Hlavní navigace

Varování před summitem EU

21. 3. 2003
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Nadcházející jarní summit EU se bude zabývat také otázkami naplňování Akčního plánu eEurope 2005 i zaváděním nového regulačního rámce telekomunikací. Asociace ECTA varuje summit před zpožděním v zavádění tohoto rámce, zatímco asociace ETNO zase varuje před přílišnou regulací. Naše ČAKK varuje před skluzem v přípravě nového zákona o elektronických komunikacích.

V březnu 2000 přijala evropská unie na svém summitu v Lisabonu dlouhodobý cíl stát se nejdynamičtější a nejkompetitivnější ekonomikou na světě, i strategii k dosažení tohoto cíle. Každoročně pak hodnotí stav naplňování této strategie na svém „jarním summitu“. Ten letošní se bude konat 21. března v Bruselu, a kromě aktuálních otázek dění ve světě zde přijde na přetřes i stav naplňování iniciativy eEurope 2005. Pro připomenutí: tato „navazující“ iniciativa (je pokračováním iniciativy eEurope 2002) byla schválena v polovině minulého roku ve formě Akčního plánu eEurope 2005, a na rozdíl od své předchůdkyně je výrazně zaměřena již na širokopásmové (broadband) služby, včetně širokopásmového přístupu k Internetu. V nedávných dnech, konkrétně 18. února 2003, přijala EU konkrétní usnesení k Akčnímu plánu eEurope 2005 a k jeho naplňování.

Bezprostředně před pátečním jarním summitem EU se již objevují první apely a prohlášení různých asociací, působících v oblasti telekomunikací. Obavy, které tato prohlášení motivují, se však dosti různí. Například organizace ECTA, zastupující spíše alternativní operátory, vyjadřuje obavy z toho, zda se podaří včas implementovat nový regulační rámec elektronických telekomunikací. Naopak organizace ETNO, zastupující zejména tzv. inkumbenty (původně monopolní operátory, přeživší i do dnešní doby otevřených trhů), předpokládá potřebu dalších masových investic a varuje před přílišnou regulací, která by mohla odradit investory od ochoty investovat.

ECTA a ČAKK varují

Evropská asociace kompetitivních telekomunikací (ECTA), vydala 13. března otevřený dopis, určený hlavám států EU a vlád členských zemí EU, které se sejdou 21. března 2003 na „jarním“ summitu v Bruselu, s naléhavou výzvou: vyviňte maximální úsilí, aby byl včas implementován nový evropský regulační rámec telekomunikací (který by členské země měly zakomponovat do své legislativy do 24. července letošního roku). ECTA je totiž silně znepokojena již ohlášeným zpožděním v celé řadě členských zemí, a právě proto apeluje na dodržení původních závazků.

K apelu evropské asociace ECTA se přidává i tuzemská ČAKK (Česká asociace kompetitivních komunikací), která je národní pobočkou Evropské asociace kompetitivních telekomunikací. Ta varuje i před zpomalováním implementace nového celoevropského regulačního rámce u nás – neboť i my jej budeme muset převzít do našeho právního řád, nejpozději do okamžiku našeho vstupu do EU. Čtenáři Lupy již určitě vědí, že se tak stane skrze zcela nový zákon, označovaný již jako „zákon o elektronických komunikacích“. Česká ČAKK však vidí problém v postupu přípravy tohoto zákona. Včera k tomu vydala tiskovou zprávu, ve které se jednak přihlásila k výzvě ECTA, a na margo našich tuzemských příprav v ní uvedla:

Česká asociace kompetitivních komunikací … se znepokojením sleduje pomalé tempo přípravy návrhu zákona o elektronických komunikacích. Návrh zákona by měl být předložen již letos v září. „Na průtahy se schválením zákona a na případné zpoždění doplatí pouze koncový zákazníci. Na levnou a pestrou nabídku širokopásmových služeb po ADSL Internetu pak mohou české domácnosti zapomenout. ČAKK proto vyzývá odbornou veřejnost, aby termín přípravy návrhu zákona nepromarnila,“ říká Zdeněk Vaníček, prezident ČAKK.

