Hlavní navigace

Zaslouží si SPHV dotace z Evropského sociálního fondu?

27. 9. 2006
Doba čtení: 20 minut

Sdílet

 Autor: 29
Nedávno vzbudila ohlas výše dotace pro projekt Peprnet.cz. Na další internetové projekty se ale v různých resortech přiznávají dotace nejen ze státního rozpočtu, ale i z Evropského sociálního fondu (ESF). A v některých případech jsou tyto dotace dokonce vyšší a jsou přiznávány i subjektům, které možná nemají ani příslušné kompetence a jejichž reference jsou přinejmenším velmi chatrné.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), odbor pro zajištění administrace ESF v regionálním školství, vyhlásilo několik výzev k podávání žádostí v rámci grantového schématu Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních. V polovině srpna 2006 byly zveřejněny výsledky 2. výzvy Opatření 3.1, kde řadu odborníků zaujaly výší dotace dva internetové projekty občanského sdružení SPHV (pozn: není jisté, co zkratka vlastně znamená; zdá se, že sdružení ani jiný název nepoužívá):

  • CZ.04.1.03/3.1­.15.2/0501 – Webhumanita, požadovaná částka 9.293.290 korun, schválená částka 4.646.645 korun;

  • CZ.04.1.03/3.1­.15.2/0502 – Člověk a společnost Internetem i slovem, požadovaná částka 9.583.655 korun, schválená částka 8.332.755 korun.

Celková schválená částka dotací na oba projekty SPHV je tedy 12.979.400 korun, což je téměř dvojnásobek původně schválené a kritizované dotace na projekt Peprnet.cz, případně jde téměř o dosavadní náklady na Školský vzdělávací a infomační portál Edu.cz, který je budován v rámci pětiletky Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ).

Na webu občanského sdružení SPHV nebylo možné získat žádné údaje a jediný odkaz směřoval na realizovaný projekt WebTolerance.cz. Tento web je realizován z grantu MŠMT v rámci dotačního programu na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2005. Výše dotace byla 617.000 korun a v roce 2005 na něj SPHV dle smlouvy z 13. prosince 2005 vyčerpalo podle údajů na webu Ministerstva financí ČR celkem 615.841 korun. Pro občanské sdružení registrované teprve 6. října 2005 je to určitě značný úspěch.

Občanské sdružení SPHV

Na základě výše uvedených informací jsem si do SPHV mírně rýpl v blogu pod titulkem Peprnet.cz trumfnut! 12979400 Kč pro SPHV!!!. Při prohlídce serveru Justice.cz jsem poté zjistil, že předseda sdružení SPHV Mgr. Zdeněk Pobuda je současně ředitelem, jednatelem a společníkem Nakladatelství Epocha s.r.o., které sídlí na stejné adrese jako SPHV. Po osobním setkání s ním a s dalšími třemi členy SPHV jsem od něj získal i odpovědi na některé otázky.

Jaká je historie SPHV a kdo jsou její zakládající členové? Kolik má členů nyní a v jakém věkovém složení? Proč o sobě SPHV neposkytuje na webu žádné informace?

„SPHV vzniklo v roce 2005, vyplynulo ze spolupráce nad některými projekty, z nichž nejhmatatelnějším výsledkem je ‚Vzdělání a extremismus‘ či příprava druhého vydání Taylora.
SPHV má dnes asi osmdesát členů, věkový průměr narušuji já, jinak je poměrně nízký, protože jsme se orientovali na členskou základnu mezi středoškoláky a vysokoškoláky, rozředěnou jen tu a tam nějakým tím středo- a vysokoškolským učitelem. Takže průměr kolem pětadvaceti, nezlobte se, ale nebudu to počítat, protože tuhle informaci nepovažuji za relevantní.
Ty informace na webu, to jste nás nachytal na švestkách. My jsme v rámci otevřené komunikace zveřejnili obsahy projektů, přestože se jednalo jen o žádosti, životopisy garantů a další takové informace, které by mohl někdo pokládat za citlivé – a přitom jsme zapomněli na ty banální, dostupné v rejstříku. Stránka se proto předělává a informací bude koncem měsíce dost. Koncem měsíce, protože stojíme na vysokoškolských studentech a učitelích, a na školách to začíná zase fungovat až počátkem října.“

