Hlavní navigace

Rekordní růst České televize: minulý týden jako skupina doháněla Novu

22. 12. 2014
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

UVNITŘ TOP 10 POŘADŮ TÝDNE – Meziročně ovšem ČT ztrácela, stejně jako Nova. Naopak nezvyklý růst oproti loňskému předvánočnímu období zaznamenala skupina Prima.

Mezitýdenní vývoj (vs. 50. týden 2014)

Cílová skupina 15+

Brzké nasazení vánočního schématu pomohlo minulý týden prvnímu programu České televize k rekordnímu růstu v průměrném celodenním podílu na dospělém publiku starším 15 let. ČT 1 si oproti předminulému týdnu polepšila o 2,37 procentního bodu na hodnotu 16,62 procenta. Žádná další televize nezaznamenala růst vyšší než v jednotkách setin procentního bodu. Naopak, většímu počtu televizních kanálů výkon klesal. Nejvíce hlavnímu programu Novy, který se propadl o 1,56 procentního bodu na hodnotu 21,80 procenta. Výrazně klesala i ČT Sport (o 0,49 procentního bodu na podíl 2,80 procenta) a hlavní kanál Primy (o 0,46 procentního bodu na 14,31 procenta).

PŘEDMINULÝ TÝDEN: ČT Sport skokanem týdne, meziročně nejvíc rostla Prima

Česká televize minulý týden rostla i jako celek. Z tří největších televizních skupin v zemi zaznamenala v souhrnném celodenním podílu na dospělém publiku starším 15 let nárůst jako jediná. Polepšila si o 1,83 procentního bodu na podíl 29,64 procenta a dostala se na půldruhého procentního bodu od vedoucí skupiny Nova. Ta si oproti předminulému týdnu pohoršila o 1,89 procentního bodu na hodnotu 31,28 procenta. Mírný pokles zaznamenala také skupina Prima, jejíž podíl se propadl o 0,49 procentního bodu na hodnotu 21,85 procenta. Klesaly přitom všechny kanály Primy kromě Primy love.

Top 10 všechny stanice (51. týden 2014)

Cílová skupina 15–54

V mladší cílové skupině diváků od 15 do 54 let, na kterou programově i obchodně cílí skupina Nova, minulý týden zaznamenala největší růst rovněž ČT 1. Dokonce si polepšila více než v širší kategorii všech dospělých diváků nad 15 let, konkrétně o 2,82 procentního bodu na hodnotu 14,27 procenta. Zaznamenání hodný byl i růst „ostatních“ neměřených televizí, které si polepšily o 0,64 procentního bodu na souhrnný podíl 10,15 procenta. Největší propad připadl opět hlavnímu kanálu Novy, který si pohoršil o 1,50 procentního bodu na hodnotu 23,74 procenta. Klesala i ČT Sport, a to o 0,65 procentního bodu na 2,99 procenta, a Nova Cinema, která si pohoršila o 0,52 procentního bodu na 6,47 procenta.

Rovněž u mladšího publika od 15 do 54 let si z hlediska skupinových výsledků z „velké trojky“ oproti předminulému týdnu polepšila pouze Česká televize. Dokonce víc než v širší kategorii diváků starších 15 let. Kavčí hory zaznamenaly v souhrnném celodenním podílu na mladším publiku růst o 2,12 procentního bodu na hodnotu 25,69 procenta. O téměř stejnou hodnotu naopak klesla skupina Nova, která si pohoršila o 2,38 procentního bodu na souhrnný podíl 35,17 procenta. Mírně klesala i skupina Prima, která zaznamenala pokles o 0,51 procentního bodu na výsledných 22,05 procenta. Opět klesaly všechny její programy vyjma jediného: Primy Cool.

Kanály – průměrné podíly (51. týden 2014)
Graf podílu kanálů (51. týden 2014)
Graf podílu skupin (51. týden 2014)

Meziroční vývoj (vs. 51. týden 2013)

Cílová skupina 15+

V meziročním srovnání s předposledním týdnem loňského roku si v průměrném celodenním podílu na dospělém publiku starším 15 let nejvíce polepšil hlavní kanál Primy. Jeho podíl vzrostl o 1,12 procentního bodu na hodnotu 14,31 procenta. Významně si přilepšila i Nova Cinema (o 0,95 procentního bodu na podíl 4,94 procenta) a ČT 2 (o 0,77 procentního bodu na 4,54 procenta). Naopak největší meziroční pokles vykázal hlavní kanál Novy, který klesl o 2,52 procentního bodu na 21,80 procenta. Následovala ČT 1, která se propadla o 1,51 procentního bodu na podíl 16,62 procenta. Výraznější pokles o 0,99 procentního bodu na 3,79 procenta zaznamenala i zpravodajská ČT 24.

Meziroční vývoj souhrnných celodenních podílů tří hlavních televizních skupin v zemi naznačuje odlišný trend než v mezitýdenním srovnání. Sice opět stoupala jen jedna skupina z „velké trojky“, ale Česká televize to nebyla. Nárůst, a to dost výrazný, zaznamenala skupina Prima, která si polepšila o 1,87 procentního bodu na hodnotu 21,85 procenta. Kromě Primy Zoom stoupal výkon všech jejích kanálů. Česká televize se meziročně propadla o 0,70 procentního bodu na 29,64 procenta a skupina Nova klesla dokonce o 0,93 procentního bodu na hodnotu 31,28 procenta. V jejím případě kromě hlavního kanálu klesal výkon i u Fandy.

KL22 hlasovani

Graf týdenních podílů kanálů (2014)

Cílová skupina 15–54

Rovněž u mladšího publika od 15 do 54 let zaznamenala v průměrném celodenním podílu největší meziroční růst „velká“ Prima. Polepšila si o 1,96 procentního bodu na hodnotu 12,10 procenta. Významněji si přilepšila i Nova Cinema a Prima Cool, obě shodně o 0,89 procentního bodu (Nova Cinema na podíl 6,47 procenta a Prima Cool na 5,42 procenta). Opačný trend vykázal hlavní kanál Novy, který se rekordně propadl o 3,67 procentního bodu na hodnotu 23,74 procenta. Významněji meziročně klesla i TV Barrandov, a to o 0,69 procentního bodu na podíl 3,04 procenta. Pokles o 0,33 procentního bodu zaznamenala i ČT 1 (na hodnotu 14,27 procenta) a ČT 24 (na podíl 1,88 procenta).

Z meziročního srovnání výkonu celých televizních skupin u mladší divácké kategorie 15 až 54 let vyplývá oproti širší cílové skupině D15+ jedna podstatná změna. Česká televize na rozdíl od druhé zmiňované kategorie zaznamenala meziroční růst, a to o 0,54 procentního bodu na hodnotu 25,69 procenta (zejména díky dětskému Déčku). Skupina Nova se ve vlastní divácké kategorii meziročně propadla o 2,27 procentního bodu na hodnotu 35,17 procenta a nezachránily ji ani slušné meziroční nárůsty Novy Cinemy a Smíchova. Rekordním růstem se ale mohla pochlubit skupina Prima, která si jako celek u mladšího publika polepšila o 2,99 procentního bodu na podíl 22,05 procenta.

Tabulka týdenních podílů kanálů (2014)

Autor článku

Autor je šéfredaktorem serveru o digitálním vysílání DigiZone.cz a redaktorem týdeníku Reflex.