Hlavní navigace

CZ.NIC zveřejnil pravidla dražby zakázaných domén

19. 2. 2002
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Zač, proč a nač dražba probíhá, jsme na Lupě psali již několikrát, 5.3.2002 však skutečně budete moci přijít do Kongresového centra Praha a nějakou z dosud "zakázaných" domén si koupit. K mání jich je 250, nicméně zájem zřejmě bude jen o nepatrný zlomek -- ostatní zůstanou napospas "válce robotů", budou-li vůbec spekulanty zajímat.

V odstavci 5.4 Dražebního řádu se uvádí, že nebylo-li přes dvojí výzvu a prohlášení licitátora: „Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby (jeho označení), udělím mu příklep,“ učiněno vyšší podání, oznámí licitátor ještě jednou poslední podání a po třetí výzvě udělí příklep účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší podání. Jinými slovy: licitátor musí tuto větu zopakovat minimálně třikrát a vzhledem k tomu, že sdružení CZ.NIC, správce národní domény .cz, se rozhodlo vydražit 250 doménových jmen, nebudou to pro dražebníka, společnost VP real, snadno vydělané peníze. :-)

Zač, proč a nač dražba probíhá, jsme na Lupě již několikrát psali (nehledě na polemiku o tom, zda právě dražba je tím nejlepším řešením). Z důvodů historické chyby v softwaru BIND, používaném pro provoz jmenných serverů, se ICANN (tj. Internet Association for Names and Numbers) rozhodla doporučit správcům národních domén, aby zablokovali udělování doménových jmen shodných s již existujícími doménami první úrovně. Přestože chyba v softwaru BIND je již dávno minulostí (tedy alespoň tato…), restriktivní opatření přetrvala. CZ.NIC se rozhodl zmíněná doménová jména odblokovat, ale z obavy před „válkou robotů“ – tj. přestřelkou skriptů spekulantů, jež by běžnému zájemci nedala šanci – se z několika možných variant rozhodl právě pro dražbu.

Ta proběhne 5.3.2002 (nikoli tedy 15., jak bylo chybně uvedeno v anotaci článku Je dražba nejlepším řešením?) v Kongresovém centru Praha, a přestože začne již v 10:00 ráno, protáhne se kvůli velkému počtu předmětů dražby až do 18:18 – vydělením časového rozdílu počtem domén si snadno můžete zjistit, že na každou jsou vyhrazeny právě dvě minuty. Dvakrát 60 sekund vypadá jako okamžik, ale dle mého bude zájem především o prvních sedm doménových jmen ( arts.cz, com.cz, firm.cz, net.cz, nom.cz, rec.cz a web.cz), která ještě dávají jakžtakž smysl, avšak zbytek jsou dvoupísmenné domény jednotlivých zemí (tj. Country Code), mezi nimiž si bez specifického zájmu asi sotva kdo vybere. Troufám si navíc říci, že ani v prvních sedmi případech žádné stotisícové částky dražební síní létat nebudou.

Všechny domény – ať již atraktivní nebo neatraktivní – se budou dražit stejným způsobem. Zájemce složí dražební jistotu 500 korun a minimální cena za libovolnou doménu bude nominální částkou, za kterou byste ji běžně zaregistrovali u CZ.NIC, tedy 1.680 korun s DPH. Stejné proto bude i nejnižší podání a přihazovat se může po 100 korunách. Není-li dosažená částka vyšší než 200.000 korun, je dražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením ihned po skončení dražby.

A co že to vlastně vydražíte? Podle Dražební vyhlášky je předmětem dražby: „Právo registrovat ve lhůtě 24 dnů od data udělení příklepu doménové jméno ve tvaru [název domény].“ Abyste toto právo přeměnili ve „hmotný“ statek, budete muset vzít potvrzení o nabytí práva k předmětu dražby, vyplněný Registrační formulář a spojení na vydražitele a doporučeným dopisem je zaslat na adresu CZ.NIC. Pro registraci vydražených doménových jmen nelze použít postup prostřednictvím internetové stránky www.nic.cz. V kontrastu s výše uvedenou citací se v oddíle Prohlídka Dražební vyhlášky dočtete, že tato proběhne 27.2.2002 od 15:00 do 17:00 v sídle dražebníka po telefonické dohodě. Co si asi ctěný zájemce bude prohlížet, když není předmětem dražby věc, ale právo registrovat doménu, ponechám vaší fantazii…

Pokud neuhradíte cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti, odpovídáte za škodu tímto jednáním způsobenou a dražebník je oprávněn po vás požadovat úhradu škody, kterou jste tímto jednáním způsobili. Dražební jistota složená vydražitelem včetně příslušenství, se použije jak na náklady zmařené dražby, tak na náklady dražby opakované, která bude vyhlášena v nejbližším možném termínu. Tj. odpadá možnost, že by někdo záměrně nezaplatil doménové jméno a zanechal je napospas robotům, kde se ovšem ocitnou všechny domény, které se vydražit nepodaří, tj. zřejmě naprostá většina.

ebf - tip - debata

Chcete-li se celé show zúčastnit jako pozorovatelé, bude vás to stát 50 korun, nicméně CZ.NIC právě jedná o výjimce z odstavce 4.4 Dražebního řádu, díky němuž je zapovězeno cokoli v průběhu dražby zvukově či obrazově zachycovat, takže dění bude asi možno sledovat po Internetu. Sotva však lze čekat vzrušující podívanou.

Soukromě se stále nemohu zbavit dojmu, že lepší než dražba by bylo losování, protože i přes přítomnost „bílých koňů“ je šance 0,001 lepší než 0,00 nic. Na druhou stranu – jak již jsem napsal výše, žádné stotisícové částky se nečekají a provozovatelé konta Paraple, kam má směřovat čistý výnos z veřejné dražby, budou možná rádi, pokud se nějakých peněz vůbec dočkají. Na dobročinné akce by měl CZ.NIC přispívat již několik let ze svého a výsledek?

Kolik peněz z veřejné dražby dostane konto Paraple?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Score => Lupa.cz => M&W => Advertures => McCann Prague => Leagas Delaney Hamburg / Prague => Dark Side => [?]

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).