Hlavní navigace

Kontroverzní praktiky tajemné Internetové Asociace

19. 8. 2005
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Znáte nově založené zájmové sdružení právnických osob - Internetovou Asociaci? Vznešené hodnoty, které chce toto sdružení vytvářet, ve světle okolností zhořkly: rozporuplný dotazník, zneužité jméno EU a velkých českých internetových firem, neprofesionální jednání a zavádějící vysvětlení. To jsou jen některé z charakteristik Asociace.

Když nám do redakce přicházely e-mailové zprávy čtenářů, upozorňující na nově vzniklou a veskrze neznámou Internetovou Asociaci (IA), příliš jsem od „profesionálních uživatelů internetových řešení“, jejichž prezentace není přátelská k alternativním prohlížečům ani kontaktu chtivým čtenářům, nečekal.

Bizarní příběh, plný neuvěřitelných vysvětlení, který naší angažovaností vznikl, jsem ale opravdu nepředvídal. Pojďme se vydat po jeho stopách.

Rozporuplný dotazník

Do povědomí české internetové veřejnosti se IA dostala průzkumem, který rozeslala výrobcům publikačních systémů. Samotný dotazník obsahuje 32 otázek pečlivě zjišťujících úroveň a vlastnosti produktů poskytovatelů internetových řešení. Ještě více otázek, ale na straně příjemců, vyvolal průvodní e-mail IA:

Vážená paní, vážený pane

jménem Internetové Asocice, zájmového sdružení profesionálních uživatelů internetových řešení v České republice, se na Vás obracíme s poptávkou na informace potřebné k chystanému výzkumu.

Základní myšlenkou je snaha zmapovat významné dodavatele vývojářského řešení na českém trhu v oblasti redakčních (publikačních) systémů. V rámci EU je výzkum realizován institutem EUbarometer a Internetová Asociace zastřešuje tento výzkum v České republice.
Vaše firma byla vybrána do reprezentativního vzorku dodavatelů internetových řešení. Výběr firem byl uskutečněn členy Internetové Asociace na základě daných kritérií.

Výzkum je prováděn dotazníkovou formou.Tímto Vás prosím o pravdivé vyplnění dotazníku a zaslaní zpět na adresu Internetové Asociace. Struktura otázek je koncipována tak, aby se dala objektivně změřit úroveň poskytovaných služeb pro uživatele internetu.
Závěrečné výsledky Vám budou elektronicky zaslány a také uveřejněny na webové strance Internetové Asociace (www.clen.info).

Děkujeme za ochotu a přejeme hezký den.

Internetová Asociace

Sponzory výzkumu jsou v ČR: Seznam, iHned, E-banka, ComputerPress, DHL

Bystrý čtenář zapochybuje o věrohodnosti dotazníku hned po prvním přečtení. Za prvé, chybí konkrétní kontakt, k dispozici je pouze webová adresa (ani tam neuspějete lépe) a nic neříkající kolektivní podpis. Za druhé, žádný institut „EUbarometer“ v Evropské unii neexistuje – pouze Evropská komise vlastní výzkumný program Eurobarometr. Za třetí, sponzoři výzkumu jsou uvedeni podezřele laxně – bez obchodní formy a značky iHNed, eBanka, Computer Press jsou dokonce zkomoleny.

Těchto dotazníků bylo údajně rozesláno 50, zhruba dvacítka firem odpověděla. Některé pojaly podezření, na jejich podnět proto mohlo začít mé pátrání.

„EUbarometer“ jako občanská povinnost

Když IA v dotazníku tvrdí, že „v rámci EU je výzkum realizován institutem EUbarometer a Internetová Asociace zastřešuje tento výzkum v České republice“, musel jsem prvním dotazem poctít Zastoupení Evropské komise v České republice. Odpověď byla navýsost bleskurychlá, připomínala šablonu – bylo mi totiž řečeno, že zdaleka nejsem první, kdo se na IA ptá.

„Evropská komise a její Zastoupení v České republice nemá žádnou spojitost s tímto dotazníkem a ani s Internetovou Asociací. Zhruba před měsícem jsme žádali Internetovou Asociaci o vysvětlení průzkumu pod zavádějícím názvem „EUbarometer“. Do dnešního dne jsme nedostali žádnou odpověď,“ sdělila mi Jitka Čarková.

