Hlavní navigace

Za kolik budeme telefonovat s Aliatelem?

16. 3. 2001
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Nedlouho po uzavření propojovací dohody představil Aliatel své ceny za základní hlasové služby, včetně místních a meziměstských volání po ČR. Konečně tedy můžeme začít hodnotit a porovnávat nabídky alternativních operátorů s nabídkou ČTc. Za kolik tedy budeme moci telefonovat s Aliatelem? A hlavně - kdo a jak s ním bude moci telefonovat?

Společnost Aliatel včera na setkání s novináři představila své ceny za základní hlasové služby, určené koncovým zákazníkům. Jedná se o ceny v rámci služby Business Call, kterou Aliatel nabízí již delší dobu – dosud ale, kvůli neexistující propojovací dohodě s Českým Telecomem, mohl nabízet pouze volání v rámci své sítě či volání do zahraničí, ale nikoli volání do sítě Telecomu, kde se stále nachází rozhodující část telefonních účastníků. Tato možnost se otevřela teprve s podpisem propojovací dohody (Aliatel ji podepsal 1. března), která definitivně stanovila ceny za propojení a další náklady. Teprve pak bylo možné udělat i definitivní cenové kalkulace. Za kolik se tedy bude volat ze sítě Aliatelu po ČR a do zahraničí?

Přímé připojení

Vzhledem k dosavadnímu postupu liberalizace našeho telekomunikačního trhu mají alternativní operátoři jen omezené možnosti, jak nabídnout své (pevné hlasové) služby potenciálním zákazníkům.

První možností je vybudovat novou účastnickou přípojku, vedoucí od zákazníka do sítě alternativního operátora (viz obrázek). Takový zákazník se pak stává „plnohodnotným“ zákazníkem alternativního operátora v tom smyslu, že jeho telefonní přístroj či celá telefonní ústředna se stávají součástí sítě alternativního operátora (mj. od něj dostávají i přidělené telefonní číslo, na které jim lze volat). Zákazník pak samozřejmě může volat do sítě alternativního operátora přímo, za tarif, který mu alternativní operátor nabídne.

Představa přímého připojení v rámci služby Business Call Direct

Problém je ale v tom, že vybudování takové nové přípojky je dosti nákladné a i když jej lze řešit například bezdrátovými technologiemi, stále se vyplatí spíše jen u subjektů, které mají významnější objem telefonního provozu. Tedy u firem.

Firmy se přitom nejčastěji připojují celou svou pobočkovou ústřednou, která navíc může být vybavena více rozhraními, resp. více přípojkami do sítí různých operátorů. Kromě toho mají takové ústředny obvykle i dostatečnou inteligenci na to, aby samy optimalizovaly náklady svých uživatelů tím, že inteligentně směrují jejich hovory do té sítě, ve které bude hovor realizován nejvýhodněji.

Aliatel nabízí takový způsob připojení a telefonování v rámci své služby Business Call Direct – jak již její název napovídá, je určena firmám a počítá s přímým připojením firemní ústředny do sítě Aliatelu samostatnou přípojkou (digitálním traktem n x 2 Mbit/s, tj. euroISDN PRI nebo E1). V nejjednodušší variantě, kdy je přípojka realizována jedním traktem 2 Mbit/s (který zvládne až 30 hovorů současně), je jednorázová zřizovací cena 29.950 korun, a měsíční paušál 3.450 korun (při dalších 2 Mbit/s traktech ceny za každý další trakt mírně klesají). Nejzajímavější je asi hovorné (uváděné bez DPH ve výši pět procent):

Ve špičce (7:00 až 19:00 prac. dny), za 1 minutu Mimo špičku, za 1 minutu Minimální zpoplatňovaný interval, dále po 1 sekundě
Místní hovory v rámci sítě Aliatel 0,95 Kč 0,60 Kč 30 sekund
Místní hovory ostatní 1,30 Kč 0,70 Kč 60 sekund
Meziměstské hovory v rámci sítě Aliatel 1,50 Kč 0,95 Kč 30 sekund
Meziměstské hovory ostatní 3,10 Kč 1,50 Kč 30 sekund
Mezinárodní hovory (zóna 1 až 12) 5,90 Kč až 189,50 Kč 5,40 Kč až 177,10 Kč 30 sekund

(V zóně 1 jsou např. pevné sítě Francie, Itálie, Německa, Nizozemska, Rakousko, Slovenska či Velké Británie).

