Hlavní navigace

České Radiokomunikace příliš riskují kvůli krátkodobým ziskům

2. 11. 2009
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: 115393
Mezi televizí Nova a Českými Radiokomunikacemi se rozhořel spor, za jakých podmínek by bylo možné urychlit přechod ze zemského analogového na zemské digitální vysílání. Nova zjistila, že lhůty, které pro přechod stanovuje vládní harmonogram digitalizace, tedy Technický plán přechodu, jsou tak dlouhé, že pokud se jimi budou všechny dotčené subjekty řídit, většina diváků raději uteče k jiným vysílacím platformám, především k satelitu. UVNITŘ REAKCE ČESKÝCH RADIOKOMUNIKACÍ

Nova měla na sklonku léta hned dva důvody, proč nenávidět České Radiokomunikace. Za prvé ji na západě Čech šíří digitálně na jiném vysílacím kanálu, než chtěla, a za druhé nesouhlasí s rychlejším vypnutím analogového vysílání z libereckého Ještědu. Oba případy mají něco shodného: předčasné vypínání analogového vysílání oproti termínům stanoveným v Technickém plánu přechodu.

Spor o vysílací kanál 66

Když letos v dubnu zahájily České Radiokomunikace vysílání své digitální sítě 2, která obsahuje i Novu, z chebského vysílače Zelená hora, zadělaly si na problém. Místo plánovaného kanálu 35 totiž využily náhradní kanál 66. O dva měsíce později, když startovala táž digitální síť z blízkého vysílače Klínovec, České Radiokomunikace rovněž použily náhradní kanál 66 místo původně deklarovaného kanálu 35. Důvod byl nasnadě: kanál 35 totiž využívá analogový program ČT 1 na chomutovském vysílači Jedlová hora, a pokud by multiplex 2 ze Zelené hory a Klínovce vysílal na stejném kanálu, vzájemně by se s ČT 1 rušily.

Petr Dvořák Patrik Slavík

Ačkoli se digitální vysílání na Chebsku a Jáchymovsku na dočasném kanálu 66 týká Novy, Primy i TV Barrandov, proti použití tohoto kanálu protestovala pouze Nova. Na snímku zleva generální ředitel Novy Petr Dvořák a technický ředitel Primy Patrik Slavík. (Foto: Ivana Dvorská, DigiZone.cz)

Ostatně, o tomto problému věděl dopředu i Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Ten původně ani nepočítal s tím, že by multiplex 2 vysílal ze Zelené hory a Klínovce, pro západní Čechy byl pro tuto síť plánovaný jen jeden silný vysílač na Krašově – s vysílacím kanálem 48. Stejný vysílací kanál se objevuje i v tabulkách Technického plánu přechodu jako vysílací kanál multiplexu 2 pro celou územní oblast Plzeň, kam spadá i Chebsko a Jáchymovsko. Jenže kanál 48 se pro vysílače Zelená hora a Klínovec použít nemohl kvůli regionálnímu odpojování televize Prima pro Karlovy Vary.

České Radiokomunikace, které jako operátor multiplexu 2 vypracovaly návrh sítě s dvojnásobným počtem vysílačů velkého a středního výkonu oproti Technickému plánu přechodu, tedy navrhly ČTÚ, aby se ze Zelené hory a Klínovce vysílalo na kanále 35, a dokud to nebude možné, aby se našel nějaký dočasný kanál. ČTÚ našel kanál 66 a České Radiokomunikace na něm začaly vysílat, jenže podle Novy bez jejího souhlasu. Televize se totiž obává, že si diváci upraví společné televizní antény na příjem digitálního signálu z kanálu 66, a jakmile se přejde na konečný kanál 35, budou je muset pracně a nákladně upravovat znovu. Nehledě na to, že by to mohlo znamenat i několikadenní výpadek možnosti sledování Novy a jejího druhého programu Nova Cinema.