I přes jednoznačné vyvrácení tvrzení IA se sdružení nechce nálepky „evropského“ průzkumu vzdát, což dokládá jeho vyjádření: „Eubarometer publikoval data o členech EU, kde chyběla ČR. Asociace se tímto cítila dotčena a uvedla věci na pravou míru. Toto udělala jako svoji občanskou povinnost a navázala tím na data z Eubarometeru a vznikla z toho velmi úspěšná spolupráce“.

Ať už vznikla „úspěšná spolupráce“ mezi kýmkoliv, přímá spojitost mezi Evropskou unií a Internetovou Asociací není, přestože se ji IA snaží evokovat.

Není sponzor jako sponzor

Z posledního řádku e-mailu se rovněž dozvídáme, že výzkum IA v České republice sponzoruje několik věhlasných společností. Bohužel, tři z pěti subjektů mi do redakční uzávěrky jakékoliv spojení s dotazníkem popřely (konkrétně Seznam, iHNed a eBanka).

„Sponzor nemusí být vždy monetární. To znamená, že například nejmenovaná firma uvedená dole v e-mailu nám něčím pomohla, tak je nefér ji tam neuvést,“ obhajuje netradiční postup kdosi píšící z adresy IA pod iniciálami J.K., zato s elektronickým podpisem Petra Kavánka.

Seznam byl prý nejvýznamnějším nemonetárním sponzorem výzkumu, bez jehož pomoci by IA údajně nebyla schopná výzkum realizovat. A čím se o něj Seznam tak zasloužil? Poskytl katalog firem…

„Pokud nějaký novinář z Lupy využívá vyhledávač Google ke své práci a neuvede to do článku, tak je to neseriozní přístup. My, když nám někdo něco dá k naší práci, se tím netajíme,“ tvrdí (pravděpodobně) Petr Kavánek.

Na tato poměrně svérázná vysvětlení si jistě každý udělá názor sám, včetně zmíněných firem, jejichž značky ve jménu sponzorství posloužily jako záštita pro výzkum.

Pro úplnost dodejme, že uvedením jmen sponzorů se z e-mailu stává nevyžádaná reklamní pošta čili spam. Z bludného kruhu se tak nedostaneme ani při nejlepší vůli.

Cui bono?

Už se stalo zvykem, že u kontroverzních projektů není zprvu zřejmé, kdo je řídí a kdo za nimi stojí. Tato charakteristika plně sedí i na Internetovou Asociaci. Na jejích stránkách nalezneme pouze e-mailovou a poštovní adresu s číslem mobilního telefonu. Až ve středu bylo v kontaktu zveřejněno jméno předsedy představenstva, jímž je Petr Kavánek.

Ve stanovách Asociace je sice popsáno fungování sdružení, ale informace, že Asociaci založily společnosti Total Solutions s.r.o. a C.I.S. s.r.o., byla smazána už dříve.

Při pohledu do obchodního rejstříku firem Total Solutions s.r.o. a brněnské C.I.S. s.r.o. zjistíme, že se prakticky jedná o stejnou firmu; jednatel druhé jmenované společnosti Aleš Daňa je zároveň klíčovým mužem v Total Solutions s.r.o.. Jelikož sídlo IA se shoduje s adresou firmy Total Solutions s.r.o., můžeme si odpovědět na otázku v mezititulku.

Společnost Total Solutions s.r.o. založil v roce 1997 Radek Hulán, od roku 2001 je jediným vlastníkem Karel Kolář. Firma nabízí technologická řešení zahrnující integrované obchodní systémy, produkty pro úschovu, technické poradenství či outsourcing. Spíše než uživatelem internetového řešení, jak by se slušelo a patřilo na člena IA, je tedy Total Solutions poskytovatelem.

Jména dalších členů IA jsou tajná. Tomáši Novákovi, který obdržel onen dotazník a redakci Lupy bohatě informoval, se však už dříve podařilo získat seznam představenstva: K. Kolář (Total-solutions s.r.o.), A. Daňa (C.I.S. s.r.o.), K. Koubová (ČSAE), A. Horvátová (Sdružení uživatelů počítačů), O. Klega (Podnikohospodářská fakulta, VŠE), I. Vybíralová (Národohospodářská fakulta VŠE). Podle stanov je členů sedm. Tím posledním by tedy měl být Petr Kavánek, případně Kamila Veselá.

