Hlavní navigace

Stanovisko CEO ke způsobu liberalizace telekomunikačního trhu

3. 4. 2000
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Velmi zajímavé stanovisko k telekomunikačnímu zákonu v pátek vydalo Centrum pro elektronický obchod. Mimo jiné je určeno senátorům a kromě jiného jim doporučuje, aby se přidrželi nehlasovaných pozměňovacích návrhů poslanců, které mají větší šanci na průchod sněmovnou; tedy totéž, co se už několikrát psalo i na Lupě.

Veřejné stanovisko CEO ke způsobu liberalizace telekomunikačního trhu v ČR

Centrum pro elektronický obchod (CEO) považuje za potřebné veřejně vyjádřit své odborné stanovisko ke způsobu liberalizace tuzemského telekomunikač­ního trhu.

Nový telekomunikační zákon, který již byl schválen Poslaneckou sněmovnou a je předkládán do Senátu, podle našeho názoru nenaplňuje hlavní cíl strategického dokumentu Národní telekomunikační politika (přijatého vládou 14. dubna 1999 usnesením č. 324 ), který je formulován následovně:

Cílem NTP je uspokojování potřeb české ekonomiky, požadavků fyzických a právnických osob a zájmů státu na zajištění kvalitních, spolehlivých a široce dostupných telekomunikačních služeb za optimálních podmínek v rozsahu odpovídajícím vyspělým státům Evropské unie a světa s cílem zapojit Českou republiku do globální informační společnosti 21. století. Prostředkem pro zabezpečení cílů NTP jsou zejména nediskriminující a transparentní podmínky stanovené zákonem o telekomunikacích a prováděcími právními předpisy.

Nový telekomunikační zákon ve verzi, která prošla třetím čtením v Poslanecké sněmovně, však odkládá o další dva roky povinnost dominantního operátora umožnit svým zákazníkům svobodnou volbu operátora (ve variantě s tzv. pevnou předvolbou). Jednodušší a méně komfortní variantu volby operátora (tzv. jednorázovou volbu) návrh odkládá o rok a půl, přičemž relevantní direktiva EU 98/61/EC takovýto odklad vůbec nepřipouští. Tyto odklady považujeme za diskriminující vůči novým alternativním telekomunikačním operátorům a za kontraproduktivní vzhledem ke snahám dosáhnout dynamického rozvoje telekomunikací.

Stejně tak považujeme za nedostatečný i způsob, jakým jsou v návrhu zákona vymezeny vztahy mezi subjekty, které budou působit v celém sektoru telekomunikací. Zákon sice řeší postavení nezávislého regulačního orgánu a vytváří základní rámec pro navazování vztahů mezi jednotlivými operátory (zejména pokud jde o tzv. propojovací dohody, sdílení prostředků a přístup k sítím). Podle našeho názoru tak ale činí způsobem, který není dostatečný co do přesnosti, explicitnosti i okruhu problémů, kterými se zabývá.

MM socky3

Možnou cestu ke zmírnění negativních dopadů, které by odklad volby operátora a přenositelnosti čísla bezesporu přinesl, spatřujeme v tom, aby zákon udělil Českému telekomunikačnímu úřadu pravomoc stanovit kratší lhůty pro splnění těchto povinností, pokud je bude možné splnit dříve – tak jak to navrhovaly nehlasované pozměňovací návrhy E.3 poslance Pavla Suchánka a K.14 parlamentního zpravodaje k předkládanému zákonu, poslance Zdeňka Švrčka, obsažené v usnesení č. 195 z 35. schůze hospodářského výboru ze dne 17. února 2000 (parlamentní tisk 390/3, dostupný i na Internetu na adrese http://www.psp­.cz). (zvýraznění CEO)


Marek Antoš

Autor článku

Autor je někdejším šéfredaktorem serveru Lupa. V současné době už se psaní věnuje pouze v míře menší než malé, a to zásadně pro radost.