Hlavní navigace

Přečtěte si projev ministra Havlíčka, kterým přesvědčil poslance o schválení novely ZEKu

25. 5. 2017
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Česká televize
Poslanecká sněmovna včera v závěrečném čtení schválila vládní návrh novely zákona o elektronických komunikacích. Ruku pro něj zvedlo 132 ze 155 přítomných poslanců, proti nehlasovalo nikdo. Jako jeden muž se hlasování zdrželi poslanci za ODS.

Níže přinášíme stenografický záznam vystoupení nedávno jmenovaného ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka, kterým projednávání vládní novely zákona o elektronických komunikacích ve třetím čtení přítomným poslancům uvedl. Zákon kromě jiného zavádí legislativní rámec pro chystaný přechod na nový standard zemského vysílání DVB-T2 nebo zpřísňuje sankce pro mobilní operátory.

AKTUÁLNĚ: Vládní novelu Zákona o elektronických komunikacích schválila Poslanecká sněmovna jednohlasně

Právě nedostatečná přísnost vůči telefonním společnostem mohla být jedním z důvodů pro odvolání Havlíčkova předchůdce Jana Mládka. Letos v únoru ho z ministerského křesla odvolal předseda vlády Bohuslav Sobotka.

PODROBNĚJI: Novela zákona o elektronických komunikacích mohla způsobit odvolání ministra Mládka

Na následujících řádcích si můžete přečíst projev, kterým se Havlíčkovi povedlo přesvědčit poslance, aby novelu bez větších problémů schválili.

„DVB-T2  je nejefektivnější a nejšetrnější…“

Jak již bylo řečeno v průběhu prvního a druhého čtení, důvodem pro zpracování tohoto zákona je zajištění a realizace procesu přechodu na nový spektrálně efektivnější standard digitálního televizního vysílání, tzv. DVB-T2, jako součást části realizace strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání, kterou v loňském roce schválila vláda ČR. Přechod na tento nový formát je cestou pro rychlé a včasné uvolnění radiových kmitočtů pásma 700 MHz v souladu s příslušným rozhodnutím Evropského parlamentu a rady.

SHRNUTÍ: Budoucnost a cíle pozemního vysílání v DVB-T2/HEVC

Volba přechodu na DVB-T2 je z hlediska udržitelnosti bezplatného zemského televizního vysílání pro ČR a české občany nejefektivnější a sociálně nejšetrnější cestou k zajištění tohoto evropského rozhodnutí. Dále návrh zákona obsahuje aspekty posilující ochranu spotřebitele v oblasti elektronických komunikací a postavení Českého telekomunikačního úřadu v oblasti regulace.

Satelit jako přímý konkurent zemského vysílání

Pokud jde o témata, která otevřela svojí kampaní Česká asociace satelitních operátorů, dovolte mi se k nim také vyjádřit. Tato asociace především napadá a zpochybňuje navrhovaný postup přechodu na nový formát digitálního vysílání a kompenzace nákladů poskytovatelům tohoto vysílání, které budou mít s tímto vynuceným, podotýkám, vynuceným přechodem.


Autor: MPO

Ministr Havlíček na propagačních materiálech MPO

Předně je třeba zdůraznit, že platforma satelitního vysílání je přímým konkurentem zemského digitálního vysílání, které je pro občany bezplatné. Je tedy jejich obchodním zájmem narušit současný stav a rovnováhu na trhu televizního vysílání a získat z toho maximum ve svůj obchodní prospěch. Jedná se tedy jednoznačně o konkurenční boj, o snahu připravit české domácnosti o jedinou bezplatnou televizní platformu.

ROZHOVOR: Patrik Brom – Vládní strategie přechodu na DVB-T2 prosazuje pouze jedinou možnou variantu

Veřejnou podporu musí schválit Evropská unie

K otázce veřejné podpory musím uvést, že samotné přijetí návrhu zákona nezakládá veřejnou podporu, ale stanovuje pravidla, podle kterých může být veřejná podpora případně poskytnuta. Návrh zákona explicitně obsahuje pojistku, aby nebyla vyplacena nedovolená podpora, tedy bude možné uhradit pouze efektivně a účelně vynaložené náklady pouze po úspěšném řízení před Evropskou komisí.

POLEMIKA: Jaromír Glisník – Přechod na DVB-T2 je zbytečný, jde jen o budoucí kompenzace

KL22 hlasovani

Primární právo Evropské unie, které je přímo aplikovatelné, členským státům zakazuje provést opatření veřejné podpory před jeho schválením Evropskou komisí. Co se týče problematiky prodloužení přídělu radiových kmitočtů, což byla jedna z dalších výhrad, jedná se o postup, který musí být realizován ve správním řízení, tedy v souladu se zákonem. Obdobný institut byl použit v rámci přechodu z analogového na digitální televizní vysílání, kdy provozovatelé celoplošného televizního vysílání si mohli požádat o prodloužení doby platnosti o osm let a mohli si rovněž požádat o tzv. kompenzační licenci.

Postupné omezování frekvenčního spektra určeného pro zemské televizní vysílání.

Pro úplnost bych chtěl také konstatovat, že z důvodu veřejného zájmu byly kmitočty pro zemské televizní vysílání udělovány bezplatně a s ohledem na zachování kontinuity celoplošného zemského televizního vysílání se vůbec nepředpokládalo, že by tyto kmitočty byly alespoň do roku 2030 předmětem vydražení. Také rozhodnutí Evropského parlamentu a rady k uvolnění kmitočtů pásma 700 MHz předpokládá, že členské státy přijmou podle konkrétní situace taková opatření, která zajistí udržitelnost bezplatného zemského televizního vysílání nejméně do roku 2030.

Autor článku

Od roku 2016 do února 2019 vedl DigiZone.cz. Do redakce přišel z týdeníku Marketing & Media. V minulosti působil jako marketingový manažer Českého rozhlasu, redaktor týdeníku Strategie nebo reportér pořadu Občanské judo.