Hlavní navigace

Pražské vypínání: jak připravit anténu pro příjem digitálního vysílání

20. 4. 2009
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: 322915
Poslední dubnový den je podle Technického plánu přechodu také posledním dnem, kdy se bude z hlavního pražského vysílače Žižkov šířit signál analogové televize. Většina obyvatel Prahy a okolí závislých na příjmu ze žižkovské věže již na digitální vysílání přešla, a zbylí tak zřejmě učiní do konce dubna. Pod pojmem „přechod na digitální vysílání“ si ovšem mnozí představí jen koupi přístroje, který ho bude umět přijímat. Často ale nebude stačit jen připojit set-top-box či novou televizi a nerušeně sledovat – pozornost by totiž diváci v Praze a okolí měli zaměřit i na antény.

V souvislosti s DVB-T se často zmiňuje zejména v médiích fakt, že vysílání bude méně náročné na anténu, a že k příjmu bude stačit pokojová anténa nebo dokonce kus drátu. Setkáme se i s názorem, že anténu není potřeba vůbec upravovat a nebo naopak, že je nutné pořídit si novou „digitální anténu“, která je pro příjem DVB-T lepší než všechny ostatní. Nic z výše zmíněného není v případě Prahy úplně pravdivé. Shrňme si proto základní problémy, které může divák v souvislosti s přechodem na digitální vysílání v Praze řešit. Nejdříve se podíváme na problematiku příjmu na náhražkové (tedy pokojové) antény.

Obecně je DVB-T signál pro tento typ příjmu na rozdíl od analogové televize vhodný. Avšak pouze za předpokladu, že je signál v místě příjmu dostatečně silný a kvalitní, a že se pokojové anténa nenalézá v zarušeném prostředí. Což může být v členité Praze problém. Signál je na mnoha místech silně degradován odrazy, a pokud je vysílač stíněný, nemusí být ani natolik silný, aby byl příjem uvnitř budovy vůbec možný. Pokud použijeme pokojovou anténu, je také kvalita příjmu závislá na rušení od mnoha spotřebičů v domácnosti, zejména počítačů a různých bezdrátových zařízení (WiFi, mobilní telefony a další), a rušit mohou i chvilkové silné impulzy v elektrické síti, jako je třeba sepnutí ledničky. Občas se tedy mohou projevit výpadky příjmu a kostičkování v obraze. Důležité je proto i v místech se silným signálem správné umístění pokojové antény v místnosti, a v případě nekvalitního příjmu použít anténu venkovní.

Vrtulník nad Žižkovem

Výměna anténního systému na vysílači Žižkov, která proběhla v loňském roce. Foto: archiv DigiZone.cz

Co se týče antén venkovních, tak samozřejmě lze použít i stávající antény, pokud mají správný kmitočtový rozsah – tedy pásmo UHF. Z důvodu samotné nekompatibility s pražským digitálním vysíláním tedy diváci musí vyměnit jen staré kanálové a jiné antény, které nejsou vhodné pro příjem použitých UHF kanálů 41, 53 a 59. Mýty o nutnosti zakoupení nové „digitální antény“, protože jen ta bude schopna zachytit digitální vysílání, jsou nesmyslné. Vhodnost antén pro příjem signálu je dána opravdu jen kmitočtovým rozsahem. Stejně jako anténa, tak případné prvky mezi anténou přijímačem, jako jsou zesilovače, slučovače, propusti a další, musí být schopny propouštět signál na těchto třech kanálech, divák by si tedy měl cestu od antény zkontrolovat, často je právě zde jádro problému.

Pokud kupujeme anténu novou, tak lze z principu zakoupit jakoukoliv určenou pro pásmo UHF, a to již naprostá většina antén v Praze také je. Zapomíná se ovšem na problém, který se týká antény a na který naprostá většina obyvatel Prahy a okolí zatím příliš neřeší, a to je změna polarizace signálu z horizontální na vertikální.

Nezapomínejme na vertikální polarizaci!

Na vysílači Praha-město se totiž pro vysílání analogové televize a také pro několikaleté experimentální (a později přechodné) digitální vysílání používala horizontální (vodorovná) polarizace, ta zůstala pro analogové vysílání zachována i po výměně anténního systému na podzim 2008. Digitální vysílání se ovšem ze žižkovské věže šíří s vertikální (svislou) polarizací. Ta je vhodnější pro příjem na náhražkové antény a měla by se i lépe šířit členitým pražským terénem, pro diváky to ovšem znamená otočit anténu o 90 stupňů oproti stávajícímu stavu. A pokud se v Praze a okolí rozhlédneme po střechách, 80–90 % všech antén namířených na Žižkov je stále horizontálně polarizováno.

I když majitelé těchto antén ve většině případů signál DVB-T zachytí v dostatečné síle (díky použitému vysokému výkonu Žižkova či bočnímu příjmu z Cukráku), příjem nebude optimální. Pokud pomineme fakt, že z principu by měl být vertikální signál přijímán vertikálně polarizovanou anténou, riskuje divák s nesprávně polarizovanou anténou tzv. pre-echo od druhého z vysílačů, a také mnohem větší znehodnocení signálu odrazy. Ve výsledku se tak při příjmu na špatně polarizovanou anténu mohou projevovat výpadky příjmu či zamrzání obrazu i při dostatečně silném signálu. Správná polarizace antény je tedy pro kvalitní příjem digitální televize nutná, a všem, kteří přijímají signál ze Žižkova a ještě anténu neuchytili vertikálně, to nelze než doporučit. Na těch místech, kde je silnější signál z Cukráku než ze Žižkova, pak lze divákům doporučit anténu ponechat horizontálně, a přesměrovat ji na Cukrák. Taková místa se ale v samotné Praze nacházejí jen v jižní části.