Proto se Nova už koncem léta dohodla s Českou televizí na předčasném vypnutí analogového vysílání na chomutovské Jedlové hoře, kde by ke stejnému datu skončila jak ČT 1, jejíž kanál 35 vadí přeladění multiplexu 2 na Zelené hoře a Klínovci na definitivní kanál, tak analogová Nova. Vše vypadalo hladce až do chvíle, než se do celé záležitosti vložily České Radiokomunikace. Ty sice podle mluvčí Marie Fianové proti předčasnému vypínání analogového vysílání nic nemají, ale pouze za dodržení určitých podmínek.

V čem je problém? Ve výpovědních lhůtách

„Určité podmínky“ České Radiokomunikace veřejně nekomunikují. Faktem ale je, že jak Nova, tak Česká televize nakonec o předčasné vypnutí analogového vysílání z chomutovské Jedlové hory písemně nepožádaly. A bez písemného požadavku na vypovězení smlouvy, s datem, kdy má dojít k vypnutí signálu, České Radiokomunikace samy od sebe nic nevypnou. Rozmyslela si tedy Nova a potažmo i Česká televize předčasné vypínání analogu na Jedlové hoře? Nikoli. Narazily pouze na limity smlouvy s Českými Radiokomunikacemi.

Každá smlouva na šíření televizního nebo rozhlasového vysílání se uzavírá na určité období. Dá se samozřejmě vypovědět dříve, ale v tom případě obsahuje výpovědní lhůty. V případě termínů vypínání analogu, které jsou přímou součástí Technického plánu přechodu, asi České Radiokomunikace nemají žádný problém. Jiná situace nastává ve chvíli, kdy některá z analogově vysílajících televizí chce ukončit analogové vysílání dříve, než je řečeno v Technickém plánu přechodu.

Legislativně takovému předčasnému vypínání nic nebrání. Termíny uvedené v Technickém plánu přechodu jsou pouze „nejzazší možné“, tedy nejpozdější. Pokud by televize splnily podmínku, že v oblasti došlo k minimálně tříměsíčnímu souběhu zemského analogového a zemského digitálního vysílání, a proběhla by tříměsíční informační kampaň (což by se v případě předčasného vypínání chomutovské Jedlové hory nestihlo – připouští to samy televize, ale na druhou stranu slibují, že by samy vedly intenzivní měsíční kampaň přímo na svých obrazovkách), vypínat by se mohlo kdykoli.

Kamil Levinský

Předčasnému vypínání analogu se nebráníme, televize asi musí dodržet výpovědní lhůty ve smlouvách, řekl v nedávném rozhovoru pro DigiZone.cz ředitel transformace Českých Radiokomunikací Kamil Levinský (Foto: Ivana Dvorská, DigiZone.cz)

Jiný pohled na věc skýtají smlouvy mezi televizemi a Českými Radiokomunikacemi. Podrobně je znají jenom tyto dvě strany, ale není žádným tajemstvím, že výpovědní lhůta pro zajišťování distribuce analogového televizního signálu z konkrétního vysílače čítá několik měsíců, často i rok. České Radiokomunikace by sice mohly vyhovět televizi, která chce vypnout toto vysílání dříve, ale i po jeho vypnutí by si nadále účtovaly poplatky spojené s tímto vysíláním po celou dobu výpovědní lhůty, jak je napsané ve smlouvě.

Právě v tom je asi háček, proč Nova a Česká televize nakonec písemně nepožádaly České Radiokomunikace o předčasné vypnutí analogového vysílání z chomutovské Jedlové hory a proč poté Nova na protest nevypnula v řádném termínu analogové vysílání z vysílačů Zelená hora a Klínovec. A právě proto se zřejmě diváci na Liberecku nedočkají dřívějšího startu digitální sítě 2 s Novou a Primou z Ještědu, protože obě televize tento urychlený start, plánovaný ještě do konce letošního roku, podmiňují také dřívějším vypnutím analogového vysílání z Ještědu.

