Hlavní navigace

Jak Internet proměňuje naše chování

18. 6. 2008
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Zdroj: sxc.hu Autor: 74287
Všudypřítomné informační technologie se projevují na našem chování celou řadou způsobů. Pozitivně, negativně i neutrálně. Za relativně krátkou dobu své existence změnily především mladou generaci.

Špatný vliv

Když se v 90. letech britská dětská verze ITV jako pravděpodobně první pokusila reflektovat fakt široce rozšířených videoher ve zvláštním pořadu, pojmenovala jej podle tehdy převažujícího názoru na efekt těchto her na děti – její série se jmenovala Špatný vliv. Onen široce rozšířený názor byl založen na předpokladu, že videohry dětem ubírají čas, který by mohly strávit učením, případně na hřišti se svými vrstevníky. Že je uzavírají do nereálného světa a nutí trávit ještě delší dobu před potenciálně škodlivou televizní obrazovkou. Špatný vliv vznikal v době, kdy počítačové hry zdaleka nedosahovaly dnešní obrazové a zvukové kvality. A tak i když první skutečná hra typu FPS (first person shooter) se objevila v první polovině 90. let (tedy přibližně v době, kdy byl Špatný vliv na obrazovkách), do tehdejší představy negativního vlivu videoher na mládež se násilí příliš nepočítalo.

Jak jsme si řekli v minulém díle, používání elektronických informačních a komunikačních prostředků může mít poměrně širokou škálu různých vlivů na naše chování. Vyjma těch, které jsou s nimi přímo spojené, a které lze pozorovat bezprostředně, existuje také určité množství vlivů sekundárních. Ty jsou komunikačními prostředky podmíněny, ale existují – jsou pozorovatelné i mimo ně. Ačkoli mohly pochopitelně existovat mnohem dříve, pravděpodobně první pokusy o jejich pozorování byly prováděny v souvislosti s výzkumem onoho „špatného vlivu“ videoher na děti. A ukázalo se, že o tak moc „špatný“ vliv nejde.

Změny v chování

Opusťme však oblast videoher. Minule jsme si charakterizovali několik generací, které přicházely různým způsobem a v různé intenzitě do kontaktu s mobilními komunikačními technologiemi a s Internetem. Od nejstarších uživatelů, donucených pracovat s těmito prostředky víceméně z nutnosti a často zaměstnavatelem, přes lidi, kteří vyrůstali spolu s tím, jak mobilní komunikace a Internet masivně nastupovaly a rozvíjely se od primitivních po velmi složité, po generaci, která je dnes přijímá automaticky, a často i nekriticky.

Právě u oné poslední – a nejmladší – generace lze nyní v některých případech pozorovat vliv technologií na způsob vnímání okolí. U dětí „poznamenaných“ érou videoher se ve srovnání s jejich předchůdci rychleji vyvíjela schopnost postřehu a okamžité reakce. V reálném světě byly někdy přesnější, a dokázaly také lépe například předvídat pohyb. To byly zisky, za něž se v západním světě platilo nadváhou, nedostatkem pohybu, někdy zhoršenou schopností komunikace s okolím.

Současné mobilní technologie a Internet (a to včetně herních aplikací) ovšem komunikaci neomezují, ale naopak podporují. Co se mění, je její forma – z přímé tváří v tvář se stává nepřímá, založená nejčastěji na psaném textu. To způsobuje, že uživatelé moderních technologií komunikují lépe v textu než v hlase. Jsou v něm – na rozdíl od svých předchůdců – lépe schopni formulovat své myšlenky. Jsou jej schopni rychleji a efektivněji tvořit, ale to není vše.

Videohry možná přinesly zkrácení reakčního času a zvýšení přesnosti u jednoduchých úkonů, což se pak projevilo například na schopnosti jejich uživatelů používat stroje, či například řídit auto. Internet, a speciálně web, u těch, kteří s ním vyrůstali, a kteří do jeho existence byli socializováni, dal něco pokročilejšího. Lidé, kteří vyrůstali s prohlížečem a používali jej, jsou schopni rychleji vyhledávat informace. Umí lépe rozlišit informaci, kterou potřebují, od informace, kterou nepotřebují. Jsou schopni lépe rozpoznat logické souvislosti různého typu informací a správně je k sobě vztáhnout. Člověk pracující s webem se díky tomu může lépe orientovat například v jízdním řádu, v plánu složitého mechanismu, v grafikonu vztahů. Jednoduše řečeno v libovolném komplexním symbolickém systému.

