Hlavní navigace

2007: nejzajímavější události na českém Internetu

14. 12. 2007
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

Autor: 29
Před více než jedenácti měsíci vyzpovídala Lupa hned několik osobností českého Internetu a zeptala se jich, jaké události očekávají od roku 2007. Následující přehled nejzajímavějších událostí a trendů zaznamenaných v roce 2007 vám může být vodítkem k posouzení, nakolik byly jejich odpovědi přesné.

Nakolik se liší skutečné události od toho, co předpověděly osobnosti českého Internetu? Přestože jsme v roce 15. narozenin českého Internetu nebyli svědky žádných přelomových událostí, o ty zajímavé rozhodně nebyla nouze. Některé byly překvapivé, některé naopak potvrzovaly trendy nastoupené v předchozích letech.

Český Internet v hledáčku společnosti Google

Ke konci minulého roku se country manažerkou české pobočky Googlu stala Taťána le Moigne, čímž byla zahájena éra „přítomnosti“ společnosti Google v ČR. Příznivci Googlu, z nichž někteří si ve svém fanatismu nic nezadají ani s ortodoxními „applisty“, tak mohou očekávat větší zaměření Googlu na český trh, větší množství lokalizovaných služeb, rychlejší rozšiřování sítě AdSense, ale nově i orientaci na firemní zákazníky. Již v tomto roce Google pro české společnosti uspořádal několik workshopů a prezentací a začal s nimi aktivně rozvíjet obchodní vztahy.

V roce 2007 byla lokalizována řada služeb, lokalizace dalších, včetně YouTube, se očekává. V pořadí dvanáctým a zatím posledním počinem Google je česká lokalizace služby Google News, která agreguje zprávy z řádově stovek různých zdrojů, a to bez lidského zásahu, který by mohl výběr informací negativně ovlivnit.

Mezi nejvýznamnější přínos pro česká online media patří bezpochyby česká lokalizace kontextového systému Google AdSense, která v roce 2007 doznala značného rozšíření a stala se tak přitažlivější i pro inzerenty. Přinese nám rok 2008 novou seznamáckou službu „Skontext“? Přesněji klon Skliku určený pro nasazení na stránkách třetích stran za účelem kontextového zobrazování reklamy? Možnosti Skliku by tak mohly být rozšířeny podobně, jak AdSense rozšířil možnosti Google AdWords.

Vůbec bude zajímavé sledovat gradující souboj Seznamu s Googlem, a to jak v rovině technologické, tak i marketingové. Je otázkou, zda příčinou je právě hrozba Googlu, ale o prázdninách 2007 se udály na české poměry zcela nečekané věci – Atlas.cz začal používat vyhledávací engine Seznamu.

Nic není černobílé, a tak ani Googlu se nevyhnuly problémy. Kvůli značnému záběru činností a související neschopností se ve všech současně specializovat, může být v budoucnu ohrožena pověst Googlu dodávat uživatelům precizní řešení s vysokou užitnou hodnotou. Rostoucí zájem uživatelů o služby Googlu vyvolává také problémy v technické infrastruktuře – Google se například potýkal s výpadky systému Analytics. Zlí jazykové také předpovídají Googlu pád popularity jeho značky a služeb, a to z důvodů, jako je cenzurování výsledků vyhledávání v Číně, vědomí, že toho o nás Google ví příliš mnoho, z toho, že se začne chovat stejně jako ostatní velké korporace, a nebo jednoduše z přesycení googlománií.

Stream poutal pozornost

Projekt „internetové televize“ Stream je bezpochyby jednou z nejzajímavějších původních českých služeb, na jejíž betaverzi jsme se mohli podívat již na sklonku roku 2006. Od svých konkurentů se odlišoval mimo jiné „úniky informací“ do médií ještě před svým oficiálním spuštěním, čímž se Streamu podařilo dosáhnout toho, aby se o něm mluvilo. Lupa přinesla v březnu 2007 stylový videorozhovor s hlavním architektem projektu Patrickem Zandlem o pozadí vzniku Streamu.