Danielem Dočekalem zveřejněná nekulturní komunikace Petra Kavánka na serióznosti IA nepřidává. Nezveřejnění členů má příčinu v „daňově-legislativních“ důvodech.

Pro pořádek dodejme, že Petr Kavánek, nynější předseda představenstva, má podle svých slov pracovat v IT oddělení společnosti DHL. Daniel Dočekal vlastní písemné potvrzení o nepravdivosti tohoto tvrzení. Má telefonická intervence přinesla stejný výsledek – nikdo pod jménem Petr Kavánek údajně v DHL nepracuje.

Cíle Internetové Asociace

Když už se nám podařilo sestavit alespoň hypotetickou reprezentaci IA, zaměřme se na její proklamované cíle. IA sama sebe definuje jako dobrovolné sdružení právnických osob. Jejím posláním je „rozvoj, standardizace a popularizace Internetu, s hlavním cílem zvýšení transparentnosti a profesionality subjektů v oblasti využívání Internetu a stát se uznávanou autoritou v oblasti poradenské a certifikační činnosti v České republice.“

Kromě článků chystá IA vzdělávací činnost v podobě seminářů. Tyto aktivity jsou financovány ze 70 procent z členských příspěvků, závislých na typu členství. Další činnost vykazuje IA na serveru epoptavka.cz, kde vypisuje veřejnou soutěž na vytvoření internetového výukového programu.

Oficiálně deklaruje IA svou neziskovost. Její právní zakotvení a registraci jsem hledal marně. Sdružení tvrdí, že je řádně vedeno na Magistrátu hlavního města Prahy. Tuto skutečnost se mi zatím nepodařilo ověřit ani telefonicky, ani e-mailem, zatímco Daniel Dočekal tvrdí, že písemné vyjádření magistrátu hovoří proti IA.

Telefonicky jsem oslovil Karla Koláře, úřadujícího ředitele Total Solutions, s.r.o. Nejprve dvakrát popřel, že by IA vůbec znal. Mínění opravil, až když jsem mu připomněl, že IA sídlí na adrese jeho firmy, která byla ve stanovách IA vedena jako zakladatelská, a on sám je dokonce považován za člena představenstva Asociace. Poslední informaci vyloučil, prý nemá na schůzování čas a sdružení běží mimo něj.

Za pět minut Karel Kolář zavolal zpět a počal uvádět věci na „pravou míru“. Dotazníkový výzkum mezi vydavateli publikačních systémů (viz výše) byl nabídnut nejmenované francouzské firmě, která žádala zmapování českého trhu. Přestože byl průzkum neplacený, Karel Kolář ho označil za „dobrý business“, ze kterého by měli v budoucnu členové profitovat. Výsledky dotazníku chce IA prezentovat vybraným účastníkům outsourcingové konference v Londýně.

Závěrem

Posledním větám většinou patří resumé. Pod tíhou horních řádků se tentokrát jeví jako zbytečné. O neseriózním jednání Internetové Asociace není pochyb. Nemyslím si ale, že by tento ortel a negativní medializace odpovědné trápila. Schováni pod honosně nazvanou skořápkou mohou otevírat soukromým firmám uzavřené dveře a povolovat dosud utažené penězovody. A za to členství v Internetové Asociaci stojí. Alespoň těm, kdož disponují silnými žaludky.

Na závěr mi dovolte sdělit, že tento článek sponzoroval Google, Obchodní rejstřík a další…


20. srpna 2005, doplnění (Aleš Miklík): na webu Internetové Asociace se objevilo upozornění následujícího znění: „Internetová asociace vydá ke článku na Lupa.cz (Kontroverzní praktiky tajemné Internetové Asociace) oficiální stanovisko dne 25. srpna 2005 ve 12:00 po mimořádném zasedání všech členů.“

Celá záležitost se tedy zřejmě ještě bude vyvíjet – o dalších událostech vás samozřejmě budeme dále informovat.

Jak hodnotíte jednání Internetové Asociace?

Autor článku

Autor vede MEDOBOS s.r.o., je Copywriter.cz a dělá weby pro Benešov i Říčany.