Hlavní navigace

FRIACO, ADSL a limity u Chella

3. 10. 2003
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

K 1. říjnu měl začít pilotní projekt režimu FRIACO. Nezačal, Český Telecom se jej definitivně odmítnul zúčastnit. Místo toho rozšiřuje pilotní projekt ISDN AO/DI. U ADSL již přes 1500 uživatelů požádalo o zrychlení své přípojky. UPC/Chello objemové limity nezavádí, ale v nových smluvních podmínkách je pro ně připravena půda.

1. říjen 2003 měl být dnem zahájení pilotního projektu režimu FRIACO (Flat Rate Internet Access Call Origination). Jde o paušální způsob zpoplatnění na rozhraní mezi operátory, který je podmínkou pro skutečně paušální zpoplatnění i na straně koncového zákazníka. Uskutečnění tohoto pilotního projektu, v délce 3 měsíců a na 3 různých ústřednách, mělo ověřit či naopak vyvrátit argumenty Telecomu ohledně toho, zda jeho síť je, či není připravena na zavedení paušálů. O spuštění tohoto pilotního projektu přitom rozhodl již dříve Řídící výbor Fóra pro vytáčený přístup k síti Internet – byť Telecom neopomíná zdůrazňovat, že v této konkrétní kauze byl přehlasován. Jak jsem ale už psal dříve, výsledky Fóra nejsou formálně závazné, a jejich nedodržení není nijak vymahatelné.

Definitivní sbohem šancím na paušál


K 1. říjnu pilotní projekt FRIACO nezačal. Že se jej Telecom nezúčastní, bylo již delší dobu více než pravděpodobné. Přesto se situace během posledních dnů zajímavým způsobem vyvíjela. Nejprve se totiž ozval Contactel, který veřejně vyzval Český Telecom k zahájení pilotního projektu (a předal mu příslušný návrh):

Contactel, vedoucí poskytovatel telekomunikačních služeb a řešení, dnes požádal Český Telecom o zahájení pilotního projektu, který by měl otestovat model paušálního zpoplatnění přístupu k internetu. Contactel tak učinil na základě iniciativy řídícího výboru Fóra pro internet a odsouhlasených pracovních dokumentů připravených v rámci Asociace provozovatelů veřejných telekomunikač­ních sítí.

Pak se ozvalo Tiscali, které se rovnou pasovalo do role toho, kdo pilotní projekt povede:

TISCALI POVEDE TESTOVÁNÍ MODELU PAUŠÁLNÍHO ZPOPLATNĚNÍ VYTÁČENÉHO PŘIPOJENÍ K INTERNETU

Praha, 1. října 2003 – Společnost TISCALI převezme hlavní roli v provozním testování nového modelu paušálního zpoplatnění originace volání k síti internet, známého pod zkratkou FRIACO (Flat Rate Internet Access Call Origination), který vyvinula Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem.

..

Testování ze strany společnosti TISCALI bude zahrnovat veškeré aspekty technických a ekonomických podmínek modelu, včetně celkového dopadu paušálního zpoplatnění originace volání k síti internetu na současnou infrastrukturu sítě telefonického připojení k internetu.

Smyslu tohoto prohlášení pro tisk moc nerozumím – i v Tiscali přeci museli tušit, že účast Telecomu na pilotním projektu, který měl otestovat chování jeho sítě, není pravděpodobná, a to ani přes rozhodnutí Řídícího výboru Fóra.

Ostatně, Český Telecom sám nenechal nikoho na pochybách ohledně toho, jaký je jeho vztah k pilotnímu projektu i k režimu FRIACO jako takovému. Ve vlastní tiskové zprávě uvedl:

ČESKÝ TELECOM zároveň dnes také na základě detailní analýzy informoval Český telekomunikační úřad o tom, že se nezúčastní pilotního projektu služby FRIACO, který v říjnu plánují ostatní účastníci internetového Fóra. Důvodem je neúměrná výše investic potřebných pro zajištění této služby v síti ČESKÉHO TELECOMU, jejich neperspektivnost v souvislosti s rozvojem dalších zejména širokopásmových služeb a velmi nízká návratnost vložených investic.

Takže nezbývá než zopakovat doporučení platformy ZUI těm, kteří ještě čekají na paušál na dial-upu: poohlédněte se po nějakém jiném připojení. Nebo snad potřebujete ještě více argumentů?

Zajímavé je, že informace o oficiálním a definitivním odmítnutí pilotního projektu FRIACO byla vnořena do jiné tiskové zprávy Českého Telecomu, která naopak vyzývala k rozšíření pilotního projektu. Ovšem úplně jiného – pilotního projektu ISDN AO/DI, který probíhá už od 1. září:

ČESKÝ TELECOM NABÍDL ISP ÚČAST NA PILOTU TRVALÉHO PŘIPOJENÍ K INTERNETU PŘES ISDN

Výzvu k účasti na limitovaném pilotním projektu testujícím trvalé připojení k internetu prostřednictvím tzv. dynamického ISDN (AO/DI – Always On Dynamic ISDN) zaslal hlavním internetovým provozovatelům a alternativním operátorům ČESKÝ TELECOM. Pilotní projekt byl zahájen 1. září a v současné době se ho účastní prvních zhruba sto zákazníků.

