Hlavní navigace

Internet roku 2008 očima odborníků: pokles spamu, nárůst zisků

9. 1. 2008
Doba čtení: 11 minut

Sdílet

Kristalova koule 2008. Zdroj: sxc.hu Autor: 74287
Volný seriál prognostických článků o novém internetovém roce uzavíráme přehledem názorů odborníků a osobností českého Internetu. Jejich postřehy mohou být zajímavé nejen pro odborný vhled, ale také proto, že své názory uplatňují v praxi při řízení svých společností a sami tak trh ovlivňují. Bude tedy rok 2008 rokem střetu Internetu a televizí, poklesu spamu a pokračujících akvizic (či dokonce internetové bubliny)?

Poznámka: odhadům letošního vývoje internetového trhu se z různých stran věnovaly nedávné články Neradostné vyhlídky českého broadbandu, Bude rok 2008 dalším rokem Google? a Internet v roce 2008: rychlý, přístupný, bez revolucí.

Stejně jako loni jsme oslovili zástupce významných subjektů českého Internetu tak, abychom vyváženě pokryli jeho nejzajímavější oblasti; ne každá z oslovených osobností však stihla do uzávěrky odpovědět. Otázka byla znovu zapeklitě jednoduchá: Jakou nejdůležitější událost na českém Internetu očekáváte pro rok 2008? Shromážděné reakce jsou seřazeny abecedně.

O tom, že mnozí „kapitáni průmyslu“ do svých prognóz promítají své vlastní záměry, se můžete přesvědčit pohledem na loňský díl – například předpověď Václava Bartoně o uvolňování datových limitů mohla znít jako další z dobře znějících frází na totéž téma, dokud UPC loni v létě skutečně datové limity u svého připojení nezrušila. Jak tedy Václav Bartoň, generální ředitel UPC, vidí letošní rok?

„Z mého pohledu jsou nejdůležitější reformy základních předpisů, které se týkají našeho podnikání:
1) V listopadu odstartovaná revize regulačního rámce elektronických komunikací, v rámci které Evropská komise proklamuje, že rychlé širokopásmové připojení k Internetu a kabelová televize jsou jedněmi z nejperspektiv­nějších oblastí z hlediska podpory investic. Samotný návrh reformy bohužel namísto postupné deregulace spíše posiluje regulační pravomoci Komise (jako je např. právo veta proti rozhodnutím národních regulačních úřadů či zřízení "evropského nadregulátora“). Součástí revize je i nové doporučení o relevantních trzích, které se exaktně dotýká širokopásmového připojení."

2) Souběžně s revizí předpisů regulujících elektronické komunikace probíhá revize vysílacích předpisů (směrnice o audiovizuálních službách), která se snaží reagovat na technologický vývoj a postihnout tzv. nelineární služby (tj. audiovizuální služby na vyžádání).

Bohužel revize těchto dvou základních regulačních rámců probíhala naprosto odděleně a nekoordinovaně, což je v období konvergence obou sektorů přinejmenším nepraktické.

Počty domén budou podle Ondřeje Filipa, ředitele sdružení CZ.NIC, nadále stoupat, dočkáme se i dalších vylepšení systému českých domén:

Český Internet se bude v roce 2008 nadále dynamicky rozvíjet. Očekávám, že tok v peeringovém centru NIX.CZ se přiblíží k 60 Gbit/s, rozhodně k tomu přispěje rozvoj televize a obecně videa po Internetu.

„Protože nový systém a nové podmínky registrace českých domén uživatele skutečně chytily, bude se počet domén na konci roku blížit k číslu 500 000, i když tato magická hranice bude nejspíše pokořena až v roce dalším. Podobný procentuální nárůst jako u domén očekávám i u ENUMu.
Nicméně hlavní důraz bude kladen více na bezpečnost než na růst kapacit. S tím bude souviset i start technologie DNSSEC (zabezpečení protokolu DNS) v českých doménách.“

Ze světových událostí nás určitě zasáhne blížící se vyčerpání adresního prostoru protokolu IPv4, což rozhýbe přechod na protokol IPv6, i když k vlastnímu vyčerpání adres samozřejmě ještě nedojde. Předpokládám, že někteří ISP a poskytovatelé hostingu by mohli začít poskytovat reálnou IPv6 konektivitu.

Významnou světovou událostí, která českou kotlinu spíše jen „obejde“, bude start přípravy zavedení dotIDN, tedy domén nejvyšší úrovně v nelatinkových písmech.

