o dva řády méně, než má dominátor. Rozhodnutí v takové společnosti dojdou k výkonným pracovníkům povětšinou nezměněna.

Dalším faktorem, který hraje změně do noty, je plánované přečíslování. Změna telekomunikačního partnera je, alespoň do doby zavedení přenositelnosti čísla, vázána na změnu vizitek a ostatních informačních materiálů. Nicméně v postižených firmách vzala velká voda s sebou i tyto materiály – které bude stejně potřeba vytvořit znovu.

Kromě vytvoření nových materiálů však voda v mnohých případech vzala či poškodila i telekomunikační vybavení – například telefonní ústředny (PBX). Vzhledem k tomu, že u klasického telefonního rozvodu představuje telefonní ústředna náklad blížící se 100% celkových nákladů na infrastrukturu, je de-facto nutné provést celou investici znovu.

Moderní konvergované technologie, jako je Voice Over IP (VoIP) nebo IP VPN či jejich spojení, přesouvají část inteligence sítě na klienta a tudíž cena centrálního prvku (existuje-li vůbec) nepředstavuje tak velké procento ceny celého systému.

Proti tomu, aby operátoři spatřili v situaci příležitost (a následně se jí chopili), hrají roli následující faktory.

Prvním z nich je špatná situace na trhu telco a ISP. Všichni alternativci jsou ve ztrátě (zapříčiněné především budováním sítí). Někteří ISP, kteří nejsou zároveň alternativci, mají sice hospodářské výsledky v černých číslech, nicméně nákup hlasové platformy či datové sítě pro ně představuje příliš velkou investici.

Druhým faktorem je, paradoxně, konzervativnost alternativců. Jejich vůle k prosazování nových technologií, jakými jsou VoIP či IP VPN, je přímo závislá na tom, že většina z nich nakoupila standardní hlasové vybavení a potřebuje ho splatit. Kvůli tomu se člověk při diskusi s lidmi z rozvoje těchto operátorů ocitá o několik let zpět. Všichni si pochvalují své koncové dvoumegabity (či ISDN PRI přípojky) a jejich připojení na klasickou PBX zákazníka. Prý odvážným tahem byla kdysi nabídka jednoho z nich, který při připojení klasické PBX (přes ISDN PRI) vyhradil dva kanály pro provoz Internetu (fantastických 128 Kb/s). Tento způsob však představuje velké plýtvání kapacitou ve vedení k zákazníkovi.

Dalším parametrem, který určitě sehraje roli, je starost alternativců sama o sobe. Někteří utrpěli poměrně velké ztráty (ať již to zákazníci zpozorovali či nikoliv) a jejich lízání si ran bude určitě záležitost týdnů. Jejich technici budou přecházet ze záložních systémů na primární a nebudou mít příliš času na připojování nových koncových zákazníků.

Pokud se operátoři k nějaké akci přece jen rozhoupou, měli by respektovat potřeby klientů, ale zároveň jim nabídnout nějakou přidanou hodnotu oproti současným podmínkám.

Zcela jistě se soustředí na zákazníky, ze kterých jim poplynou nějaké zajímavé výnosy. Zdola bude pravděpodobně počet odchozích telefonních linek – od 20 nahoru a počet protelefonovaných minut. Protože velké společnosti a státní správa nejednají pod vlivem katastrof a raději vypisují výběrová řízení, cílem se může stát segment malých a středních podniků (SME), například společnosti se zahraničním vlastníkem.

Jak by taková nabídka mohla vypadat? Konvergované řešení hlas, Internet (případně IP VPN) dodané na klíč:

Zákazníkovi operátor dodá telefonní ústřednu (PBX) na bázi VoIP a VoIP telefony – to na klič, včetně servisu, který zabezpečí lokální partner operátora. Tato ústředna by měla být dodána například na leasing (či mohou být leasingové splátky skryty v měsíčním paušále).

Operátor dále nabídne zákazníkovi přístup k Internetu prostřednictvím směrovače, který bude zároveň plnit funkci firewallu a případně koncentrátoru pro IP VPN zákazníka. Firewall může být spravovaný operátorem. Přístup k Internetu sice bude sdílet stejnou přenosovou kapacitu poslední míle s hlasovým řešením, ale vhodným omezením přenosových kapacit je možné zaručit prioritu hlasového provozu.

KL22 hlasovani

Výhodami celého řešení je jednak možnost přivést poslední míli takřka libovolným způsobem (počínaje klasickým dvoumegabitem, přes různé varianty ATM a konče ethernetem – a to vše buď po zemi nebo vzduchem) a efektivní využívání přenosového pásma na poslední míli. Díky šetření na poslední míli je tak možné klientovi poskytnout větší množinu služeb za cenu, která je vysoce konkurenceschopná.

Pointa? Pokud budete v souvislosti se škodami ve vaší firmě přemýšlet o tom, čím svoji telekomunikační infrastrukturu nahradíte, neomezujte se na stará řešení, která vás sváží na pěkných pár let dopředu… Povodeň vám paradoxně přinesla příležitost zbavit se okovů na nohách za peníze z pojistky.

Uvažujete v souvislosti s povodněmi o upgrade telekomunikační infrastruktury ve firmě?

Autor článku

Autor je nezávislý konzultant v oblasti Internetu, telekomunikací, videa a komercionalizace technologických výsledků výzkumu a vývoje. Pohybuje se na rozhraní akademické vs. komerční sféry a internetové infrastruktury vs. přenosů videoobsahu.