Ne vždy jsou tyto efekty ku prospěchu věci. Lidé vyjadřující se v textu mívají problém s přímou komunikací, zvláště, mají-li vyjadřovat emoce. Dnes není ničím neobvyklým, že si spolužáci na středních a základních školách posílají SMS či komunikují spolu pomocí Instant Messagingu, i když by mohli mluvit z očí do očí. V tomto případě však nejde o primární efekt moderních technologií, ale o negativní sekundární dopad jejich všudypřítomnosti.

Komprese vzdálenosti

Dalším z jevů pozorovatelných v souvislosti s globální existencí komunikačních technologií je komprese vzdálenosti. Položíte-li teenagerovi otázku, jaká je vzdálenost mezi Prahou a New Yorkem, odpoví v přibližně správném řádu za předpokladu, že nepoužívá webové stránky, o nichž ví, že sídlí v tomto městě, případně nekomunikuje-li s lidmi z něj. V opačném případě (pokud správnou informaci explicitně neví) bude mít tendenci vzdálenost podhodnocovat. Bude New York vidět blíže, než doopravdy je. Obdobné to bude s jinými městy a místy, ostatně vyzkoušejte si to sami na sobě. Tento jev vychází z předpokladu, že to, co známe, je nám i fyzicky bližší, než to, co neznáme a existoval vždy. Pouze s příchodem Internetu a mobilní komunikace, které vedly k extrémnímu urychlení přenosu informací, nabývá na zcela novém rozměru.

Změny v jazyce

Jednou z vlastností lidského jazyka je jeho schopnost aktualizace a ekonomizace. Příkladem je doplňování mluvy o nové významy a jejího zkracování tak, aby zůstal zachován význam sdělení a současně jej bylo dosaženo co nejmenším počtem hlásek jsou všechny slangy. Komunikační technologie vnesly do tohoto procesu, který vždy probíhal spontánně, jasné hranice. Jedna standardní SMS má 160 znaků a neobsahuje diakritiku. I když je tento limit již překonán, ovlivnil nemálo lidí, kteří se do limitu, jež neexistuje, ale který stále intuitivně cítí, pokouší dostat svou komunikaci s kýmkoliv. Internet a mobilní komunikace velmi intenzivně podpořily vznik a používání nových zkratek, jež pak nacházíme i v komunikaci zcela mimo ně. Populární emotikon, tedy „smajlík“, si našel cestu do papírových časopisů, na televizní obrazovky, dokonce do úřadů. Jestliže je však ve své primární podobě aktualizací jazyka celkem vítanou, mnoho dalších symbolů, jež lidem vyrůstajícím v prostředí online komunikace usnadňují výměnu informací, tam vede ve skutečnosti ke zkratkovitosti jejich myšlení, k omezení rozsahu a schopnosti vnímat například krásno, ke snížení rozlišovací schopnosti v estetickém vnímání, k jeho transformaci. Lidé žijící v nových zkratkách mají problém komunikovat se světem mimo ně, a to zdaleka nejen na úrovni psaného textu.

Na každém kroku

Co bylo první? Zpěv pěnice, nebo jeho syntetická podoba ve zvonění mobilního telefonu? Zvláštní, kolik uživatelů mobilních telefonů se v určité době poohlíželo po svém přístroji pokaždé, když slyšeli ptáčka na stromě. Na druhé straně je ovšem třeba říct, že mnozí ptáci začali zvonění mobilních telefonů imitovat, což otázku naší „generační transformace“ přeneslo z úrovně člověka do světa zvířat. Je to jeden, ovšem ne jediný příklad vlivu komunikačních prostředků.

MMF24

S tím, že moderní technologie mění vnímání a fungování zejména svých nejmladších uživatelů, se lze setkávat na každém kroku a v tisících různých podob. Některé vedou k benefitům – schopnost rychlejší a přesnější práce s informacemi. Jiné jsou neutrální – jako například komprese vzdálenosti, další pak spíše negativní (omezená schopnost některých typů vnímání, zkratkovitost). Fungují však všechny dohromady.

Internet ve své současné podobě a mobilní komunikace jsou s námi ve velkém měřítku o něco více než deset let. Za tu dobu dokázaly zasáhnout do života více než tří současně žijících generací lidí. Pokud si myslíme, že tím jejich převratné působení končí, jsme na omylu. O možnostech dalšího rozvoje se pokusíme (střízlivě a s odstupem od science fiction a vizí Steva Ballmera) pohovořit v dalším samostatném článku.

Používáte v každodenní komunikaci internetové zkratky jako např. BTW nebo smajlíky?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je sociolog, odborný publicista, poradce, a lektor.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).