Na můj blogpost a komentáře čtenářů zareagoval pod nickem Kedrigern osmnáctiletý Ondřej Profant, který se označil za jednoho z tvůrců a redaktorů webu WebTolerance.cz. Ondřej Profant je synem PhDr. Martina Profanta, do letošního 15. září ředitele odboru analyticko-koncepčního MŠMT, poradce ministryně Petry Buzkové a předsedy výběrové komise, která rozhodla o grantu na tento web. Martin Profant byl také místopředsedou komise pro grantové projekty v Opatření 3.1 OP RLZ, která rozhodla o grantech ve výši téměř 13 milionů korun pro SPHV. Náhradnicí této komise byla i Mgr. Lucia Drotárová, členka SPHV.

Na můj dotaz předseda Zdeněk Pobuda uvedl, že Martina Profanta zná asi sedm let, Martin Profant uvedl, že se znají asi od roku 1982. Na domě v Kaprově ulici, kde sídlí SPHV i Nakladatelství Epocha, je ale i tabulka se jménem další společnosti – STRYX spol. s r.o., jehož jednatelkou a spolumajitelkou je MUDr. Jindřiš­ka Profantová. STRYX má oficiální sídlo na adrese Praha 7, Janovského 34/920, kde má i stomatologickou praxi. Spolu se spolumajitelem Nakladatelství Epocha Ladislavem Peškem pak Jindřiška Pro­fantová bydlí na stejné adrese Praha 7, Fr. Křížka 16, kde má sídlo i další společnost Pragoluna v.o.s, kde je Ladislav Pešek také společníkem. Společníkem Jindřišky Pro­fantové ve společnosti STRYX byl český spisovatel Václav Erben, známý zejména svými detektivními příběhy s kapitánem Exnerem, který byl kromě jiného v letech 1993–96 tiskovým mluvčím Miloše Zemana, poté členem Rady ČT za ČSSD, dealerem H-systemu, neúspěšným kandidátem do senátu, a byl i manželem matky Petry Buzkové.

Zde je potřeba připomenout skutečnost, která nedávno proběhla médii: občanská sdružení jsou bez jakékoli veřejné kontroly, nedá se zjistit, kdo jsou jejich členové, a to samé platí i o jejich hospodaření.

SVHP.cz

WebTolerance.cz (WT)

Tento projekt byl prezentován jako Vzdělávací server k podpoře vzdělávání v souvislosti s výchovou k toleranci a zabraňování násilí a genocidě. Zdeněk Pobuda odpověděl na další otázky takto:

Jaký je cílový stav projektu WebTolerance a kdy se ho dočkáme? Jaké jsou dosavadní měřitelné výstupy (návštěvnost, počet registrovaných, download aj.)?

„Konečné uživatelské verze se dočkáte s počátkem října, ostatně to si můžete na WT přečíst. Cílový stav doufejme nezažijete, protože chceme, aby WT bylo živé a měnilo se.
Měřitelné výstupy? Dnes je to něco přes dvě desítky dopracovaných a zveřejněných povídek od středoškolských autorů/žáků, osm živých diskusí k tématům jako je islamofobie.
Návštěvnost: server navštívili lidé z 1900 unikátních IP adres, v tomto ukazateli jsme tedy na téměř polovině plánovaného počtu "občasných“ návštěvníků a návštěvníků každým dnem přibývá. Návštěvnost sledujeme od května. Zaregistrovaných je v současnosti cca 100 – vzhledem k náběhu konečné uživatelské verze v říjnu spustíme ‚reklamní kampaň‘ s cílem přilákat další uživatele; věříme, že plánovaného počtu 400 zaregistro­vaných do konce roku dosáhneme."

Jaká je struktura nákladů na projekt Webtolerance?

„V procentech je následující:
autorské honoráře (licence, překlady a smlouvy na vytvoření díla): 53 procent, příprava a výroba knihy: deset procent, tvorba www stránek včetně grafiky a správy: deset procent, redakční činnosti: osm procent, služby: šest procent, výpočetní technika: pět procent, nájem: pět procent, materiál: jedno procento, ostatní: dvě procenta.“

Kdo jsou realizátoři projektu Webtolerance? Proč jsou v anonymitě?

