Hlavní navigace

Zastoupení verzí Flashe

28. 2. 2003
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Kolik českých webů spoléhá jen na Flash, a kolik z nich Flash kombinuje s HTML? Jaké verze Flashe jsou počítače uživatelů schopny zobrazovat? Liší se nějak uživatelé víkendoví od uživatelů přistupujících na web v pracovním týdnu? A čím se odlišuje vybavení uživatelů různě zaměřených serverů? Po přečtení dnešní studie o českém webu budete vědět více.

Při sestavování vzorku sta českých webů jsem byl veden snahou o zastoupení dostatečného počtu webů ve všech druzích. Tehdy jsem ještě netušil, že vzorek podrobím rozboru na zastoupení Flashe. Přesto mi nejspíš mnozí neuvěří, že statistické sledování nebylo vedeno zájmem potvrdit vlastní premisy. Nesledoval jsem Flash z hlediska verzí, avšak z pohledu použití.

823

Zastoupení Flashe na webu
Celá stránka ve Flashi 5 %
Část stránky ve Flashi 7 %
Reklama ve Flashi 17 %
Žádný Flash 71 %

Proti použití Flashe například ve firemní prezentaci, jako třeba v případě Budvaru, nelze protestovat, zaskočil mě ale na stránce Evropské unie. Pokud od webu očekáváte textové informace, prohledavatelnost fulltextem a snadnou použitelnost a přístupnost, pak spoléhání na Flash jako jediný formát pro web není právě snadné. Bohužel se stále ještě na některých webech drží flashové intro, které většinou postrádá jakýkoli dešifrovatelný smysl. Na žádném webu ze vzorku se nesetkáte s možností vědomého výběru verze v HTML či ve Flashi. Flash pro ztvárnění domovské stránky využilo jen pět webů ze vzorku.

Vhodnější volbou je využít vymožeností Flashe jen na některé prvky stránky. Především možnosti animace, vektorové kresby, streamování, skriptování a práce s XML dobře doplňují a oživují vzhled strany. K tomuto kroku se uchýlili a HTML s prvky Flashe zkombinovali tvůrci sedmi webů ze vzorku. Celkem tedy weby, na nichž záměrně webdesignéři využili technologie Flashe, představují ve sledovaném vzorku 12 procent. Flash se objevuje především na firemních prezentacích a slouží pro usazování značky do povědomí uživatele. Pouze výjimečně bývá Flash nasazen s využitím zmiňovaných předností. Většinou si tvůrce vystačí s animací.

S Flashem se setkáte ještě na dalších 17 procentech webů, kde je tento formát použit na reklamních pozicích. Vzorek se nekryje se vzorkem prezentačních webů, protože reklama se na nich nevyskytuje. Celkem tedy 29 procent webů si neprohlédnete kompletně bez pluginu Flashe. Během sbírání dat jsem vynechal možnost sledování aktuálně používaných verzí Flashe, protože i jen na 29 webech bylo mnoho desítek flashových objektů, které by bylo třeba otestovat, protože ne vždy je radno spoléhat jen na deklarovanou verzi. Díky počinu společností Economia Online, Computer Press a CP Online však můžeme porušit dosavadní zvyk, kdy se Studie o českém webu zaměřovaly jen na rozbor stránek a nahlédneme na druhou stranu opony, abychom zjistili, jak jsou na tom s verzemi uživatelé.

Jiří Waisser zpracoval statistiku zobrazení jednotlivých verzí Flashe ve výměnném reklamním systému newLinx (vzorek 1), v reklamním systému serverů Živě, Mobilmania a Doupě (vzorek 2) a v reklamním systému serverů iHNed (vzorek 3). Vzorek 1 vychází z hodnot 616.509 zobrazení v týdnu 20. až 27. února 2003. Vzorek 2 představuje 450.754 hodnot získaných v rozmezí 7. až 27. února 2003. A vzorek 3 reprezentuje 18.662 hodnot získaných od 20. do 25. února. Odchylky týdenního průměru od průměru víkendových uživatelů můžeme sledovat na vzorku 4, který byl sebrán 22. a 23. února 2003 ve výměnném reklamním systému newLinx z 221.158 hodnot.

824

Akceptování Flashe uživateli
Verze Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 3 Vzorek 4
Flash 3 92,3 % 93,9 % 92,6 % 93,0 %
Flash 4 91,2 % 93,4 % 92,0 % 91,9 %
Flash 5 90,1 % 92,4 % 91,1 % 90,7 %
Flash 6 (MX) 76,6 % 82,8 % 77,8 % 77,1 %
Žádný Flash 7,7 % 6,1 % 7,4 % 7,0 %

Součet procent ve sloupcích vždy dává více než 100 procent, protože pluginy nových verzí Flashe umožňují i přehrávání verzí starších. I přestože byly statistiky vytvořeny na základě zobrazení a nevypovídají tedy o uživatelích, je dosti patrné, že vzorky se od sebe neliší, s výjimkou akceptování Flashe 6 na technických serverech Computer Pressu, což je pochopitelné.

Statistika sice původně vznikla, aby usnadnila tvůrcům bannerů rozhodování, v jaké verzi uložit Flash, aby ho zhlédlo maximum recipientů, ale můžeme ji vztáhnout i na obecnější doporučení pro web. Zde je patrný rozdíl mezi verzí 5 a 6. Zatímco je téměř jedno, zda budete používat Flash 3, 4 nebo 5, tak s Flashem verze 6 je třeba ještě nakládat obezřetně a pro reklamní plochy se nehodí vůbec, jinde na webu by pak jeho použití mělo mít opodstatnění (práce s XML, streamovaná média), jinak se pouze obíráte o uživatele.

MM socky3

Z porovnání vzorku 1 a vzorku 4 můžeme usoudit, že vybavení uživatelů, kteří se připojují o víkendu, se nijak zásadně neliší od uživatelů, kteří přistupují na web v průběhu celého týdne. Ať už vyberete verzi kteroukoli, je nutné pamatovat také na alternativu v HTML (u reklamy pak GIF či JPEG), aby nebylo ignorováno 7 (Flash 3) až 23 procent (Flash 6) uživatelů webu – tedy potenciálních zákazníků.


Tento článek vznikl ve spolupráci s administrátorem reklamních systémů Computer Pressu Jiřím Waisserem, díky vstřícnosti vydavatelství Economia Online, Computer Press a provozovatele reklamního systému newLinx CP Online.

Jakou verzi pluginu Flashe máte ve svém prohlížeči?

Autor článku

Autor se zabývá výkonovým marketingem na internetu. Pracoval pro Advertures, Dobrý web a Outrider. Martin byl dříve redaktorem Lupy a dalších periodik o IT.