Hlavní navigace

Invaze České televize na Internet

26. 10. 2010
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 21971
Veřejnoprávní televize představila Chartu pro nová média, který definuje cíle veřejnoprávní televize na poli digitálních technologií a Internetu. Co konkrétního tyto změny přinesou, bude web ČT konkurencí pro komerční projekty? A v jaké pozici k němu bude nový portál druhého veřejnoprávního média Rozhlas.cz?

Česká Televize v tiskové zprávě prezentovala dokument nesoucí název Charta pro nová média, ve kterém se snaží vytyčit své cíle v oblasti digitální zábavy, Internetu, hbbTV a dalších technologií. Termín, technologii a strategii hbbTV, nebo-li hybridní televizi, rozebíráme ve zvláštním článku na Digizone. Na Lupě se ve článku zaměříme především na oblast, která bude bezprostředně souviset s aktivitami České televize na Internetu; protože se máme dočkat (v relativně krátké době) celé řady změn, které by měly posunout roli a postavení veřejnoprávní televize do podstatně jiných oblastí, než kde byla doposud. Sama společnost dokonce používá pojem revoluce. Ale bude se vše jíst tak horké, jak se teď uvaří?

Hydepark na ČT

Zatím jedna z prvních vlaštovek v práci se sociálními sítěmi v podání Hyde Parku.

V již zmíněné tiskové zprávě se dočteme, že se ČT pokusí vsadit na spolupráci se společností Samsung a nabídne hybridní televizi, tedy věc, o které se již poměrně dlouho mluví, ale implementace se začíná blížit až nyní. Pilotním projektem v doplňkových službách je pro ČT spolupráce se Samsungem v technologii widgetů. Uživatelé televizorů této značky budou mít brzy možnost využívat aplikaci webového vysílání, pouštět si odvysílané pořady ze všech čtyř programů ČT. Tento projekt je ale pouze začátek, na platformě hybridní televize (HbbTV) nabídneme postupně tyto doplňkové služby pro veškeré nejmodernější přístroje.

Mezi projekty, které se již postupně rozbíhají, patří podpora mobilních zařízení nebo přehrávače televize na iPhone či iPod. V budoucnosti jsou v plánu i přímé přenosy na tato zařízení i tam, kde to licenční podmínky v tuto chvíli nedovolují (řeč je především o sportovních pořadech). Televize tedy bere mobilní zařízení velice vážně. Archiv pořadů ovšem chybí.

ČT pro iPhone

Živé vysílání ČT24 iPhone (zdroj: ČT24)

Zajímavé je sledovat reakce (ne)diváků, kteří na změny reagují spíše zdrženlivě. Zatím co ČT se razí heslo „Buď nová média nebo smrt“ někteří diváci poukazují na to, že si nakládání s koncesionářskými poplatky představují podstatně jinak. Na to reagoval Milan Fridrich, který na Aktuálně.cz upozornil, že zmíněné investice nejsou z koncesionářských poplatků, ale z peněz, které ČT vydělala svojí podnikatelskou činností. Diskusi o tom, že by tyto peníze mohly být použity na snížení poplatků, ovšem zřejmě vedení nepovažuje za plodnou.

Inspirace BBC

Pokud se podíváme na koncepci změn na webu, je zřejmé, že televize se snaží naplňovat své zákonné povinnosti také v online prostředí. Do budoucnosti se počítá s daleko větší diverzifikací jednotlivých webů tak, aby lépe odpovídaly jednotlivým kanálům televize.

Web ČT 24 nabídne plný zpravodajský servis doplněný řadou komentářů a publicistických pořadů. Mizet rozhodně nemají zaběhnuté pořady, které mají publicisticko-komentářový ráz, jako je Historie.cs, Prizma, naopak mají dostat svůj větší prostor na portálu, který má být výstavní síní rychlého zpravodajství. Zde se vede diskuse o tom, zdali nedeformuje podobně pojatý web trh, neboť bude částečně čerpat ze zdrojů, které pocházejí z jiných příjmů než reklamních, což je velká konkurenční výhoda. To se logicky nemusí líbit konkurenčním zpravodajským serverům a je pravděpodobné, že svou nelibost dají najevo, i když spíše v politických kuloárech.

