Hlavní navigace

Televizní radní Hana Lipovská dostala policejní ochranu kvůli výhrůžkám

7. 4. 2021
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: Česká televize
Ministerstvo vnitra potvrdilo, že policie poskytuje krátkodobou ochranu jednomu ze členů Rady České televize. Ze středečního dění v budově na Kavčích horách vyplývá, že jde o Hanu Lipovskou.

Za velmi neobvyklých okolností probíhalo středeční veřejné zasedání Rady České televize. Poprvé v historii při něm asistovala policie. Za doprovodu dvou mužů v civilu dorazila na jednání členka rady Hana Lipovská. Její doprovod se prokázal policejními průkazy a oba muži zůstali po dobu zasedání na chodbě před místností.

Nestandardní situace dokonce vedla k tomu, že na Kavčí hory dorazila další policejní hlídka, která ověřovala, jestli se skutečně jedná o jejich kolegy. Nakonec pražská policie a ministr vnitra oficiálně oznámili, že jde o oficiální policejní úkony, které nesouvisejí s činností České televize.

„Na základě rozhodnutí policejního orgánu poskytují krátkodobou ochranu členovi Rady ČT. Žádný jiný zásah policie v budově ČT neprobíhá,“ uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). „Policie ČR v budově České televize neprovádí úkony trestního řízení ani šetření jakkoli související s činností České televize. Policisté zde plní úkoly dle zákona, které souvisí s potenciálním ohrožením života a zdraví konkrétní fyzické osoby,“ vysvětlila policie.

Hana Lipovská sama při projevu na Radě ČT zmínila, že je pod tlakem kvůli výhrůžkám. Už loni v listopadu zmiňovala na svém Facebooku, že kvůli své práci dostává urážky a výhrůžky, čelila prý také zastrašování. „Přiznávám, někdy se bojím. Ale neuhnu,“ napsala v loňském statusu.

Důvody, původ ani rozsah výhrůžek nejsou známé, nekomentovala je ani policie, ani Hana Lipovská. Policejní web uvádí, že krátkodobou ochranu lze poskytnout kterékoliv osobě, které hrozí závažné riziko. „V případě bezprostředně hrozícího útoku poskytne kterýkoliv policista ohrožené osobě fyzickou ochranu do doby, než budou přijata další opatření. Při rozhodování o poskytnutí ochrany se vždy posuzuje, zda nelze existující riziko eliminovat použitím běžné policejní činnosti nebo zda je nutné použít specializovaný institut krátkodobé ochrany,“ popisuje policie.

Hana Lipovská na středečním jednání rady obsáhle prezentovala informace k údajnému střetu zájmů generálního ředitele Petra Dvořáka. Dvořák je akcionářem největší české počítačové školicí firmy Gopas, jejímž spolumajitelem je menšinový akcionář PPF Ladislav Bartoníček. Svůj podíl v Gopasu dlouhá léta držel prostřednictvím offshorové firmy.

Radní došla k závěru, že vertikální struktura vlastnictví této společnosti „ohrožuje podstatu veřejnoprávnosti“, porušuje zákon o ČT i Kodex ČT a zavdává obavy z bezpečnostního rizika, neboť vlastnický řetězec podle jejích údajů končí v daňových rájích, ačkoliv si služby Gopasu objednává mimo jiné ministerstvo obrany či úřad pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB). Obrátila se proto se svými poznatky na Bezpečnostní radu státu, na bezpečnostní výbory sněmovny a Senátu a rovněž na Ministerstvo financí ČR. 

„Akcie firmy Gopas vlastníme s Ladislavem Bartoníčkem přes holdingovou firmu (Globeinvest), kterou jsme zřizovali v 90. letech. Protože jsme tehdy provozovali víc firem a chtěli jsme rozvíjet jejich aktivity i v zahraničí, v Nizozemsku byla registrována především z důvodů vyšší ochrany investic, podobně jako řada českých společností. Ale celá ta struktura už je dnes vlastně prázdná, protože většinu firem jsme přestali provozovat. Finální vlastník – tedy že jsem spoluvlastníkem i já – je znám nejen z rejstříku ze Slovenska, kde se to musí jmenovitě dokládat a je to veřejné, ale celou dobu o něm ví banka, je to napsáno v registru na obchodním rejstříku, je to v databázi kvalifikovaných dodavatelů. Není to nic tajného,“ řekl Petr Dvořák už dříve týdeníku Respekt.

Mezi zákazníky Gopasu patří také Česká televize, která si od firmy objednala jedno školení v roce 2020 a několik školení v roce 2019. Celková hodnota těchto zakázek byla asi 125 tisíc korun a generální ředitel o nich podle svých slov ani netušil, neboť objednávky v této hodnotě vyřizuje nižší management a k němu se ani nedostanou.