Přestože málo kdo pochybuje o tom, že se Stream začal dostávat do úzkých, kdy se patrně podle plánu nevyvíjela zejména návštěvnost a s ní související příjmy, vše nakonec vyřešil ve velkém stylu. Nejprve do něj, za blíže nespecifikovanou částku, vstoupila česká jednička Seznam, čímž si Stream zajistil nejen dostatek uživatelů, ale i nové „odbytiště“ pro svoji produkci, které je v souladu s původním záměrem autorů Streamu – například videozpravodajství na Super.cz, rovněž z rodiny Seznamu. Tečkou pak bylo vítězství v prestižní anketě Křišťálová Lupa v kategorii projekt roku. Nezbývá než nechat se překvapit, s čím Stream překvapí v příštím roce.

Velcí hráči, nebo spáči?

Pokud se rok 2007 něčím opravdu výrazně odlišoval od let předchozích, bylo to bezpochyby zvýšené zaměření pozornosti velkých mediálních domů na Internet, které se projevilo i ve zvýšeném počtu akvizic a majetkových vstupů. Tradiční média si již začínají uvědomovat, že internetovou budoucnost nezastaví, a že pokud nechtějí přijít o své zisky, musí na situaci rychle reagovat. Zřejmě nejjednodušší cestou k internetové budoucnosti je pro mediální domy akvizování úspěšných projektů, případně vstup do nich.

Jedním z nejvýznamnějších počinů v tomto směru je převzetí 74,9% podílu ve společnosti Anima Publishers českou pobočkou německého mediálního domu Axel Springer. Anima Publishers je známa především uživatelům serveru Auto.cz, který provozuje, a který byl také hlavním důvodem k této investici Axel Springer. V případě Auto.cz se projevuje častá neschopnost tradičních médií překračovat vlastní stín. Komerční model investice patrně počítá především s příjmy z reklamy, případně se synergiemi s ostatními tituly vydavatele, a orientuje se na médium, které je sice online, ale jde v podstatě o analogii k tištěným titulům. Neplatí to však vždy.

Česká pobočka finského vydavatelství Sanoma Magazines investovala v srpnu 2006 do nadějného projektu eStránky.cz, který není třeba čtenářům Lupy představovat. Efekt se dostavoval právě v roce 2007, kdy služba uzrála a pomýšlí i na expanzi do zahraničí. Sanoma zjevně při této investici nebyla motivována snahou o nějaké další využívání obsahu, který sama produkuje pro svá tištěná média, a kupodivu zatím to nevypadá ani na snahu prodávat na stránkách reklamu, protože při letmém průchodu eStránkami narazíme pouze tu a tam na Google AdSense. Uvážíme-li, že eStránky.cz patří pravidelně do TOP 10 českého Internetu, pokud jde o počet unikátních uživatelů – měsíčně jich totiž navštíví eStránky.cz více než 2 miliony – dovedeme si představit řadu možných využití, spadajících např. i do oblasti e-commerce. Pro úplnost dodejme, že v polovině roku Sanoma investovala i do spamováním proslulého projektu TvujDum.cz, tedy webu redakčně tvořeného obsahu, který je sice myšlení vydavatelství bližší, ale rezignuje na řadu výhod Internetu coby komunikačního mé­dia.

Uvidíme, jak vydavatelství dokáží přetavit náklady vložené do těchto investic na adekvátní výnosy. Zatím je totiž jejich počínání spíše rozpačité. Problémy vidíme už při prosté integraci získaných projektů do stávajícího portfolia, jako je tomu např. u služby UkažSe.cz, komunitní zábavní služby, od roku 2007 vlastněné mediální skupinou MAFRA. Přestože ta má již na kontě slušnou řadu akvizic perspektivních projektů, je právě UkažSe.cz a snad i Rajče.net první vlaštovkou internetového odklonu tohoto vydavatele převážně tištěných titulů od přístupu „my víme nejlépe, co vy máte vědět“. Toto paradigma známe z tištěných titulů, ale odráží se i na podobě portálu iDNES.cz. Snadná dosažitelnost vysoce relevantních informací, které se pomalu, ale jistě stává realitou, tento „vydavatelský“ koncept může ohrozit – uživatel v zásadě nemá důvod zůstávat na stránkách jednoho vydavatele a snadno může přejít jinam, protože zde neexistují bariéry tištěného světa. Je otázkou, jak se v tomto směru projeví sloučení redakce tištěného DNES a internetové iDNES.cz.

