Hlavní navigace

Zapomeňte na paušál, přichází semipaušál!

29. 1. 2003
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

V rámci Fóra pro dial-up došlo k významnému obratu ohledně paušálů: Český Telecom definitivně odmítnul 24hodinový paušál, a od dosavadní pasivní resistence přešel k aktivnímu prosazování paušálů. Ovšem pouze takových, jaké vyhovují jemu - tedy omezených "semipaušálů" na bázi terminačního modelu a předplacených karet.

O jednání Fóra pro dial-up už bylo napsáno opravdu hodně, ale faktických výsledků, které by přinášely něco skutečně objevného, je dosud pramálo. Jednání se stále točí kolem technických detailů, kvůli kterým se jakoby zcela ztrácelo ze zřetele to hlavní – že se hledá něco nového, co by bylo atraktivní jak pro uživatele, tak i pro poskytovatele a dokázalo rozproudit poptávku po Internetu i v segmentu dial-upu.

Požadavky na zavedení paušálního zpoplatnění prosazovala v rámci Fóra až dosud především platforma ZUI (Zástupci uživatelů Internetu). Ta konkrétně definovala své požadavky, včetně toho na tzv. 24hodinový paušál. Možná to nebyl nejšťastnější název, ale jeho cílem bylo zdůraznit, že jde o paušální způsob zpoplatnění během celých 24 hodin. Tedy to, že uživatel bude platit pouze fixní částku a nikdy žádné minutové poplatky, bez ohledu na to, kolik minut skutečně „zkonzumuje“. Bohužel druhé dvě jednající strany to měly tendenci interpretovat ve smyslu časově neomezeného připojení, tedy takového, kdy uživatel může „viset“ na Internetu libovolně dlouho a nemusí se vůbec odpojovat.

Platforma ZUI si byla vědoma toho, že 24hodinové visení není možné, a proto svůj požadavek na čistě paušální zpoplatnění formulovala s ohledem na obdobná řešení v zahraničí – jako takové připojení, které může být různě omezeno, podle dispozic a množností toho kterého operátora. V souladu se zahraniční praxí pak platforma ZUI připouštěla například odpojování uživatelů po určité době souvislého připojení.

Ani to se nesetkalo s přílišným pochopením, když Český Telecom stále argumentoval nebezpečím přetížení své sítě. Nakonec se požadavek na 24hodinové paušální zpoplatnění řešil až na Řídícím výboru Fóra, formou rozporu. To došlo k závěru, že nejde o záležitost technickou, ale ekonomickou, a proto by se měla řešit v rámci ekonomické pracovní skupiny.

Platforma ZUI přitom prosazovala příslušný rozpor na jednání Řídícího výboru Fóra také z obavy, aby při jednání ekonomické sekce nedošlo k odmítnutí tohoto požadavku s poukazem na to, že to z technických důvodů nejde. Přesně to se ale stalo, i přes rozhodnutí Řídícího výboru Fóra. Hned 20. ledna, již po vystoupení generálního ředitele Ondřeje Felixe na jednání Fóra a příslibu vstřícnosti, Český Telecom ve svém stanovisku oznámil:

24 – hodinový paušál – tento paušál je nabízen pro ADSL, pro dial-up Internet ho ČTc nebude nabízet vzhledem k riziku zahlcení PSTN sítě (toto by nebylo zajištěno ani v případě možnosti odpojování na straně ISP).

Nebudou ani originační paušály

Minulé jednání Fóra (v pátek 24. ledna, tedy po zmíněném odmítnutí) přineslo další významnou změnu v dosavadním postoji Českého Telecomu vůči paušálům, alespoň z mého pohledu. Jeho přítomní zástupci totiž deklarovali, že jejich strana není připravena jednat ani o 24hodinovém paušálu, který platforma ZUI v posledním zoufalém gestu přejmenovala na „neměřený“, ale ani o tzv. originačních paušálech.

Originační paušály předpokládají stejné řešení jako u stávající volby operátora, kdy koncový zákazník platí koncovou cenu alternativnímu operátorovi, a ten z ní přenechává něco (tzv. originační poplatek) Českému Telecomu, v jehož síti hovor začíná. Má to tu podstatnou přednost, že koncovou cenu zde může určovat alternativní operátor. V oblasti hlasových služeb se přínosy již projevily, zejména na možnosti volat meziměstsky za nižší tarif. Aby však alternativní operátoři mohli v tomto „originačním modelu“ nabízet také paušální způsob zpoplatnění Internetu, museli by sami platit Českému Telecomu za přicházející hovory nikoli po minutách jako dosud, ale také paušálně. Přesně to je princip tzv. originačního paušálu (označovaného také jako FRIACO, Flat Rate Internet Access Call Origination).