Petr Dvořák se ve středu k pochybnostem Hany Lipovské nemohl vyjádřit, protože byl ze zasedání omluven kvůli závažným rodinným důvodům. Ve středu večer své stanovisko zveřejnil prostřednictvím twitterového účtu České televize: 

„Obvinění radní Lipovské považuji za manipulativní a do velké míry zmatené. Pokud bych dnes měl možnost se jednání Rady ČT účastnit, jednoduše bych vše odpověděl a konspirace kolem propojení firem vyvrátil. Trvám na tom, že nejsem ve střetu zájmů a že na tom, že od 90. let vlastním podíl ve společnosti Gopas, která poskytuje IT školení, není nic nezákonného ani nemorálního. Naopak krok, kterým radní Lipovská postoupila jakési materiály k posouzení Bezpečnostní radě státu vedené premiérem a bezpečnostním výborům Parlamentu, považuji za extrémní výraz politizace agendy Rady ČT.“

Hana Lipovská popisovala údajný střet zájmů generálního ředitele zhruba půl hodiny. „Jsou to závažné informace, které trošku vyrážejí dech,“ komentoval její projev předseda Rady ČT Pavel Matocha. Rada se poté odebrala na interní poradu, veřejné zasedání pokračovalo přibližně až po hodině a půl.

První, zhruba hodinové části porady se nemohli účastnit radní, kteří byli připojeni pouze online (například René Kühn, Pavel Kysilka, Zdeněk Šarapatka nebo Lubomír Veselý). Porada totiž probíhala mimo jednací místnost. Poté se radní vrátili a předseda Rady ČT Pavel Matocha nechal vypnout přenos z jednání, aby se mohli radní „interně poradit“ i s členy připojenými na dálku.

Výsledkem porady je usnesení, podle něhož má Petr Dvořák do pátku 9. dubna 2021 písemně zodpovědět otázky na své působení ve společnosti Gopas. Toto usnesení podpořilo osm přítomných radních. A do 21. dubna 2021 má dozorčí komise dodat přehled všech vazeb mezi firmou Gopas a Českou televizí počínaje rokem 2011 (Petr Dvořák je ve funkci od 1. října 2011).

Otázky Hany Lipovské

1. Proč jste skryté vlastnictví podílů ve společnosti Gopas, respektive zahraničních mateřských společnostech, neoznámil Radě ČT nebo jinému orgánu ČT?

2. Z jakého důvodu byl Váš majetkový podíl v Gopas držen skrytě a nezjistitelně skrze nizozemskou společnost a končil u společností sídlících na Kypru a Britských Panenských ostrovech, tedy v daňových rájích? A co Vás vedlo k tomu tuto strukturu nově zcela opustit a stát se přiznaným a přímým 25% akcionářem Gopasu?

3. Proč jste neukončil svou funkci v Gopas hned při zvolení do funkce? Jak bylo v době od října 2011 do léta 2012 ošetřeno, že jste paralelně s funkcí GŘ ČT byl současně členem statutárního orgánu Gopas, a byl tak odpovědný za obchodní vedení ČT i Gopas a měl povinnost hájit jejich zájmy? A proč jste místo sebe dosadil do vedení společnosti Gopas osobu, která je ve vztahu k Vám osobou blízkou, tedy paní Milenu Dubskou?

4. Proč jste s ohledem na Váš střet zájmů situaci aktivně neřešil a nedal pokyn nákupnímu oddělení ČT, aby se společností Gopas žádné smlouvy neuzavíralo? Na základě jakého vztahu jste požádal obchodního ředitele společnosti Gopas, v níž dle Vašeho vyjádření nemáte s výjimkou majetkové účasti žádný vliv ani vazby, aby Vás informoval o všech zakázkách pro ČT?

5. Existují další neoznámené skutečnosti způsobující střet zájmů na Vaší straně? Držíte Vy, společně s panem Bartoníčkem či jinými podnikateli, jiné neoznámené podíly v dalších společnostech, ať už tuzemských, či zahraničních? Mají tyto společnosti také obchodní vztah s ČT?

6. Jakým způsobem byl vyplacen zisk společnosti Gopas?

7. Spolupracovala ČT s některými dalšími dodavateli spojenými s Gopas/PPF?

DOPLNĚNO 18:55 – Kompletní reakce Petra Dvořáka k údajnému střetu zájmů, jak ji zveřejnil web České televize:

Neexistuje povinnost ohlašování vlastnických podílů nebo podávání majetkových přiznání pro generálního ředitele ČT. Zákon o ČT neomezuje vlastnictví obchodních podílů nebo akcií společností, které nejsou specificky v zákonu vyjmenovány. Nesmí se pouze podílet na podnikání v oblasti hromadných sdělovacích prostředků.