„Ideovým tvůrcem a duší WT je Mgr. Lucia Drotárová, obrovskou mravenčí práci odvedla na přípravě textů Pavlína Machková, ale nejvíc si ceníme tvůrců, kteří jsou skryti pod nicky, jako je LIschai, Skorpion, Keddie, Baquette, protože jejich kvalitní povídky a přemýšlivé diskusní příspěvky dávají WT to, oč v ní jde.
Ti realizátoři projektu, kteří žádali o dotaci a kteří pracují na té méně exkluzivní části WT, v anonymitě nejsou, to by se asi s vámi nesešli, když jste požádal o schůzku. Anonymita je pravidlo při redakční práci a v diskusích. Představuje součást projektu. Mnozí z nás udělali zkušenost, že pokud se představí, věk přes čtyřicet, nějaký ten titul před a za jménem, invence a kreativita středoškolských partnerů zmrzne. A ono i pro člověka, který má zkušenosti z vedení semináře na vysoké škole, je poučné, jaké úsilí musí vynaložit, aby korigoval a moderoval diskusi, ve které za ním nestojí autorita titulu a katedry.“

Pokud se podíváme na WebTolerance.cz, zjistíme, že jde o běžný redakční systém (respektive content management system, CMS) využívající PHP a MySQL, s diskusními fóry, chatem, interní poštou, blogy a dalšími v podstatě běžnými funkcemi. Tvůrce webu Pavel Vymazal (působící pod nicky alcator a Vortex) v rozhovoru prohlásil, že většina open source redakčních systémů či CMS záměru SPHV nevyhovovala, a proto celý systém napsal sám bez použití jakéhokoli cizího kódu. Když jsem se ho zeptal, jaké má s redakčními systémy profesionální zkušenosti, odpověděl, že jich zkoušel několik, jako příklad uvedl phpBB. Konečná verze WebTolerance.cz ale ještě není hotova, takže nepředbíhejme. Určitě je ale překvapivá částka nákladů na tvorbu stránek a grafiky převyšující 60.000 korun. A Pavel Vymazal přes sebevědomé prohlášení o nepoužití cizího kódu použil i open source kód TinyMCE.

Polovina nákladů byla vynaložena na licence autorských děl, které jsou na WebTolerance.cz k dispozici ve formátu PDF. Jde o literaturu faktu (zatím tři tituly) a beletrii (zatím jeden titul). Nalezneme zde titul Nakladatelství Epocha Zapomeňte, že jsme byli lidmi a od jeho spoluautora Romana Cílka i titul Holocaust – …a bůh tehdy mlčel, vydaný v roce 2003 Nakladatel­stvím Agave, který získal hlavní cenu ve 4. ročníku soutěže Cen Miroslava Ivanova za literaturu faktu v roce 2004, jak se dozvíte na stránkách Ministerstva vnitra ČR. Roman Cílek byl podle cibulka.com důvěrníkem StB s krycím jménem Svoboda.

O tvorbě WebTolerance.cz si dovolím ocitovat Ondřeje Profanta, který reagoval takto na můj kritický blogpost a označil se za jednoho z tvůrců a redaktorů webtolerance:

"WT ještě není dokončena, ale rozhodně tam není jen redakční systém. Jen tak namátkou:

  1. diskusní okruhy (spousta různých diskusí);

  2. tvorba (různé texty od uživatelů);

  3. slovníček, ten je ale v současné době přepracováván;

  4. a teď to hlavní! Ty vaše okopírované texty jsou kupované texty významných autorů a možná byste tomu nevěřili, nejsou vůbec levné. A ještě spousta jich přibude (avšak nikdo je vám nedá v elektronické podobě – musíme je přepisovat).

Pracuje se i na skinu a dalším obsahu."

Vzhledem k vynaloženým prostředkům a devíti měsícům vývoje je dosavadní stav WebTolerance.cz nepřesvědčivý, doufejme ale, že finální verze bude na tom lépe. A doufejme také, že SPHV na web nepřevede další titul Nakladatelství Epocha, kterým je sborník textů Jiřího Paroubka Můj život v politice.