Právě o takovýchto originačních paušálech (resp. FRIACO) však nyní Český Telecom není připraven jednat a chce s tím počkat až po skončení Fóra!!

Semipaušály

O čem naopak Český Telecom je ochoten jednat – a co nyní dokonce začal aktivně prosazovat – jsou tzv. semipaušály (podle jeho vlastní terminologie), založené na terminačním modelu. Tedy na modelu, který se již delší dobu používá, a jenž předpokládá, že Český Telecom určí veškerá pravidla (výše cen, rozsah minut a hodin, podmínky čerpání atd.), vybere také celou koncovou cenu od zákazníka, a z ní pak část přenechá internetovým providerů.

Označení „semipaušály“ přitom vychází toho, že uživateli poskytují určité předplacené penzum, po jehož vyčerpání (nebo v době, kdy jej nemůže čerpat) uživatel platí minutový tarif (tj. za každou provolanou minutu). Tedy opět to, co dnes nabízí např. tarif Home Internet či některé nadstavbové cenové programy, případně to, co měl nabízet program i-vikend v rámci Internetu Plus.

Minulý pátek zástupci Českého Telecomu dokonce slíbili dodat svou vlastní představu toho, jak si tyto semipaušály představují. V diskusi také nastínili základní obrysy této představy (kterou následně, včera večer, také upřesnili). Podle ní by měly existovat tři druhy semipaušálů

KL22 hlasovani

  • Tzv. nededikované semipaušály, neboli takové, které nejsou vázány na konkrétního ISP. Jde v zásadě o to samé, co dnes nabízí Home Internet. Uživatel by tedy zaplatil (ať již v rámci svého cenového programu či jako nadstavbový program) dopředu určitou částku. Tu by pak mohl „provolat“ přes libovolnou kombinaci ISP podle svého uvážení. Každý z těchto ISP by přitom dostal určitý podíl za každou takto skutečně provolanou minutu. Částky odpovídající minutám, které by nebyly skutečně provolány, by zůstaly celé Českému Telecomu.
  • Tzv. dedikované paušály, které by již byly vázané na konkrétního ISP (a tudíž by z nich nešlo čerpat voláním k jiným ISP). Z pohledu vzájemné vazby mezi Českým Telecomem a ISP by se od nededikovaných paušálů lišily v tom, že příslušný „vyhrazený“ ISP by rovnou dostal určitou procentuelní část z paušální částky, vybrané od koncového uživatele (bez ohledu na to, zda všechny minuty a hodiny budou skutečně provolány či nikoliv).
  • Semipaušály z předplacených karet: zde by se zřejmě jednalo o to, že koncový zákazník by si zakoupil předplacenou kartu a s ní získal určité „penzum připojení“ vázané na konkrétního ISP. Český Telecom by se pak s ním podělil v určitém poměru o výnos z prodeje karty. Rozdíl oproti dedikovanému paušálu by zřejmě byl v tom, že by to nebylo vázáno na konkrétní telefonní linku (tj. majitel předplacené karty by se mohl připojovat z různých míst).

Znovu připomínám, co vyjadřuje předpona „semi“ u semipaušálů: že jde o paušální způsob zpoplatnění jen někdy (v určitém intervalu), nebo jen v určitém maximálním rozsahu (počtu minut či hodin), a mimo tyto situace nadále přetrvává minutové zpoplatnění.

Navíc, pokud se Českému Telecomu podaří tuto svou představu prosadit, bude to znamenat, že z pohledu koncového uživatele dojde jen k malému „oprášení“ současného stavu (budeme mít navíc předplacené karty a semipaušály vázané na konkrétního ISP). Z pohledu poskytovatelů to bude představovat určitou redefinici vzájemného dělení výnosů mezi jimi a Českým Telecomem. Žádné čistě paušální zpoplatnění pro koncové zákazníky existovat nebude. Kromě toho by se nic nezměnilo ani na tom, že všechno má pevně v rukou Český Telecom, který rozhoduje o všem kolem semipaušálů, zatímco jeho konkurenti prakticky nemohou nic ovlivnit. To bych považoval za tragický výsledek dosavadního několikaměsíčního působení Fóra pro vytáčený přístup k síti Internet.

Považujete semipaušály za optimální řešení současné situace?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.