Hlavní navigace

Stránky nabobtnaly o 15 procent

23. 10. 2002
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

V dubnu 2001 jsme změřili datový objem 21 domovských stránek českých webů. Po roce a půl jsme tytéž stránky přeměřili znovu a zjistili jsme, že jejich objem roste bez ohledu na fakt, že většina uživatelů je stále nucena připojovat se prostřednictvím vytáčeného připojení. Průměrná doba načítání se prodloužila na 41 sekund.

Před rokem a půl jsem ve článku Reklama tvoří 28 % webu! podrobil 21 serverů rozboru z hlediska objemu distribuovaných dat na domovské stránce. Tehdejší zkoumání bylo vyprovokováno lkaním nad přemírou reklamy na webu, letos jsem se rozhodl měření rozšířit. Opět jsem využil vzorek, který v roce 2000 sestavil Jiří Lahvička pro svůj článek Proč je na českém Internetu tolik reklamy? s tím, že jsem zachoval loňské změny vynucené (dočasným) zánikem některých serverů, abychom mohli srovnat meziroční vývoj na témže vzorku.

Měření datového objemu
Postup získávání dat se od loňského roku v podstatě nezměnil. V průběhu pondělí 21. října 2002 jsem navštívil domovské stránky webů Internet Explorerem 6 pod Windows a stránku uložil. Chybějící soubory samostné stránky jsem pak počítal ze samostatně uložené stránky (Explorer do takto uložených stránek nezasahuje). Za rychlost připojení považuji dále v textu 4 KB/s (32 kb/s), což je rychlost, jíž dle mých zkušeností dosahují komutované linky. Kdekoli zmiňuji průměr bez dalšího vysvětlení, jedná se o průměr aritmetický.

Objem domovských stránek
Server Objem dat (bajty) Doba stahování (s)
TopLIST 21.763 5
Kudykam 67.806 17
Atlas 72.936 18
Navrcholu 79.969 20
Lupa 100.654 25
Seznam 109.633 27
Centrum 110.361 27
Seznamka 135.858 33
Press/Volný Noviny 140.001 34
iHNed 153.242 37
Svět namodro 158.338 39
Dáma.cz 158.617 39
Interval CZ 160.357 39
Živě 203.672 50
Pauza 210.576 51
Neviditelný pes 215.434 53
iDnes 223.311 55
Novinky 239.418 58
Žena-in 277.841 68
BonusWeb 346.044 84
Doupě 350.401 86
Aritmetický průměr 168.392 41

Interpretace dat
Při srovnání loňského (160,4 KB) průměrného datového objemu s letošním (164,4 KB) bychom možná měli udělat menší úpravu, protože na Lupě a iHNed právě probíhá „týden bez reklam“ a server Dáma.cz se loni nepodařilo změřit. Ze srovnání upravených vzorků vyplývá, že letos (169,5 KB) nabobtnaly domovské stránky oproti loňsku (146,8 KB) o 15 procent. Letos tedy uživatelé čekají na načtení stránky o sedm sekund déle než loni. S čísly bychom mohli čarovat i dále, ale u vzorku čítajícího jen 21 serverů se pohybujeme na nejisté půdě. Zajímavější bude podívat se spíše na objemnost jednotlivých serverů podle typů.

Největšími otesánky jsou herní servery, na jejichž načtení si na komutované lince počkáte déle než minutu (Bonusweb – 84 s, Doupě – 86 s). Následovány jsou servery zpravodajskými, které se drží v třetí čtvrtině (iDnes – 55 s). V polovině seznamu si můžeme všimnout kumulace počítačových magazínů (Svět namodro – 39 s). Vyhledavače se drží ve druhé čtvrtině (Seznam i Centrum – 27 s), jen Atlas se načítá o třetinu rychleji (18 s). Nejrychleji se načítají statistické servery (TopLIST – 5 s, Navrcholu – 20 s). Zajímavý je rozdíl mezi Dámou.cz a Ženou-In a stálo by za pokus zjistit, zda Dáma.cz zobrazí více stránek.

Shoda velikostí domovských stránek u stejně zaměřených webů není náhodná. Podobné servery mívají podobně konstruovaná uživatelská rozhraní, nabízejí obdobný obsah a služby.