ADSL: již přes 1500 migrací


V jiné tiskové zprávě, kterou Český Telecom 1. října vydal, oznámil, že o migraci na rychlejší varianty ADSL, s objemovým omezením, již požádalo přes 1500 uživatelů. Z dikce tiskové zprávy ovšem není jasné, zda jde pouze o zákazníky IOLu, nebo všech poskytovatelů ADSL. Největší zájem o přechod na vyšší službu má být ve Středočeském kraji (606 vyřízených žádostí), následuje Jihomoravský kraj (182 vyřízených žádostí) a kraj Moravskoslezský (153 vyřízených žádostí).

Telecom se včera také přidal k Tiscali, Nextře a Skynetu a nabídnul bezplatný přechod zákazníkům Tele2, které s poskytováním ADSL služeb končí k 31.10.2003. Novou smlouvu, na poskytování zrychleného ale objemově omezeného ADSL, přitom podle včerejší tiskové zprávy Telecomu podepsalo 16 poskytovatelů a dalších 6 smluv se připravuje.

UPC/chello: více adres


První říjnový den přinesl také další nové informace o změnách v nabídce kabelového Internetu od UPC, o kterých jsem psal v článku „Začíná Karneval, zahraje si i Chello“. Pokud vás v tomto článku udivilo velké počáteční písmeno u nového jména (chello), pak vězte že sám poskytovatel jej chce uvádět malé, ale pravidla jazykové korektury na Lupě byla neúprosná (a dala zmizet i explicitní zmínce o tom, že se toto jméno tradičně píše s malým počátečním písmenem :-).

Novou informací je to, že u verze chello plus má uživatel možnost připojit ke své přípojce až 3 počítače a u verze profi (pro firmy) až 5 počítačů. Co přesně to ale znamená? Vzpomínáte ještě na nutnost registrovat MAC adresy u UPC (viz článek: UPC zavádí registraci MAC adres) s tím, že kabelový modem je schopen pracovat jen s jednou MAC adresou? Tak nyní mohou být až 3 (u cello plus) , resp. až 5 (u chello profi). Příslušný počet zařízení může být připojován ke kabelovému modemu střídavě, ale stejně tak mohou být tato zařízení připojena ke kabelovému modemu současně (skrze tzv. hub, fungující jako opakovač). To mj. znamená, že UPC ke kabelovému modemu směruje příslušný počet IP adres současně. Ty jsou ale stále přidělovány jako dynamické (skrze DHCP) a mohou se tedy v čase měnit. Pevnou IP adresu lze nadále pořídit jen za příplatek.

Potřeba více IP adres od poskytovatele odpadá v případě, kdy si zákazník připojí k přípojce nejprve vlastní směrovač (router).

UPC/chello: jak je to s limity?


Jeden z pozorných čtenářů včerejšího článku si povšiml skutečnosti, že v nových smluvních podmínkách UPC je zmínka o objemových limitech:

4.12 Poskytovatel je povinen poskytovat řádnou dostupnost k objednaným službám v rozsahu uvedeném ve smlouvě; tato povinnost nemůže být splněna, jestliže je síť přetížena. V této souvislosti jsou uživatelé oprávněni využívat objednanou službu jen v rámci povolené kapacity. Poskytovatel může stanovit povolený objem přenesených dat pro jednotlivé služby. Překročení povoleného objemu nastane, když mezi prvním a posledním kalendářním dnem v daném měsíci byl vyčerpaný objem přenesených dat povolený pro objednanou službu. Jestliže uživatel dosáhne 90 % povoleného objemu za toto období, poskytovatel zašle uživateli oznámení, ve kterém jsou definované právní následky. Jakmile uživatel dosáhne 100 % povoleného objemu za toto období, poskytovatel má nárok omezit poskytování objednané služby prostřednictvím snížení rychlosti přenosu dat.

Navíc včera UPC rozesílalo svým uživatelů dopisy informující o změnách, ve kterých uvádí, že:

ICTZ_2022_EARLY

Stávající služba vám za nezměněných podmínek se zvýšenou rychlostí bude poskytována do 31.12.2003.

Obrátil jsem se proto přímo na UPC s dotazem, jak tomu rozumět. Termín letošního konce roku v dopisech zákazníkům prý souvisí se změnami v DPH, které už jsou zřejmě neodvratné (když sněmovna přehlasovala prezidentské veto). No a pokud jde o objemové limity, ty prý UPC neplánuje, ale do budoucna je nemůže vyloučit. To koresponduje s následující pasáží z tiskové zprávy, kterou včera UPC vydalo:

Na otázky typu „zda UPC zavede limity na přenos dat a cena se při překročení limitu zvýší“ odpovídá Petr Jílek, technický šéf UPC: "V platnosti ponecháváme současný stav. Nemohu ovšem vyloučit, že budou-li se všichni ostatní významní poskytovatelé ubírat touto cestou, budeme nuceni náš postoj v budoucnu přehodnotit.

V nových smluvních podmínkách, na které budou muset všichni zákazníci v nejbližší době přejít kvůli přechodu na službu chello, jsou prý ustanovení o limitech uvedena „do rezervy“, jako možnost, aby v případě „přehodnocení postoje“ nebylo nutné opakovat celý náročný proces nového podepisování smluv se změněnými smluvními podmínkami.

Anketa

Očekáváte, že UPC někdy v budoucnu zavede objemové limity?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.