Hlavní navigace

Alternativní operátoři se bouří, Telefónica O2 podle nich neplní požadavky ČTÚ

13. 12. 2006
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 29
Telekomunikační společnosti nesouhlasí se způsobem, jakým se společnost Telefónica O2 Czech Republic vypořádala s nařízením ČTÚ, které ji ukládalo umožnit výběr paušálu za telefonní linku i alternativním operátorům. O co se konkrétně jedná a proč je přístup O2 pro alternativní operátory nepřijatelný?

Spory mezi alternativními operátory a Telefónicou O2 (TO2CR, dříve Český Telecom) nebyly v minulosti a nejsou také dnes ničím neobvyklým. Tentokrát se jedná o výběr paušálu za pronájem telefonní linky.

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) zveřejnil v březnu letošního roku výsledky analýzy trhu č.1 [PDF, 1338 KB] – přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby. Závěry analýzy hovoří jasně. Trh č.1 není efektivně konkurenčním trhem, neboť na něm působí podnik s významnou trží silou. Na základě tohoto zjištění se Rada ČTÚ rozhodla uložit společnosti TO2CR (v té době ještě Český Telecom) nápravná opatření tak, aby v ideální případě měly všechny subjekty poskytující telekomunikační služby na bázi volby a provolby operátora obdobné podmínky pro provozování služeb, jako má TO2CR.

26. dubna letošního roku vydal ČTÚ rozhodnutí č. REM/1/04.2006–12 [PDF, 737 KB], jehož prostřednictvím ukládá Českému Telecomu mimo jiné následující povinnost.

„Umožnit přístup k specifickým síťovým prvkům a přiřazeným prostředkům pro účel služby přístupu k veřejné telefonní síti v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby podle paragrafu 84 Zákona, a to povinnost umožnit účtování ceny za službu přístupu v pevném místě k veřejné dostupné telefonní síti za účelem využívání veřejné dostupné telefonní služby prostřednictvím účastnického vedení formou analogové přípojky a digitální ISDN2 přípojky podnikateli, se kterým má účastník využívající službu předvolba operátora smlouvu, a to na základě žádosti účastníka.”

Zjednodušeně řečeno: ČTÚ chtěl tímto rozhodnutím umožnit uživatelům, kteří využívají u alternativců službu volba operátora pouze jedno komplexní vyúčtování služeb. Dnešní praxe je totiž taková, že alternativní operátor vyúčtuje zákazníkovi pouze „provolané minuty“. Paušál za pronájem pevné telefonní linky se platí přímo TO2CR. Zákazník tak každý měsíc obdrží dvě různá vyúčtování.

Český Telecom měl povinnosti, které mu ČTÚ uložil v I. výroku, splnit do 6 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí. Lhůta začala běžet počínaje 2. květnem.

Nová referenční nabídka

1. listopadu Telefónica O2 zveřejnila novou referenční nabídku RO-PPM. Ta sice umožňuje alternativním operátorům vyúčtovávat paušál za pronájem telefonní linky společně s dalšími službami, nicméně pokud zákazník vyžaduje fakturu, může mu ji vystavit pouze TO2CR. Na tuto skutečnost upozornila na tiskové konferenci 28. listopadu společnost GTS Novera.

„Všichni operátoři mají možnost zahrnout paušál za telefonní linku do vyúčtování služeb. Avšak případný výběr uskuteční na vlastní náklady a prostředky za pronájem telefonní linky pak následně v celé výši odvede Telefónice O2. Pokud zákazník vyžaduje fakturu na položku pronájem telefonní linky, vystavuje ji Telefónica O2. Ve skutečnosti jsou tedy doklady opět dva. Navíc riziko nevýběru nese alternativní operátor. Podle našeho názoru Telefónica O2 nesplnila nařízení ČTÚ,“ uvedl Miloš Mastník, ředitel úseku strategie a rozvoje GTS Novera.

To je jedna strana mince. Alternativní operátoři argumentují faktem, že TO2CR sice umožňuje účtovat paušál za telefonní linku na jednom vyúčtování, nicméně vybraná částka je v celé výši poukázána TO2CR, která vystavuje daňový doklad. Alternativní operátor v podstatě funguje jako jakýsi prostředník či banka, která zajistí na vlastní riziko a náklady výběr za určitou službu. Z vybrané částky ale nezíská ani korunu. A tady je právě kámen úrazu.

Jak si vykládají rozhodnutí ČTÚ alternativní operátoři?

Telekomunikační společnosti nabízející služby na bázi volby operátora si totiž vykládají nařízení ČTÚ jiným způsobem než TO2CR. Podle nich by měla vzniknout služba paušál za pronájem telefonní linky na velkoobchodní bázi. Stejně jako dnes TO2CR nabízí alternativním operátorům ADSL služby na vlastní platformě za velkoobchodní ceny, měl by existovat obdobný model i pro zmiňovaný paušál. TO2CR by od ceny, kterou v současné době účtuje konečným zákazníkům odečetla náklady na výběr paušálů a nabídla by operátorům tuto službu za velkoobchodní cenu.

