Hlavní navigace

Contactel začal rušit emailové schránky

9. 7. 2002
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Contactel již přibližně měsíc uplatňuje pravidlo, podle kterého vám smaže poštovní schránku, pokud se 90 dnů nepřipojíte k Internetu skrze jeho vytáčené připojení RazDva. Je přitom celkem lhostejno, že denně k poštovní schránce přistupujete například z pevné linky či vytáčeného připojení jiného poskytovatele.

Ve Spojených státech konce padesátých let panovala segregace, o níž se může starému kontinentu pouze zdát. Zdejší establishment byl založen na příležitostném antisemitismu, rasismu, sexismu a tisíci jiných tichých překážkách, jež blokovaly vstup těm, kdo neměli správný původ. Když si chtěl senátor Barry Goldwater zahrát golf v klubu Chevy Chase na předměstí Washingtonu, řekli mu, že vstup do klubu je omezený. Říká se, že odpověděl: „Jsem Žid jen napůl, nemohl bych si zahrát alespoň devět jamek?“ Podobně se zřejmě v uplynulém měsíci cítila řada uživatelů Internetu zdarma od Contactelu.

Minulý týden totiž přišlo do redakce několik mailů, z nichž jeden si dovolím citovat: „Staronový problém je opět zde. Pokud máte e-mail např. u Contactelu a nevybíráte si schránku modemem, tak Contactel nastavil pravidlo, že pokud si schránku nevyberete tři měsíce modemem, tak Vám ji prostě zruší. To se mi stalo nyní, protože si schránku vybírám po pevné lince a nebyl s tím problém snad po dva roky, co ji vlastním. Po sdělení této informace jsem požádal dámu na hot-line, aby mi alespoň přeposlala e-maily, ale ty zanikly se zrušením schránky. Třikrát bravo alternativním operátorům!!“

Na první pohled by se mohlo zdát, že se jedná o stejné „elitářství“, jako když Český Telecom, tehdy ještě SPT Telecom, omezil uživatele bez správné příslušnosti v přístupu k telefonnímu seznamu. Když zavoláte na technickou podporu, dozvíte se, že situace je skutečně taková, jaká je. Contactel přibližně před měsícem začal odmazávat poštovní schránky, které byly součástí Internetu zdarma, pokud jste se v průběhu uplynulých 90ti dnů nepřipojili skrze vytáčené připojení RazDva. Jako připojení se tím pádem nepočítá přístup k obsahu poštovní schránky či FTP z pevné linky, vytáčeného připojení jiného poskytovatele apod.

Contactel je však tentokráte z obliga. Bod 5.6. Všeobecných podmínek poskytování služeb společnosti Contactel totiž stanoví, že: „Účastníkovi, který se nepřipojí k Internetu po dobu 90 dní od posledního přihlášení k síti Internet prostřednictvím svého uživatelského jména zvoleného při registraci Služby, budou ukončeny veškeré služby uvedené v odstavci 3. Řádu Služby.“ A upřímně řečeno se Contactelu nelze divit, protože poštovní schránka byla od začátku nabízena jako doplněk RazDva, nikoli jako freemail, a když jej někdo takto používá, Contactel na něj vlastně doplácí (přestože prostor obsazený všemi poštovními schránkami činí pouhých 175 GB).

Na druhou stranu lze uplatnění tohoto přístupu považovat za konkurenční nevýhodu, i když přínos takového zákazníka je velmi pochybný. Quick, VOLný ani Tiscali žádné takové pravidlo zavedené nemají. I když Jet2Web, provozovatel služby VOLný, o jeho zavedení skutečně uvažoval a odradily jej pouze komplikace, které by taká změna nutně musela přinést. Zejména nutnost realizace informační kampaně, na kterou v daném okamžiku nebyl čas ani prostředky. Nyní jsou zákazníci Internetu zdarma omezeni pouze v přístupu k doplňkovým službám poštovní schránky (kontrola pravopisu apod.), nicméně Jet2Web nevylučuje, že se k nápadu ještě vrátí.


10.7.2002

Vážený pane Zemane,

dovolte mi, abych vyjádřila oficiální stanovisko Contactelu k Vašemu článku „Contactel začal rušit emailové schránky“, publikovaném na Lupě 9. července 2002.

Jak sám píšete, pravidlo rušení neaktivních e-mailových schránek je součástí Všeobecných podmínek Contactelu, a to od samého počátku existence služby RazDva, a zákazníci na tuto podmínku zcela dobrovolně přistoupili. Kromě toho byli všichni zákazníci RazDva již v únoru informováni e-mailem o skutečnosti, že ke službě RazDva je zapotřebí přistupovat prostřednictvím modemu. Zákazníci tak měli celých pět měsíců na to, aby uložili své e-maily a důležitá data.

Contactel poskytuje všem uživatelům Internetu špičkovou zákaznickou podporu a udržování neaktivních e-mailových schránek jde na úkor aktivních uživatelů. Rušení neaktivních schránek Contactelu také umožňuje zvýšit počet dostupných emailových adres pro nově registrované uživatele.

Vážený pane Zemane, cítíme se hluboce dotčeni a ohrazujeme se proti spojování jména Contactelu s antisemitismem, rasismem a sexismem, byť toto spojení může být nepřímé a okrajové. V žádném případě své zákazníky nediskriminujeme ani nesegregujeme a postupujeme striktně podle pravidel, které jsme svým zákazníkům nabídli a které naši zákazníci přijali.

Na rozdíl od svých konkurentů se nesnažíme trh ohromit množstvím „mrtvých duší“, ale vždy vykazujeme skutečný počet aktivních zákazníků. Nevidíme komerční ani jiný smysl v péči o neaktivní uživatele, kteří přistupují ke službě náhodně a jednorázově. Pro takové uživatele existuje na trhu řada jiných nabídek. Naším cílem je naopak pečovat o zákazníky, kteří službu RazDva používají opakovaně. Ostatně, jak správně uvádíte, služba RazDva není koncipována jako freemail.

Vedení Contactelu se distancuje od spojování jména společnosti (třebaže nepřímého) s takovými pojmy jako je antisemitismus, rasizmus a sexismus. Předpokládáme, že tento dopis zveřejníte stejným způsobem, jakým byl zveřejněn Váš výše uvedený článek.

Mobile Internet Forum 2022

Děkuji a srdečně zdravím,

Romana Tomasová
tisková mluvčí

Je přístup Contactelu správný?

Autor článku

Score => Lupa.cz => M&W => Advertures => McCann Prague => Leagas Delaney Hamburg / Prague => Dark Side => [?]