Hlavní navigace

DSL.cz: zrušení FUP sítě poskytovatelů nepoložilo

6. 5. 2008
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 29
V dubnu byly na měřáku rychlosti Internetu serveru DSL.cz zaznamenány historicky rekordní rychlosti DSL, kabelového i WiFi připojení k Internetu. Nepotvrdily se určité obavy, že zrušení nepopulární FUP u DSL povede vlivem zvýšeného provozu k citelnému snížení kvality všech DSL přípojek.

Pevné sítě

Průměrné rychlosti zákazníků největšího poskytovatele kabelového Internetu UPC v dubnu poprvé přesáhly hranici 3 Mbit/s. Postupná migrace zákazníků UPC na vyšší rychlosti je plánovaná do června, a proto se dá předpokládat, že průměrné rychlosti UPC se budou v příštích měsících dále zvyšovat.

Průměrné rychlosti Internetu v pevných sítích duben 2008
síť rychlost v kbit/s měsíční změna
TO2 DSL 2091 23 %
GTS Novera DSL – LLU 2314 10 %
Radiokomunikace DSL (Premium) – LLU 2031  –4 %
VOLNÝ DSL – LLU 2619 2 %
Celkem DSL 2105 20 %
UPC 3033 8 %
Celkem kabelové televize 3033 9 %
Připojení po optice 6147  –19 %

K nejvýznamnějšímu zlepšení došlo u DSL sítě Telefóniky O2 (TO2). Zvýšení průměrných rychlostí o čtvrtinu proběhlo v důsledku zrušení FUP u všech služeb. Průměrné rychlosti DSL sítě TO2 tak dosáhly historicky rekordních 2091 kbit/s. Následující graf ukazuje vývoj rychlostí DSL a kabelového Internetu v posledních 4 letech.

rychlosti ADSL Duben 1

Je velmi pravděpodobné, že ještě v letošním roce se dočkáme dalšího zvyšování rychlostí DSL služeb TO2 i u poskytovatelů nabízejících DSL služby na principu LLU. Hovoří pro to stále častější výskyty měření rychlostí nejspíše testovacích DSL přípojek, které přesahují 10 Mbit/s.

Současná maxima u většiny operátorů jsou na úrovni 8 Mbit/s, přičemž používaná technologie ADSL2+ umožňuje teoreticky dosáhnout rychlostí downloadu až 24 Mbit/s. I když uvedená maximální rychlosti v praxi nikdy dosahována nebude, prostor k zajímavému zvýšení rychlostí stávajících DSL přípojek nepochybně existuje.

DSL v síti TO2

V DSL v síti TO2 došlo vlivem zrušení FUP k meziměsíčnímu zlepšení dosahovaných rychlostí prakticky u všech služeb.

Průměrné rychlosti DSL v síti TO2 duben 2008
2 Mbit/s 4 Mbit/s 6 Mbit/s 8 Mbit/s
České Radiokomunikace 1442 2574  –  –
GTS Novera 1319 2607  –  –
O2 Internet ADSL 1378 2593 3641 3984
VOLNÝ (Telekom Austria) 1294 2745  –  –
Průměr všech měření 1376 2603 3659 3992
% z objednané rychlosti 67 % 64 % 60 % 49 %

Pokud bylo vyhodnoceno méně než 50 měření u dané služby a ISP, nejsou výsledky vzhledem k malému vzorku dat uváděny.

Vliv v dubnu zrušené FUP na skutečně dosahované rychlosti ukazuje velmi názorně následující graf.

rychlosti ADSL Duben 2

Pozitivním zjištěním z uvedeného grafu je, že zvýšený provoz v síti TO2, který nepochybně zrušení FUP přineslo, neměl negativní vliv na skutečně dosahované rychlosti DSL přípojek všech zákazníků.