Vertikální anténa

Vertikálně polarizovaná anténa. Foto: Jakub Melín

S polarizací je částečně spojen i výběr antény, některé z nich totiž nejde vertikálně uchytit bez použití výložníku, což je zbytečná investice navíc. Zejména se to týká antén typu síto, a také některých antén Yagi s jednostranným třmenem uchyceným skrze ráhno. Pokud si tedy divák bude kupovat anténu, a bude přijímat signál z vysílače Praha-město, měl by si zkontrolovat, že anténu lze uchytit i vertikálně. Server DigiZone.cz před několika dny spustil tématickou přílohu právě o problematice antén. Zde se vedle mnoha dalších informací zájemce dočte i o problematice polarizace, a najde zde i jaké antény jsou pro vertikální polarizaci vhodné.

NOVÁ PŘÍLOHA DIGIZONE.CZ: Antény pro digitální příjem

Ilustrační anténa síto

Základem kvalitního příjmu digitální televize je anténa. Problematikou antén a anténních doplňků vás provede nová tematická příloha serveru DigiZone.cz. Jaké jsou typy antén a čím se liší? Kdy jakou anténu použít? A jakou vybrat pro dálkový příjem? V několika kapitolách najde zájemce všechna základní fakta o anténách pro příjem televize. Vedle antén jsou důležitými i prvky rozvodů, jako jsou zesilovače, rozbočovače nebo kabely – i ty mají vliv na kvalitu přijmu, a i o nich se v příloze zmíníme. Dotkneme se i problematiky společných televizních antén (STA) a povinností správce domu.

Nejen anténu je třeba upravit

Vedle polarizace se také může vyskytnout problém s přebuzenými anténními zesilovači. Při příjmu analogové televize někdy divák ani nemusel poznat, že je zesilovač přebuzený, analogový signál totiž nebyl na přebuzení zesilovače tak citlivý. Zato DVB-T je na problémy se zesilovači velmi citlivé, a pokud máme zesilovač v nepořádku, můžeme se také dočkat černé obrazovky, i když máme vysílač nedaleko. To se nám může stát i s pokojovými anténami, které mívají vestavěné nepříliš kvalitní zesilovače. Řešením je vůbec nepoužívat anténní zesilovače v blízkosti vysílače a při dostatečně silném signálu na samotnou anténu. V Praze je to vlastně celé město a okolí, všude je zde signál natolik silný, že použití zesilovače k venkovním anténám nevyžaduje. U pokojových antén bychom pak měli nastavit úroveň zesílení spíše na nižší, a nebo také použít anténu, která zesilovač obsahovat nebude, tedy tzv. pasivní pokojovou anténu.

UXD

Společné antény – úpravy v hodině dvanácté

Na pražské vypínání také musí být připraveny všechny společné televizní antény (STA), jinak nebudou mít uživatelé možnost příjmu DVB-T. Úprava pro digitální vysílání spočívá většinou ve výměně antény na střeše a v instalaci nových komponent do rozvodné skříně. Realita je ovšem jiná, velká část STA ještě pro digitální vysílání upravena není, a některé ani v termínu vypínání nebudou. Firmy provádějící tyto úpravy jsou totiž natolik vytížené, že na renovaci STA se často musí čekat několik týdnů. Pokud tedy vlastník domu ještě k úpravě STA nepřistoupil, zřejmě to do termínu nestihne, a diváci se musí připravit na tmavé obrazovky. Těm, kterých se to týká, lze doporučit koupi alespoň základní pasivní pokojové antény v ceně několika stokorun, která může sloužit jako dočasné řešení do doby, než bude příjem přes STA opět možný. Jak jsme již zmínili, ne všude je ale bezproblémový příjem na pokojovou anténu možný. Po pokojové anténě, či malé venkovní anténě umístěné za okno či na balkon také budou nuceni sáhnout ti diváci, jejichž STA pro digitální vysílání upravena nebude, a vlastník domu vyřešil svou zákonnou povinnost připojením domu na rozvod placené kabelové televize, kterou si ovšem nebudou chtít objednat. Takové případy se v Praze také vyskytují.

Jak úspěšný bude přechod na DVB-T v Praze a okolí uvidíme každopádně až po jeho dokončení, a bude možné to poznat i pohledem na střechy domů. Zatím se totiž v Praze anténní revoluce nekonala. Až lidé přijdou o analogové vysílání, odpadne poslední důvod mít anténu umístěnu horizontálně, a taky by se měl pohled na střechy pražských domů měnit. To, že se zatím příliš nezměnil, je dané i lidskou přirozeností – dokud problém není žhavý, není třeba ho nutně řešit. Až ale Pražané nebudou mít možnost přepnout na analog prostý výpadků, budou se o kvalitní příjem DVB-T starat víc. K úpravě antény tak většinu lidí dotlačí až případné větší či menší problémy s příjmem, a jestliže někteří lidé vyhodnotí tyto problémy jako nedůležité, budeme v Praze vídat horizontálně polarizované antény mířené směrem na Žižkov ještě dlouho.

Měnili byste polarizaci antény i v případě, že by signál byl dostatečně silný?

Autor článku

Majitel servisní společnosti DVB Servis zabývající se instalací anténních systémů pro příjem rozhlasu a televize.