Hlavní navigace

Showbox S-700 Platinum: Nabitý elegán v černém

15. 10. 2008
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: 118483
Satelitní a terestrický set-top-box Showbox S-700 Premium je kvalitním přijímačem pro toho, kdo chce od svého receiveru maximum, ale oželí možnost příjmu programů ve vysokém rozlišení obrazu. U tak nabitého přijímače je možná škoda, že nemá ethernetové rozhraní pro připojení k internetu. Potěší vás tu ale celá řada dalších věcí, především velmi podrobné nastavení pro hledání kanálů. Jen několikrát během testu se stalo, že zazlobila karta v modulu a Showbox neotevřel programy kódované v systému CryptoWorks. Přijímač má také téměř bezproblémovou češtinu. Grafické zpracování připomíná linuxovou Enigmu.

Přední a zadní panel

Showbox S-700 Platinum je přijímač s velmi pěkným mírně futuristickým designem, který vytváří ovládací kolečko na jeho předním panelu. Na něm je umístěno tlačítko Power, jež je výrazně větší než ta zbylá. Zbytek je kolem zmíněného designového doplňku. Najdete tu funkce Menu, OK, Vol +/- a Ch +/-. Uprostřed set-top-boxu je pak digitální displej, písmena a čísla jsou zelená. Pod víkem je schovaná univerzální čtečka karet, která otvírá nabídky na kartách TradeTecGital. Dále pak nechybí šachta pro CI modul a také USB rozhraní, které může sloužit k několika funkcím – aktualizaci firmware, přehrávání skladeb MP3, prohlížení JPEG obrázků nebo připojení disku nebo flashky pro záznam. Na zadním panelu se nachází vstupy i výstupy pro zpracování DVB-T signálu (nechybí ani RF modulátor), pro DVB-S pak IF IN a IF OUT. K připojení k televizoru a videorekordéru slouží dva SCARTy nebo cinch označený jako VIDEO. Audio lze vyvést prostřednictvím pravého a levého kanálu (red a white), nebo optikou přes S/PDIF. Zapomenout bych neměl ani na černý cinch, který neslouží, jak by si mohl někdo myslet, pro výstup digitálního zvuku přes koaxiální kabel, ale je označen 0/12V 50 mA, tzn., že ho lze použít např. pro připojení k autobaterii. Firmware můžete aktualizovat také starším způsobem, a to pomocí rozhraní RS-232. Přítomen je také spínač zdroje napětí.

Showbox S-700 přední panel

Instalace

Při prvním zapnutí přijímače se vám na jeho displeji objeví nápis Select Language (vyber jazyk). Povely i názvy kanálů se zobrazují vždy tak, že projedou v celém svém názvu, a poté už se objeví pouze ta část, která se vejde na displej, např. Select L. Čeština je samozřejmě podporována, a to jako poslední ze všech řečí. Po vybrání jazyka se již objeví tabulka s nastavením družic. Pro oblast Evropy je v horní části seznamu přehled těch nejznámějších (Hotbird, Astra 19.2, 23.5, 28.2 a Eurobird 9), a pak teprve následuje zbytek, a to od 30 st. záp. (Hispasat) do 90 st. vých. (Yamal 102–201). Po pravé straně pak navíc vidíte mapu s vyzařovacím diagramem satelitu, takže víte, zda se máte o jeho naladění vůbec pokoušet. V případě, že byste chtěli družice seřadit podle toho, jak jsou rozloženy na orbitu, slouží pro to tlačítko Umístění. Pokud však hledáte družici podle jména, uděláte lépe, když zvolíte žluté tlačítko a hle, satelity jsou najednou seřazeny abecedně. V případě, že si chcete pohrát s nastavením, slouží pro tuto možnost modré tlačítko. Pod touto volbou najdete zapnutí/vypnutí motoru, typ LNB nebo DiSEqC (podporovány jsou verze 1.0, 1.1, 1.2 a zároveň také USALS).