Ondřej Fryc, ředitel společnosti Mall.cz, má odpověď stručnou, ale možná o to více zajímavou:

Co kdybychom na Internetu zakázali kouření? Ale vážně: věřím, že poprvé poklesne objem spamů.

Přání Ondřeje Fryce je jistě přáním i mnoha běžných uživatelů. Jane Hannah, generální ředitelka Českých Radiokomunikací, zase doufá v oživení telekomunikač­ního trhu:

Důležitou událostí by se mohlo stát otevření mrtvých linek alternativním operátorům. To by pozitivně ovlivnilo penetraci Internetu v České republice. V poslední době registrujeme, že si zákazníci více uvědomují výhody spojené s možností volby poskytovatele internetového připojení. Lze očekávat, že tento trend bude pokračovat, a předpokládáme, že se projeví zvýšenou inklinací k alternativním operátorům. Z této skutečnosti samozřejmě chceme také těžit a vynasnažíme se být zajímavou alternativou pro zákazníky, kteří uvažují o změně provozovatele.

Jiří Hlavenka, (spolu)zakladatel společností Computer Press či Fayn Telecommunications a známý vizionář, ve své predikci vychází z horkého akvizičního závěru loňského roku:

Prodej druhého nejvýznamnějšího subjektu na českém Internetu, portálu Centrum.cz, svým významem zřetelně zastiňuje ostatní události. Zdá se navíc, že se tato akvizice stane spouštěcí událostí pro další změny poměrů, nákupy a prodeje, konsolidaci domácí internetové scény. Prodej Centra je významný i díky kupní ceně za portál, která poslouží v nastavování laťky u jiných akvizicí, ale především díky osobě kupujícího, která přislibuje to, co není u finančních investorů běžné: důraz na rozvoj aktivit podpořený dalším financováním. Poněkud zamrzlý ‚souboj-nesouboj‘ vedoucích subjektů na českém Internetu tak konečně může získat zajímavé obrátky.

Ředitel společnosti Internet Trading Milan Hronec hodnotí celý rok podobnou optikou jako Jiří Hlavenka:

Další akvizice – poté, co Warburg Pincus koupil Centrum.cz za částku, o které byli všichni přesvědčeni, že tolik nikdo nedá, a vypálil všem ostatním rybník, bude tady letos určitě probíhat další akviziční blázinec. Problém je, že pokud někdo nový bude chtít získat alespoň trochu zajímavý podíl na internetovém trhu, tak tady toho k prodeji už moc není. A zároveň nevěřím tomu, že se některému mediálnímu domu podaří na zelené louce postavit něco, co by alespoň trochu zahýbalo kartami.

Význam Internetu oproti ostatním médiím opět vzroste a povede k tomu, že se mediální domy silné v ostatních mediatypech povinně volitelně zapojí do akviziční horečky, což vyžene ceny potenciálních nevěst mimo realitu.

V hledání bude posilovat Google a letos už i na úkor Seznamu.

Reklamní videospot se stane běžnou součástí i menších serverů, nejdříve budou všichni řvát, jak to hrozně vadí, ale pak si zvyknou, z něčeho servery prostě žít musí.

Protože se největší hráči rozhodli, že sníží bonusy agenturám, bude spousta peněz pro ty, kteří se k této strategii nepřipojí.

Navíc si myslím, že je zde prostor na vznik nového mediazastupitelství s trošku jinou filozofií.

Kateřina Hrubešová, výkonná ředitelka Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR), svoji představu o roce 2008 ve svém oboru rozvinula poměrně důkladně:

„Letošní rok bude mít podobu evoluční cesty vývoje druhů – řečeno slovy Charlese Darwina. V obchodní praxi to znamená, že silnější subjekty koupí slabší konkurenty, které zakrátko zruší nebo začlení do stávající struktury. Hlavním motorem bude zisk vyššího podílu na trhu a přímější přístup k zákazníkovi / návštěvníkovi Internetu. Nové projekty na Internetu budou vznikat většinou pod taktovkou zahraničních investorů, kteří zaplatí "české mozky(ečky)“. Také bude pokračovat exodus specialistů do zahraničí. Domácí internetová média, především komunitní weby a specializovaná média s vyšší návštěvností, jsou už dnes pod drobnohledem zahraničních investorů. Tento proces registruji už od loňského roku a letos se ještě prohloubí. Vzhledem k tomu, že poměrně často komunikuji s partnerskými profesními svazy a organizacemi v zahraničí, vím, že podobný proces probíhá i u našich sousedů. "

V průběhu dalších dvou let dojde k samovolnému prolínání Internetu a televize. Obě média mají již dnes mnoho společných atributů. SPIR si tento fakt uvědomuje a s předstihem se na tuto změnu připravuje. Metodologická komise SPIR právě tvoří standardy, metodiku měření a způsoby publikování dat streamovaného videa. Měření bude spuštěno během třetí vlny projektu NetMonitor. Kromě toho projekt poskytne informace i o přístupech uživatelů mobilních telefonů a komunikátorů, což samo o sobě představuje kvalitativní změnu v poskytovaných informacích o uživatelích Internetu.

