Hlavní navigace

Jak stlačit účty za připojení: Cproxy a Internetlevne

11. 5. 2004
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Připadají-li vám účty za dial-up či za GPRS příliš vysoké a připojení příliš pomalé, ale přece jen se nechcete v prohlížeči úplně zříci obrázků, doporučuji vám zkusit nějakou z veřejných proxy, které mohou ze zobrazovaných stránek odfiltrovat reklamu či data zkomprimovat, aby se jich přenášelo méně. Některé jsou zadarmo, některé chtějí malý poplatek.

Pokud se připojujete k Internetu dial-upem či jinou pomalejší formou připojení nebo pokud jste svým poskytovatelem připojení omezeni velikostí přenesených dat za určité období, jistě je pro vás stále aktuální parametr uspořeného času, resp. objem dat, zbývající do nadiktované hranice. Možností úspory je přitom kromě omezování samotného používání Internetu jen málo; pod určité množství dat jít prostě nemůžete, máte-li získat použitelný obsah. Přesto můžete např. použít software, který z www stránky před jejím načtením odstraní reklamní obrázky, flashové animace, cookies, aplety a jiná data, která pro vás v ten okamžik nemají cenu. Co však se samotným obsahem stránky, tedy textem, který vás zajímá? Zde se nabízí komprimace, která je u textu zpravidla obzvlášť účinná. My se dnes podíváme na dva české proxy servery, které tuto možnost nabízejí: Cproxy a Internetlevne.

Služby proxy serverů jistě není nutné technicky zdatnějším čtenářům představovat. Pro ty ostatní: jedná se o službu (samostatný počítač, často ale jen aplikaci), která vyřizuje požadavky jiných počítačů na přístup k datům, nejčastěji k těm na internetové síti. Přitom využívá faktu, že tyto požadavky jsou často stejné, jelikož jednotliví uživatelé zkrátka často přistupují ke stejným zdrojům (www stránkám, souborům). To nabízí příležitost k úspoře přenosu dat na stále více či méně drahých linkách. Proxy server si často požadovaná data uloží do paměti (cache) a tím ulehčí lince „ven“, do Internetu. Práce proxy serverů se pochopitelně neomezuje jen na kešování proudícího obsahu, pro účely našeho článku však pro nás bude tento typ služby podstatný.

Obě popisované služby, tedy CproxyInternetlevne, totiž k urychlení přenosu dat využívají stejného principu: uživatel si na svůj počítač nainstaluje klientskou část systému a nastaví prohlížeč a další aplikace tak, aby přistupovaly k Internetu přes tohoto klienta (tedy hlavně adresu localhost a příslušný port). Klient při odesílání požadavků data zkomprimuje (obdobný proces jako např. u programu Winzip) a odešle serveru výrobce, který jej poskytuje. Ten data dekomprimuje, vyřídí požadavek s vlastním cílovým serverem, na kterém jsou požadovaná data, ta opět zkomprimuje a předá klientovi. Jak jistě tušíte, tomu nezbývá než je opět dekomprimovat a předat prohlížeči (či jiné aplikaci), aby jej použil k účelu svému. Přehlednější popis fungování nabízí následující obrázek, převzatý ze stránek k programu Cproxy:

1167

Vše zní poměrně komplikovaně, avšak kupodivu v reálu to funguje tak, že provoz je díky zkomprimovanému přenosu efektivnější, a tím i pro vás levnější. Vše navíc začne nabývat na zajímavosti v okamžiku, kdy jste odkázáni na připojení typu GPRS, kdy buď draze platíte za každý přenesený paket, nebo platíte naopak málo, avšak rychlost je horší než bídná. T-mobile nabízí alespoň aplikaci GPRSpeed Plus, pracující na podobném principu, avšak s omezenými možnostmi – kvalitu zobrazovaných obrázků na www stránkách můžete nastavovat jen v pěti stupních, blokovat lze video, animace, aplety, obrázky a zvuky. Protože nám jde o lepší možnosti konfigurace, podíváme se nabízené alternativy.