Žádný obchodní podíl ani akcie společnosti sídlící na Kypru, Britských panenských ostrovech ani v jiných zemích tzv. „daňových rájů“ jsem po dobu mého fungování v ČT nevlastnil a nevlastním. Původně jsem držel akcie Gopasu prostřednictvím holandské firmy GlobeInvest One, B.V. V současné době už je vlastním napřímo prostřednictvím držení akcií evidovaných v CDCP (Centrálním depozitáři cenných papírů). Společnost Globeinvest byla založena v 90. letech. Tehdy jsme měli s Ladislavem Bartoníčkem plány na provozování mezinárodní konzultační firmy a podobně jako mnoho jiných českých firem jsme zařizovali mateřskou firmu v Nizozemsku, kde je garantována větší jistota ochrany zahraničních investic. Na společnost GlobeInvest One, B.V. v současnosti nemám žádný vliv.

Dne 30. 9. 2011, tj. jeden den před nástupem do ČT, jsem zaslal společnosti GOPAS, a.s., rezignaci na mou pozici místopředsedy představenstva. O mém působení ve společnosti GOPAS jsem informoval před mým nástupem do ČT v oficiálním životopisu, který jsem předkládal jako součást výběrového řízení na pozici GŘ. Na zápis mé rezignace do obchodního rejstříku jsem neměl již po 30. 9. 2011 vliv.

O obchodních vazbách, tj. objednávkách a fakturách, mezi firmou GOPAS, a.s., a ČT jsem nevěděl, všechny služby byly na částky hluboko pod mým podpisovým limitem, poptávané jednotlivými zaměstnanci různých oddělení napříč ČT podle jejich aktuálních vzdělávacích potřeb. Žádnou smlouvu ani zakázku za ČT jsem s firmou GOPAS nikdy nepodepsal.

Otázky a odpovědi Petra Dvořáka spojené s vlastnictvím podílu ve firmě Gopas:

Kdy došlo k transformaci GOPAS s.r.o na akciovou společnost a proč?

GOPAS a.s. se transformovala ze s.r.o. na a.s. v roce 1996, aby se odlišila od mnohých jiných malých firem a stala se solidním dodavatelem větších zákazníků.

Původní s.r.o. jsem založil spolu s Petrem Danielem v roce 1993, ale po krátké době jsem už se aktivně práce ve firmě přestal účastnit, pouze si ponechal 50% podíl.

Svůj podíl ve firmě mám proto, že jsem podstatným způsobem tehdy v letech 1992 a 1993 přispěl k získání autorizací pro školení od americké firmy SCO a přispěl jsem základní investicí, která byla nutná pro počáteční rozjezd firmy.

Kdo byl majitelem akcií vznikajícího GOPASu a s jakým podílem?

V roce 1996 jsem byl majitelem 50 % akcií GOPASu, později jsem svůj podíl snížil na 25 %.

Proč, když jste byl spolumajitelem předchozího GOPAS s.r.o., jste při transformaci vlastnictví realizoval svůj podíl prostřednictvím akciovky registrované v Nizozemsku?

Tehdy jsme měli plány na založení a provozování mezinárodní konzultační firmy a jako mnoho jiných českých firem jsme zařizovali mateřskou firmu v Holandsku, kde je větší jistota ochrany investic, než jakou bychom měli, kdybychom provozovali mezinárodní firmu se sídlem v ČR.

Můžete vyloučit, že hlavní motivací transformace vlastnictví bylo, aby se skryl skutečný vlastník?

Firma GOPAS vždy poctivě uváděla seznam svých konečných beneficientů tam, kde to bylo požadováno, tj. bankám, do registru na obchodním rejstříku, do databáze kvalifikovaných dodavatelů vedeným MMR, při nabídkách do výběrových řízeních u státních úřadů a konečně i do registru dodavatelů pro státní správu SR, kde jsou tyto informace dohledatelné.

Proč je ve statutárních orgánech Vaše partnerka Milena Dubská?

Ve statutárních orgánech firmy GOPAS figuruje moje partnerka proto, že firma potřebovala do statutárních orgánů určitý počet osob a moje partnerka s touto rolí, která je neplacená, souhlasila, protože se s panem Danielem dlouho zná. Pokud bych chtěl nějak skrytě společnost GOPAS ovládat, tak by nebylo nijak složité tam umístit člověka, který by nebyl se mnou navenek nijak spojený. Účast mé partnerky byla spíše pasívním vyjádřením toho, že jsem konečným beneficientem firmy a že se to nesnažíme skrývat.

Content First 2022_tip temata

Obchodovala tato společnost s ČT?

Společnost GOPAS školí ročně 15 až 25 tisíc účastníků kurzů v oblasti IT a je zdaleka největším poskytovatelem tohoto školení v ČR a SR. Nyní jsem si nechal zjistit, že z ČT se těchto kurzů účastnilo během posledních let každý rok několik jednotlivců, většinou specialistů na ITPřihlašovali se sami nebo prostřednictvím referentů vzdělávacího odboru či svých odborných vedoucích bez toho, abych o tom cokoliv věděl.

Autor článku

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.