Showbox S-700 ladění

Možnosti ladění

Protože ne každý by se mohl v nastavení družic při prvním spuštění vyznat, doporučuji z této nabídky vyskočit a poté stisknout tlačítko Menu. Pod druhou položkou Instalace je pak možné naladit jednotlivé kanály. Možností je opravdu dost. Pod vyhledáním kanálu se objeví seznam družic, které jste si navolili při prvním spuštění. Pokud jste neprováděli žádnou úpravu, od výrobce je nastaven Hotbird a nejznámější Astry, a dále terestrický příjem např. oblasti Německa, Itálie, Španělska a také České republiky. Kanály ale můžete vyhledat také pomocí jednotlivých transpondérů, resp. poskytovatelů (Kabel Deutschland, TPS, Cyfrowy Polsat a řada dalších). CS Link je zastoupen třemi frekvencemi, a to 11876, 11992 a 12525. Nově spuštěné transpondéry s HD kanály ale chybí, protože byly spuštěny nedávno. U další verze firmware (testováno s S700Platinum_PVR­.673 V.0.0.0.5 z 13­. srpna 2008) už určitě přítomny budou. Úpravy samotného satelitu je pak možné provádět pomocí položky Nastavení družice, podobnou funkcí je pak Nastavení transpondéru. V Nastavení motorizovaného je pak možné nastavit možnosti motoru – včetně zeměpisné šířky a délky, satelitu a dalších parametrů. U transpondérů je možnost vybrat jich i více najednou, takže pokud chcete proskenovat např. jen CS Link, stačí označit pomocí červeného tlačítka právě tři frekvence ze seznamu, a pak stisknout OK. Objeví se tabulka pro nastavení podrobností TV/Rádio, CAS atd., tedy kódované/nekódované kanály, TV/rozhlas/obojí a můžete potvrdit hledání. Kanály ze tří transpondérů byly nalezeny v mžiku. Více frekvencí se pochopitelně prohledává delší dobu, ale doba takto strávená, je velmi krátká. V tabulce se vám pak jako sumarizace objeví kolik kanálů, kolik bylo naladěno a v případě, že se jednalo o opětovný scan, kolik bylo přidáno programů oproti předchozímu ladění.

Showbox S-700 kanály

Sledování kanálů

Přepínání mezi jednotlivými kanály, ať už kódovanými nebo nekódovanými nedělá přijímači problém a přechod trvá přibližně do dvou vteřin. Všiml jsem si ale jedné věci, kterou by měl určitě výrobce Showboxů odstranit. Několikrát se mi stalo, že při přepínání mezi jednotlivými kódovanými programy najednou přestaly všechny fungovat a šly pouze ty kódované. Pro čtení TT Karty z modulu Zeta Cam Blue jsem pak musel přijímač vypnout z přívodu elektřiny, pouhé vypnutí tlačítkem Power nestačilo, a po pár sekundách opět zapnout. Pak už vše fungovalo bez problémů. Během víkendového testu se mi to stalo pouze několikrát, ale u tak vysoce ceněného přijímače u uživatelů se jedná podle mě o jeho minus. Na druhou stranu zůstává otázkou, kolik uživatelů využije CI slot, když bude mít k dispozici UNI čtečku. Při sledování dále využijete např. funkce Pause (zmrazení obrazu), Zoom (přiblížení až čtyřnásobné), Audio (vybrání jazykového doprovodu) nebo Sleep (v rozmezí 10 minut až 6 hodin). Nechybí ani oblíbená funkce mozaiky, která má k dispozici několik náhledů. Ve standardním nastavení máte k dispozici velkou obrazovku s aktuálně sledovaným kanálem v levém dolním rohu a pět malých náhledů seřazených okolo, které tvoří dohromady uzavřený obdélník. Dalšími možnostmi je náhled 4, 9, 13 a 16 obrázků. V případě vloženého USB disku (flash) si můžete udělat také okamžitý screen obrazovky pomocí tlačítka Capture.

Showbox S-700 tabulka

Tabulka kanálů, favoritní skupiny

Seznam naladěných programů si můžete vyvolat buďto tlačítkem OK nebo přímo pomocí CH List. V případě, že zvolíte první možnost, máte k dispozici jeden sloupec, kde se můžete pohybovat pomocí šipek po jednom kanálu nebo skákat po deseti programech. Tabulka nabízí buďto editaci, nebo třídění. Kanály můžete přidávat v seznamu do favoritních (těch je k dispozici 16 – 7 předvolených plus 9 volitelných, které si může pojmenovat uživatel podle svých požadavků), nebo je zamykat, či vymazat. Další možnost, kterou v seznamu programů máte, je hledání pomocí několika kritérií, a to abecedně, podle frekvence nebo kódování. K této možnosti se můžete dostat jednoduše stisknutím tlačítka s lupou. Tabulku si můžete vyvolat také pomocí již zmiňovaného tlačítka CH List, kdy se vám zobrazí buďto klasický seznam, nebo dva sloupce vždy po deseti kanálech. Na výběr pak máte opět možnost programy editovat, nebo třídit. V této tabulce pak ještě vidíte v dolní liště název satelitu, na kterém se aktuálně nachází plus údaj o tom, zda je kryptovaný nebo šířený volně. Nechybí ani transpondér s polarizací a symbol rate.