Poměr prvků stránky na datovém objemu
Server Objem dat grafika (B) grafika (%) HTML (B) HTML (%)
Atlas 72.936 32.391 44% 23.844 33%
BonusWeb 346.044 240.243 69% 85.474 25%
Centrum 110.361 57.278 52% 41.411 38%
Dáma.cz 158.617 113.886 72% 42.664 27%
Doupě 350.401 237.070 68% 95.822 27%
iDnes 223.311 141.436 63% 70.517 32%
iHNed 153.242 38.238 25% 94.275 62%
Interval CZ 160.357 54.428 34% 75.798 47%
Kudykam 67.806 32.201 47% 35.605 53%
Lupa 100.654 23.469 23% 77.143 77%
Navrcholu 79.969 53.866 67% 23.490 29%
Neviditelný pes 215.434 132.264 61% 76.363 35%
Novinky 239.418 191.099 80% 48.319 20%
Pauza 210.576 139.878 66% 66.133 31%
Press/Volný Noviny 140.001 91.639 65% 42.545 30%
Seznam 109.633 79.626 73% 26.441 24%
Seznamka 135.858 80.884 60% 48.626 36%
Svět namodro 158.338 99.806 63% 51.208 32%
TopLIST 21.763 12.019 55% 9.744 45%
Žena-in 277.841 248.308 89% 29.533 11%
Živě 203.672 82.099 40% 76.108 37%
Průměr 168.392 103.911 62% 54.336 32%

Podíl na datovém objemu
Za velký datový objem může obvykle grafika, a to nejen reklamní. V průměru grafika zabírá 62 procent veškerého datového objemu stránky, dalších 32 procent připadá na zdrojový kód stránky. Pokud se nemůžete dopočítat v tabulce do 100 procent, vězte, že nechybujete. Zbývající místo připadá na soubory s kaskádovými styly, skripty a plovoucími rámy umístěnými v samostatných souborech.

Velký objem grafiky nemá na svědomí jen pomalé internetové přenosy, ale klade i vyšší nároky na operační paměť počítače. Obrazový soubor JPEG, který zabírá 101,4 KB (což je průměrný objem grafiky na domovské stránce), se v paměti počítače rozbalí na více než 1 MB podle úrovně komprimace.

V souvislosti s náročností stránek na výkon a objem je pro mě potěšující zjištění, že na devíti serverech se nevyskytoval ani jeden flash. Těžko ovšem z jednorázového pozorování mohu usoudit, zda jde jen o náhodu nebo o trend. Na sedmi serverech se naopak projevilo jejich starší datum výroby. Právě takový počet domovských stránek totiž nevyčleňuje předpisy vzhledu (kaskádové styly) do externích souborů, a tím opět klade zbytečné nároky na přenosovou linku. Smutné je, že Lupa k těmto serverům patří také. K přežívajícím nešvarům náleží i vkládání reklamních médií do přebujelých kombinací plovoucích rámů a skriptů.

Ke cti Intervalu CZ, jakožto vývojářského serveru, slouží, že se autorům podařilo i při zachování příjemného vzhledu omezit grafiku na 53 KB. Ovšem i tak se Interval CZ načítá déle než půl minuty. Obdobně dobrý poměr grafiky k celkovému objemu u iHNed a Lupy zase svědčí spíše o absenci reklamy než o grafické skromnosti.

Závěry
Při různých pohledech na data bychom neměli zapomenout na podstatné otázky. V České republice Internet za poslední rok a půl jistě zaznamenal růst počtu uživatelů a klesly ceny datových přenosů, takže provozovatelé serverů nejsou tlačeni ke snižování přenosů. Důležitým ale zůstává ohled na uživatele. V uplynulém roce a půl nedošlo k posunu v rychlostech připojení poslední míle. Domácnosti a malé firmy se v naprosté většině stále připojují vytáčenou linkou o úzkém přenosovém pásmu.

MMF24

Rozumná doba čekání na načtení stránky se pohybuje kolem 10 až 15 sekund, což při současných přenosových rychlostech předpokládá objem 40–60 KB. Objem průměrné stránky ale počítá spíše s připojením kolem 128 kb/s (16 KB/s).

Zbývá nám ještě podívat se na účinné využívání vyznačovacího jazyka (poměr textu ke zdrojovému kódu) a zastoupení reklamy (v ploše i objemu) a na dodržování konvencí v designu uživatelského rozhraní. Slibuji, že se k těmto tématům ještě vrátím v dalších článcích.

Jak dlouho obvykle čekáte na úplné načtení stránky?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor se zabývá výkonovým marketingem na internetu. Pracoval pro Advertures, Dobrý web a Outrider. Martin byl dříve redaktorem Lupy a dalších periodik o IT.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).