Další problémy? Ještěd a Buková hora

Podle Technického plánu přechodu má digitální síť 2 z Ještědu začít vysílat příští rok v srpnu. Nova s Primou by ji rády zprovoznily ještě do konce letošního roku. Důvodem není ani tak snaha urychlit digitalizaci, jako spíš problémy s příjmem analogového signálu obou těchto komerčních televizí na severu Čech poté, co České Radiokomunikace vyměnily vysílací anténu na Ještědu a v červenci odtud začala digitálně vysílat Česká televize. Nový anténní systém má totiž jiný vyzařovací diagram než původní stará anténa a Nova s Primou mají horší analogové pokrytí u hranic s Polskem.

Také v tomto případě ale zaúřadovaly smlouvy s Českými Radiokomunikacemi. Firma ráda předčasně zapne digitální vysílání multiplexu 2 s Novou a Primou, pokud se na tom tyto televize dohodnout ještě s TV Barrandov, která také vysílá v této digitální sítí, předčasné vypínání analogového vysílání Novy a Primy z Ještědu by ale znamenalo vzhledem k výpovědním lhůtám ve smlouvách problém. A tak se asi předčasně vypínat nebude, a tudíž se nebude ani předčasně zapínat digitál. Proč by měla Nova s Primou zbytečně platit oba druhy vysílání, navíc v době finanční krize?

Ještěd - výměna antény

Komerční televize by nakonec přece jenom mohly začít předčasně digitálně vysílat z Ještědu. Záleží na tom, zda přijmou podmínky Českých Radiokomunikací. Snímek je z letošní výměny antény na vysílači Ještěd, která předcházela červencovému startu digitálního vysílání České televize z této lokality. (Foto: Radek Plecháč)

Zástupci Novy i Primy říkají, že by rádi upravili termíny v Technickém plánu přechodu tak, aby souběhy analogového a digitálního vysílání ze stejného vysílače netrvaly déle než tři měsíce. Cokoli navíc je podle nich neefektivní, a mají pravdu. Technický plán přechodu ale v některých případech určuje i roční, a v extrémech až dvouleté souběhy obou druhů vysílání (především však u České televize). Vadí to všem kromě Českých Radiokomunikací, které na tom vydělají. Lze se jim potom divit, že trvají na dodržení smluvních závazků, včetně výpovědních lhůt?

V případě chomutovské Jedlové hory chtěla jít Nova s Českou televizí ještě dál a uspíšit vypínání analogového vysílání na všech velkých a středních vysílačích v územní oblasti Plzeň. Začátkem příštího roku by tak vypnuly svoje analogové vysílání také na ústecké Bukové hoře, zatímco vládní harmonogram tu počítal s termínem srpen 2010 – stejným jako pro Jedlovou horu. Digitálně se z Bukové hory vysílá od roku 2007, takže Nova a Česká televize si zde už dva roky platí za dvojí vysílání ze stejného vysílače. Předčasné vypnutí Bukové hory by ale pomohlo i Českým Radiokomunikacím: analogová Nova zde blokuje vysílací kanál určený pro zemský digitální rozhlas, jehož celoplošnou síť by chtěly Radiokomunikace provozovat.

Že by Technický plán přechodu potřeboval revizi a proces digitalizace uspíšit, vědí všichni, co se na tomto projektu přímo podílí. Jestliže se totiž na Zlínsku dočkají zemské digitální televize skutečně až v červnu 2012, nebude tam prakticky pro koho draze vysílat z vysoce výkonných vysílačů. Všude už budou na střechách viset satelitní paraboly. Zemské digitální vysílání je přitom vůbec nejdražším způsobem šíření televizního signálu a jakékoli prodlevy s jeho zaváděním, a bránění jeho urychlování, vede k jeho znehodnocování.