WebTolerance.cz

Projekty Člověk a společnost Internetem i slovem a Webhumanita

Tyto projekty byly vybrány na jednání výběrové komise pro grantové projekty v Opatření 3.1 OP RLZ MŠMT ve dnech 2.-10. srpna 2006. Mechanismus hodnocení projektů je jednoduchý, dva hodnotitelé přidělují dle předepsaných kritérií projektům až 100 bodů. Pokud obě hodnocení přesáhnou 64 bodů, postupují dál, pokud je mezi hodnoceními rozdíl, je přibrán třetí hodnotitel a výsledek, který se nejvíce liší, není do průměru započten. To se stalo u projektu Člověk a společnost Internetem i slovem, kde jeden z hodnotitelů přidělil projektu jen 50 bodů, zatímco druhý 88. Srovnejte si tato dvě hodnocení:

"Závěry hodnotitele 1 (celkem 88 bodů)

Projektový záměr je zdůvodněn velmi kvalitně. Projekt reaguje na skutečnou a aktuální potřebu poskytnout učitelům kvalitní a moderní informační zdroj, jednak jako i metodickou asistenci. Důležitým aspektem projektu je jeho inovační potenciál, obsažený zejména v modelových příkladech integrace průřezových témat rámcového vzdělávacího programu (RVP) rozpracovaných v mezipředmětových a interdiscipli­nárních vazbách. Vazba na strategické dokumenty je v žádosti podaná věcným a přesným způsobem, s odkazem na příslušnou část Bílé knihy a Dlouhodobého záměru. Žadatel též odkazuje na mezinárodní rovinu institucionálního vývoje vzdělávacích soustav v Evropě. Předložená žádost poskytuje dostatek přesvědčivých argumentů pro reálný profesní přínos pro cílovou skupinu.

Určení cílových skupin je věcné a zcela odpovídá celkovému záměru. Vzhledem ke skutečnosti, že projekt oslovuje reálnou potřebu a současné nedostatky v přípravě a tvorbě školního vzdělávacího programu (ŠVP), lze čekat, že zapojení cílové skupiny bude uskutečněno bez významnějších potíží. Žadatel prokazuje dostatek vědomostí kontextu realizace projektu. Klíčové aktivity a harmonogram jejich realizace jsou realistické a v plném souladu se záměrem projektu. Monitorování a evaluace výsledků obsahují optimální počet kvantifikovatelných ukazatelů umožňujících kvalitní a exaktní hodnocení průběhu realizace. Evaluace kvality výstupů poněkud deficitní stránkou navrženého systému monitorování.

Organizace žadatele nemá zkušenosti s realizaci obdobných projektů. Nicméně realizační tým je složen z kvalitních odborníků s dostatečnou kvalifikací a odbornými zkušenostmi, což poskytuje dostatečnou záruku kvality realizace navrženého projektu. Opatření pro zajištění publicity jsou dostatečná.

Jelikož se jedná o záměr, který realisticky nemůže dosáhnout požadovaných efektů v časovém horizontu realizace grantu, je otázka jeho další udržitelnosti klíčová. Žadatel si plně uvědomuje tuto skutečnost a poskytuje realisticky navrženou strategii pro zajištění trvalé udržitelnosti projektových aktivit. Kvantitativní ukazatele úspěšnosti realizace jsou prezentovány zcela realisticky. Přístup žadatele k zajištění uskutečnění výstupů z projektu je adekvátní požadavkům realizace.

Projekt je hlavně zaměřen na adekvátní prosazování průřezových témat v školství. Jednou z podstatných kvalit projektu je jeho zaměření na vývoj informační společnosti. Realizační tým projektu disponuje optimálními předpoklady pro jeho úspěšnou realizaci. Rozpočet projektu je lehce nadhodnocen, zejména v položkách materiálních nákladů. Projekt je zpracován velmi kvalitně. Žadatel prokazuje pozoruhodnou znalost současných poměrů v příslušné oblasti, reaguje adekvátním způsobem na reálnou potřebu a splňuje odborné a personální požadavky pro realizaci záměru."

"Závěry hodnotitele 2 (celkem 50 bodů)

Cílem projektu je realizace vzdělávacích kurzů v jedné ze vzdělávacích oblastí (Člověk a společnost) a naplňování příslušných průřezových témat rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Základem projektu jsou internetové kurzy, v rámci kterých budou účastníci zpracovávat vlastní záměr projektového vyučování. Zdůvodnění projektu je vcelku srozumitelné, je však podloženo nepříliš podrobnou analýzou.