Cproxy: učí se, ale jde mu to dobře

Cproxy je program olomoucké společnosti DC Systems, orientované dosud hlavně na vývoj informačních systémů pro finanční instituce. Cproxy je jejich nový projekt, který zatím běží v testovací fázi, a tudíž je zdarma. Na stránkách Cproxy si jej po zaregistrování (vyžadován není žádný osobní údaj kromě emailu a hesla) stáhnete, nastavíte dle návodu a můžete začít počítat ušetřená data (pravda je, že program vám úsporu průběžně zobrazuje číselně i graficky, ale lepší je vždy spoléhat sám na sebe :))

1168

Cproxy dokáže komprimovat jak obsah www stránek, tak i provoz prostřednictvím SOCKS či SMTP. Obrázky ve formátu gif a jpeg umí zobrazovat v šestnácti možných stupních kvality a k tomu blokovat ty reklamního zaměření. Vybrat si můžete i z různých velikostí obrázků, které zpravidla nesou reklamní obsah, a ten blokovat, stejně jako přidávat URL serverů, o jejichž obsah na svém monitoru nestojíte. Cproxy také kromě toho optimalizuje HTML kód a umí sám nastavit prohlížeč tak, aby vše fungovalo, jak má, hned při prvním spuštění.

Dojmy ze samotného používání Cproxy jsou notně závislé na faktu, že jde stále o testovací verzi programu a leckteré chyby či nedostatky jsou ještě ve fázi před svým opravením či odhalením. Program mi několikrát odmítl pracovat a nepomohl ani jeho restart, na vině může být i přetížení serveru, což je vůbec jeden ze slabších článků podobných systémů. Po stabilizování počtu uživatelů by však neměl být problém jej eliminovat. Co mě rovněž zamrzelo, bylo to, že se mi nepodařilo zprovoznit Cproxy v režimu podřízené (zřetězené) proxy, ačkoliv to sám v nastavení lákavě nabízí. Velmi by mne totiž zajímalo, jakých výsledků v úspoře přenesených dat je možné dosáhnout jeho spřažením s reklamním web-washerem Proxomitronem, který jinak běžně používám pro „zklidnění“ www stránek formou odstranění reklamy.

O vzrůstající oblibě tohoto systému svědčí čísla, která jsem získal od vedoucího vývojového týmu Jaroslava Brůžka: přes server Cproxy projde každý den cca 20 GB dat, z toho zhruba 73 procent vytvoří uživatelé GPRS, deset procent dial-up, osm procent ADSL či kabel a šest procent lidí využívajících WiFi připojení. Obvyklou otázkou v podobném případě zpravidla bývá bezpečnost těchto informací. Stručně řečeno, zaručené nemáte nikdy nic, ovšem je asi trošku přehnané probouzet paranoidní představy o slídění v takovém množství záznamů o prohlédnutých stránkách. Kromě technické náročnosti takového počínání by asi byly získané informace jen těžko využitelné. Co se týče citlivějších dat, jako je přístup k internetovému bankovnictví, nikdo vás samozřejmě nenutí používat Cproxy pro SSL komunikaci, ač i ta je ze své povahy šifrovaná (zajímavý je názor Jaroslava Brůžka, podle kterého prý někteří poskytovatelé dial-up připojení podobné sledování provozu provádějí, přestože pro provozovatele Cproxy by údajně taková činnost neměla smysl).

Důležitou informací může být i očekávané zpoplatnění Cproxy po ukončení jeho testovacího provozu. To má podle pana Brůžka nastat zhruba do dvou měsíců, ani pak však prý nemá nastoupit žádná razantní cenová politika: měsíční poplatek pro jednoho uživatele by se měl vejít do 60 korun.

Internetlevne, ale ne zadarmo

Proxy s komprimací pod názvem Internetlevne je v ostrém provozu již delší dobu (provozovatelem je Patrik Horník z Galanty ze Slovenské republiky), a tomu také odpovídá její cenová dostupnost. K základnímu vyzkoušení efektivity aplikace je k dispozici cenový program Standard, který obsahuje kredit deseti korun. Ten, jak poznáte, však „probrouzdáte“ již po pár shlédnutých stránkách, takže se buď můžete zaregistrovat znovu, avšak pod jiným jménem a emailem, nebo si zaplatit jeden z tarifů – autor nabízí celkem čtyři: Komfort 40 (za 40 korun na měsíc), Komfort 100 (100 Kč/měsíc), Dialup (80 Kč/měsíc) a konečně DSL (100 Kč/měsíc). První dva z nich jsou určeny uživatelům připojení GPRS, HSCSD a GSM data, ovšem pro Eurotel Data Nonstop je poněkud nelogicky podle stránek Internetlevne.cz určen program Dialup. DSL je pak již srozumitelněji předurčen pro uživatele DSL přípojek. Autor přitom upozorňuje, že jednotlivé programy nelze používat pro jiný než určený druh připojení, takže zřejmě každý z nich používá jiné principy svého běhu, avšak jaké, to se mi nepodařilo zjistit.