DSL přes LLU

Poskytovatelé nabízející DSL přes LLU mají ve svém portfoliu služeb i velkoobchodní DSL od TO2. To má však pro ně stále menší význam. Zatímco uvedení poskytovatelé získávají řádově stovky přípojek na principu LLU měsíčně, počet jejich nových přípojek na principu velkoobchodního ADSL od TO2 je pouze v řádu desítek za měsíc.

Průměrné rychlosti DSL služeb na principu LLU duben 2008
služby síť rychlost v kbit/s podíl z objednané rychlosti měsíční změna
Premium 1024 Radiokomunikace 894 87% 6%
Premium 2048 Radiokomunikace 1450 71%  –5%
Premium 4096 Radiokomunikace 2839 69%  –4%
Premium 10240 Radiokomunikace 5179 51%  –13%
Internet 2M VOLNÝ 1276 62%  –10%
Internet 8M VOLNÝ 5725 70%  –30%

Uvedení poskytovatelé v současné době směřují své investice spíše do již provozovaných lokalit. Nové lokality s dostupností LLU spouští jen výjimečně. To není příliš dobrou zprávou pro zájemce o DSL v místech, kde DSL služby na principu LLU nejsou doposud dostupné.

Mobilní sítě

Rychlosti dosahované v mobilních sítích se v posledních měsících příliš nemění u žádné v tabulce uvedených služeb.

Průměrné rychlosti Internetu v mobilních sítích duben 2008
síť rychlost v kbit/s meziměsíční změna
TO2 GPRS/EDGE 37 2 %
T-Mobile GPRS/EDGE 76 2 %
Vodafone GPRS/EDGE 90 15 %
TO2 CDMA 425 8 %
U:fonův Internet CDMA 49 0 %
U:fonův fofr Internet CDMA 537 1 %
Celkem U:fonův Internet CDMA 434 4 %
TO2 UMTS 496 24 %
T-Mobile Internet 4G Basic 133  –6 %
T-Mobile Internet 4G Standard 279 7 %
T-Mobile Internet 4G Premium 414  –3 %
Celkem T-Mobile Internet 4G 310  –3 %

Zajímavější může být pohled na počet vyhodnocených měření, kde se jednoznačně potvrzuje větší popularita služby U:fonův fofr Internet oproti velmi pomalé, ale levné službě U:fonův Internet.

MM socky3

WiFi

I bezdrátové sítě zaznamenaly vlivem pokračování posilování infrastruktury u všech větších bezdrátových poskytovatelů rekordních rychlostí, které se hodně přiblížily průměrné úrovni 3 Mbit/s.

Přehled průměrných rychlostí vybraných WiFi sítí duben 2008
síť rychlost v kbit/s síť rychlost v kbit/s
802.cz 1650 Infos 1138
Blue4 2134 JaroNet 777
Bubakov.net 2181 Klfree.net 2949
CL-NET 1071 NET On Line 2863
Cyrilek.net 7908 Nsys 3932
CZFree.Net 3380 NWT Computer 1907
DAT 2403 Optinet 1966
Erkor 2358 Orbisnet 2949
Evkanet 7982 PilsFree 7745
Extranet+ 6848 SatNet 1713
Fifejdy.cz 5658 Simelon.NET 4807
GEMNET 1902 TTNET 3467
Hi-net 4689 UNET 1967
HKFree.org 8535 Wifcom 3572
HOTNET 1373 Ostatní 2202
Chipmaster 4329 WiFi celkem 2954

Postupné zvyšování rychlostí povede k určité konsolidaci na trhu s bezdrátovými sítěmi. Menší poskytovatelé, kteří nebudou mít dostatek finančních prostředků pro investice, budou postupně skupováni významnějšími hrá­či.

Pocítili jste i vy zrychlení nebo jinou změnu k lepšímu u vašeho připojení?

Autor článku

Autor se v současné době věnuje projektům provozovaným společností ASPA, a.s. (např. server www.DSL.cz, internetový obchod WiFi.ASPA.cz).