Hlavní navigace

SPIR(O) si nadělí k narozeninám velké změny a možná i nový název

4. 6. 2010
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 106759
Valná hromada Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR) v úterý patrně odsouhlasí zásadní změny, které umožní dalším subjektům, aby se staly jeho členy. SPIR tak reaguje na skutečnost, že stávající dvě sekce neodráží adekvátně stav trhu. Změny se dotknou také stanov, jednacího řádu, struktury řízení či hlasovacích práv. Neunikne jim ani NetMonitor, který čeká nový algoritmus výpočtu ceníků.

SPIR neboli Sdružení pro internetovou reklamu oslaví letos v létě své desáté narozeniny. S malým předstihem si ale s největší pravděpodobností „nadělí dárek" už na červnové valné hromadě, která se koná příští úterý. Pokud půjde vše podle plánu, schválí právě tato valná hromada zásadní změny, které ovlivní vnitřní strukturu a řízení, upraví oblast hlasovacích práv a otevřou SPIR dalším potenciálním členům.

Jedním z cílů, které si SPIR od počátku kladl, byla podpora Internetu jako plnohodnotného reklamního média. V té době celkem logicky rozdělil své členy do dvou sekcí. V jedné se soustřeďovala a dodnes soustřeďují internetová média, v té druhé zadavatelé internetové reklamy, zejména mediální a reklamní agentury.

Dvě sekce nevyhovují situaci na trhu

Postupem času se ale do SPIRu začaly hlásit i firmy, které také podnikají na Internetu, či zde nabízí své služby, ale nelze je označit ani za internetová média ani za zadavatele reklamy. Jedná se například o systémové integrátory či dodavatele mobilního obsahu a technologií. V tomto směru se existující sekce ukázaly jako příliš omezující prvek.

V průběhu let, tak jak se Internet vyvíjel, jak vznikaly stále nové a nové služby, které začaly svým způsobem plnit funkci médií, se rozšiřovala i definice internetového média na stále větší okruh subjektů. Navíc vzniklo velké množství firem, které sice nejsou přímo napojené na reklamu, ale dodávají služby těm, kteří už napojeni na reklamu jsou.

V této situaci měl SPIR na výběr dvě cesty. První by znamenala zakonzervování status quo, tedy ponechání dvou sekcí a přijímání pouze takových nových členů, kteří odpovídají definicím jednotlivých sekcí. Druhá by pak odstranila stávající sekce a umožnila tak vstoupit do sdružení i těm firmám, které nepatří mezi internetová média, ani mezi zadavatele reklamy, například firmy soustředěné okolo mobilních operátorů.

Ve SPIRu se rozhodli jít druhou cestou a otevřít sdružení i dalším firmám. Nově by se tak mohla členem SPIRu stát jakákoliv firma, která má nějaké vazby na byznys v oblasti Internetu.

Platíš více, dostaneš další hlasy

S tímto rozhodnutím také souvisí další změna, kterou je úprava systému hlasovacích práv. Nyní má každý člen sdružení při hlasování jeden hlas. Jelikož ale některé firmy kromě členských příspěvků hradí sdružení i další poplatky například za statistiky návštěvnosti NetMonitor, monitoringu internetové reklamy AdMonitoring či účast na konferencích a financují tak v podstatě z velké části jeho provoz, chtějí mít možnost ovlivňovat rozhodovací proces více než firmy, které hradí pouze členské příspěvky.

SPIR tedy navrhuje, aby se nově počet hlasů při hlasování odvíjel od celkové částky, kterou za předchozí kalendářní rok firma SPIRu zaplatila. Pokud se bude jednat o částku nižší než 100 tisíc korun, bude mít firma jeden hlas, do 300 tisíc dva a nad 300 tisíc korun ročně tři hlasy.

Některým členům ani tento systém nemusí úplně vyhovovat, protože do pokladny SPIRu odvádí daleko vyšší částky. Tento systém by měl být aplikován pouze pro hlasování na valné hromadě. Pro ostatní hlasování by mělo i nadále platit, že každý člen má jeden hlas.

Ve SPIRu se také objevují názory, že by mělo dojít ke zvýšení samotného členského příspěvku, který prý v současné době ani nepokrývá náklady na služby, které jsou členům poskytovány. O tomto bodu se ale pravděpodobně na nadcházející valné hromadě vůbec hlasovat nebude.

NetMonitor – nový algoritmus výpočtu cen

Na druhou stranu právě někteří menší členové SPIRu si dlouhodobě stěžují na jeho finanční politiku. Argumentují přitom srovnáním auditu online médií v režii SPIRu, který je prý řádově dražší než audit tištěných médií od ABC. Evergreenem jsou také výhrady k číslům z NetMonitoru a jejich zveřejňování až 25. den následujícího měsíce.

Co se týče NetMonitoru připravuje SPIR změnu algoritmu výpočtu ceníků, která však nebude mít podle vyjádření Kateřiny Hrubešové, výkonné ředitelky SPIRu, na výslednou cenu nějak zásadní vliv. U většiny subjektů by se výsledná cena mohla o něco snížit. Nicméně nový systém výpočtu se může projevit do určité míry také vyšší cenou zejména u vysoce strukturovaných médií, které by tato skutečnost mohla přimět k tomu, aby svou strukturu zjednodušily. Nově se totiž bude platit za 1 položku resp. řádek v jednotlivých sekcích NetMonitoru.

Výkonná rada bude mít o 4 členy více

S ohledem na neustále se zvyšující počet členů, který po zrušení sekcí může mít ještě větší dynamiku, bude valná hromada schvalovat také změny struktury, volebního systému, stanov a jednacího řádu.

„SPIR se chce přizpůsobit změněným podmínkám a novému prostředí. Kdysi nás bývalo 20, dnes už máme 65 členů. Změna trhu a vývoj v oblasti technologií vyžadují ze strany SPIRu adekvátní reakci,“ říká Kateřina Hrubešová.

Nově se zvýší počet členů ve Výkonné radě z 11 na 15. Mělo by také dojít k zefektivnění řízení jasným vymezením pravomocí. Výkonná rada bude mít rozhodovací a schvalovací funkci a bude řídit finance a projekty. Samotnou exekutivu pak bude mít na starosti předsednictvo.

SPIRO místo SPIRu?

Všechny změny, které byly zatím zmíněny, se týkají spíše jednotlivých členů a vnitřního fungování sdružení a proto je nemusí řada čtenářů ani zaregistrovat. Co však zaregistrují určitě (samozřejmě v případě, že tento návrh valná hromada v úterý schválí) je přejmenování samotného SPIRu.

Content tip EARLY

Nový název by měl reflektovat právě vývoj technologií na Internetu, které umožňují v daleko větší míře vytváření například mobilního či video obsahu a jím odpovídajících reklamních formátů. Reklama a obsah dnes fungují na principu spojených nádob a interaktivnímu obsahu se nutně musí přizpůsobit i reklama.

Nový název by měl dát také jasně najevo, že SPIR je v současné době samoregulátorem nejen pro reklamu, ale i právě pro obsah. Napříště se tak v médiích možná setkáte s novým názvem Sdružení pro interaktivní reklamu a obsah. Zdali se změní i zkratka ze SPIR na SPIRO, ale zatím jasné není. Přimlouval bych se za zachování té původní.

Považujete připravované změny za krok správným směrem?

Autor článku

Internetové novinařině se věnuje od roku 2005, kdy začal jako redaktor pracovat pro vydavatelství Internet Info.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).