Hlavní navigace

Rada ČT se ocitla uprostřed bitvy o legálnost vlastních rozhodnutí. Co bude dál?

23. 11. 2020
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Filip Rožánek
Rada České televize odvolala své ekonomické poradce, protože jí prý doporučili protizákonný postup. Část právníků, senátorů i poslanců ovšem upozorňuje, že podle zákona nepostupovala ani samotná rada.

Velmi nabitý program bude mít ve středu Rada České televize. Musí si vybrat nového předsedu a místopředsedu, protože René Kühn a Jaroslav Dědič odstoupili ze svých funkcí. Také bude hlasovat o nových členech dozorčí komise, svého poradního orgánu pro ekonomické věci. Probírat bude dlouhodobé plány České televize do roku 2024 a posoudit musí dopady koronaviru na letošní rozpočet televize.

To všechno se odehraje v atmosféře, kdy část právníků a politiků upozorňuje Radu České televize na její vlastní střet se zákonem. Rada totiž 11. listopadu 2020 odvolala svou dosavadní dozorčí komisi. Tato pětice právních a ekonomických expertů jsou jediní lidé, kteří mohou nahlížet do podrobných účetních dokumentů České televize nebo dávat stanoviska k průběhu veřejných zakázek. Radní byli s dozorčí komisí nespokojení, jenže při odvolávání svých poradců okopírovali deset let staré usnesení, které má nejspíš právní vady.

Podle zákona o České televizi zaniká funkce člena dozorčí komise za přiměřeně obdobných podmínek jako funkce radního. Právníci upozorňují, že usnesení rady by tedy mělo obsahovat odkaz na paragraf, podle kterého se tak stalo. Ale v usnesení nic takového není, v něm je jen vágní konstatování, že Rada České televize vyslovila vážné výhrady vůči práci dozorčí komise. Na veřejném zasedání ani neproběhla žádná diskuse.

„Domníváme se, že s ohledem na absenci diskuse a konkrétního zdůvodnění je možné usuzovat, že v případě odvolání členů dozorčí komise Radou ČT nebyly naplněny zákonem stanovené podmínky, neboť nejsou jasné důvody, pro které byli členové dozorčí komise odvoláni,“ uvádí právník Lukáš Kraus z Rekonstrukce státu.

Rada České televize také zřejmě neměla odvolat dozorčí komisi jako celek, ale každého člena zvlášť a se zdůvodněním. Členka Rady ČT Hana Lipovská, která s návrhem na odvolání přišla, je přesvědčena, že je všechno právně v pořádku. Když tento krok obhajovala ve čtvrtek ve sněmovně před poslanci z výboru zaměřeného na média, tvrdila, že je možné i kolektivní odvolání.

„Podle našeho právního rozboru zákon o České televizi výslovně zmiňuje, že se na odvolání členů dozorčí komise přiměřeně použije § 6 odst. 1 a 2, nikoli však kolektivní odvolání upravené v § 6 odst. 3, který zmínila radní Lipovská,“ vysvětluje další právnička Rekonstrukce státu Markéta Brabcová.

Zdánlivě byrokratický a administrativní spor se dostal až na program zasedání horní komory parlamentu. „Členství v dozorčí komisi je funkcí veřejnou, proto zákon přesně vymezuje okolnosti, za nichž může být člen dozorčí komise odvolán, respektive vztahuje naň úměrně § 6 odstavce 1 a 2 zákona o ČT. To znamená, že člena dozorčí komise lze odvolat pouze v případě, jestliže přestal splňovat předpoklady pro výkon funkce nebo narušil závažným způsobem důstojnost funkce nebo se dopustil takového jednání, které zpochybňuje jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce. Nic takového Rada ČT jednotlivým členům dozorčí komise nevytkla. V tomto ohledu tedy jednala Rada ČT protizákonně,“ prohlásil senátor Tomáš Třetina.

Usnesení Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky
1) Rada České televize na svém zasedání dne 11. 11. 2020 odvolala dozorčí komisi. Způsob odvolání nebyl v souladu se zákonem o České televizi. Dozorčí komise byla odvolána jako celek, přičemž zákon toto neumožňuje a umožňuje pouze odvolání jednotlivých členů dozorčí komise. Nebyly uvedeny zákonné důvody pro odvolání dozorčí komise dle zákona o České televizi.

2) Rozhodnutím Rady České televize je v případě odvolání dozorčí komise a i v případě jiných rozhodnutí dlouhodobě zatíženo vadou spočívající v nedostatku transparentnosti, a to především v oblasti řádného odůvodňování jejích rozhodnutí. Transparentnost rozhodování Rady ČT je přitom nezbytnou podmínkou pro naplnění práva veřejnosti na kontrolu činnosti České televize jako média veřejné služby.
(Schváleno 18. listopadu 2020, celý text zde)

Veškerá zdůvodnění urychleného odvolání dozorčí komise sdělili někteří členové Rady ČT teprve dodatečně prostřednictvím sociálních sítí anebo v novinových článcích. Tak postupoval například místopředseda Rady ČT Pavel Matocha, podle něhož nespokojenost s dozorčí komisí vyvrcholila při jednání o pozemcích pod ostravským studiem České televize. Matocha se obával, že by návrhy dozorčí komise mohly v konečném důsledku přivodit radním trestní stíhání. Ve skutečnosti však nese odpovědnost generální ředitel jako statutární orgán České televize, potažmo Česká televize jako právnická osoba.

