Hlavní navigace

Provoz portálu veřejné správy stojí „jen“ 55 milionů

18. 6. 2007
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Autor: 29
Weby veřejné správy nabývají s rostoucí informatizací společnosti na významu, a zaslouží si proto zvýšenou pozornost odborné veřejnosti. Podívali jsme se tedy na zoubek pilotnímu projektu zaniklého ministerstva informatiky a na weby ministerstev, vlády, poslanecké sněmovny a Pražského hradu. Co nabízí, jakých technologií využívají a jaké mají nedostatky?

V několika posledních letech se situace co do služeb poskytovaných státní správou přes internet rapidně zlepšila. Instituce konečně zaregistrovaly, že Internet není jen ICQ a vyhledávání informací, ale může sloužit také k efektní komunikaci s občany. Internetové služby veřejné správy nejsou jen cestou, kterak si může běžný občan ušetřit cestu na úřad, ale jsou i vynikajícím informačním zdrojem a úřadu přinášejí okamžitou digitalizaci dat, zařazení potřebných informací do databází a odeslání k dalšímu zpracování pro nejrůznější informační systémy. Internet tedy zjednodušuje život občanům i orgánům veřejné správy. Jak se ale v portálech orientovat? Společně se podíváme na ty nejdůležitější.

Portál veřejné správy – základní rozcestník

Základním rozcestníkem veřejné správy je portál, který zřídilo ministerstvo informatiky. Základní členění portálu je dle typu návštěvníka. Samostatná část je určena občanům, další pak podnikatelům a cizincům. Portál je zdánlivě lokalizován do českého a anglického jazyka, ale jakmile si lokalizaci přepnete na angličtinu, zjistíte, že jedinou přeloženou částí je sekce určená cizincům. Na hlavní straně jsou novinky, užitečné odkazy, které vás zavedou na nejčastěji využívané informační služby a také hlavní oblasti veřejné správy (ministerstva). Vlevo jsou pak odkazy na další důležité instituce jako vláda, parlament, prezident apod.

Mezi funkce portálu patří také položky horní nabídky. Je zde adresář institucí a kanceláří členěný dle krajů, měst, obcí a dalších parametrů. Dále jsou zde k nahlédnutí zákony, předpisy a sbírky zákonů. Můžete také vyhledávat v různých životních situacích a nacházet jejich řešení nebo využít elektronické podatelny. Elektronické podání vyžaduje registraci subjektu a lze pomocí něj podávat vybrané formuláře a listiny České správy sociálního zabezpečení, ministerstva informatiky, ministerstva financí, ministerstva dopravy a Generálního ředitelství cel. V přípravě jsou pak služby elektronické podatelny pro účely ministerstva životního prostředí.

Technologické zázemí PVS

Hlavní řešitelé realizace portálu jsou firmy IBM a Microsoft. Vzájemná spolupráce těchto firem by byla nemožná bez oddělení jednotlivých vrstev systému. Společnost IBM dodala vrstvu prezentační a při vývoji použila portfolio serverů WebSphere, které běží na operačním systému Linux, konkrétně pak na distribuci RedHat. Produkty WebSphere jsou postaveny na otevřených standardech, což umožňuje jejich postupný rozvoj bez nutnosti měnit základní logiku a uspořádání. Dále toto řešení dokáže prezentovat informace pomocí portletů nezávisle na zařízení nebo síti (tzn. podpora pro širokou škálu zařízení – WAP, mobilní Internet v telefonu, komunikátory a webové prohlížeče). Řešení prezentační části portálu je otevřené pro komunikaci s aplikacemi třetích stran přes aplikační rozhraní API, přes JCA konektory, přes integrační služby J2EE (JMS, EJB, JDBC), přes XML (XML parsing, XSL transformation) a přes webové služby (SOAP, UDDI, WSRP). Integrace prezentační části portálu s transakční částí je realizována přes webové služby a XML. Řešení transakční části portálu je založeno na serverových produktech společnosti Microsoft (Microsoft BizTalk Server, Microsoft SQL Server, Microsoft Commerce Server, Microsoft Operations Manager, Microsoft Internet Security and Acceleration Server), které v produkčním a testovacím prostředí běží na operačním systému Microsoft Windows 2000 Server. Nad těmito produkty byla vyvinuta speciální aplikace „Government Gateway”.

