Hlavní navigace

RRTV: souhlas s převodem Fajn Rock Media na Radima Pařízka

22. 6. 2017
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Na 11. zasedání Rady proběhlo také veřejné slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání v rámci Zlína a Velkého Meziříčí.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV, Rada) na svém 11. zasedání konaném 20. 6. 2017 projednala 37 bodů programu, vyhodnotila 84 stížností diváků a posluchačů, vydala čtyři upozornění na porušení zákona a rozhodla o zahájení čtyř správních řízení. Vydala také souhlas společnosti Fajn Rock Media, s. r. o., k převodu obchodních podílů ze stávajících společníků na RNDr. Radima Pařízka. Fajn Rock Media, s. r. o., provozuje televizní stanici Slušnej kanál a také stejnojmenný restaurant & bar.

RRTV se rovněž seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu, kterým byla zamítnuta kasační stížnost Rady proti rozhodnutí o zrušení pokuty udělené společnosti Kofola Československo.

K TÉMATU: RRTV: Nová pražská frekvence pro rádio Hey, Blaník v Břeclavi a soukromé Rádio Blatná

KL22 hlasovani

RRTV: Kuki v DVB-T jako další kanál HbbTV?

RRTV: dvě nové satelitní licence a několik zamítnutí

Rozhlasové vysílání: z Hitrádio Orion Morava je Hitrádio Orion

  • Rada uděluje souhlas společnosti František Vostál, s. r. o., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování stanice Hitrádio Vysočina 94,3 FM spočívající v převodu části obchodního podílu společníka PhDr. Petra Dvořáka (20 %) na Media Bohemia, a. s.
  • Zastavuje se správní řízení se společností Radio United Broadcasting, s. r. o., neboť se neprokázalo porušení zákona.
  • Společnosti Media Bohemia, a. s., byl udělen souhlas k přejmenování stanice Hitrádio Orion Morava na Hitrádio Orion.
  • Na zasedání proběhlo také veřejné slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů pro Zlín 6 (105,8 MHz, 50 W) a Velké Meziříčí 8 (97,8 MHz, 50 W). Projednány byly i otázky týkající se programové skladby.

TV vysílání: podíl ve Fajn Rock Media může být převeden na Radima Pařízka

  • Rada se seznámila s oznámením provozovatele Tuty Broadcasting, s. r. o., o zahájení televizního vysílání stanice Tuty šířené prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, družice a vysílačů dne 1. 6. 2017.
  • Rada se seznámila s podaným vysvětlením České televize, z jakého důvodu nedostal v pořadu Události, komentáře, odvysílaném dne 9. ledna 2017 od 22:00 hodin na programu ČT24, resp. v pasáži věnované policejní reformě, prostor zastánce vzniku, chodu či řízení Národní centrály proti organizovanému zločinu.
  • RRTV udělila souhlas společnosti Fajn Rock Media, s. r. o., k převodu obchodních podílů ze stávajících společníků Petra Kůsy ve výši 80 000 Kč (40 %), Marka Lichtenberga ve výši 60 000 Kč (30 %) a společnosti Alfedus, s. r.o. ve výši 60 000 Kč (30 %) na třetí osobu, RNDr. Radima Pařízka.
  • RRTV se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 24. května 2017, kterým byla zamítnuta kasační stížnost Rady proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 1. 2017, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 21. října 2014 o uložení pokuty ve výši 100 000 Kč společnosti Kofola Československo. Rada proto zastavuje správní řízení.

IPTV/VoD: ukončení provozu tří služeb

  • Rada vzala na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání Internetovka.cz poskytovatele Kocmanová Dita.
  • RRTV vzala na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání Pellmelltv a audiovizuální mediální služby na vyžádání TV-Hobby poskytovatele Falcon Media Broadcast, s. r. o.

Autor článku

Novinář a redaktor DigiZone.cz věnující se novodobému digitálnímu světu.