Zajímavé bude také sledovat další kroky českých televizí, především jedné komerční a jedné České. Velké cíle, co se týče internetového zpravodajství, má zejména televize Nova. Jak prohlásil Martin Ondráček, ředitel zpravodajství a publicistiky Novy, Internet bude naším hlavním tématem v roce 2008. Již v tomto roce ale doznal web řady inovací a byl více integrován s televizním obsahem, jako jsou např. odkazy na stránky televize uváděné v Televizních novinách. K „internetovým“ cílům vytyčeným pro příští rok má televizi pomoci Zdeněk Šámal, dříve odpovědný za televizní zpravodajství ČT. Jméno televize Nova je také skloňováno v souvislosti se spekulacemi o sloučení portálů Centrum.cz a Atlas.cz a jejich prodeji jednomu vlastníkovi, kterým by mohla být právě česká televizní jednička.

Tahanice o JizdniRady.cz

Jednou z událostí, která vzrušila odbornou veřejnost v roce 2006 a která se v podstatě stala podstatou vzniku Etického kodexu Sdružení pro internetovou reklamu, bylo umělé navýšení návštěvnosti portálu Atlas.cz v měření NetMonitor započítáváním návštěvnosti na službě JizdniRady.cz (včetně jejích aliasů, jako je IDOS.cz atd.). To vše samozřejmě k velké nevoli ostatních hráčů na českém internetovém trhu, kteří se právem mohli cítit handicapováni v souboji o zadavatele reklamy. Přestože tato „obsahová spolupráce“ neměla dlouhého trvání a skončila již v prvním kvartále roku 2007, s popraskem, který s sebou JizdniRady.cz nesly, ještě neměl být konec.

Je pozoruhodné, jakých názorových veletočů byla mediální skupina MAFRA v kauze jízdních řádů schopna, když přibližně v polovině roku 2007 nahradila Atlas.cz ve vděčné roli obsahového partnera. Proč je to pozoruhodné? Byla to totiž právě skupina MAFRA, která ústy svých zástupců zařazení služby pod Atlas.cz kritizovala nejhlasitěji, a to jak na půdě Výkonné rady SPIR, tak i v odborných médiích.

Pro někoho až moc živo

Česká dvojka Centrum.cz se v roce 2007 skutečně činila, pokud jde o čeření jinak poklidných českých internetových vod. Poprvé jsme o Centrum.cz slyšeli v roce 2007 hned v lednu, kdy se kuloáry šířila „zaručená zpráva“ o připravovaném spojení Centrum.cz a Atlas.cz, notně živená notickou týdeníku Euro. Přestože napoprvé to Centru nevyšlo, v roce 2007 se do centra pozornosti odborné veřejnosti mělo dostat ještě několikrát.

Na jaře 2007 se stal výkonným ředitel portálu Centrum.cz Pavel Mucha, který byl po pár týdnech na této pozici svědkem změny ve vlastnické struktuře Seznamu – společnost Lycos prodala svých 30 % akcií dvěma investičním společnostem za 65 milionů euro.

Díky zapojení domény JizdniRady.cz, které jsme si před okamžikem popsali, bylo Centrum.cz na pár měsíců přeskočeno na své léta držené pozici portálové dvojky portálem iDNES.cz. Centrum.cz reagovalo investicí o údajně nemalé výši do služby pro stahování souborů Stahuj.cz, která se charakteristikou uživatelů jízdním řádům v mnohém podobá. V obou případech jde sice spíše o nárazově užívanou službu, zato s velkým počtem pokud možno unikátních uživatelů, kteří vygenerují při pohybu po stránkách i slušný objem impresí. Obě služby navštíví měsíčně cca jeden milion unikátních návštěvníků. Po sjednocení s čísly nových majitelů tedy následuje návrat Centrum.cz na druhou pozici v měření NetMonitor.

Poslední jen pár týdnů starou událostí je prodej majoritního podílu Centrum.cz americkému fondu Warburg Pincus. Cena nebyla zveřejněna, spekulovalo se však o částce až o výši 100 milionů eur, což se však nejeví příliš reálně, uvážíme-li, že výnos v roce 2006 činil cca 368 milionů korun, zisk se pohyboval těsně pod hranicí 16 milionů korun. Je otázka, zda by zisk mohl být větší, nebýt některých postradatelných investic. Bylo by pak Centrum.cz schopno udržet krok s konkurencí? V každém případě, pokud vezmeme jako směrodatný výsledek roku 2006, představovala by požadovaná hodnota padesátinásobek ročního zisku, což by pro nového kupce bylo jen těžko přijatelné.