Standardy HTML portál VS nedodržuje

Při spouštění portálu veřejné správy si mnoho uživatelů a autorů odborných článků stěžovalo na velmi chabou validitu se standardem W3C. Jakožto vývojáře webových projektů mě validita stránek velmi zajímá a sám vím, jak je problematické někdy validitu udržet. Každopádně všechny stránky státní správy by měly být maximálně validní, neboť jej navštěvují různí uživatelé s různými prohlížeči a operačními systémy. PVS je odstrašujícím příkladem. Ve všech zdrojích je sice uvedeno, že stránka podporuje W3C, ale po kontrole dojdete k závěru, že je na stránkách chyb „jako máku“, Na hlavní straně pouze 43 chybiček, ale třeba na podstránkách, které jsou i obsahově velice chudé, se dostáváme k číslu 100 chyb na stranu, o varováních ani nemluvě. Bohužel tento problém má většina webů ministerstev nebo web vlády. Validačně „čistý“ je kupříkladu web Pražského hradu, což ale neplatí pro osobní stránky prezidenta.

Na slovíčko s provozovatelem portálu VS

Při tvorbě článku jsme oslovili provozovatele portálu VS, kterým je po zaniklém Ministerstvu informatiky ČR ministerstvo vnitra. Dozvěděli jsme se mimo jiné, že všechny části PVS jsou umístěny v hostingovém centru Nagano a jsou napojeny do infrastruktury sítě GovNet. Počty návštěv na PVS jsou uvedeny v tomto [PDF, 147 kB]souboru a vyplývá z nich, že za minulý rok činila návštěvnost tři miliony různých IP adres. Nejčastější přístupy jsou na stránky Adresáře úřadů a Životní situace. Petr Vorlíček z tiskového odboru ministerstva vnitra nám dále sdělil: „V letošním roce jsou na rozvoj a provoz PVS plánovány výdaje ve výši zhruba 55 milionů korun, z toho na transakční část se počítá s 22 miliony korun. Pro rozvoj informační části PVS  se v současnosti intenzivně pracuje na přehledu požadavků pro zlepšení funkcí,  zejména vyhledávání, zavedení nových funkcí, obsahových změnách v Životních situacích tak, aby byly pro občany přehlednější, srozumitelnější a návodnější než doposud, dále se bude  mj. rozšiřovat mapová část (v současné době již obsahuje více než 50 tematických úloh).  Dynamika rozvoje Portálu  v budoucích obdobích však bude záviset na velikosti rozpočtu, jaký bude pro tyto účely uvolňován.“Sám pracuji v IT firmě, zabývající se vývojem specializovaných průmyslových aplikací a s takovýmto rozpočtem jsme neřešili ani složitou optimalizaci hutních pecí pomocí expertního systému s umělou inteligencí. Téma k diskusi: Není tato částka trošku mimo s ohledem na webové projekty a interaktivní prezentace?

Rejstříky obchodní a živnostenské

Často se setkáme se situací, kdy potřebujeme nalézt informace o určité firmě nebo o oboru podnikání jednotlivce. K tomuto účelu jsou na internetu dostupné dvě základní služby – obchodní rejstřík a rejstřík živnostníků. Obchodní rejstřík je služba, který je součástí portálu Justice a nabízí detailní informace o právnických osobách v České republice. Majitelé živnostenských listů jsou také dohledatelní, a to ve speciální internetové databázi označované jako Živnostenský rejstřík. Můžete si tak snadno ověřit, zda určitý člověk podniká, a případně v jakém oboru. Živnostenský rejstřík naleznete na této webové adrese. Oba rejstříky jsou velmi dobře použitelné, a jakmile je člověk jednou vyzkouší, má tendenci zkoušet zadávat známé i méně známé osobnosti a zjišťovat, čím se živí, kdy se narodily, apod. Při tvorbě článku jsme oslovili také Ministerstvo spravedlnosti za účelem zjištění podrobností o serveru Justice a o jeho návštěvnosti a nejčastěji užívaných službách. Bohužel ani po dvou týdnech se nám z ministerstva nikdo neozval, takže tyto informace nepřinášíme.

Portály ministerstev

Portály jednotlivých ministerstev poskytují cestu ke službám v různých oblastech. Na stránkách jednotlivých ministerstev obvykle dostanete odpovědi na vaše konkrétnější dotazy nebo jste nasměrováni do určitého místa, úřadu, kanceláře. Zaměříme se na důležitá ministerstva pro běžného občana. Odkazy na další ministerstva získáte na portálu veřejné správy (viz výše).