Cílovou skupinou jsou pedagogové středních škol a 2. stupně základních škol. Projekt je dále chybně zacílen na absolventy všech typů škol (tato cílová skupina neodpovídá programu podpory Podpora zaměstnávání osob vyžadujících zvláštní péči (PpB)). Přínos pro oprávněnou cílovou skupinu je jasný. Plánované aktivity jsou popsány obecně, místy nesrozumitelně. Zarážející jsou celkové náklady klíčové aktivity 1 – Prezenční část kurzu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Způsob hodnocení průběhu realizace projektu není stanoven dostatečně podrobně, hodnotící indikátory jsou obecné. Udržitelnost projektu je částečná. Diskutabilní je otázka sponzorské podpory pro zajištění pokračování kurzů po skončení financování z ESF.

Slabou stránku projektu hodnotitel spatřuje v kvantifikaci výsledků a výstupů. Nesrovnalosti jsou v některých ukazatelích (chybně je vyplněn ukazatel 1.01.00A a ukazatel 1.01.32.A). Dále není jasná hodnota ukazatele 2.12.00.A, o které se žadatel v projektu vůbec nezmiňuje. Vzhledem k tomu, že se jedná o závazné ukazatele, které mají být na konci projektu splněny, jedná se o podstatnou chy­bu.

Další problém je ve výši rozpočtu, který je nepřiměřený. Do rozpočtu jsou zahrnuty náklady na organizátory kurzů a zaměstnance (osobní náklady, cestovné, ubytování), v realizačním týmu však tyto osoby nejsou vůbec uvedeny. Nadhodnocena je položka ‚lektoři – ubytování‘ a položka ‚zařízení a vybavení‘. Dále není jasná položka ‚doprava techniky na kurzy‘. Hodnotiteli není zřejmé, proč žadatel řeší účetnictví dodavatelsky. Některé položky v druhu výdaje ‚nákup služeb‘ převyšují částku 100 tis. korun, což v souladu s Příručkou pro žadatele o finanční podporu znamená povinnost vypsat výběrové řízení. Pokud by byl projekt přijat, rozpočet by se měl snížit minimálně o částku 1 mil. korun. Z výše uvedených důvodů projekt nedoporučuji k financování."

Projekt byl výběrovou komisí odsouhlasen s podmínkou krácení rozpočtu o 1.250.900 korun (v kapitole 3 o 130.000 korun, v položce na telefony a nájem o 319.000 korun, a bylo doporučeno zúžit realizační tým o úvazek redaktora 801.900 korun).

Druhý projekt Webhumanita na tom byl s hodnocením sice lépe, ale přesto byl finanční požadavek radikálně krácen z 9.293.290 korun na polovinu. Opět pro ilustraci jedno hodnocení:

Závěry hodnotitele 2 (celkem 85 bodů)

"Jedná se o velmi hodnotný a kvalitně zpracovaný záměr. Vytvoření serveru spojujícího fyzicky oddělené profesní a studijní komunity jistě povede k zkvalitnění vzdělávacího prostředí a k větší individualizaci vzdělávacích cest. Záměr projektu má prokazatelné přímé vazby na strategické dokumenty v oblasti rozvoje vzdělávací soustavy v ČR a v Evropě. Tyto vazby jsou v žádosti prezentovány velmi kvalitně.

Navržené aktivity mají značný potenciál přínosu pro cílové skupiny. Určení cílových skupin je zcela adekvátní projektovému záměru. Zapojení cílové skupiny učitelů do aktivit souvisejících s tvorbou encyklopedické části a s tvorbou ŠVP by vzhledem k potenciálu profesního rozvoje se zdá být neproblematickou. Slabší stránkou této části záměru je vytvoření dlouhodobějších diskusních komunit. Klíčové aktivity projektu jsou naplánovány v souladu s celkovým záměrem.