KL23 hlasovani

Už za rok se může stát, že pozemní cestou bude televizi přijímat méně českých diváků, než ze satelitu. Toto číslo může narůstat geometrickou řadou. Stačí, aby se satelitní operátoři odhodlali masivně inzerovat přímo v televizích. Vyplatí se pak Nově nebo Primě platit desítky milionů korun ročně za bezvadně robustní pozemní digitální síť, přes kterou si ji naladí třeba jen 20 procent diváků? A vyplatí se Českým Radiokomunikacím trvat na krátkodobých ziscích, a riskovat přitom v dlouhodobém horizontu ztrátu vysoce bonitních klientů?

Zkrácená verze článku vyšla 26. října 2009 v týdeníku Strategie

Reakce Českých Radiokomunikací na článek Jana Potůčka

České Radiokomunikaci chtějí uvést na pravou míru některá tvrzení, obsažená ve výše zmíněném článku.

Logo Radiokomunikace 2

1) kmitočtová alokace

Kmitočtový příděl pro vysílání MUXu 2 si nevybírá operátor sítě – ČRa, ale tento je přidělován ČTÚ. V případě kolize kmitočtů ČTÚ přidělí operátorovi sítě náhradní kmitočet. Tento postup je plně v souladu se stávající legislativou a nevyžaduje souhlas jednotlivých zákazníků v multiplexu. Analogového televizní vysílání se liší od digitálního v tom, že na rozdíl od analogového, kde se vysílá každý kanál na samostatném kanálu, v digitálním se pomoci vyspělé technologie, které se říká multiplexace, podaří do jednoho kanálu umístit až 5 TV programů. Divák to samozřejmě nepozná, neboť se tento multiplex v jeho televizi, či set top boxu dekóduje zase na samostatné programy. Je tudíž zcela nemožné, aby některý program z multiplexu vysílal na jiném kanálu než ostatní. Všechny tyto programy jsou součástí jednoho multiplexu a jako takové musí být z principu této technologie vysílány na jednom kanále. Otázka, jestli se jednomu ze tří zákazníků, kteří mají své programy v tomto multiplexu umístěny, tento kanál líbí nebo ne je otázkou sice zajímavou, ale technicky nerealizovatelnou.

2) Ještěd

České Radiokomunikace nikdy od TV Nova a TV Prima neobdržely žádost o předčasné ukončení analogového televizního vysílání z libereckého Ještědu. ČRa vylučují, že by dřívější spuštění digitálního televizního vysílání z Ještědu bylo podmíněno dřívějším vypnutím analogového televizního vysílání z této lokality. ČRa nemohou podle požadavku Zákona o elektronických komunikacích přistupovat k zákazníkům, kteří vysílají v analogovém televizním vysíláni a zároveň v nově nastupujícím digitálním televizním vysílaní odlišně a jakkoliv je zvýhodňovat oproti zákazníkům, kteří vysílají pouze v digitálním televizním vysílaní. Jakékoliv podmíněné spouštění digitálního vysílání vypínáním analogového vysílání a jiné formy křížového financování mezi analogovými a digitálními sítěmi jsou legislativou naprosto zakázány a oba druhy vysílání se řídí na sobě nezávislými platně uzavřenými smlouvami. Jelikož se programy Nova, Nova Cinema, Prima Prima COOL a TV Barrandov vysílají v jednom multiplexu a nelze je tedy od sebe oddělit musí s dřívějším spuštěním souhlasit všichni zákazníci vysílající v tomto multiplexu, tedy obě současné komerční televize vysílající v analogovém televizním vysílání a TV Barrandov, která vysílá pouze v digitálním televizním vysílání.

Marie Fianová, tisková mluvčí Českých Radiokomunikací

Mají České Radiokomunikace trvat na nejzazších termínech vypínání analogového vysílání, které obsahuje Technický plán přechodu na DVB-T?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je šéfredaktorem serveru o digitálním vysílání DigiZone.cz a redaktorem týdeníku Reflex.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).