Ministerstvo práce a sociálních věcí má jedny z nejlepších stránek co do množství informací. Naleznete zde sekce zaměřené na státní sociální podporu, zaměstnanost, práci a právo atd. Na hlavní straně jsou novinky z oblasti práce a sociálních věcí. Také zde jsou tiskové zprávy, informace pro média, sociální reformy, informace o životní úrovni, řešení krizových situací nebo například problematika rovnosti žen a mužů. Zajímavý je také odkaz na Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí, kde lze hledat adresy v registru UIR-ADR nebo seznam EURES poradců.

Ač je portál Justice poměrně obsáhlý, stránky věnované ministerstvu spravedlnosti samotnému jsou nepřehledné a informace jsou spíše špatně čitelné (tedy oproti webům jiných ministerstev). Základem jsou formuláře, tiskopisy a aktuality. Dále zde najdete výběrová řízení, zadávací řízení, legislativu Evropská unie, mezinárodní vztahy atd. Hodnotnější jsou rejstříky a funkce portálu Justice. Na webu ministerstva financí si zajímavě poradili s lokalizací – překlad do angličtiny je udělán dobře, jen nejvyšší menu zůstává stabilně v českém jazyce. Nejvíce uživatelů bude patrně zajímat daňová problematika. U této části je rozsáhlý popis, formuláře, návody a zejména systém elektronického podání písemností EPO – systém se osvědčil u daňových přiznání.

Pojetí informací na webu ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy je velmi dobře řešeno. Jdou zde kategorie orientující se na nejčastější návštěvníky webu – tedy na studenty, pedagogy, vědce, úředníky a sportovce. Dále jsou zde informace uvedené samostatně – ekonomika, vzdělávání, mládež apod. Zajímavostí je sekce Veřejné rejstříky a registry, kde lze nalézt registr linií lidských kmenových buněk, registr škol a školských zařízení či rejstřík školských právnických osob.

KL24

Prezident, vláda, sněmovna

Stránky dotýkající se prezidenta ČR a jeho kanceláře jsou dostupné na webu Hradu. Jsou zde informace o současném prezidentovi, o první dámě, o prezidentech v minulosti a o rozhodnutí prezidenta. Prezident Václav Klaus má také své osobní stránky, kde publikuje tiskové zprávy, eseje a další informace. Vrátíme-li se na stránky Hradu, naleznete zde také Ústavu ČR, státní symboly, státní vyznamenání a také informace o zámku v Lánech. Stránky vlády jsou umístěny na prozaické adrese www.vlada.cz. Kromě aktuálních informací a tiskových zpráv jsou zde uvedeni všichni ministři včetně relativně obsáhlých životopisů a fotografií. Přečíst si můžete programy jednání vlády, činnost vlády, informace z úřadu vlády atd. Celkově je web informačně poměrně chudý. Poslanecká sněmovna má stránky na www.psp.cz. Stránky parlamentu vypadají značně zastarale – i když ještě před třemi, čtyřmi lety by byly designově zajímavé. Seznam poslanců obsahuje jen několik málo informací o každém poslanci – velice chabé a nedůstojné. V sekci Orgány lze zjistit údaje o výborech, komisích a delegacích, člověk si alespoň uvědomí, co vše lze z daní občanů zaplatit. Poměrně zajímavé informace jsou v sekci Jednání, kde lze spustit přehrávání přenosu, a to jak ve zvukové, tak v audiovizuální podobě. Dozvíte se zde také pořad schůze, informace o interpelacích a hlasování. Digitální archiv pak obsahuje mnoho údajů z let minulých, stejně jako zvukové záznamy. Archiv ale není zdaleka dokonalý, schází přehlednost, kvalita a možnost lepšího prohledávání.

Nutno přiznat, že se úroveň portálů státní správy za posledních několik let značně zlepšila a webvé stránky již mají potřebný design i informační úroveň. Stále ale neplatí, že byste na jednom místě našli rozcestník všude. Portál veřejné správy poskytuje slušný rozcestník, k dokonalosti a přehlednosti má ale stále daleko.

Vyhovují vám stránky státní správy?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

David Procházka je autorem několika technických publikací a stovek odborných článků v počítačových magazínech a na webových serverech zabývající se IT oblastí.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).