Senátoři nakonec vyzvali poslance, aby v případě, že se porušení zákona členy Rady ČT potvrdí, zvážili odvolání těch členů Rady ČT, kteří se protizákonného jednání dopustili. Rada České televize se totiž ze své činnosti zodpovídá pouze sněmovně, sama nemá ani právní subjektivitu.

Poslanci zatím k žádnému rozhodnutí nedospěli. Ve čtvrtek se sice situací zabývali v mediálním výboru, kvůli mimořádné schůzi sněmovny k prodloužení nouzového stavu ale neměli na jednání dost času. K tématu se proto chtějí vrátit 8. prosince 2020, a do té doby má Rada ČT dodat písemné zdůvodnění odvolání dozorčí komise. Poslanec Martin Kolovratník (ANO) podporuje senátní výklad, že zákon porušen byl. Radě České televize vyčetl destabilizaci a neprofesionální postup. Chování radních se nelíbí ani Tomáši Martínkovi (Piráti) nebo Petru Dolínkovi (ČSSD).

„My si pochopitelně necháme vypracovat stanovisko legislativního odboru, který máme k dispozici, aby nám vyložil dikci zákona. Počkáme také na další zdůvodnění a podklady, o které jsme si řekli radě,“ sdělil ve vysílání České televize poslanec Stanislav Berkovec (ANO).

Jednalo se o zcela standardní úkon, který zákon o České televizi umožňuje. Běžný krok, přijatý drtivou většinou radních, jehož jediným cílem bylo zabezpečit řádné hospodaření s finančními prostředky koncesionářů, opět jak Radě ČT ukládá zákon, začal být okamžitě zneužíván některými osobami a zájmovými skupinami k akceleraci společenského neklidu a strachu i k vyvolání nedůvěry vůči demokraticky zvoleným členům Rady České televize. Je varovné a svobodu, demokracii a právní stát vysoce ohrožující, že se ke zpochybňování zcela legitimního úkonu přidali i mnozí zákonodárci,“ reagovala na poslední vývoj Hana Lipovská ve společném prohlášení s Janou Bobošíkovou, které rozeslala v neděli pozdě večer.

Na protest proti tomu, jak Rada ČT odvolala dozorčí komisi, rezignovali k pátku 20. listopadu 2020 předseda a jeden ze tří místopředsedů rady. Jako řadoví členové v ní zůstávají, budou tedy mimo jiné hlasovat pro své nástupce. Předsedovi Rady ČT vadilo, že se návrh na odvolání dozorčí komise zrodil dvě hodiny před veřejnou schůzí na neveřejném pracovním jednání. Místopředseda Jaroslav Dědič se jednání 11. listopadu 2020 neúčastnil, avšak o tom, že se něco podobného chystá, neměl ani neoficiální informace.

Než se mediální výbor sněmovny k tématu na začátku prosince vrátí, bude už tou dobou nejspíš vybrána nová dozorčí komise. Pět členů může rada podle svého uvážení vybrat z občanů České republiky s odbornými předpoklady pro výkon funkce. Mandát trvá čtyři roky. Odborné předpoklady nejsou zákonem blíže definovány; protože však jde o zkoumání účetnictví, majetku a souladu hospodaření s právními předpisy, dosud šlo vždy o zkušené odborníky vzdělané v ekonomii a právu.

Radní Zdeněk Šarapatka na svém Facebooku publikoval některá jména, která chtějí do dozorčí komise navrhnout jeho kolegové. Mezi kandidáty je například Václav Musílek, spolupracovník Hany Lipovské a Jany Bobošíkové v Institutu svobody a demokracie. Navržen byl také někdejší ředitel programových okruhů České televize Radek Žádník, který letos neúspěšně kandidoval přímo do Rady ČT. Stejně tak by mohla v dozorčí komisi usednout Eva Hubková, do roku 2012 ekonomka České televize, kterou poslanci letos rovněž nevybrali do rady. Žádník i Hubková se řadí ke kritikům označování stávajícího rozpočtu České televize jako vyrovnaného. Do dozorčí komise je nominován rovněž místopředseda představenstva teplárny v Českých Budějovicích Tomáš Kollarczyk, dříve dlouholetý zaměstnanec marketingu a obchodu Českého rozhlasu. Ve veřejnoprávním rádiu nakonec pracoval jako náměstek pro správu a provoz.

Hana Lipovská upozorňuje, že kvalitu práce dozorčí komise zpochybňoval už v prosinci 2019 i Zdeněk Šarapatka. A podle jejího tvrzení chtěl před pár měsíci obměnit složení poradců Rady ČT také dnes už bývalý předseda René Kühn. „Radní Lipovská se tehdy přikláněla k názoru radního Dědiče, že by bylo moudřejší odvolat dozorčí komisi až na začátku nového roku,“ stojí v nedělním prohlášení podepsaném Hanou Lipovskou a Janou Bobošíkovou.

ebf - tip do článku - debata

„Odvolání dozorčí komise je problematické s ohledem na momentální situaci, kdy je potřeba schválit rozpočet České televize na následující rok. K nahlížení do všech účetních dokladů, účetních záznamů a dalších relevantních písemností České televize jsou přitom oprávněni pouze členové dozorčí komise,“ připomíná Rekonstrukce státu.

Rozpočet České televize na další rok se obvykle projednává na prosincové schůzi rady. Ta by měla být 9. prosince. Nezdá se však příliš pravděpodobné, že by dozorčí komise zvládla po svém jmenování prakticky během dvou týdnů prozkoumat všechny podklady. Nelze tedy vyloučit, že se schvalování rozpočtu protáhne. V takovém případě by se opakovala situace ze začátku letošního roku, kdy televize hospodařila podle rozpočtového provizoria.

Autor článku

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).