V čem spatřuje ČAKK hlavní příčinu? Hlavně v malé podpoře zákona samotnou odbornou veřejností, která je značně roztříštěna a zabývá se spíše okrajovými problémy

Je tragické, že samotní odborníci nejsou schopni se dohodnout na jednotné a účinné strategii. Schválení zákona je proto vážně ohroženo. ČAKK chce tento nežádoucí stav překlenout. Navrhli jsme dotčeným sdružením a asociacím, aby se sešly a co nejdříve se zabývaly touto klíčovou strategickou otázkou.

Podle dostupných informací přípravné práce na novém zákoně probíhají, a to jak na půdě Ministerstva informatiky (kterému přísluší nový zákon připravit), tak i na půdě Českého telekomunikačního úřadu (v určité formě vzájemné spolupráce) – ale zřejmě ne dostatečným tempem, aby byla reálná šance stihnout slibované termíny. Také míra zapojení odborné veřejnosti, na kterou poukazuje ČAKK, je velmi malá. Pravdou asi je, že naši operátoři se v současné době věnují především otázkám ADSL a vzájemného konkurenčního boje, a na koncepční věci typu spolupráce na přípravě nového zákona jim už nezbývá tolik času ani sil.

Také ETNO varuje – ale před přílišnou regulací

Své prohlášení k jarnímu summitu EU vydala také celoevropská asociace ETNO, která sdružuje především tzv. inkumbenty (např. náš Český Telecom). Klíčový problém však vidí úplně jinde. Nikoli v pomalosti zavádění nového regulačního rámce, ale v poklesu investic a nedostatečném vydefinování konkrétních cílů. Proto

vyzývá hlavy států a vlády, aby vytyčili konkrétní dlouhodobé cíle pro eEurope a obnovili tak důvěru investorů.

Apelují také na to, aby evropská komise a regulační orgány usilovaly o tržní a investicím nakloněný přístup na nových a rodících se trzích:

„Evropa se musí zaměřit na motivační faktory, které by obnovily důvěru investorů a posílily konkurenci“ říká šéf ETNO Michael Bartholomew. „Těžkopádná regulace evropského průmyslu elektronických komunikací nepřinese tu informační společnost, po které politici volají a jakou evropská ekonomika potřebuje. Naopak by odrazovala od investování, v době kdy je kapitál pro evropský ICT průmysl vzácný a drahý“.

Celkově pak prohlášení asociace ETNO podporuje požadavek, aby jednotlivé členské země, v zájmu dosažení celkových cílů definovaných již na dřívějším Lisabonském summitu, přeložily ještě tento rok své vlastní národní koncepce prosazování širokopásmových služeb (s čímž počítá i eEurope 2005).

cif-tip-téma-foto

Zajímavé je, že dosud nikdo (pokud je mi známo) nepožadoval nějakou obdobnou „národní strategii“ prosazování širokopásmových služeb i po České republice. Pravdou je, že my do iniciativy eEurope 2005 jako kandidátská země zahrnuti nejsme – nás se stále ještě týká koncepce eEurope+, která akcentuje spíše „úzkopásmové služby“ (a ani zde jsme ještě nedokázali splnit základní úkol: výrazně zlevnit přístup k Internetu).

Když ale směřujeme do Evropy, chystáme se stát členskou zemí, pak bychom také asi měli mít nějakou vlastní představu o tom, jak dál v zavádění širokopásmových služeb. Nebo to necháme zcela na „neviditelné ruce trhu“? Nebo na jednom, byť nejsilnějším hráči na telekomunikačním trhu? Možná bychom se měli poučit z toho, jak u nás dopadlo ADSL ..

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.