Navržené aktivity lze poměrně snadno monitorovat po kvantitativní stránce, což je v podstatě pro tento projekt hlavním evaluačním kritériem. Organizace žadatele nemá zkušenosti s realizací obdobných projektů. Nicméně personální obsazení realizačního týmu je dostatečnou zárukou pro kvalitní realizaci záměru. Opatření pro zajištění publicity jsou adekvátní.

Žadatel poskytuje dostatečnou záruku udržitelnosti alespoň minimálního souboru webových aktivit po skončení grantového období. Udržitelnost a další vývoj ostatních činností bude ve velké míře záležet na úspěšné realizaci původního projektu.

Hlavní výstupy z projektu – počet účastníků kurzů, počet návštěvníků serveru a osob zapojených do realizace webových aktivit – jsou adekvátně kvantifikované. Zajištění optimální účasti na diskusních fórech zůstává poněkud problematické.

Projekt je hlavně zaměřen na podporu rozvoje informační společnosti. Na rovné příležitosti má pozitivní dopad. Z hlediska udržitelného rozvoje a místních iniciativ je neutrální. Odborné kvalifikace realizačního týmu jsou dostatečnou zárukou úspěšné realizace projektu. Rozpočet projektu je přiměřený záměru a náplni klíčových aktivit. Nejsilnější částí záměru je jeho inovační potenciál a podpora moderních modelů výuky prostřednictvím propojování učitelských a studentských komunit."

Další otázky pro Zdeňka Pobudu:

Jaká je struktura plánovaných nákladů na projekty Webhumanita a Člověk a společnost Internetem i slovem, jaké budou jejich evaluovatelné výstupy?

„Je nám líto, ale o struktuře výdajů na Webhumanitu a na Casis se v daném okamžiku odehrává diskuse mezi námi a poskytovatelem dotace, takže jen předběžně: přibližně 60 procent výdajů z obou projektů připadne přímo či nepřímo na prezenční kurzy pro učitele (od nájmů prostor přes lektorné a pomůcky až k cestovnému a stravnému hrazenému učitelům), přibližně 25 procent na autorskou práci. S jistotou lze pouze říci, že režie nepřekročí sedm procent a že tvorba internetového prostředí se bude pohybovat pod deseti procenty u Webhumanity (včetně práce pro učitelské stránky v projektovém vyučování) a mnohem níže u Casis. Sledovatelné výstupy u Casis jsou v prvé řadě proškolení učitelé, ve Webhumanitě aktivní účast na nabízených modelových projektech ze strany učitelů a jejich žáků.“

V obou projektech je cítit určitý rozpor, pokud budujeme internetové projekty, proč jde 60 procent výdajů na prezenční kurzy pro cílovou skupinu? A přiznejme si, že deset procent nákladů na „internetové prostředí“ projektu Webhumanita znamená přes 900.000 korun, a to není určitě málo. Formulace z kladných hodnocení se mi zdají příliš vágní na rozdíl od negativního, které je až nepříjemně konkrétní.

O projektech jsme žádné další informace od MŠMT a ani od SPHV nedostali, takže jsem použil jen internetové archivy:

„K nejvýznamnějším aktivitám plánovaným na druhé pololetí 2006 patří vytvoření Serveru pro podporu humanitního vzdělávání a projekt CASIS.“

Server pro podporu humanitního vzdělávání

„Server pro podporu humanitního vzdělávání je zaměřen na modernizaci vzdělávacích programů ve vzdělávací oblasti ‚Člověk a společnost‘ a zvláště na integraci průřezových témat RVP do výuky, s ohledem na mezipředmětové a interdisciplinární vazby. Cílem je podporovat schopnost učitelů využívat možnosti, které jim poskytuje kurikurální reforma v oblasti aktivního učení a individualizace výuky, a zároveň podpořit jejich připravenost vytvářet školní vzdělávací programy, zvláště s ohledem na mezipředmětové vazby a integraci průřezových témat do výuky, v případě základního vzdělávání podpořit i vlastní tvorbu ŠVP.
Při koncepci serveru usilujeme o to, aby inicioval vznik internetové komunity tvořené učiteli a žáky, překračující hranice mezi jednotlivými typy škol i školami samotnými. Dále usilujeme o to, aby spolu v rámci serveru komunikovali žáci ZŠ a SŠ, jejich učitelé a také studenti vysokých škol (zvláště humanitních oborů a oborů připravujících budoucí učitele).
V rámci serveru se proto budou rozvíjet tři složky:

1. Informační složka: Určitá forma malé společenskovědní encyklopedie, která se však nebude vyčerpávat pouze klasickými hesly, ale též doprovodnou částí tvořenou výběrem ze standardních textů vhodných k prohlubování znalostí, vytváření referátů i ke koncipování výkladu o daném pojmu. Ke každému heslu bude otevřena možnost vstupu uživatelů serveru ve formě doplňujících dotazů, komentářů a diskusí k referovanému pojmu. Tato internetová diskuse bude autorem příslušného hesla v pravidelných intervalech shrnována a komentována tak, aby se vedle relevantních informací neobjevovala bez dalšího vysvětlujícího komentáře pochybná či stranná tvrzení a abychom se tak vyvarovali nedostatku, kterými trpí např. Wikipedie.
Do této složky náležejí i metodické a didaktické texty určené zvláště učitelům občanské výchovy/ občanské nauky/ základů společenských věd.
Encyklopedickou část budou rozvíjet jednotlivé poradny, ve kterých se uživatelé serveru nebudou objevovat pouze v roli tazatelů, kterým odpovídá povolaný expert, ale i v roli těch, kdo odpovídají na otázku, popř. rozvíjejí původní téma (např. jazyková a stylistická poradna, technická poradna, poradny k jednotlivým tématům podle zájmu uživatelů).

2. Druhou složku bude tvořit recenzní část. Hodnocení reprezentativní části publikací ze společenskovědní oblasti vycházejících na českém trhu bude zohledňovat pedagogické potřeby; určitou objektivitu, jež by měla učitelům usnadnit rozhodování, zda znalosti či inspirace získané četbou knihy využít při výuce, poskytne hodnocení jedné publikace třemi nezávislými posudky, tyto posudky budou zpracovávány podle společně stanovených kritérií, ke kterým bude náležet i využitelnost knihy jak při přípravě výuky (zvláště interaktivních hodin), tak jako doporučené literatury při přípravě studentského referátu či pro rozšiřující samostudium motivovaného žáka. Kromě těchto hodnocení svázaných poměrně přísnými pravidly předpokládáme texty, které budou skutečně respektovat žánr recenze (včetně subjektivního postoje autora recenze a ohledu k překvapivým pohledům na recenzovaný text).

3. Diskuzně publikační činnost; fóra k problémům souvisejícím s tématickým zaměřením textu. Jednotlivé fórum může založit kterýkoliv uživatel serveru po dohodě s redaktorem, který zajistí odborného konzultanta pro téma fóra (buď si, pokud je k tomu kompetentní, převezme dohled nad tématem sám, nebo vyhledá externího odborníka). Publikace tvorby uživatelů serveru (články, eseje, recenze, povídky), asistence při jejich tvorbě, jejich hodnocení a diskuze k nim. Opět se prolíná ‚odborná činnost‘ (redaktoři serveru a externí odborní konzultanti) a vstupy uživatelů serveru. V jednotlivých kategoriích tvorby budou vypisovány soutěže a pro autory nejzdařilejších příspěvků bude každoročně uspořádán kurz zaměřený na témata občanské a multikulturní společnosti, životního prostředí, komunikace a tvořivého psaní.“

CASIS

„Cílem je vytvoření programu vzdělávání pro učitele ve vzdělávací oblasti ‚Člověk a společnost‘ a naplňování příslušných průřezových témat RVP ZV. Páteř tohoto programu tvoří internetový kurz, ve kterém budou učitelé na základě modelových příkladů rozvíjet svoji schopnost rozpracovávat jednotlivá témata v jejich mezipředmětových a průřezových vazbách, budou se učit využívat škálu možností, kterou pro výuku společenskovědních oborů nabízí internetové médium. Rozhodující formu tvoří podpora projektového vyučování. V rámci internetového kurzu nabízíme modelové projekty, na jejichž základě učitel zpracuje vlastní záměr projektového vyučování využívající při práci se žáky, a zvláště při práci žáků, specifika internetového prostředí (částečná anonymizace, nutnost vyjádření postoje na malé ploše, vazba komunikace v reálném čase na využívání informačních zdrojů apod.). Očekávaným výstupem těchto projektů je vytvoření vlastních internetových stránek, popřípadě internetových časopisů (e-zinů) zaměřených na konkrétní místní problém.
Modelové projekty se soustředí na tři oblasti:

1. oblast protipředsudkových cvičení, uznání druhého v jeho jinakosti a respektování odlišností v rámci multikulturní společnosti;

2. mediální gramotnost a enviromentální výchova zaměřené na prosazení určitého postoje v souvislosti s lokálně citlivým tématem, např. rozhodování zasahující životní prostředí, rušení střední školy, ohrožení chráněné památky apod.;

3. témata související s nejnovějšími dějinami.

Učitelům, kteří se rozhodnou tyto modelové projekty využít, bude poskytnuta pomoc při vytváření vhodného internetového prostředí na míru jejich potřeb (složení a zájmy žáků v jejich škole apod.) a táž podpora jim bude poskytnuta i při samotné realizaci jejich seminářů, včetně zprostředkování spolupráce s potřebnými partnery (profesionály v dané oblasti, vědeckými pracovníky, představiteli NNO, představiteli politické reprezentace a veřejné správy). Zkušenosti z těchto školních realizací modelových projektů budou využity k dalšímu rozpracování a obohacení původního modelového projektu.
Ve svých podpůrných částech bude internetová část kurzu nabízet informační podporu, manuály, metodicko-didaktické materiály, slovníkovou složku s obsahovým vymezením určujících pojmů v dané oblasti a jejím rozčleněním do kategoriální struktury, a škálu nápadů, jak využít Internetu při výuce příslušných předmětů. Vzhledem k tomu, že možnosti internetové komunikace jsou omezené, považujeme za nezbytné navázat na tuto internetovou páteř kurzu klasické kurzy dalšího vzdělávání pedagogů. Ty jsou rozpracovány v rozsahu 48 hodin a s ohledem na individuální preference učitelů jsou připraveny v týdenní (resp. osmidenní) variantě, víkendové variantě a ve variantě rozložené do osmi jednodenních vstupů (předpokládaná hodinová dotace celkem je 1824 hodin).
Při rozpracování integrujících témat náležejících převážně vzdělávací oblasti ‚Človek a společnost‘ klademe důraz na mezipředmětové vztahy, vždy však důsledně respektujeme zcela dotvořený profil předmětu ‚Dějepis‘ a vycházíme z teze, že integrace by se v maximální možné míře měla týkat témat, ale neměla by přesáhnout do předmětů.
Vedlejším přínosem projektu je zvyšování počítačové gramotnosti učitelů. Zájem o kurz byl předběžně testován pracovníky kateder OV-ZSV PedF UK, PedF UJEP, PedF UP, katedry filosofie ZČÚ, aktivisty občanských sdružení CIVITAS-CZ a SVOD (Sdružení pro výchovu k občanství a demokracii) při jejich kontaktu s učiteli ZŠ a SŠ v rámci DVPP, kombinovaného a rozdílového studia. Z oslovených 500 učitelů vyslovilo předběžný zájem 90 procent.

Cílová skupina:
Učitelé druhého stupně ZŠ a SŠ, kteří se přímo aktivně zúčastní a budou frekventanty celého běhu kurzů (cca 400).
Učitelé druhého stupně ZŠ a SŠ, kteří využijí podněty internetové části kurzu a zvláště jeho podpůrných části (cca 4000).
Žáci SŠ a ZŠ, kteří se účastní projektového vyučování v rámci pilotáže modelových projektů (cca 800).
Nepřímý užitek – žáci druhého stupně ZŠ a žáci SŠ.“

ebf - tip do článku - debata

Záměry bezesporu zajímavé, ale je SPHV skutečně zárukou, že takovéto internetové projekty budou mít nákladům odpovídající přínos? Dosavadní vývoj WebTolerance.cz zatím příliš přesvědčivý není.

Jaký je ostatně váš názor?

Souhlasíte s poskytnutím dotací občanskému sdružení SVHP?

Autor článku

Autor je nezávislým konzultantem a publicistou. Od roku 1994. Spolupracoval s časopisy CHIP, Win, Computer a Connect!, od roku 1998. Pak publikoval převážně na serveru Svět Namodro.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).