Pro srovnání: Český Telecom si za místní hovory účtuje ve špičce 1,38 korun za minutu (bez DPH, resp. 1,45 korun s DPH), ovšem účtování je po minutách s tím, že na počátku jsou zpoplatňovány minimálně dvě minuty. Názorné srovnání ukazuje následující obrázek:

Srovnání ceny místních hovorů

Aliatel je podle tohoto obrázku výrazně (až o 53 procent) lacinější u nejkratších hovorů, což je dáno zejména tím, že hovory zpoplatňuje po minutě, resp. půlminutě. Delší místní hovory do ostatních sítí pak mohou těžit z toho, že jsou tarifikovány po sekundách, průměrný 2 až 3 minutový hovor zde vychází lacinější o cca 17 procent (minimálně o šest, nejvíce o 37 procent). Ještě výrazně lacinější pak jsou místní hovory, které „zůstávají“ v síti Aliatelu (na obrázku jde o modrou křivku).

Podle výpočtů samotného Aliatelu, které včera prezentoval novinářům, vychází průměrné zlevnění oproti cenám dominantního operátora následovně:

Volání do zahraničí (10 nejčastějších destinací) 15 až 35 procent
Místní hovory 17 procent
Meziměstské hovory 17 procent
Volání účastníkům v síti Aliatel 55 procent

Metoda cukru a biče

Při posuzování cen Aliatelu je nutné vzít v úvahu i to, že alternativní operátor poskytuje zajímavé slevy, ale v některých situacích žádá i určité penále. Konkrétně u služby Busines Call Direct jde o to, že zákazník musí měsíčně provolat nejméně 35.000 korun (na každý 2 Mbit/s trakt, kterým je jeho ústředna připojena). Pokud se tak nestane, je mu tato částka stejně naúčtována (jen pro srovnání: Český Telecom v rámci svých balíčků pro firmy postupuje stejně).

Na druhou stranu tomu, kdo telefonuje v dostatečné míře, Aliatel nabízí zajímavý systém slev. Konkrétně:

  • minimální doba používání služby Business Call Direct je šest měsíců. Pokud se zákazník „upíše“ na jeden rok, získá slevu pět procent, na dva roky 10 procent, a na tři roky 15 procent ze souhrnného měsíčního poplatku
  • zákazník si může vybrat tři mezinárodní destinace, pro které dostane slevu pět procent na hovorném
  • množstevní slevy (až v úrovni sedm procent při provolání více než 500.000 měsíčně).

Snad nejzajímavější je ale sleva pojmenovaná Aliatelem jako „minutový partner“. Spočívá v tom, že zákazník dostává za každou minutu příchozího hovoru bonus ve výši 0,15 Kč/min.!!!

Ještě dalším lákadlem pak je balíček kombinující hlasové služby s přístupem k Internetu.

Nepřímé připojení – Business Call Smart

Základní „nevýhodou“ výše popsané služby Business Call Direct je nutnost vybudovat samostatnou (a tudíž obvykle novou) přípojku zákazníka k síti Aliatelu, v podobě příslušného násobku dvoumegabitového traktu. To nemusí být žádný problém u větších firem, ale může to již být problém například u menších firem (nehledě na jednotlivce, kde to není vůbec únosné).

Druhou možností, jak využít služby Business Call, je proto nepřímé připojení, neboli připojení zprostředkované existující přípojkou (vedoucí do sítě dominantního operátora). Vše pak funguje tak, že volající se teprve skrze tuto síť provolává do sítě Aliatelu, který zajistí „pokračování“ hovoru až k volanému. Důležité je, že „počáteční část“ hovoru je zde obsluhována dominantním operátorem, který si volajícího také náležitě „zkasíruje“ (a stejně tak učiní i alternativní operátor za „zbývající část“ hovoru vedenou již skrz jeho síť). Situaci ukazuje obrázek, příslušná služba je Aliatelem označována jako Business Call Smart.

