Hlavní navigace

Jednosměrné satelitní připojení od PragoNetu

9. 10. 2003
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Společnost Astra SES (AS) podepsala 11. září se společností PragoNet (PN) smlouvu o distribuci služby jednosměrného satelitního připojení k Internetu. Tato smlouva je součástí expanze Astra SES na evropský trh, přesněji do Francie, Alžírska, Maďarska, Irska, Polska a České Republiky. Jak satelitní připojení vypadá?

Pro potřeby připojení k Internetu se používá jednosměrné satelitní připojení ještě v kombinaci s další přenosovou technologií, která zajišťuje zpětný kanál pro upload. Nejčastěji užívanou přenosovou technologií pro upload je v současné době komutované připojení k Internetu, přes veřejnou telefonní síť, s využitím běžných telefonních modemů. Začíná se ale prosazovat například připojení pomocí GPRS, hlavně díky tarifování za skutečně přenesená data a ne za dobu, po kterou je sestaveno spojení.

Jednosměrný satelitní provoz slouží pouze k příjmu dat (download), pro odesílání dat se hodí jiný kanál. Výhodou jednosměrného satelitního spojení oproti obousměrným satelitním spojům je hlavně cena koncového zařízení, která se pohybuje v řádu tisícikorun. Cena koncového zařízení i s vysílačem pro obousměrné připojení se točí kolem padesáti tisíc korun. Služba jednosměrného připojení k Internetu se proto hodí pro uživatele, kteří mají nízké požadavky na odesílání dat (upload). Její nejvhodnější použití je pro stahování WWW stránek a velkého objemu dat s minimálními nároky na přenosovou kapacitu pro upload.

PragoNet nabízí pro své zákazníky službu T-DSL via Satellit již delší dobu a v souvislosti s podpisem smlouvy se společností Astra SES dochází k jejímu zlevnění. T-DSL via Satellit je služba umožňující vysokorychlostní přístup k síti Internet prostřednictvím jednosměrného satelitního připojení. Jak už bylo uvedeno, komunikace s družicí je jednosměrná, a proto je třeba realizovat zpětný kanál pomocí komutovaného připojení nebo GPRS. Přístup k této službě je možný na celém území České republiky, podmínkou ovšem je volný výhled na jihovýchodní oblohu, tedy možnost spojení se satelitním systémem. Služba T-DSL via Satellit využívá známý satelitní systém ASTRA, který je používán řadou televizních a rozhlasových stanic pro celoevropské vysílání jejich programů. Satelitní systém ASTRA je složen z 13 satelitů, které vysílají více jak 1100 analogových a digitálních televizních i rozhlasových kanálů. Vysílá pro služby DTH (Direct to Home) na pozicích 19,2° a 28,2° východně. Profesionální služby jsou nabízeny z orbitální pozice 23.5°/24.2° a 5.2° východně.

Napojení na satelit je provedeno obvykle přes stávající telefonní nebo ISDN linku, skrze tyto přípojky se také vytvoří spojení k Internetu. Satelitní šířka pásma je upravována v závislosti na aktuálním množství přenášených dat. Požadovaná data se přitom dostávají do ASTRA uplink-stanice, která je umístěna v Lucembursku. Z této stanice jsou přenášena k satelitu ASTRA.

Z něj jsou signály znovu vysílány zpět a přitom jsou šířeny po téměř celé Evropě. Maximální šířka pásma pro uživatele umožňuje přenosovou rychlost 768 kbit/s. Ta se mění pružně podle objemu měsíčně stažených dat. K přenosové rychlosti se vyjádřil produktový manažer společnosti PragoNet, Radek Pirochta, následovně:

(.) U služby máme nově stanovenu Fair User Policy, kde velmi záleží na tom, jak se to podá, aby zákazník nenabyl dojmu, že si koupí jednu rychlost a garantovanou má jinou. Domníváme se, že stanovení minimální rychlosti v závislosti na objemu dat je správnou politikou, která umožňuje vybalancovat cenu služby vůči její maximální rychlosti. (.)

V následující tabulce jsou uvedeny přenosové rychlosti v závislosti na množství přenesených dat. V prvním sloupci je počet stažených dat za měsíc, ve druhém sloupci je odvozená přenosová rychlost a ve třetím je garantovaná rychlost po přepočtení zátěže Network Utilisation Factor (NUF).

Staženo (MB) Garantovaná rychlost bez NUF (kbit/s) Garantovaná rychlost s NUF (kbit/s)
512 768 691
1536 512 460
2048 384 345
192 172

Tabulka: Garantovaná rychlost

Pro realizaci a instalaci služby T-DSL via Satellit musí být splněny následující předpoklady. Prvním, již uvedeným požadavkem je volný, nezastavěný výhled ve směru na jihovýchod na orbitální pozici 19,2° východně a možnost montáže satelitní antény. V případě, že bydlí uživatel v pronájmu, je nutné mít souhlas vlastníka nemovitosti s montáží satelitní antény. Dalším požadavkem je možnost realizace zpětného kanálu, který je obvykle tvořen funkční klasickou telefonní nebo ISDN linkou, která umožňuje přístup k Internetu. Dále je třeba PC vybavené satelitním přijímačem (interní PCI-karta) a podporovaný operační systém. To jsou Microsoft Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows 2000 a Windows XP. Pod OS Linux není společností PragoNet služba T-DSL via Satellit podporována, ale je funkční.

ebf - partner 1

Služba T-DSL via Satellit je nabízena ve dvou variantách: pod obchodními označeními T-DSL via Satellit Start a T-DSL via Satellit Pro. Zřizovací poplatek pro obě varianty činí 990 korun bez DPH (pět procent). Varianta Start je omezena maximálním množstvím přenesených dat na 500 MB měsíčně a je nabízena za paušální poplatek 890 korun. V případě překročení měsíčního limitu je účtován každý MB navíc částkou 1,50 Kč. Varianta Pro je nabízena za 1490 korun s neomezeným množstvím přenesených dat.

Z výše uvedeného je patrné, že cena nabízená společností PN za službu T-DSL via Satellit nevyjadřuje celkové náklady na připojení k Internetu. Je nutné připočítat ještě náklady na realizaci zpětného kanálu. Ideální kombinací připojení je jednosměrné satelitní připojení pro download a připojení s tarifováním počtu přenesených dat pro upload. Jednosměrné satelitní připojení by mohlo být možností především pro ty uživatele, kteří nemají možnost realizovat připojení pomocí technologie ADSL na své stávající telefonní přípojce.

Jaká technologie se vám jeví nejvýhodnější?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).