Showbox S-700 EPG

Elektronický programový průvodce (EPG) a teletext

EPG v základním podobě se vyvolává standardně stisknutím tlačítka Info, kdy se zobrazí informační lišta s názvem právě sledovaného pořadu a časem od kdy do kdy se vysílá. Po opětovném stisknutí je pak už k dispozici také popis. Čeština je téměř bezchybná, ale přesto nemůže získat tento set-top-box známku Umí dobře česky. Ač jsem nenarazil na chybu v menu, obsahovalo ji bohužel EPG. Přijímač neumí v češtině zobrazit písmeno „š“. Když je malé, zobrazuje malou jedničku, místo velkého pak Ś. Chybně je také zobrazen znak „ř“, a to jako Ď. Naprosto bez problémů jsou pak např. ř, č nebo ě. V teletextu se pak tato chyba nevyskytuje. Opět ale nejde o nic závažného. Vše by bez problémů mohla vyřešit další verze firmwaru. Vrátíme-li se ale ještě k první části EPG, která se vyvolává stisknutím tlačítka Info, najdeme v ní i údaje o frekvenci transpondéru, polarizaci, symbol rate a také PIDy. Při stisknutí tlačítka EPG se vyvolá elektronický průvodce podobný tomu, jaký znají např. uživatelé služby UPC Direct, tzn., že jsou zde pouze části názvů jednotlivých pořadů. Ty jsou vodorovně, svisle jsou pak názvy jednotlivých kanálů. Pro lepší přehlednost je lepší si vyvolat v podobě programového magazínu, kdy jsou pořady řazené přehledně pod sebe včetně začátků a konců. V pravé horní části obrazovky pak nechybí náhled sledovaného pořadu. Nahrávání si můžete jednoduše zarezervovat stisknutím jediného tlačítka.

Showbox S-700 menu

Položky menu

Firmware Showboxu S-700 Platinum připomíná vzdáleně OS Linux. Patrné je to především u tabulky s kanály. V první položce v menu najdete Kanálového manažera, který obsahuje oblíbené skupiny, třídění kanálů, opravu kanálu, nebo je sem možné program přidat manuálně. Horizontálně se pohybujete mezi jednotlivými nabídkami, vertikálně pak mezi záložkami. V dalších částech je pak výběr jazyka, nastavení času, časovače, OSD a dokonce i barva menu. K dispozici je nejen bílý, žlutý, modrý, zelený, magenta, červený a tmavě modrý odstín, ale i nastavení jasu, kontrastu, saturace, ostrosti a odstínu. Pokud se chcete odreagovat, k dispozici je několik her – tetris, sokoban, othello (piškvorky) a vacteria (obdoba piškvorek). Aplikace zastupuje plánovací manažer a telefonní seznam, který obsahuje několik skupin (Rodina, Přátelé, Společnost atd.). O možnosti USB rozhraní se zmíním za chvilku, nejdříve ještě napíšu o CA. Dvě položky – Common Interface a Přístupová karta – hovoří za vše. Najdete v nich údaje o vaší smart card a modulu.

Showbox S-700 teletext

USB rozhraní

Velmi jsem se těšil na to, jak vyzkouším možnost nahrávání, resp. prohlížení souborů JPEG nebo přehrávání MP3 skladeb. Vyzkoušel jsem tři flash disky, které mám k dispozici, a ani s jedním mi Showbox nefungoval. Vlastníkem klasického disku, který je možné připojit přes USB, bohužel nejsem, a tak mi zůstaly tyto funkce, stejně jako možnosti PVR, skryty. I zde jsou pak k dispozici funkce record, play, rewind apod. Seznam souborů USB slibuje v menu zobrazení JPEG souborů, přehrávání skladeb ve formátu MP3 a dokonce i zobrazit textový soubor. Přes USB rozhraní je také možné nahrát do set-top-boxu nový firmware.

CIF23

Showbox S-700 multipicture

Propojení s PC

Připojení k osobnímu počítači jsem provedl pomocí kabelu s rozhraním RS-232. Na stránkách distributora jsem si pak stáhl editor settingu označený jako S-box_SatEditer_Com­bo_V205. Výhodou je, že se program neinstaluje a lze ho tedy rovnou po stažení spustit. Skládá se z pěti malých oken. V prvním jsou dvě položky, z nichž první je File. Ta obsahuje záložky Open, Read from Receiver, Save, Save As, Write Into Receiver a Exit. Druhé položka menu slouží ke konfiguraci (nastavení portu, přenosové rychlosti apod.). Set-top-box nebylo bohužel možné upgradovat známým způsobem, kdy je připojený přes rozhraní k PC a není nutné ho mít u televizoru. Když totiž zvolíte možnost Read from Receiver, objeví se sice tabulka, která jakoby naznačuje, že by se něco mohlo začít s přijímačem dít, ovšem chvilku na to vás vyzve, abyste zvolili postup Menu – Instalace – Upgrade Set-top-boxu, a to se vám zkrátka bez zobrazovače nepodaří. Poté je ještě nutné zadat PIN a potvrdit. V SatEditeru je také možné provádět úpravu satelitů, transpondérů a televizních i rozhlasových kanálů.

Showbox S-700 Platinum
Celkové hodnocení 9.5 b.
Technická výbava a cena (max. 5 bodů) 5 b.
Podpora češtiny (max. 3 body) 2.5 b.
Instalace, obsluha a dojem (max. 2 body) 2 b.

Za zapůjčení přijímače děkujeme firmě Sapro.
Web: http://www.su­persat.cz/
Orientační cena: 3440 Kč vč. DPH
Foto a screenshoty: autor

Jak se vám líbí Showbox S-700 Platinum?

Autor článku

Od září 2007 do ledna 2016 byl redaktorem DigiZone.cz. Kromě problematiky pirátství satelitní TV se zajímá také o dálkový příjem televize a VKV rozhlasu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).