Ti by pak zajišťovali výběr paušálu ve stejné výši, jako je tomu nyní u TO2CR, odváděli by však TO2CR pouze velkoobchodní cenu za službu. Záleželo by tedy jen na nich jak efektivně by byli schopni minimalizovat náklady na výběr paušálu, a tedy i generovat přiměřený zisk. Alternativní operátoři chtějí službu, která bude splňovat atribut prodeje třetí stranou a to, co TO2CR nabízí dnes, je pouze výběr. Taková forma je pro alternativce logicky nepřijatelná. Navíc o prodeji třetími stranami se píše i v samotném rozhodnutí ČTÚ, konkrétně v pasáži věnující se připomínkovému řízení.

„.. Správní orgán tuto problematiku tedy posoudil v rámci analýzy trhu č.1 a rozhodl tak, jak je uvedeno v části I. výroku tohoto rozhodnutí, následně pak tuto problematiku odůvodnil s tím, že povinnost poskytovat specifikované služby za účelem dalšího prodeje třetími stranami správní orgán ukládá podniku s významnou tržní silou, aby umožnil efektivnější konkurenci prostřednictvím předvolby operátora, neboť pak účastník může dostávat jediné vyúčtování.“

TO2CR se však domnívá, že rozhodnutí ČTÚ splnila. „Z vlastní iniciativy jsme navíc nabídku přeúčtování paušálu upravili tak, aby byla použitelná v praxi, aby alternativní operátoři mohli službu nabízet a zákazníci nemuseli dostávat například dva účty," prohlašuje Martin Žabka tiskový mluvčí společnosti TO2CR.

Námi oslovené telekomunikační společnosti však shodně potvrdily, že podle jejich názoru nová referenční nabídka nenaplňuje povinnosti vyplývající z rozhodnutí ČTÚ.

„Tuto referenční nabídku neakceptujeme, a to z toho důvodu, že není v souladu s rozhodnutím ČTÚ. Dle našeho názoru společnost Telefónica O2 Czech Republic tímto způsobem obchází povinnosti a podmínky uložené rozhodnutím ČTÚ ze dne 26. dubna 2006,“ potvrzuje Michaela Hajná, tisková mluvčí společnosti Volný.

Navíc všichni alternativní operátoři, kterých se výběr paušálu týká, podali proti nové referenční nabídce TO2CR stížnost k podnětné komisi ČTÚ.

„Vzhledem k tomu, že Tiscali klasifikuje tento případ jako neplnění rozhodnutí ČTÚ ze strany společnosti Telefónica, podala Tiscali vzápětí – tj. 3.11. – podnět k prošetření plnění rozhodnutí ČTÚ. Jak již bylo zmíněno, každý měsíc, o který se oddálí řádné zavedení služby v souladu s uloženou povinností, lze vyjádřit jako finanční ztrátu všech alternativních operátorů. Okamžité jednání z naší strany tedy bylo samozřejmé a Tiscali nyní předpokládá, že ČTÚ bez zbytečných průtahů zasáhne proti evidentnímu neplnění svých rozhodnutí a napraví současný vadný stav,“ říká Michaela Tichá, tisková mluvčí společnosti Tiscali.

A vypadá to, že minimálně z pohledu Tiscali nezůstane jen u stížnosti k ČTÚ. Někteří alternativní operátoři totiž pravděpodobně již počítali s příjmy za výběr paušálu. Tiscali bude podle Michaely Tiché na TO2CR vymáhat ušlý zisk.

„Po zkušenostech z minulosti jsme očekávali, že ze strany společnosti Telefónica budou činěny obstrukce. Díky tomu, že Telefónica neplní rozhodnutí ČTÚ, vzniká tím samozřejmě společnosti Tiscali škoda, jejíž úhradu budeme na Telefónice vymáhat.“

Jak celý spor dopadne, záleží nyní na ČTÚ. Ten by měl v nejbližší době rozhodnout o oprávněnosti stížností a případně uložit TO2CR změnu referenční nabídky, tak aby odpovídala záměru, který stál za jeho dubnovým rozhodnutím.

KL22_nominace

Podle Ing. Dany Marklíkové, tiskové mluvčí ČTÚ, Úřad obdržel od alternativních operátorů podněty, které se týkají údajného neplnění rozhodnutí č. REM/1/04.2006–12 a č. REM/2/04.2006–13 a na jejich základě vydané referenční nabídky společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s.

„V současně době jsou všechny podněty prošetřovány Úřadem. Bližší informace proto nelze sdělit dříve, než příslušná šetření skončí a dojde k vyřízení podnětů operátorů. Úřad předpokládá ukončení tohoto šetření v nejbližších dnech,“ dodává Ing. Dana Makrlíková.

Myslíte, že ČTÚ nařídí Telefónice O2 změnu referenční nabídky?

Autor článku

Internetové novinařině se věnuje od roku 2005, kdy začal jako redaktor pracovat pro vydavatelství Internet Info.