Klientský program je oproti tomu u Cproxy mnohem jednodušší a také neumožňuje prakticky žádné nastavení úrovně použité komprese. Můžete však přidávat porty, na kterých bude klient poslouchat, a typy protokolů, kterými bude se vzdálenými počítači komunikovat. Stejně jako Cproxy nabízí záložku se statistikami ušetřených a přenesených dat, avšak jen v textové formě (Cproxy je umí vysázet do barevného grafu).

1169

Běh klienta byl podstatně klidnější než u Cproxy, kromě rychlého konce kreditu u programu Standard nenarušil jeho chod žádný zádrhel v podobě pádu či zatuhnutí klienta. Celkový dojem z úspory však nebyl příliš velký, zvláště když klient neumí filtrovat reklamní prvky stránek. Přesto k nepatrnému zrychlení při prohlížení stránek došlo, což ostatně potvrdily i číselné testy.

Testování

Testování proběhla ve standardním nastavení všech použitých proxy klientů. Zaměřil jsem se pouze na prohlížení www stránek jako na převažující způsob využití Internetu nejen u GPRS připojení. Použit byl Internet Explorer verze 6 nastavený tak, aby přijímal veškerá data (cookies, ActiveX) a neukládal nic do vlastní vyrovnávací paměti. Test proběhl na bezdrátovém sdíleném připojení skrze Wifi (při průměrné rychlosti cca 240 kbit/s); ke sledování přenesených dat jsem použil program Net activity diagram. Postupně jsem vyzkoušel jak Proxomitron, tak Cproxy a Internetlevne na několika českých a zahraničních serverech a zde jsou výsledky (hodnoty udávají vždy součet přijatých a odeslaných dat v kB):

KL23 hlasovani

  Proxomitron Cproxy Internetlevne
seznam.cz 129,46 159,86 184,51
idnes.cz 93,60 113,29 271,26
blesk.cz 329,06 242,40 328,90
email.cz 73,58 107,93 113,29
novinky.cz 216,63 197,09 228,13
zive.cz 139,85 132,32 285,20
google.com 17,19 18,48 12,55
wired.co m 192,11 217,55 270,38
yahoo.com 86,43 50,30 70,38

Aniž bych chtěl jakkoliv nadržovat Proxomitronu, který je ostatně svým původem program jiného zaměření, musím říct, že z hlediska dosažené úspory přenosu dat je často účinnější než proxy služba s komprimací. Reklamní objekty na stránkách podle všeho zabírají již tolik objemu, že jejich důsledné odstranění vede k menšímu objemu přenášeného souboru než jeho komprimace i s reklamou. Přesto Cproxy nezůstává o tolik pozadu; o to víc pak mrzí nepodařený pokus jeho zřetězení s Proxomitronem, což by výsledky nejspíš ještě o hodně zlepšilo. Internetlevne pak v dosažené úspoře zůstává poražen, ačkoliv třeba u Google.com své protivníky předčil. V jeho neprospěch však hovoří především cena.

Výhodou obou proxy serverů oproti Proxomitronu je však jejich univerzálnější použití, kdy komprimovat můžete snadno takřka veškerou komunikaci z a do Internetu. Ušetřit tak můžete i na přenosech z ICQ či skrze elektronickou pošty. Naopak na stahování již komprimovaných dat z P2P či FTP se pochopitelně vliv těchto klientů tolik neprojeví. Pokud bych volil řešení ke GPRS připojení a často používal i jeho jinou aplikaci než prohlížení www stránek, sáhl bych nejspíš po Cproxy, zejména dokud je zadarmo. Pro samotné brouzdání bych však volil Proxomitron, už z důvodu lepšího dojmu z reklamou nehýřících stránek.

Používáte některý systém pro redukci přenášených dat?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je ředitelem médií vydavatelství Internet Info. V letech 2005 – 2008 působil jako šéfredaktor serveru Lupa.cz. Vystudoval Fakultu informatiky MU a Fakultu sociálních věd UK. Online komunikaci se věnuje i na svém blogu www.alesmiklik.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).