S Kateřinou Hrubešovou do značné míry souzní i očekávání Tomáše Janků, generálního ředitele agentury ARBOinteractive:

Internet se v roce 2008 sveze na vlně zvyšování internetových rozpočtů na úkor televizních kampaní. Televize už třetí rok zdražují skokově o 15–20 % a klienti už začínají pociťovat příliš drahou telezávislost, ze které je právě připravenost Internetu vstřebávat rozpočty cestou ven. 1,5 hodiny strávené v průměru na síti denně a 4,5 před obrazovkou rozhodně neodpovídá poměrům, v jakém jsou dnes rozdělovány rozpočty TOP zadavatelů.

Rok 2008 je zároveň rokem změny obchodní politiky hlavních internetových médií. Jde především o bonusy vyplácené agenturám, které se na loňskou výši pravděpodobně již nedostanou, a Internet se z hlediska návratnosti investic začne podobat ostatním mediatypům. Bude to změna ne nebolestivá, těžko odhadovat, jak nakonec dopadne realita před očekáváními; v každém případě bude poctou sledovat ji zblízka.

Další, co nás v roce 2008 čeká, je nová etapa výzkumu Netmonitor, která by měla najít odpovědi na některé otázky a změřit ty trendy, na které je stávající čtyři roky stará metoda výzkumu prostě krátká. Ze strany internetových médií půjde opět o nemalou investici, i když opět moudrou.

Takto vidí následující rok v e-komerci Martin Kasa ze stejnojmenného internetového obchodního domu:

„Rok 2008 se na Internetu ponese v duchu konsolidací a vstupu zahraničních investorů do dosud českých projektů. Věřím, že se v roce 2008 opět nepřifoukne internetová bublina, jak tomu bylo v roce 2007. Z pohledu médií očekávám zajímavé rozuzlení situace ohledně tří největších portálů a vstupu televizních společností na Internet a jeho multimedializaci.
Multimedializace a interaktivita bude hybatelem Internetu roku 2008. Přijde již konečně "magický“ web 2.0? Z hlediska internetových obchodů bude rok 2008 jistě rokem s největšími tržbami v historii a očekávám další nárůsty prodejů okolo 30 %. Přesto všechno bych si moc přál, aby lidé nezapomínali i na svět mimo klávesnici a pamatovali na nejdůležitější věci, které na Internetu naštěstí nikdy nebudou."

Tomáše Maršálka, ředitele sdružení NIX.CZ, nový rok jen tak nezaskočí:

Ať přemýšlím, jak přemýšlím, od technologií přes nové produkty, služby, akvizice, právní věci, zázraky, tak v roce 2008 nějakou událost, která by byla něčím výjimečná – důležitá nad všechny ostatní, nevidím. Otázka je, co bude v dalších letech (40, 100 GB standard, IDN, IPv6, regulace?).

Svůj pohled na (český) Internet roku 2008 nám prozradila také Taťána le Moigne, Country Business Manager Google Czech Republic:

Celosvětový vývoj na Internetu ovlivňují v zásadě tři faktory: 1. Dlouhodobě klesající cena neustále se zdokonalujících technologických nástrojů (nejen počítače, ale i digitální kamery, tiskárny a podobně) 2. Dlouhodobě klesající cena paměti při její rostoucí kapacitě (o paměťových možnostech a cenové dostupnosti nejrůznějších flash disků, mobilů či digitálních kamer bychom si ještě nedávno mohli nechat zdát) a 3. Vysokorychlostní připojení neboli broadband. V bodech 1. a 2. nemáme v Čechách problém. V penetraci broadbandu pokulháváme ovšem za celou řadou zemí, a to nejen tradiční „západní Evropou“. Na frak nám dávají i země, které ještě nedávno byly za námi, jako je Řecko nebo Maďarsko. Českému Internetu tedy nezbývá než popřát, aby tou nejzásadnější změnou, která ho v roce 2008 postihne, byl právě další skok, lépe však maxiskok, v oblasti broadbandu. Skok, který českým uživatelům nabídne skutečné možnosti dnešního Internetu.