Reklama roste

Rok 2007 byl poměrně chudý na události stimulující reklamní investice zadavatelů, nekonal se ani žádný větší rebranding telekomunikačních operátorů, tolik oblíbený zejména mezi médii. I tak ale bylo ve světě reklamy živo.

Zjevně nejdůležitější událostí na poli reklamy je spuštění dlouho a složitě připravovaného projektu monitoringu investic do internetové reklamy – projektu AdMonitoring, provozovaného Sdružením pro internetovou reklamu. Výsledky za první tři čtvrtletí víceméně potvrdily dříve odhadovaný objem investic do internetové inzerce na 1,5 miliardy korun. Očekává se, že celkový objem za rok 2007 by mohl přesáhnout hodnotu 2,3 miliardy korun. AdMonitoring by měl Internetu přinést schopnost snadného srovnání s jinými mediatypy, ale i srovnání jednotlivých serverů mezi sebou.

Rok 2007 znamenal také další přitvrzení, pokud jde o agresivitu reklamních formátů. Ať už jde o velkorozměrové audiovizuální formáty zobrazované po nějakou dobu „přes obsah“ stránek nebo systém TakeIt, odbornou veřejností spíše kritizovaný právě pro svou agresivitu a sporný přínos koncovému inzerentovi.

rozhovoru na Lupě se Ivo Lukačovič opřel do vysokých bonusů mediálních agentur (40–60 %). Fakt, že internetové médium získá za pronájem svého prostoru méně než 50 % prostředků vynaložených klientem, vede k dalšímu rozvoji systémů na třetích stranách v principu zcela nezávislých – např. Google AdSense a „seznamácký” Sklik. Je spíše otázkou času, kdy budou podobné samoobslužné systémy použitelnou alternativou i v displayové reklamě.

Za Internet rychlejší

Zatímco rok 2006 se v telekomunikační oblasti nesl ve znamení řady významných akvizic, rok 2007 se nesl především ve znamení zlepšování parametrů operátory nabízených služeb. Penetrace širokopásmového připojení se meziročně zvýší z 8,4 % na hodnotu přesahující 10 %. Vysokorychlostně je připojeno přes 26 % domácností. Počet ADSL přípojek koncem roku 2007 dosahuje k hranici 600 000 a přibližně stejné číslo lze předpokládat u všech dalších vysokorychlostních přípojek dohromady. Do široce akceptovatelných pásem se již dostávají i cenové relace vysokorychlostních přípojek.

ebf 24 - tip duben

Se zvětšováním průměrné rychlosti internetových přípojek se také zvyšuje počet uživatelů služeb, které rychlou linku ke své činnosti potřebují, jako jsou VoIP (viz seriál Lupy Jak se volá přes Internet) nebo již zmíněné streamování videa. Jinak zcela optimistickou náladu, pokud jde o telefonování přes Internet, narušily snad jen potíže v síti Skype. Některé společnosti využívají zdarma dostupnou službu tak, jako by šlo o službu garantovanou, takže jim velký výpadek ke konci prázdnin mohl způsobit ne nevýznamné problémy.

V listopadu jsme měli možnost sledovat první exkluzivně internetový online přenos z fotbalového zápasu nejvyšší české soutěže. Rozvoj služeb jako IPTV sice zatím patrně neprobíhá tak, jak si Telefónica O2 naplánovala, ale přesto se i zde najdou noví bojovníci. IPTV může být určitou výzvou i pro digitální televizní vysílání. Nekončící příprava digitalizace televizního vysílání může vést až k tomu, že už žádné licence na omezené frekvence nebo na místa v multiplexu nebudou potřeba. Televizní vysílání budeme moci přijímat po „bezlimitní“ internetové přípojce a změn jistě dozná i jeho obsahová podoba.

A jaký bude rok 2008 pro český Internet? Klidný, nebo spíš rušný?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Bývalý výkonný ředitel mediálního zastupitelství Impression Media a vedoucí inzerce a internetových projektů vydavatelství Ringier. Vystudoval informační technologie a ekonomiku a management.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).