Představa nepřímého připojení skrz síť dominantního operátora

Z pohledu volajícího tedy mají náklady na hovor v rámci služby Business Call Smart dvě složky:

  • cenu, kterou platí dominantnímu operátorovi, k jehož síti je připojen
  • cenu, kterou platí Aliatelu za „další“ vedení hovoru.

Vše má rozumný smysl pouze tam, kde hovor vedený skrze síť dominantního operátora je tarifikován jako místní hovor, a jeho „další část“ je vedena jako meziměstská či mezinárodní. To vyžaduje, aby Aliatel umístil vhodné přístupové brány do své sítě ve všech UTO (nyní jich má 49, čímž pokrývá cca 70 procent UTO, další brány budou následovat). Prakticky to pak znamená, že k ceně, kterou si Aliatel účtuje (jako druhou složku, ve výše uvedeném smyslu), je třeba připočítat ještě náklady na místní hovor – tj. minimálně 2,90 korun včetně DPH za první dvě minuty, a dále 1,45 koruny za minutu. Zbývající část hovoru je pak Aliatelem zpoplatňována podle následující tabulky (po sekundách, minimální účtovaná délka je také 1 sekunda).

Ve špičce (7:00 až 19:00 prac. dny), za 1 minutu Mimo špičku, za 1 minutu
Meziměstská volání v rámci sítě Aliatel 0,60 Kč 0,20 Kč
Meziměstská volání ostatní 1,40 Kč 0,60 Kč
Mezistátní volání (zóna 1 až 12) 4,50 Kč až 187,80 Kč 4,50 až 176,20 Kč

Při posuzování výhodnosti tohoto způsobu volání je třeba brát v úvahu nejen minutové tarify, ale také minimální zpoplatňované intervaly. Pokud totiž voláte například jen několik sekund, Aliatel vám naúčtuje skutečně jen těchto pár sekund (protože účtuje po sekundě s minimem jedné sekundy). Ovšem za místní část hovoru zaplatíte Českému Telecomu 2,90 korun (včetně DPH) jako za dvouminutový hovor! Takže například minutový meziměstský hovor v rámci sítě Aliatelu přijde na 2,76 (první složka bez DPH) plus 0,60 (druhá složka), celkem 3,36, resp. 4,16 korun za meziměstský hovor do jiné sítě (zatímco Telecom si za meziměstský hovor účtuje 3,38 za minutu, bez DPH). Při dvouminutovém meziměstském hovoru to již vychází pro Aliatel příznivěji: 3,96, resp. 5,56 korun, zatímco u Telecomu přijde dvouminutový meziměstský hovor (vše ve špičce) na 2×3,38, neboli 6,76 korun bez DPH (a dále se výhodnost pro Aliatel zvětšuje).

Také pro službu Business Call Smart existuje penále ve formě minimálního poplatku za provoz – zde ale ve výši 2000 korun. Naproti tomu zde existují obdobné slevy:

ebf - partner 1

  • tři mezinárodní destinace se slevou pět procent na hovorném
  • množstevní sleva až devět procent při provolání nad 100.000 měsíčně

Za zřízení přípojky se platí jednorázově 400 korun, a žádný měsíční paušál!!! Na druhé straně zde neexistuje analogie slevy v podobě „minutového partnera“, neboli bonus za přicházející hovory, protože ani existovat nemůže. To je vhodné si patřičně zdůraznit – tento nepřímý způsob připojení je použitelný pouze pro odchozí hovory, a naopak není použitelný pro hovory příchozí! Koncové zařízení zákazníka se zde nestává uzlem sítě Aliatelu, a ani od něj nedostává telefonní číslo! Pak by ani nebylo kam volat…

Dial-up router

Důležitým předpokladem pro možnost použití služby Business Call ve formě Smart je existence dostatečně inteligentní telefonní ústředny na straně zákazníka – natolik inteligentní, aby se dokázala „provolat“ skrz síť dominantního operátora, přihlásit se k přístupové bráně Aliatelu a odsud „pokračovat“ dál. Podle toho, co zaznělo na včerejším setkání s novináři, Aliatel plánuje, že zákazníkům bez takové ústředny poskytne zdarma k použití malé zařízení, které zajistí potřebné funkce pro „provolání se“ – půjde o tzv. dial-up router, který by měl být k dispozici již v květnu.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).