Internetová stránka ČT4 bude pokračovat v trendu, který již nastavila současná podoba – jednoznačné zaměření na Sport, jak ten divácky nejatraktivnější, tak ten menšinový. Nabízeny mají být také online přenosy takové, které se kvůli časovým možnostem nedostanou do klasického televizního vysílání. To je krok, který je možný vnímat jako rozumnou podporu především mládežnických a laických sportů, což by mělo být to, co televize podporuje primárně v oblasti výchovy.

Asi nejzajímavějších změn se možná dočkáme na webu ČT2, který by měl nabídnou sekce věnované společnosti, kultuře, historii, lidem či přírodě. Tedy to co by bylo možné označit za program kultivační a vzdělávací. Zde by měl být prostor pro zajímavé weby a projekty, které by se v prostoru klasického business prostředí uživily jen velmi obtížně a Česká televize zde může realizovat a demonstrovat své společenské poslání.

Interaktivní archiv Vyprávěj na ČT

Interaktivní archiv Vyprávěj je zajímavý projekt seznamující nás s dobou totality.

Mimo to má dále pokračovat web ČT, který bude projekty zastřešovat, doplňovat, dělat reklamu na některé pořady atp. Přiměřeně změnám v jednotlivých sekcích se změní také iVysílání.

Zajímavé je sledovat, jak se Česká televize nechala inspirovat BBC, která podobnými aktivitami na webu doslova hýří, především v oblasti vzdělávání a zpravodajství, což je právě model, který přebírá Česká televize. Pokud se podíváte na stránky BBC zjistíte, že postupem času se zde vytvořily skutečně velice dobré projekty, které se dají užít ve školách nebo pro samovzdělávání, ale také že onen slepenec nápadů je již téměř neprohlédnutelný. Nebezpečí nepřehlednosti mediálních projektů by se měla ČT vyvarovat.

Spolupráce s Rozhlasem v nedohlednu

To, co je v kontextu plánovaných změn zarážející je, proč se více nemluví o spolupráci s Českým rozhlasem. Jeho webje přiměřenou ukázkou toho, jak může podobný projekt veřejnoprávního charakteru vypadat. Právě nové stránky rozhlasu by mohly být základem pro vzájemnou spolupráci, ke které by Česká televize mohla jen připojovat své produkty – ať již pořady, sekce, texty, informace.

Web Radiožurnálu

Nový web Radiožurnálu

UXD

Ostatně o novém webu ČR se jeho ředitel Alexandr Pícha vyjadřuje následovně: „Zcela nová je platforma třídění zvukových, textových a obrazových příspěvků všech stanic ČRo na tematických webech ČRo. Nový systém umožňuje třídit a automaticky promítat rozhlasové pořady a příspěvky ze stanic také na tematické weby Věda a technika, Příroda, Životní styl, Komentáře a další. Například kul­turu nemusíte vyhledávat jednotlivě jen na webech ČRo 3 - Vltavy, Radia Wave a dalších stanic ČRo, ale najdete ji souhrnně také na webu Umění a kultura. Přinášíme také další obsah. Na novém webu Archiv ČRo začínáme zpřístupňovat rozhlasové poklady, nové jsou i weby pro teenagery. Na adrese rozhlas­.cz najdete řadu dalších novinek.“

Zdá se, že to co Česká Televize s pompou připravuje pro nejbližší měsíce a roky, Český Rozhlas již z velké části umí nyní. Ano, není tak zaměřen na sociální sítě, jak má být nový web ČT, ale je to na škodu? Osobně si myslím, že právě připravované souběžné projekty jen ukazují na to, jak se dá zbytečně utrácet z rozpočtu, který je plněn z daní (co jiného jsou poplatky za televizi a rozhlas), když by společný web mohl být jak kvalitnější, tak levnější. A byla by to také do určité míry odpovědí na debaty o tom, zda se nevynakládají prostředky získané z koncesionářských poplatků na konkurenci ostatním mediálním společnostem.

Bude Česká televize spolupracovat s Českým rozhlasem?

Autor článku

Autor je student PřF MU, publicista. Zajímá se o dění na Internetu, filosofii a fotografii.