Rovněž Pavel Mucha z konkurenčního portálu Centrum.cz nepochybuje o pokračující globalizaci českého Internetu:

Rok 2008: dostihne nás globalizace v plné síle – zachvátí nás globální komunitainment, některé subjekty začnou mluvit o vstupu na burzu a patrně dorazí do Čech nové projekty ze zahraničí. Rok 2008 bude stát za to – vždyť Internet je už nyní médium číslo jedna v práci, a nebude dlouho trvat a bude i doma.

Milan Rusnák, generální ředitel GTS Novera, vidí nový rok z pohledu své společnosti takto:

Rok 2008 bude pro nás rokem pokračující orientace na firemní zákazníky. V tomto segmentu jsme silní, úspěšní a dokážeme zde poskytovat služby s vysokou přidanou hodnotou. Proto je pro nás jednou z priorit tlak na snížení cen za pronájem okruhů tak, aby se IP VPN produkty mohly stát cenově dostupnými pro co nejširší okruh zákazníků. V porovnání se situací ve vyspělých státech EU je totiž penetrace této služby u nás stále velmi nízká a ani její dosud pomalý růst neodpovídá potenciálu, který v sobě skrývá.

Clemens Wohlmuth, generální ředitel Telekom Austria Czech Republic (Volný), se v některých očekáváních shodne s konkurencí (a jinde ji už vidí na odchodu):

V roce 2008 nás čeká řada zajímavých událostí na českém telekomunikačním trhu, a také z pohledu naší společnosti Telekom Austria Czech Republic (Volný).

Když se podíváme na český internetový trh, jako jednu z nejdůležitějších událostí, která přijde již velmi brzo, vidím možnost poskytovat internetové broadbandové připojení na tzv. neaktivních linkách. Tím je myšleno, že i lidé, kteří již zrušili svou pevnou linku, si budou moci pořídit ADSL.

Další významnou událostí, která byla odstartována již v loňském roce, je propojování a spolupráce mobilních operátorů a operátorů, kteří poskytují služby na pevných sítích. Již započatá spolupráce se společností T-Mobile nám ukazuje, že toto spojení může být zajímavé pro obě strany. V tuto chvíli jsme otevřeli naši vysokorychlostní internetovou síť T-Mobilu, takže T-Mobile může nabízet balíčky mobilních a internetových služeb. Věříme, že se do budoucna tato spolupráce ještě rozšíří a my budeme moci nabízet mobilní služby T-Mobilu našim zákazníkům.

Konsolidace českého telekomunikačního trhu již byla téměř dokončena a očekáváme, že Tiscali již tento rok opustí český trh. Zbývající operátoři, a nyní tak usuzujeme podle plánů naší společnosti, se více soustředí na zlepšování a vývoji služeb, které jsou jakousi nadstavbou a přidanou hodnotou k internetovému připojení (VoIP, IPTV apod.).

A co se týká naší společnosti Telekom Austria Czech Republic (Volný), naše plány na letošní rok přímo navazují na loňské spojení společností Czech On Line a ETEL a přejmenování na Telekom Austria Czech Republic. Jde zejména o to, že se chceme ještě více soustředit na poskytování služeb firemním zákazníkům, a to z řad menších a středních firem, ale i velkých korporací, kterým jsme schopni nabídnout sofistikovaná telekomunikační řešení na míru, a dále se ještě více soustředíme na služby poskytované na naší vlastní síti a vlastních technologiích.

Další známý vizionář a komentátor internetového dění je Patrick Zandl, produktový ředitel serveru Stream.cz:

Nejdůležitější událostí bude doufám ta, která nenastane: státní orgány ani nejrůznější výbory EU se ani v roce 2008 nebudou plést do definování pravidel a fungování Internetu. Zatím stále fungují internetové samoregulační mechanismy podstatně efektivněji a zdravěji, než státem iniciované změny.

ebf 24 - tip duben

A z těch událostí, co nastanou, uvidíme, až nastanou. Hodně věcí vypadá na první pohled slibně, na pohled druhý to už taková sláva nebude a až za rok budeme hodnotit rok 2008, nemyslím, že zjistíme, že jsme se v předpovědích trefili do něčeho opravdu zajímavého. Zas tak dynamický ten náš Internet není.

A jaká očekávání máte od roku 2008 na českém Internetu vy? Přikláníte se k názorům některého z citovaných odborníků, nebo vše vidíte ještě jinak?

Dočkáme se letos prodeje portálu Atlas.cz?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).